Złudzenia optyczne

Liczba slajdów:
36
Autor:
Mateusz Sitkowski
Rozmiar:
651.50 KB
Ilość pobrań:
37
Ilość wyświetleń:
2354
Kategoria:
Złudzenia optyczne - Slajd 35
Złudzenia optyczne - Slajd 0
Złudzenia optyczne - Slajd 1
Złudzenia optyczne - Slajd 2
Złudzenia optyczne - Slajd 3
Złudzenia optyczne - Slajd 4
Złudzenia optyczne - Slajd 5
Złudzenia optyczne - Slajd 6
Złudzenia optyczne - Slajd 7
Złudzenia optyczne - Slajd 8
Złudzenia optyczne - Slajd 9
Złudzenia optyczne - Slajd 10
Złudzenia optyczne - Slajd 11
Złudzenia optyczne - Slajd 12
Złudzenia optyczne - Slajd 13
Złudzenia optyczne - Slajd 14
Złudzenia optyczne - Slajd 15
Złudzenia optyczne - Slajd 16
Złudzenia optyczne - Slajd 17
Złudzenia optyczne - Slajd 18
Złudzenia optyczne - Slajd 19
Złudzenia optyczne - Slajd 20
Złudzenia optyczne - Slajd 21
Złudzenia optyczne - Slajd 22
Złudzenia optyczne - Slajd 23
Złudzenia optyczne - Slajd 24
Złudzenia optyczne - Slajd 25
Złudzenia optyczne - Slajd 26
Złudzenia optyczne - Slajd 27
Złudzenia optyczne - Slajd 28
Złudzenia optyczne - Slajd 29
Złudzenia optyczne - Slajd 30
Złudzenia optyczne - Slajd 31
Złudzenia optyczne - Slajd 32
Złudzenia optyczne - Slajd 33
Złudzenia optyczne - Slajd 34
Złudzenia optyczne - Slajd 35
Złudzenia optyczne - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Mateusz Sitkowski kl. II tib
2
Definicja Złudzenie optyczne błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia. Złudzenie wynika z mechanizmów działania percepcji, które zazwyczaj pomagają w postrzeganiu. W określonych warunkach jednak mogą powodować pozornie tylko prawdziwe wrażenia. Powrót
3
Przykłady złudzeń optycznych Złudzenia deformujące kształt, wielkość i długość Złudzenia powodowane fizjologią układu wzrokowego Złudzenia jasności i barw Figury dwuznaczne Figury niemożliwe Powrót
4
Złudzenie ściany kawiarni Na ilustracji wszystkie szare linie są do siebie równoległe. Taki wzór został ułożony z kafelków na ścianie pewnej kawiarni (St Michaels Hill, Bristol, Anglia). Zostało to zauważone i opisane w 1979r. przez prof. Richarda L. Gregory i Priscillę Heard. Powrót
5
Ilustracja Powrót
6
Złudzenie Ponza Górna pozioma kreska wydaje się dłuższa niż ta leżąca niżej. Dzieje się tak dlatego, iż rysunek przypomina tor kolejowy zniekształcony przez perspektywę. Dwie ukośne linie postrzegamy, dzięki stałościom spostrzeżeniowym, jako w rzeczywistości równoległe, co z kolei sugeruje, że dwie linie poziome mają różną długość. Działa tutaj też prawo stałości oceny wielkości, wg którego subiektywnie postrzegamy przedmioty leżące w różnej odległości od obserwatora i podobnego kształtu jako takie same, mimo iż na siatkówce oka przedmioty leżące dalej są mniejsze. Powrót
7
Rysunek Powrót
8
Złudzenia deformujące kształt wielkość i długość Złudzenie Ponza Złudzenie ściany kawiarni Spirala Frasera Złudzenie Mullera-Lyera Złudzenie Poggendorfa Złudzenie Zollera Powrót
9
Złudzenie Mullera-Lyera Złudzenie dotyczące dwóch linii tej samej długości zakończonych strzałkami do wewnątrz lub do zewnątrz linii. Ulegamy silnemu złudzeniu, że linia ze strzałkami do zewnątrz jest dłuższa. Badania między kulturowe nad tym zjawiskiem potwierdziły wpływ kontekstu kulturowego na postrzeganie - ludzie z obszaru Cieśniny Torresa nie ulegają temu złudzeniu. Na podstawie tej obserwacji, wraz z wiedzą, że mieszkańcy obszaru Cieśniny Torresa mieszkają w okrągłych, kulistych domach, wysunięto hipotezę, że błędy popełniają tylko ludzie żyjący w cywilizacji prostokątów - umysł przyzwyczajony do odbierania kształtu budynków, pokoi o prostych kątach interpretuje strzałkę do wewnątrz jako styk ściany z podłogą i sufitem (obserwator wewnątrz), natomiast do zewnątrz, jako róg budynku, dlatego tę linię interpretuje jako dłuższą. Powrót
10
Linie Powrót
11
Spirala Frasera Spirala, którą tu widzicie nie jest wcale spiralą. To raczej zmyślne ułożenie cięciw okręgu, których końce są wzmocnione trójkątami. Jednak to sprawia wrażenie spirali ze zwykłym początkowym punktem. Dlaczego? Kiedy linie przecinają się obok kąta, nasze poczucie kierunku jest zachwiane. Ukośnie zakreskowane koła maja wygląd spirali. Wrażenie spirali jest dalej wzmacniane przez zmniejszanie odległości pomiędzy kołami w kierunku środka. To złudzenie zostało opublikowane po raz pierwszy przez J.A.Frasera w 1905 r. Stąd nazwa. Powrót
12
Spirala Powrót
13
Złudzenie Zollera Złudzenie to związane jest z oceną wielkości kątów. Na ogół jesteśmy skłonni kąty ostre przeceniać, a kątów rozwartych niedoceniać. Czyli zarówno kąty ostre jak i rozwarte uważamy za bardziej proste, niż są w rzeczywistości. Rysunek przedstawia szereg długich równoległych linii, przekreślonych systemem nachylonych pionowych i poziomych odcinków. Obecność tego systemu sprawia, że równoległość prostych znika i wydają się one nachylone względem siebie raz w jedną, raz w drugą stronę. Przyczyną złudzenia jest wspomniane zjawisko prostowania kątów - kąty między liniami zasadniczymi a przekreślającymi skłonni jesteśmy brać za bardziej proste Powrót
14
Rysunek Powrót
15
Złudzenie Poggendorfa Ilustracja prezentuje złudzenie Poggendorfa. Wodząc wzrokiem po prostej od góry, natrafiamy na prostokąt. Kontynuując oglądanie linii po jego drugiej stronie, wydaje się że prosta leży poniżej punktu, w którym powinna się zacząć. Powrót
16
Ilustracja Powrót
17
Złudzenia powodowane fizjologią układu wzrokowego Wstęga Macha Siatka Hermana Irradiacja Powrót
18
Wstęga Macha Na ilustracji krawędź białej płaszczyzny sąsiadująca z czernią wydaje się rozjaśniona, a krawędź czarnej ciemniejsza. Dzieje się tak z powodu hamowania obocznego na siatkówce kontrast między jasnymi i ciemnymi płaszczyznami w miejscu gdzie sąsiadują ze sobą zostaje zwiększony. Powrót
19
Ilustracja Powrót
20
Siatka Hermana Na skrzyżowaniach białych pasów pojawiają się szare kropki. Jest to również wynik hamowania obocznego włókno nerwowe, które przewodzi pobudzenie z obszaru skrzyżowania białych pasków jest hamowane przez cztery sąsiadujące włókna. Tymczasem wszystkie inne hamowane są słabiej tylko przez dwa. Efekt widoczny jest na tej ilustracji. Powrót
21
Ilustracja Powrót
22
Irradiacja Biały kwadrat na ciemnym tle wydaje się być większy niż czarny na jasnym, mimo iż obydwa są tej samej wielkości. Dzieje się tak, ponieważ pole podrażnienia fizjologicznego na siatkówce zajmuje większą powierzchnię, niż wielkość postrzeganego obrazu w rzeczywistości, a to z kolei spowodowane jest tym, że receptory na siatkówce połączone są w grupy. Zjawisko irradiacji jest widoczna na tej ilustracji. Powrót
23
Ilustracja Powrót
24
Złudzenia jasności i barw Kontrast równoczesny Kontrast następczy Efekt McCollougha Powrót
25
Kontrast równoczesny Zjawisko kontrastu równoczesnego polega na wpływie otaczających obiekt pól na postrzeganie go. Dotyczy to tak jasności jak i barwy obiektów. Szare kwadraty na pierwszej ilustracji mają taką samą jasność, ale kwadrat otoczony czernią wydaje się być jaśniejszy od tego, który otoczony jest bielą. Na kolejnej ilustracji pokazano inny przykład tego zjawiska. Szary pasek wydaje się zmieniać odcień od jaśniejszego do ciemniejszego, gdy w rzeczywistości cały ma jednakowy odcień. Powrót
26
Ilustracja Powrót
27
Ilustracja Powrót
28
Kontrast następczy Zjawisko optyczne polegające na tym, że po wpatrywaniu się w jakiś kształt w jednym z kolorów podstawowych, a następnie odwróceniu wzroku, w oczach pojawia się na chwilę ten sam, zamazany kształt w barwie dopełniającej, np. czerwone zachodzące słońce pozostawi w oczach swój okrąg w barwie zielono-niebieskiej. Powrót
29
Efekt McCollougha Jest to zjawisko, w którym w wyniku długotrwałego patrzenia na pokolorowane kształty (np. poziome lub pionowe linie) wzrok kojarzy pewne te kształty z kolorami, tak że zobaczenie podobnego kształtu automatycznie wywoła wrażenie poświaty tego samego koloru. Powrót
30
Figury dwuznaczne W pewnych przypadkach nasz mózg zmuszony jest do zinterpretowania sceny czy ruchu, którego nie można postrzegać jednoznacznie. Nawet jeśli obraz na siatkówce oka pozostaje niezmienny, po upływie jakiegoś czasu możemy go postrzegać inaczej. Nigdy nie można widzieć dwóch wariantów jednocześnie. Na tym obrazie możesz zobaczyć młodą kobietę i staruszkę. Figura i tło Sześcian Neckera Powrót
31
Obraz Powrót
32
Figura i tło Złudzenie Rubina polega na dwuznaczności figury i tła. Szybkie odróżnienie figury od tła jest w normalnych warunkach względnie proste dla mózgu człowieka. Jednakże w szczególnych okolicznościach mózg może mieć z tym problem. Na obrazie obserwator widzi albo białą wazę na czarnym tle (biel staje się figurą), albo dwa czarne profile na tle białym (czerń staje się figurą). Postrzeganie danego kształtu zależy to od tego, która z części konturu uznana zostanie przez nasz system percepcji jako część figury. Wpływ na rozstrzygnięcie dwuznaczności może mieć również punkt widzenia obserwatora, jego nastawienie wewnętrzne, czy też sugestia. Nie ma wątpliwości, iż złudzenie Rubina zachodzi przy udziale wyższych procesów korowych. Mózg danego obserwatora musi skojarzyć dany kształt z wiedzą na temat wazonów czy profili, aby móc je postrzegać. Powrót
33
Obraz Powrót
34
Sześcian Neckera Szwajcarski naukowiec, Louis Albert Necker, opublikował w 1832 ryciny przedstawiające sześcian, który zmieniał swoje położenie podczas oglądania. Było to spowodowane tym, że z ilustracji zostały usunięte wszelkie wskazówki dotyczące głębi. Patrząc na sześcian Neckera widzimy układ linii, ale spodziewamy się zobaczyć sześcian. Nasz mózg musi zatem rozwiązać pewną dwuznaczność musi ustalić, który z rogów sześcianu leży bliżej. Rozwiązanie tego problemu może być odmienne u różnych obserwatorów, jak też może zmieniać się w czasie u jednego obserwatora. Powrót
35
Sześcian Powrót
36
Figury niemożliwe Są to przedstawienia trójwymiarowych figur na płaszczyźnie, które są sprzeczne w swojej przestrzenności, tzn. nie jest możliwe, aby skonstruować ich trójwymiarowe odpowiedniki. Powrót

Mogą Cię zainteresować

Fizyka w życiu kobiety - Slajd 1

Fizyka w życiu kobiety

Fizyka w życiu kobiety
Iluzje i złudzenia optyczne - Slajd 1

Iluzje i złudzenia optyczne

Iluzje i złudzenia optyczne
Złudzenia optyczne - Slajd 1

Złudzenia optyczne

Złudzenia optyczne
Zjawiska fizyczne w gastronomii - Slajd 1

Zjawiska fizyczne w gastronomii

Zjawiska fizyczne w gastronomii

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?