Romantyzm

Liczba slajdów:
84
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
4.06 MB
Ilość pobrań:
110
Ilość wyświetleń:
2111
Kategoria:
Romantyzm - Slajd 83
Romantyzm - Slajd 0
Romantyzm - Slajd 1
Romantyzm - Slajd 2
Romantyzm - Slajd 3
Romantyzm - Slajd 4
Romantyzm - Slajd 5
Romantyzm - Slajd 6
Romantyzm - Slajd 7
Romantyzm - Slajd 8
Romantyzm - Slajd 9
Romantyzm - Slajd 10
Romantyzm - Slajd 11
Romantyzm - Slajd 12
Romantyzm - Slajd 13
Romantyzm - Slajd 14
Romantyzm - Slajd 15
Romantyzm - Slajd 16
Romantyzm - Slajd 17
Romantyzm - Slajd 18
Romantyzm - Slajd 19
Romantyzm - Slajd 20
Romantyzm - Slajd 21
Romantyzm - Slajd 22
Romantyzm - Slajd 23
Romantyzm - Slajd 24
Romantyzm - Slajd 25
Romantyzm - Slajd 26
Romantyzm - Slajd 27
Romantyzm - Slajd 28
Romantyzm - Slajd 29
Romantyzm - Slajd 30
Romantyzm - Slajd 31
Romantyzm - Slajd 32
Romantyzm - Slajd 33
Romantyzm - Slajd 34
Romantyzm - Slajd 35
Romantyzm - Slajd 36
Romantyzm - Slajd 37
Romantyzm - Slajd 38
Romantyzm - Slajd 39
Romantyzm - Slajd 40
Romantyzm - Slajd 41
Romantyzm - Slajd 42
Romantyzm - Slajd 43
Romantyzm - Slajd 44
Romantyzm - Slajd 45
Romantyzm - Slajd 46
Romantyzm - Slajd 47
Romantyzm - Slajd 48
Romantyzm - Slajd 49
Romantyzm - Slajd 50
Romantyzm - Slajd 51
Romantyzm - Slajd 52
Romantyzm - Slajd 53
Romantyzm - Slajd 54
Romantyzm - Slajd 55
Romantyzm - Slajd 56
Romantyzm - Slajd 57
Romantyzm - Slajd 58
Romantyzm - Slajd 59
Romantyzm - Slajd 60
Romantyzm - Slajd 61
Romantyzm - Slajd 62
Romantyzm - Slajd 63
Romantyzm - Slajd 64
Romantyzm - Slajd 65
Romantyzm - Slajd 66
Romantyzm - Slajd 67
Romantyzm - Slajd 68
Romantyzm - Slajd 69
Romantyzm - Slajd 70
Romantyzm - Slajd 71
Romantyzm - Slajd 72
Romantyzm - Slajd 73
Romantyzm - Slajd 74
Romantyzm - Slajd 75
Romantyzm - Slajd 76
Romantyzm - Slajd 77
Romantyzm - Slajd 78
Romantyzm - Slajd 79
Romantyzm - Slajd 80
Romantyzm - Slajd 81
Romantyzm - Slajd 82
Romantyzm - Slajd 83
Romantyzm - Slajd 0

Treść prezentacji

1
ROMANTYZM
2
ROMANTYZM EPOKA HISTORYCZNO- LITERACKA ROMANTYZM: w Polsce rozpoczął się od wydania w 1822 roku cyklu Adama Mickiewicza pt. Ballady i romanse; upłynął w naszym kraju pod hasłem walki o odzyskanie niepodległości; ballada Adama Mickiewicza pt. Romantyczności była manifestem programowym pokolenia; poeta staje po stronie dziewczyny z ludu przeciw bezgranicznie ufającemu w potęgę nauki mędrcowi; opowiada się za istnieniem zjawisk, których nie można poznać rozumem, lecz jedynie sercem; epoka, w której to, co idealne, duchowe jest ważniejsze niż, to, co ziemskie, materialne.
3
BÓG, NARÓD I POETA
4
ZIEMIE POLSKIE POD ZABORAMI
5
POWSTANIE LISTOPADOWE (1830- 1831) Nocą 29 listopada 1830 roku w Warszawie kilkunastu podchorążych, należących do tajnego związku Piotra Wysockiego, zaatakowało Rosjan. Dyktatorem powstaniaczłowiekiem mającym nieograniczoną władzę- był Józef Chłopicki. Naród żądał pełnej niepodległości. Najważniejsze bitwy powstania to bitwy pod Stoczkiem, Wawrem i Grochowem, Iganiami. Politycy liczyli na porozumienie z Rosją i nie umieli wykorzystać zwycięstw w walkach. Po krwawych bojach wojska rosyjskie zajęły Warszawę. Upadek stolicy przesądził o zaprzestaniu walk.
6
POWSTANIE LISTOPADOWE Powstanie listopadowe otworzyło nowy rozdział w dziejach polskiego romantyzmu. Wraz z kilkoma tysiącami uchodźców na emigracji znaleźli się najwybitniejsi poeci: Mickiewicz i Słowacki. Tam narodziły się ich największe dzieła.
7
WIELKA EMIGRACJA Po stłumieniu powstania listopadowego Rosjanie rozpoczęli prześladowanie jego uczestników. Tysiące Polaków uwięziono, car skonfiskował co dziesiąty majątek i odebrał Królestwu Polskiemu resztki samodzielności. Z obawy przed represjami kraj opuściło 11 tysięcy patriotów, w tym prawie wszyscy wybitni politycy i intelektualiści. Emigranci osiedlili się głównie we Francji, Anglii, Stanach Zjednoczonych. Z inicjatywy Joachima Lelewela powołano w Paryżu Komitet Narodowy Polski, mający jednoczyć emigrację. Emigranci wysyłali do kraju emisariuszy mających przygotować powszechne powstanie. Ich nawoływania nie spotkały się jednak z poparciem rodaków.
8
Mesjanizm- to koncepcja zbiorowej ofiary na wzór Chrystusa. Poeci przypisali sobie rolę wieszczów, którzy doprowadzą ciemiężony naród do zbawienia.
9
KULT NAPOLEONA
10
WIELKA TRÓJKA CZWÓRKA Adam Mickiewicz Juliusz Słowacki Zygmunt Krasiński Cyprian Kamil Norwid
11
NAJWAŻNIEJSZE UTWORY POLSKIEGO ROMANTYZMU Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Dziady cz. II, III, IV Adam Mickiewicz Ballady i romanse Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod Adam Mickiewicz Sonety krymskie Juliusz Słowacki Kordian Zygmunt Krasiński Nie-boska komedia Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka II, Fortepian Chopina, Bema pamięci żałobny rapsod, Coś ty Atenom zrobił Sokratesie
12
ROMANTYZMEPOKA DZIWÓW I TAJEMNIC
13
BALLADY I ROMANSE: Autorem Ballad i romansów jest Adam Mickiewicz. opowiedziane w balladach niezwykłe, zaczerpnięte z ludowych podań historie rozgrywały się w miejscach realnych, które można znaleźć na mapie: w okolicach Nowogródka, nad jeziorem Świteź. ten dobrze znany świat odsłonił jednak groźne, niepokojące oblicze: dziewice zamieniają się w kwiaty, jeziora otwierają swe głębie, umarli wstają z grobów; natura znajduje się w ciągłym ruchu, nieustannie przekształca się.
14
NAJPOPULARNIEJSZE BALLADY TO: Romantyczność Świteź Świtezianka Liljie Pani Twardowska Rybka
15
DRAMAT ROMANTYCZNY
16
DZIADY CZ. II
17
DZIADY CZ. II: w II części Dziadów Mickiewicz wprowadził świat pozaziemski; Dziady- białoruski obrzęd dziadów poświęcony był pamięci zmarłych przodków; podczas obchodzonej dwa razy w roku uroczystości- w Dzień Zaduszny i koło Wielkanocy- wzywano duchy, które częstowano jedzeniem i wspomagano modlitwą; Mickiewicz zamierzał stworzyć dramat narodowy, wywodzący się z pradawnych obrzędów i stawiający pytania o rzeczy najważniejsze: naturę świata i naturę człowieka.
18
SĄ DZIWY NA NIEBIE I ZIEMI, O KTÓRYCH ANI ŚNIŁO SIĘ WASZYM FILOZOFOM HAMLET
19
ADAM MICKIWICZ PAN TADEUSZ CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE HISTORIA SZLACHECKA Z R. 1811 I 1812, WE DWUNASTU KSIĘGACH WIERSZEM POLSKA EPOPEJA NARODOWA
20
21
EPOPEJA NARODOWA Epos narodowy, epopeja narodowa - to utwór literacki (epos) o istotnym znaczeniu dla danego narodu. Określenie to przyznawane jest zwykle jednemu dziełu literatury narodowej, które według materiałów historycznych czy tradycji, ma najwierniej oddawać charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy, osiągając jednocześnie wysoki stopień artyzmu. Za pierwsze eposy narodowe uznano Iliadę oraz Odyseję spisane przez Homera. Przedstawiają one historie herosów walczących z przeciwnościami losu. Polskim przykładem eposu jest Pan Tadeusz autorstwa Adama Mickiewicza, gdzie mamy do czynienia z historią okupowanego narodu, który widzi nadzieję na niepodległość w nadchodzących wojskach Napoleona.
22
23
NA PARYSKIM BRUKU
24
25
INWOKACJA Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem (Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu Iść za wrócone życie podziękować Bogu), Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Księga I Gospodarstwo
26
27
Inwokacja - rozległa apostrofa otwierająca poemat liryczny, w której autor zwraca się do muzy, bóstwa lub duchowego patrona z prośbą o natchnienie, pomoc w tworzeniu dzieła; np. epopei narodowej Adama Mickiewicza Pan Tadeusz- Litwo, Ojczyzno moja - zwrot do państwa, a raczej krainy historycznej. Apostrofa bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bardzo często do bóstwa, np. Litwo, Ojczyzno moja Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary?. (Jan Kochanowski) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja. (Bogurodzica). Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani.
28
KRAJ LAT DZIECINNYCH
29
Mickiewicz tworzył Polskę ze słów. Próbował utrwalić w poezji zanikające już szlacheckie obyczaje, które stały się dla niego symbolem szczęśliwego, harmonijnego życia. Właśnie siła tradycji, umiłowanie dawności sprawiają, że świat przedstawiony w poemacie Pan Tadeusz jest swojski, bezpieczny i odporny na działanie czasu.
30
Pana Tadeusza poemat- wspomnienie i poemat-marzenie o utraconej ojczyźnie - napisał Mickiewicz wiatach 1832-1834, gdy w pełni doświadczył goryczy emigranckiego losu. Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości, W całej przeszłości i w całej przyszłości Jedna już tylko jest kraina taka, W której jest trochę szczęścia dla Polaka: Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie.
31
Utwór ten jest poetyckim podsumowaniem staropolskiej literatury ziemiańskiej, sławiącej uroki wiejskiego życia. Mickiewicz uważał je za kwintesencję polskości i przeciwstawiał cywilizacji zachodniej. W Panu Tadeuszu niewielka, ograniczona przestrzeń soplicowskiego dworu tworzy swoisty mikrokosmos, w którym ludzie i przyroda pozostają w bliskich, przyjaznych związkach, żyją tym samym rytmem.
32
Nie jest to groźna i nieokiełznana natura z Ballad czy Sonetów krymskich, ale niemal rajski ogród, nie podlegający prawu przemijania. Nawet historia, która wraz z wojskami napoleońskimi wkracza do Soplicowa, niczego nie burzy, nie niszczy. Klęskę (odwrót spod Moskwy) poeta usunął poza czasowe ramy poematu, by nie zmącić jego arkadyjskiej atmosfery. W porządku tego bardzo realnego i jednocześnie idealnego świata mieszczą się nawet naznaczone piętnem tragizmu dzieje Jacka Soplicy. Przemiana opętanego pychą zabójcy w pokornego księdza Robaka ma swój głęboko optymistyczny sens -jest to droga od romantycznego, buntowniczego indywidualizmu do bezimiennej ofiary na rzecz narodowej wspólnoty.
33
Andrzej Wajda Pan Tadeusz
34
35
36
37
BOHATEROWIE
38
TADEUSZ
39
ZOSIA
40
SĘDZIA SOPLICA
41
KSIĄDZ ROBAK JACEK SOPLICA
42
GERWAZY
43
HRABIA (OSTATNI Z RODU HORESZKÓW)
44
TELIMENA
45
JANKIEL
46
MACIEK DOBRZAŃSKI
47
POWRÓT TADEUSZA
48
49
50
51
52
53
KOLACJA W RUINACH ZAMKU HORESZKÓW
54
55
56
57
W SOPLICOWIE
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ZAŚCIANEK DOBRZYŃSKICH
70
71
OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE
72
73
74
75
76
77
EMIGRACJA
78
79
80
POWRÓT Z WOJSKAMI NAPOLEONA
81
82
83
84

Mogą Cię zainteresować

Maria Konopnicka - Slajd 1

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka
Definicja rzeczownika - Slajd 1

Definicja rzeczownika

Definicja rzeczownika
Literatura i teatr w starozytnej Grecji - Slajd 1

Literatura i teatr w starozytnej Grecji

Literatura i teatr w starozytnej Grecji
Pan Tadeusz - Slajd 1

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?