Informatyka

Technologie sieciowe

6 lat temu

Zobacz slidy

Technologie sieciowe - Slide 1
Technologie sieciowe - Slide 2
Technologie sieciowe - Slide 3
Technologie sieciowe - Slide 4
Technologie sieciowe - Slide 5
Technologie sieciowe - Slide 6

Treść prezentacji

Slide 1

Technologie sieciowe ETHERNET TOKEN RING ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE 5. FRAME RELAY 1. 2. 3. 4. Tomasz Dąbrowski

Slide 2

ETHERNET Technologia Ethernet jest popularnym rozwiązaniem umożliwiającym połączenie komputerów z Internetem oraz wymianę danych między komputerami. Korzystając z niej, można połączyć w sieć dziesiątki komputerów w biurze lub podłączyć modem kablowy do komputera w domu. Sieci Ethernet różnią się znacznie między sobą pod względem struktury i złożoności. Z przewodową siecią Ethernet można łatwo zintegrować komputery obsługujące połączenia bezprzewodowe, wykorzystujące do tego na przykład karty sieci 802.11. Elementy sieci Ethernet: 1. 2. 3. 4. Kabel Ethernet każde urządzenie, które ma być podłączone do sieci Ethernet, wymaga standardowego kabla ze złączem RJ-45, z przewodami skręconymi parami, zwanego także skrętką Koncentrator Ethernet jest to urządzenie wyposażone w wiele portów Ethernet. Aby utworzyć sieć, każde urządzenie należy podłączyć do koncentratora za pomocą kabla Ethernet Kabel skrzyżowany (skrosowany) ten specjalny rodzaj kabla Ethernet stosowany jest do bezpośredniego łączenia dwóch urządzeń bez udziału koncentratora Router to urządzenie służy do kierowania ruchem w sieci i często wyglądem przypomina koncentrator. Pełni szczególnie ważną rolę w sieciach domowych, gdyż umożliwia korzystanie z tego samego połączenia z Internetem dwóm lub więcej komputerom

Slide 3

TOKEN RING Wykorzystuje technikę przekazywania żetonu. Stacja, która ma wiadomość do nadania, czeka na wolny żeton. Kiedy go otrzyma, zmienia go na żeton zajęty i wysyła go do sieci, a zaraz za nim blok danych zwany ramką (frame). Ramka zawiera część komunikatu (lub cały komunikat), który miała wysłać stacja. Zastosowanie systemu sterowania dostępem do nośnika za pomocą przekazywania żetonu zapobiega wzajemnemu zakłócaniu się przesyłanych wiadomości i gwarantuje, że w danej chwili tylko jedna stacja może nadawać dane.

Slide 4

ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) - to szerokopasmowa technologia komunikacyjna, dzięki której możliwe jest przesyłanie danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, sygnału wizyjnego, a także możliwa jest transmisja głosu. Jest to standard, który obecnie może być stosowany w sieciach lokalnych LAN, miejskich MAN, a nawet rozległych WAN. Informacja w tym standardzie przesyłana jest w postaci krótkich pakietów zaopatrzonych w nagłówek o minimalnej wielkości: 48 bajtów informacji 5 bajtów nagłówka

Slide 5

FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE Standard transmisji danych oparty na technologii światłowodowej. Transfer w tych sieciach wynosi 100 Mbs. Sieć ta zbudowana jest z dwóch pierścieni - pierścień pierwotny i pierścień zapasowy (wtórny). Transmisja prowadzona jest z użyciem jednego pierścienia. Istnieją modyfikacje protokołu pozwalające na używanie dwóch pierścieni lecz są rzadko stosowane z powodu dwukrotnego spadku przepustowości po uszkodzeniu pierścienia i rekonfiguracji sieci. W sieci takiej stacje robocze podłączone są do dwóch pierścieni. Zaletą takiej sieci jest to, że mimo uszkodzenia pierścienia sieć jest nadal sprawna i można przesyłać dane. W przypadku uszkodzenia pierścienia stacje robocze automatycznie się rekonfigurują i zawracają dane do drugiego pierścienia, przez co inne stacje nie zauważają zaistniałej awarii. FDDI obsługuje dwa typy połączeń: SAS (ang. single-attached stations) i DAS (ang. dual-attached stations). Oznacza to, że karty sieciowe FDDI mogą posiadać dwa zestawy interfejsów medium fizycznego. Znane są one jako porty A i B. Port A jest interfejsem głównym, a port B wtórnym. Sieci FDDI stosuje się przede wszystkim w sieciach szkieletowych lub kampusowych, ponieważ dzięki nim można podłączyć ok. 500 urządzeń rozrzuconych na przestrzeni nawet 100 km.

Slide 6

FRAME RELAY Frame Relay (FR) to sieć z komutacją pakietów, używana do łączenia odległych sieci lokalnych (LAN), przesyłania danych, obrazu i głosu oraz dostępu do Internetu. W tej technice informacja jest dzielona na ramki o zmiennej długości, które przenoszą dane między sieciami LAN, co pozwala na przekazywanie informacji między urządzeniami końcowymi sieci rozległych (WAN). Sieć FR wykrywa błędy nagłówka, formatu, jak i cyklicznego kodu nadmiarowego (CRC). Ramki z błędem są kasowane, a urządzenia końcowe są wyposażone w odpowiednie procedury powtarzania części sesji.

Dane:
  • Liczba slajdów: 6
  • Rozmiar: 0.15 MB
  • Ilość pobrań: 1296
  • Ilość wyświetleń: 12497
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie