Historia

Polska za panowania Kazimierza Wielkiego

6 lat temu

Zobacz slidy

Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 1
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 2
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 3
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 4
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 5
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 6
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 7
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 8
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 9
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 10
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 11
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 12
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 13
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 14
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 15
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 16
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 17
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 18
Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - Slide 19

Treść prezentacji

Slide 1

Polska za panowania Kazimierza Wielkiego

Slide 3

Początek rządów - następcą tronu po Władysławie Łokietku został jego syn Kazimierz; - Kazimierz przejął władzę w państwie małym i osłabionym licznymi konfliktami; - nie sprzyjała mu także sytuacja międzynarodowa, ponieważ prawa do korony Polski rościł sobie król czeski Jan Luksemburski, który związał się sojuszem z Zakonem Krzyżackim;

Slide 4

Sojusz z Węgrami - Kazimierz, aby zażegnać zagrożenie państwa przedłużył, zawiązany jeszcze przez jego ojca, sojusz z Węgrami i panująca tam dynastią Andegawenów. Siostra Kazimierza Elżbieta była zresztą żoną króla Węgier Karola Roberta; - Ceną sojuszu był układ, na mocy którego spadkobiercą tronu polskiego będzie król Węgier, oczywiście w przypadku kiedy Kazimierz nie będzie miał męskiego potomka;

Slide 5

Karol Robert i Elżbieta

Slide 6

Sytuacja międzynarodowa - Negocjacje z Czechami zaowocowały zrzeczeniem się praw do tronu w zamian za oddanie Śląska pod panowanie Czech; nie było to korzystne rozwiązanie, ale kompromisu z Luksemburgami i Krzyżakami domagał się sojusznik węgierski. Zresztą Polska była zbyt osłabiona by prowadzić wojny.

Slide 7

Zjazd w Wyszehradzie - W 1335 roku w Wyszehradzie na Węgrzech odbył się zjazd władców Węgier, Polski i Czech. Na zjeździe tym oficjalnie uznano zrzeczenie się prawa Luksemburczyka do tronu Polski oraz uznano zwierzchność Czech nad Śląskiem. - Kazimierz próbował walczyć o ziemie śląskie w latach 1345-48, ale ostatecznie pokój w Namysłowie nie przyniósł żadnych zmian.

Slide 8

Pokój w Kaliszu W prawie Krzyżaków Kazimierz odwoływał się wielokrotnie do sądu papieskiego, który w 1339 roku wydał wyrok o zwrocie zagarniętych ziem przez Krzyżaków oraz zapłatę wysokiego odszkodowania. Krzyżacy werdyktu nie uznali, więc Kazimierz zdecydował się na podpisanie pokoju w Kaliszu w 1343 roku. Na mocy tego pokoju Polska odzyskała Kujawy, a Pomorze Gdańskie zostało ofiarowane Krzyżakom jako tzw. wieczysta jałmużna. Pokój między Polską a Krzyżakami trwał ok. 60 lat.

Slide 9

Corona Regni Poloniae - Korona Królestwa Polskiego tak nazywano ziemie polskie po okresie rozbicia dzielnicowego; - w czasie swego panowania Kazimierz uzależnił od siebie książąt mazowieckich, uzyskał ziemie wałecką, zhołdował właścicieli Sanoka i Drezdenka grodów pogranicznych Brandenburgii.

Slide 10

Polityka wewnętrzna - Wzmocnienie systemu obronnego kraju zastąpienie ziemnych wałów murami i budowa zamków z cegły i kamienia; - Miasta zaczęto otaczać murami obronnymi; - Zmiany w wojsku podział na chorągwie; - Powołanie do istnienia pieniężny skarb państwowy podstawą były dochody z salin, kopalń wegla kamiennego, ceł, podatków - Nadawanie przywilejów miastom - Wznowienie akcji kolonizacyjnych - 1364 król ufundował w Krakowie uniwersytet, z dominującym wydziałem prawa; - Wiele fundacji na rzecz Kościoła, przebudowa Wawelu;

Slide 11

Zamek w Olsztynie

Slide 12

Zamek w Chęcinach

Slide 13

Collegium Maius najstarsza część uniwersytetu w Krakowie

Slide 14

Monarchia stanowa Za panowania Kazimierza dokonano w Polsce kodyfikacji prawa. Owocem działań było powstanie 2 statusów praw: - Statutów piotrkowskich - dla Wielkopolski - Statutów wiślickich dla Małopolski Zawierały one przepisy prawa karnego, cywilnego i procesowego. Stworzyły one podstawy prawne dla istnienia monarchii stanowej, w której to społeczeństwo było podzielone na grupy o własnej funkcji i przywilejach, czyli stany.

Slide 15

Ruś Halicko - Włodzimierska Znaczne miejsce w polityce Kazimierza odgrywała Ruś Halicko Włodzimierska, która w XII w. oddzieliła się od Rusi Kijowskiej. Główną rolę w księstwie odgrywali możnowładcy ruscy bojarzy. Przez księstwo to przebiegały liczne szlaki handlowe, w związku z tym przyłączeniem Rusi do Królestwa Polskiego było zainteresowane możnowładztwo polskie. Ówczesny władca, syn księcia mazowieckiego Bolesław Jerzy, nie mając męskiego potomka uczynił spadkobiercą Kazimierza Wielkiego.

Slide 16

Ruś Halicko - Włodzimierska W 1340 roku Bolesław Jerzy został zamordowany, a Kazimierz wkroczył do Rusi jako następca tronu. Przecie panowaniu polskiemu wystąpiła część bojarów. Walki trwały aż do 1366 roku, ale ostatecznie Ruś znalazła się pod zwierzchnictwem polskim. Efektem tych działań był napływ elementów kultury wschodniej i bizantyjskiej na ziemie polskie, m.in.. kult ikon.

Slide 17

Czarna Madonna

Slide 18

Janko z Czarnkowa Najwięcej informacji o panowaniu Kazimierza Wielkiego uzyskujemy dzięki lekturze Kroniki autorstwa Janka z Czarnkowa. Był on współpracownikiem króla, stąd historycy mają wiele informacji na temat polityki i życia Kazimierza. Są to jednak relacje subiektywne, ponieważ w dużej mierze idealizują postać króla.

Slide 19

Krzyżacy na wesoło

Dane:
  • Liczba slajdów: 19
  • Rozmiar: 3.20 MB
  • Ilość pobrań: 119
  • Ilość wyświetleń: 6008
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie