Biologia

Myślistwo i rybołówstwo

6 lat temu

Zobacz slidy

Myślistwo i rybołówstwo - Slide 1
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 2
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 3
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 4
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 5
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 6
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 7
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 8
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 9
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 10
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 11
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 12
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 13
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 14
Myślistwo i rybołówstwo - Slide 15

Treść prezentacji

Slide 3

Zgodnie z definicją, zawartą w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN: o MYŚLISTWO - umiejętność i sztuka polowania na zwierzynę, prowadzonego zgodnie z prawem i etyką łowiecką; wchodzi w zakres łowiectwa; niekiedy nazwa myślistwo jest używana jako synonim łowiectwa. o ZWIERZYNA (zwierzęta łowne) dziko żyjące gatunki ssaków i ptaków, będące przedmiotem polowań. Prehistoryczni myśliwi i pierwsze ofiary ich polowań. W paleolicie pojawił się człowiek, który używając prymitywnych narzędzi, stał się zagrożeniem dla wielu gatunków zwierząt. Człowiek z Cro-Magnon, (jaskini, gdzie po raz pierwszy odkryto jego szczątki) polował na wielkie stada koni, mamutów, żubrów i reniferów.

Slide 4

W paleolicie człowiek żył głównie z łowiectwa, rybołówstwa i zbieractwa. Ówczesne polowania stały się przedsięwzięciem gromadnym. Polował intensywnie, co zagrażało przetrwaniu gatunku. Łowił różne gatunki zwierząt, stając się najgroźniejszym drapieżnikiem na Ziemi. Z powodu wytrzebienia zwierząt roślinożernych, zwierzęta drapieżne ginęły z głodu. Brak mechanizmów obronnych przed atakiem ze strony człowieka. Olbrzymi naziemny leniwiec pojawił się około 1,9 mln lat temu w Ameryce Południowej. Dwanaście tysięcy lat temu osiedlili się tam ludzie, którzy w ciągu około tysiąca lat wytrzebili aż 75 zwierząt, w tym leniwce naziemne i mamuty. Grafika na tej stronie należy do domeny publicznej. Źródło: Wikipedia

Slide 5

Zwierzyna gruba Zwierzyna drobna ssaki łowne ptactwo dzik borsuk bażant łoś jenot jeleń kuna gęś gęgawa daniel lis jarząbek muflon tchórz gołąb grzywacz sarna piżmak cyraneczka krzyżówka szop pracz łyska kuropatwa zając szara k słonka Grafika na tej stronie należy do domeny publicznej. Źródło: Wikipedia

Slide 6

SARNA zamieszkuje zamieszkuje rzadkie rzadkie lasy lasy liściaste liściaste i i mieszane. mieszane. Ma Ma smukłe smukłe ciało ciało na na SARNA szczupłych,długich długichnogach, nogach,szyja szyjalekko lekkowydłużona. wydłużona.Ubarwienie Ubarwieniezimowe zimoweróżni różnisię sięod od szczupłych, letniego.WWlistopadzie listopadziezrzuca zrzucaporoże. poroże.Żywi Żywisię siętrawami, trawami,owocami owocamileśnymi, leśnymi,grzybami. grzybami. letniego. LISzamieszkuje zamieszkujeróżne różnebiotopy. biotopy.Żeruje Żerujenocą, nocą,aawwciągu ciągudnia dniazimą, zimą,wwokresie okresiekarmienia karmienia LIS młodych.Żywi Żywisię sięgłównie główniepadliną padliną(zapada (zapadawwzwiązku związkuzztym tymczęsto częstona nawściekliznę), wściekliznę), młodych. myszami,żabami, żabami,owadami, owadami,dżdżownicami, dżdżownicami,ślimakami, ślimakami,owocami owocamileśnymi. leśnymi. myszami, ZAJĄCSZARAK SZARAKzamieszkuje zamieszkujelasy. lasy.Uszy Uszy(słuchy) (słuchy)dłuższe dłuższeod odgłowy. głowy.Kończyny Kończyny(skoki) (skoki) ZAJĄC tylneznacznie znaczniedłuższe dłuższeod odprzednich. przednich.Dogodnymi Dogodnymimiejscami miejscamiżerowania żerowaniasą sąłąki łąkii ipola. pola.WW tylne pokarmiedominują dominujątrawy, trawy,zimą zimąobgryzają obgryzająkorę koręi igałązki gałązkidrzew drzewi ikrzewów. krzewów. pokarmie DZIKżyje żyjewwlasach, lasach,szczególnie szczególniewilgotnych, wilgotnych,liściastych. liściastych.Ma Ma DZIK gęstą, brązowoczarną brązowoczarną szczecinę szczecinę zz szarym szarym nalotem. nalotem. Jest Jest gęstą, wszystkożerny. Jego Jego pokarm pokarm to: to: żołędzie, żołędzie, grzyby, grzyby, korzonki, korzonki, wszystkożerny. owady, dżdżownice, dżdżownice, padlina. padlina. Samica Samica dzika dzika toto locha, locha, samiec samiec owady, odyniec. odyniec. Grafika na tej stronie należy do domeny publicznej. Źródło: Wikipedia

Slide 7

KACZKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKAzamieszkuje zamieszkujewody wodystojące. stojące.Upierzenie Upierzeniegodowe godowesamca samca KACZKA błyszcząca ciemnozielona ciemnozielona głowa, głowa, biały biały pierścień pierścień na na szyi, szyi, szary szary grzbiet grzbiet i i skrzydła, skrzydła, błyszcząca brązowapierś pierśi ibrzuch, brzuch,lusterko lusterkoniebieskie niebieskiezzbiałym białymobramowaniem. obramowaniem.Upierzenie Upierzenieletnie letnie brązowa samca samicy jest brązowe samca ii samicy jest brązowe ciemniejszymiplamami, plamami,lusterko lusterkoniebieskie. niebieskie.Gniazda Gniazdabuduje budujena naziemi, ziemi,wwtrawie, trawie,ww zzciemniejszymi drzewach drzewach krzewach. i ikrzewach. GOŁĄB GRZYWACZ GRZYWACZ gnieździ gnieździ się się wysoko wysoko na na drzewach drzewach ww lasach lasach i i parkach. parkach. GOŁĄB Ubarwienie szare Ubarwienie szare metalicznympołyskiem połyskiemi ibiałą białąplamą plamąna naszyi, szyi,skrzydłach skrzydłachi ispodniej spodniejstronie stronieogona. ogona. zzmetalicznym Zamieszkujelasy. lasy.Gniazdo Gniazdozbudowane zbudowanejest jestzzchrustu chrustui iumieszczone umieszczonena nadrzewie. drzewie.Żywi Żywisię się Zamieszkuje nasionamiroślin. roślin. nasionami SŁONKA ubarwienie ubarwienie ochronne ochronne złożone złożone zz nieregularnych nieregularnych plam plam i i SŁONKA prążków od od barwy barwy żółtej żółtej po po ciemnobrązową. ciemnobrązową. Żyje Żyje ww lasach. lasach. Żywi Żywi się się prążków dżdżownicami,ślimakami, ślimakami,larwami larwamiowadów. owadów. dżdżownicami, Grafika na tej stronie należy do domeny publicznej. Źródło: Wikipedia

Slide 8

Wielu współczesnych myśliwych polując głównie w celach hobbystycznych (zdobycia cennego trofeum), zagraża istnieniu gatunków najrzadszych liczebnie lub osobników najbardziej dorodnych. Zagrożeniem dla populacji jest połów zwierząt pod kątem określonych korzyści np. pozyskania piżma od piżmowców, ambry od kaszalotów substancji, mających zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym. Dużo szkody w populacjach zwierząt łownych przynosi kłusownictwo. Są to połowy bezprawne, wykonywane w sposób niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu. Zgodnie z prawem łowieckim niedozwolone jest polowanie: - ambona przystawna w okresie ochronnym, - na samice ciężarne, - na zwierzęta będące pod ochroną, - na ptaki np. bociany, gęsi, słowiki w okresie ich wędrówek. Grafika na tej stronie należy do domeny publicznej. Źródło: Wikipedia

Slide 9

Zadaniem współczesnych myśliwych jest racjonalna hodowla zwierząt łownych, polegająca na: planowaniu określonego stanu pogłowia powierzchni okręgu łowieckiego; zwierząt łownych na jednostce ochronie zwierząt łownych i biotopu (środowiska życia zwierząt); przeprowadzaniu odstrzałów, mających na celu: -usunięcie z łowiska zwierzyny nieprzydatnej do dalszej hodowli (sztuki chore, niedorozwinięte, kalekie, słabe, źle zbudowane), -zwierzyny występującej w nadmiernej liczbie na danym łowisku, co ogranicza możliwość zaspokajania potrzeb pokarmowych, -utrzymanie właściwego stosunku płci; uzyskaniu zdrowych i dobrze rozwiniętych zwierząt o optymalnej masie ciała i okazałych trofeach. W obwodzie łowieckim obowiązuje plan hodowlano-łowiecki. Częścią składową planu jest minimalny plan odstrzału zwierzyny. Prawo łowieckie

Slide 10

Zgodnie z definicją, zawartą w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN: RYBOŁÓWSTWO gałąź gospodarki obejmująca uzyskiwanie ryb (połów ryb), a także innych zwierząt (np. homarów, langust, krewetek, ostryg) z mórz, jezior i rzek, do celów konsumpcyjnych i przetwórczych. Połów wielorybów jest odrębną gałęzią (wielorybnictwo). Skorupiaki (kraby, homary, krewetki) i mięczaki (ostrygi, kalmary, ośmiornice, omułki) bywają nazywane owocami morza (frutti di mare). Miasta w Polsce z głównymi portami rybackimi Darłowo Kołobrzeg Dziwnów Łeba Dźwirzyn Mrzeżyno Gdańsk Rowy Gdynia Świnoujście Hel Ustka Jastarnia Władysławowo

Slide 11

Ryby morskie, żyjące w Bałtyku: śledzie, dorsze, szproty, makrele, flądry. Najczęściej występujące ryby słodkowodne w wodach polskich: karaś, szczupak, pstrąg, płoć, leszcz, ukleja, sandacz, węgorz, lin, sielawa, sieja. Gatunki ryb objęte ochroną: ciosa, strzebla, kiełb Kesslera. Pod względem sposobu odżywiania ryby dzielimy na: planktonożerne, roślinożerne, drapieżne. Ryby są zwierzętami rozdzielnopłciowymi. linia tułów głowanaboczna płetwa płetwa grzbietowaogonowa dorsz makrela karaś pstrąg węgorz płetwy pęcherz piersiowepławny płetwy płetwa brzuszneodbytowa Budowa ryby Grafika na tej stronie należy do domeny publicznej. Źródło: Wikipedia sielawa

Slide 12

Rabunkowe połowy doprowadziły do drastycznego zmniejszenia się wielu gatunków ryb, że zagroziło ich wyginięciem. W związku z tym niektóre gatunki zostały objęte ochroną prawną. Dla gatunków ryb bardziej eksploatowanych wprowadzono okresy ochronne, w których nie wolno łowić tych ryb. Zabronione jest również odławianie ryb młodocianych, nie mających odpowiednich wymiarów ciała. W celu ograniczenia odłowów stosuje się limity połowowe. Określają one masę ryb, jaką może pozyskać z morza flota rybacka danego kraju. Dużym problemem jest stosowanie takich technik połowu, które nie zapobiegają łowieniu przypadkowemu (niezaplanowanych gatunków, osobników młodocianych). Nieregulowane i niedokumentowane połowy są dużym zagrożeniem dla ławic dorsza w Bałtyku. Nadmierne połowy nie gwarantują odtwarzania zasobów i mogą doprowadzić do wyniszczenia populacji.

Slide 13

Przyczyny zakłócenia równowagi ekosystemów (wód, pól uprawnych, lasów itp.): nadmierne odławianie niektórych gatunków zwierząt prowadzi do zakłóceń łańcucha pokarmowego (wyeliminowania ogniw pośrednich), niekontrolowane połowy, powodujące zachwiania proporcji w liczebności populacji, polowania, mające na celu wyeliminowanie zwierząt niebezpiecznych dla człowieka, lub jego konkurentów pokarmowych, niewłaściwe techniki polowań. Przyczyny zachwiania ekosystemów lądowych: kurczenie się pastwisk dla roślinożerców, skutkujące spadkiem populacji drapieżców niszczenie naturalnych siedlisk i ograniczanie powierzchni łowisk niewystarczające zalesienie zbyt mało drapieżników, regulujących liczebność roślinożerców. Przyczyny zachwiania ekosystemów wodnych: przypadkowe połowy ryb, krabów, ptaków morskich, nadmierne połowy rekinów, namnożenie się fok (pokarmu rekinów) i bytujących w nich pasożytów, wymieranie dorszy żywicieli ostatecznych pasożytów fok. Współcześnie człowiek musi przejąć rolę nieobecnych mięsożerców.

Slide 14

Polska czerwona księga zwierząt zawiera wykaz gatunków zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z dokładnym opisem i lokalizacją rozmieszczenia. Głównym celem dzieła jest określenie stopnia zagrożenia oraz wskazanie sposobów ochrony polskiej fauny . Jest podzielona na dwa tomy: Tom I Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Głowacińskiego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2001. Tom II Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Głowacińskiego Janusza Nowackiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004.

Slide 15

1. Program nauczania biologii w gimnazjum. Wyd. WSiP. 2. PAKIET III. Wyd. WSiP - Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3. Człowiek zmienia świat przyrody - Ciekawa biologia. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Część 3. Człowiek zmienia świat przyrody - Ciekawa biologia. Poradnik dla nauczyciela. Część 3. 1. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wyd. Naukowe PWN. 2. Wielki Atlas Zwierząt. V. J. Stanêk. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1981. 3. Świat zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1983. 4. Tak żyli ludzie w czasach pierwszych cywilizacji. Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 1991. 5. Wikipedia 6. http:animowane-gify.na-strony.pl 7. http:tworzenie-stron.atticlab.pl?tworzeniedarmoweGify

Dane:
  • Liczba slajdów: 15
  • Rozmiar: 5.65 MB
  • Ilość pobrań: 63
  • Ilość wyświetleń: 4763
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie