Krzyże i monogramy

Liczba slajdów:
90
Autor:
S. Benita
Rozmiar:
1.24 MB
Ilość pobrań:
134
Ilość wyświetleń:
4072
Kategoria:
Krzyże i monogramy - Slajd 89
Krzyże i monogramy - Slajd 0
Krzyże i monogramy - Slajd 1
Krzyże i monogramy - Slajd 2
Krzyże i monogramy - Slajd 3
Krzyże i monogramy - Slajd 4
Krzyże i monogramy - Slajd 5
Krzyże i monogramy - Slajd 6
Krzyże i monogramy - Slajd 7
Krzyże i monogramy - Slajd 8
Krzyże i monogramy - Slajd 9
Krzyże i monogramy - Slajd 10
Krzyże i monogramy - Slajd 11
Krzyże i monogramy - Slajd 12
Krzyże i monogramy - Slajd 13
Krzyże i monogramy - Slajd 14
Krzyże i monogramy - Slajd 15
Krzyże i monogramy - Slajd 16
Krzyże i monogramy - Slajd 17
Krzyże i monogramy - Slajd 18
Krzyże i monogramy - Slajd 19
Krzyże i monogramy - Slajd 20
Krzyże i monogramy - Slajd 21
Krzyże i monogramy - Slajd 22
Krzyże i monogramy - Slajd 23
Krzyże i monogramy - Slajd 24
Krzyże i monogramy - Slajd 25
Krzyże i monogramy - Slajd 26
Krzyże i monogramy - Slajd 27
Krzyże i monogramy - Slajd 28
Krzyże i monogramy - Slajd 29
Krzyże i monogramy - Slajd 30
Krzyże i monogramy - Slajd 31
Krzyże i monogramy - Slajd 32
Krzyże i monogramy - Slajd 33
Krzyże i monogramy - Slajd 34
Krzyże i monogramy - Slajd 35
Krzyże i monogramy - Slajd 36
Krzyże i monogramy - Slajd 37
Krzyże i monogramy - Slajd 38
Krzyże i monogramy - Slajd 39
Krzyże i monogramy - Slajd 40
Krzyże i monogramy - Slajd 41
Krzyże i monogramy - Slajd 42
Krzyże i monogramy - Slajd 43
Krzyże i monogramy - Slajd 44
Krzyże i monogramy - Slajd 45
Krzyże i monogramy - Slajd 46
Krzyże i monogramy - Slajd 47
Krzyże i monogramy - Slajd 48
Krzyże i monogramy - Slajd 49
Krzyże i monogramy - Slajd 50
Krzyże i monogramy - Slajd 51
Krzyże i monogramy - Slajd 52
Krzyże i monogramy - Slajd 53
Krzyże i monogramy - Slajd 54
Krzyże i monogramy - Slajd 55
Krzyże i monogramy - Slajd 56
Krzyże i monogramy - Slajd 57
Krzyże i monogramy - Slajd 58
Krzyże i monogramy - Slajd 59
Krzyże i monogramy - Slajd 60
Krzyże i monogramy - Slajd 61
Krzyże i monogramy - Slajd 62
Krzyże i monogramy - Slajd 63
Krzyże i monogramy - Slajd 64
Krzyże i monogramy - Slajd 65
Krzyże i monogramy - Slajd 66
Krzyże i monogramy - Slajd 67
Krzyże i monogramy - Slajd 68
Krzyże i monogramy - Slajd 69
Krzyże i monogramy - Slajd 70
Krzyże i monogramy - Slajd 71
Krzyże i monogramy - Slajd 72
Krzyże i monogramy - Slajd 73
Krzyże i monogramy - Slajd 74
Krzyże i monogramy - Slajd 75
Krzyże i monogramy - Slajd 76
Krzyże i monogramy - Slajd 77
Krzyże i monogramy - Slajd 78
Krzyże i monogramy - Slajd 79
Krzyże i monogramy - Slajd 80
Krzyże i monogramy - Slajd 81
Krzyże i monogramy - Slajd 82
Krzyże i monogramy - Slajd 83
Krzyże i monogramy - Slajd 84
Krzyże i monogramy - Slajd 85
Krzyże i monogramy - Slajd 86
Krzyże i monogramy - Slajd 87
Krzyże i monogramy - Slajd 88
Krzyże i monogramy - Slajd 89
Krzyże i monogramy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Znak krzyża w sztuce i religii
2
Krzyż (z łac. crux) znak, kształt lub przedmiot w postaci dwóch linii przecinających się, na ogół pod kątem prostym. Jest jednym z najstarszych symboli ludzkości znanym w większości starożytnych religii. Niemal w każdym zakątku ziemi odkryto przedmioty z tym znakiem. Zazwyczaj wiązano go jakąś formą kultu sił przyrody (ogień, słońce, życie) lub kultem fallicznym.
3
Krzyż jest znakiem wiary, towarzyszącym nam na każdym kroku. Widnieje w świątyniach, przy drogach, w domach i zakładach pracy. Nosimy go na piersi i czynimy na sobie. Błogosławimy nim ludzi i przedmioty. Krzyża nie można do końca zrozumieć, ponieważ symbolizuje rzeczywistość zbyt bogatą i złożoną. Kryje się w nim niezgłębiona tajemnica życia i śmierci.
4
Św. Paweł pisał do chrześcijan w Koryncie: Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. (...) Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, 1 Kor 1,dla 18.22-25 który jest zgorszeniem Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (1Kor 1,18.2225).
5
W kulturze rzymskiej, z którą chrześcijaństwo jest ściśle związane, krzyż był symbolem hańby, ohydy. Rzymianie często stosowali karę ukrzyżowania wobec niewolników i tych, którzy nie posiadali obywatelstwa rzymskiego. W okresie wojny czynili to powszechnie, ustawiając jednorazowo nawet setki i tysiące krzyży, w okresie pokoju rezerwowali tę karę dla groźnych przestępców zbrodniarzy i wichrzycieli politycznych. Skazańca najpierw zwykle biczowano, dodając czasem inne tortury, a następnie wyprowadzano na miejsce egzekucji. Znajdowało się ono zawsze blisko osiedli mieszkalnych, aby widok ofiary odstręczał ludzi od wstępowania na przestępczą drogę.
6
Wraz ze śmiercią Chrystusa krzyż nabrał całkiem innego znaczenia. Od tego momentu stał się znakiem odkupienia i zwycięskiej śmierci. Taką śmiercią umarł Chrystus. Przez oficjalne władze został uznany za przestępcę politycznego i przeklętego przez Boga.
7
W codziennym życiu spotykamy wiele kształtów znaków krzyża. Symbol krzyża posiada swoje znaczenie, swoją historię i wymowę. Mamy ponad 300 różnych kształtów krzyża.
8
Krzyż łaciński
9
Krzyż łaciński - podstawowa forma krzyża chrześcijańskiego. Początkowo używany z oporami ze względu na negatywne konotacje symbolu ukrzyżowania.
10
Krzyż św. Piotra
11
Forma krzyża, będąca odwróceniem o 180 stopni krzyża łacińskiego. Nazwa nawiązuje do tradycji o śmierci apostoła Piotra, który został ukrzyżowany głową w dół. Krzyż św. Piotra bywa wykorzystywany w symbolice satanistycznej i heavymetalowej, jako odwrotność krzyża chrześcijańskiego. Stąd też czasem jest nazywany krzyżem satanistycznym.
12
Krzyż grecki
13
Krzyż grecki - jedna z form krzyża. Od wieków znany wyznawcom religii przedchrześcijańskich. Do chrześcijaństwa wprowadzony ok. roku 322 przez egipskiego mnicha Pachomiusza, stąd też czasem zwany krzyżem Pachomiusza. Symbolizuje uniwersalizm chrześcijaństwa: cztery ramiona to cztery strony świata. Linia pionowa obrazująca działanie łaski, przenikające działanie człowieka wyrażone linią poziomą.
14
Krzyż św. Antoniego w kształcie greckiej litery Tau
15
Krzyż ten w starożytności oznaczał centrum świata i panującą nad wszystkim siłę słońca. Dla ludów staroamerykańskich był symbolem deszczu. Mnisi używali laski w kształcie takiego krzyża,dlatego na pamiątkę św. Antoniego Pustelnika nazywa się go również Krzyżem św. Antoniego.
16
Krzyż papieski
17
Krzyż papieski to forma krzyża z trzema poprzeczkami, którą mogli posługiwać się papieże w swoich herbach. W Polsce tym mianem określa się również krzyże ustawione na miejscu odprawiania mszy przez papieża Jana Pawła II podczas jego wizyt w kraju lub krzyże przez niego poświęcone. Krzyżem papieskim może być również oznaczona świątynia, która podlega bezpośrednio władzy papieskiej z pominięciem lokalnej władzy kościelnej.
18
Krzyż prawosławny
19
Krzyż prawosławny - znajdują się na min trzy belki poprzeczne: górna - oznacza tabliczkę z napisem, który do krzyża kazał przybić Piłat, wskazując na winę skazanego: INRI - Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (łac. Iesus Nasaremus Rex Iudeorum) środkowa - dla rąk ukrzyżowanego Chrystusa dolna - belka pod nogi Chrystusa inaczej niż w tradycji katolickiej. Nogi Jezusa przebite są nie jednym gwoździem lecz dwoma - każda noga oddzielnie. Jeden koniec dolnej belki jest podniesiony. Ten koniec pokazuje na niebo.Drugi koniec - opuszczony - wskazuje na piekło.
20
Krzyż ruski
21
Krzyż ruski to wersja krzyża prawosławnego o dwóch ramionach. Dolne ramię krzyża jest skośne. Ta wersja krzyża została ukształtowana po chrzcie Rusi Kijowskiej (983 r).
22
Krzyż patrialchalny
23
Krzyż patriarchalny - forma krzyża, którym posługiwali się patriarchowie wschodnich kościołów chrześcijańskich. Jego krótsza poprzeczna belka symbolizuje napis INRI nad krzyżem Jezusa. Krzyż ten nazywany jest także krzyżem arcybiskupim albo lotaryńskim.
24
Krzyż kardynalski
25
Krzyż kardynalski, o ramionach i wierzchołku zwieńczonych trójliściem. Jest on symbolem władzy natury duchowej. Krzyż kardynalski nazywany jest też krzyżem patriarszym.
26
Krzyż z uchwytem zwany krzyżem egipskim
27
Nazwa tej formy krzyża wyprowadzona jest od łacińskiego słowa: ansa, które oznacza rękojeść, ucho. Linia pozioma z pętlą oznacza wschodzące słońce. Linia pionowa promień słońca. Często ten znak ryto na grobach Koptów (chrześcijańskich potomków Egipcjan). W tym przypadku spełniał on funkcję klasycznego krzyża chrześcijańskiego. Nazywany jest też krzyżem egipskim.
28
Krzyż Archaniołów
29
Krzyż Archaniołów znany jest także jako krzyż Golgoty. Jest to symbol posłańców Bożych. Archaniołowie mają funkcje opieki nad religią podczas gdy zwykli Aniołowie opieki na ludźmi bezpośrednio.
30
Krzyż Ewangelistów
31
Krzyż poprzez cztery stopnie podstawy reprezentuje 4 ewangelistów.
32
Krzyż św. Andrzeja
33
Kształtem przypomina drzewo męki, na którym poniósł śmierć św. Andrzej Apostoł. Nazywa się ten krzyż także crux decussata, czyli znaku rzymskiej cyfry dziesięć. Pierwotnie symbolizował drewna skrzyżowane i położone na ołtarzu ofiarnym. Taką formę krzyża umieszczano na domostwach, znakach cechów, znakach granicznych i stemplach drukarskich.
34
Krzyż św. Filipa
35
Krzyż apostoła Filipa, który wg legendy był ukrzyżowany w tej pozycji. Krzyż ten występuje na flagach narodowych krajów skandynawskich, z których duńska wydaje się być najstarszą narodową flagą na świecie.
36
Krzyż św. Jakuba
37
Krzyż św. Jakuba jest godłem zakonu rycerskiego o tej nazwie.
38
Krzyż św. Jerzego
39
Pierwotna forma krzyża ujednolicona obecnie z krzyżem greckim. Św. Jerzy był rzymskim chrześcijańskim oficerem, który przybył do Lidii, gdzie odkrył, że ludzie byli terroryzowani przez smoka. Wg legendy smok pożerał dziewice i właśnie miał to zrobić z córką króla. Jerzy zabił smoka, co spowodowało cykl następstw, które zakończyły się przejściem króla na chrześcijaństwo. Św. Jerzy stał się patronem wypraw krzyżowych, stąd krzyż ten stał się podstawą wielu orderów.
40
Symbol ruchu Światło-Życie
41
Ta forma krzyża powstała przez odpowiedni zapis dwóch greckich słów: foz światło zoe - życie
42
Krzyż maltański
43
Krzyż ten jest znakiem rycerskiego zakonu joannitów, który zasłynął jako organizator pierwszych europejskich szpitali. Rozwidlenia na krzyżu oznaczają osiem błogosławieństw.
44
Krzyż harcerski
45
Krzyż Harcerski - to odznaczenie harcerskie, stosowane w większości organizacji harcerskich w Polsce. Nadawane członkom organizacji harcerskiej podczas przyrzeczenia harcerskiego. Zuchy zamiast krzyża harcerskiego noszą znaczek zucha. Harcerze przed przyrzeczeniem na miejscu krzyża noszą lilijkę.
46
Krzyż celtycki
47
Krzyż celtycki (ang. Celtic Cross) forma krzyża, w którym czteroramienny krzyż umieszczony jest w okręgu. Jest charakterystyczny dla celtyckiego chrześcijaństwa, chociaż niewątpliwie ma pochodzenie przedchrześcijańskie.
48
Krzyż słowiański
49
Krzyż w indoeuropejskiej grupie kulturowej powszechnie związany był z siłami przyrody (głównie słońcem, ogniem i życiem) oraz symbolizował równowagę wszechświata. Podobnie jak w większości kultur pierwotnych zapewniał szczęście, dobrobyt i przychylność bogów. W mitologii słowiańskiej oprócz popularnej prostej formy krzyża równoramiennego (szczególnie w kształcie greckiej litery Χ) spotykany był też w formie ośmioramiennej, często wpisanej w okrąg.
50
Krzyż jerozolimski
51
Krzyż jerozolimski nazywany jest także krzyżem laskowanym. To krzyż z czterema krzyżykami umieszczonymi między ramionami dużego krzyża. Krzyż jerozolimski symbolizuje pięć świętych ran Chrystusa. Rycerze Grobu Świętego nosili go na swoich płaszczach.
52
Krzyż peruwiański
53
Peruwiański krzyż słońca, związany z Inkaskim znakiem słonecznym.
54
55
Krzyż mantuański Jest używany w niemieckim orderze żelaznego krzyża. Order ten był opracowany przez Króla Fryderyka Wilhelma III Pruskiego w 1813 r., aby odznaczyć ludzi walczących w kampanii przeciw armii Napoleona. Krzyż używany przez marynarkę niemiecką. W czasie I wojny światowej był symbolem okrętów i samolotów wojennych. Potem związany był z ruchem faszystowskim np. we Francji. Używany także na flagach portugalskich w czasie sympatyzowania z faszyzmem - aż do 1974r.
56
Krzyż koniczynowy albo trójlistny
57
Jest to krzyż grecki (zwany także krzyżem brabanckim lub Pasyjnym), którego wszystkie ramiona zakończone są ornamentem potrójnego liścia koniczyny. Krzyż symbolizuje jedność Chrystusa i Świętej Trójcy, według innej interpretacji Pasję Jezusa. Niezbyt często używany w odznakach orderowych, pojawia się m.in. w greckim Orderze Feniksa.
58
Krzyż trójramienny
59
Krzyż trójramienny jest zakończony trójliśćmi. Symbolizuje okultystyczną teorię potrójnego świata: fizycznego, astralnego i duchowego. Krzyż ten przypomina literę alef symbol słowa Bożego i fundament wszechrzeczy.
60
Krzyż Ducha Świętego
61
Krzyż Świętego Ducha, podwójny z rozdwojonymi końcami - nawiązuje do 12 owoców Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania, sprawiedliwości, pobożności, wytrwałości. Ten krzyż jest godłem Zakonu Świętego Ducha.
62
Krzyż widlasty
63
Pierwotnie symbolizował tchnienie w wodę chrzcielną. Znak ten z czasem przybrał postać greckiej litery. Symbolem krzyż ten nawiązuje do dwóch złoczyńców, którzy ukrzyżowani byli obok Jezusa, dlatego jest nazywany krzyżem łotrów lub złodziejskim Prawdziwe znaczenie tego znaku kryje się w aluzji do drzewa życia, dlatego krzyż widlasty jest nazywany drzewem życia.
64
Krzyż strzałkowy
65
Krzyż ten oznacza: tutaj żyją dobrzy ludzie, więc warto wejść do ich domu.
66
Krzyż laskowany
67
Krzyż laskowany umieszczany był na monetach. W Austrii umieszczano go na sztandarach Dni Katolickich.
68
69
Czteroramienny krzyż wpisany w koło Czteroramienny krzyż wpisany w koło był przedchrześcijańskim symbolem światła i słońca; używały go zarówno ludy azjatyckie, jak i dawni Germanowie. Był również symbolem cyklu rocznego, oznaczał zasadę biologiczną oraz zdrowie i życie. Chrześcijaństwo przejęło ten znak dla określenia Chrystusa jako odkupiciela i światłości.
70
Krzyż Golgoty
71
Krzyż Golgoty był używany przez członków wielu bractw i licznych rycerzy krzyżowych jako znak herbowy.
72
Krzyż inwokacyjny albo podwójny
73
Ten znak (często także odwrócony o 90 stopni) stosowany był na oznaczenie niebezpiecznej substancji - np. lekarstwa o nieznanym do końca działaniu i oznaczał bierz - ale niech Cię Pan Bóg ma w opiece.
74
Krzyż kotwicowy
75
Krzyż kotwicowy jest nazywany także krzyżem kotwicznym. Jest to krzyż w formie krzyża greckiego i kryje w sobie cztery kotwice, które są symbolem nadziei. Krzyż kotwicowy jest historycznym godłem austriackich krain: Piemontu, Gorycji i Gradyski.
76
Krzyż liliowy
77
Krzyż liliowany albo liliowy jest symbolem Maryi, współcierpiącej ze swoim Synem.
78
Krzyż młyński
79
Krzyż młyński ma postać krzyża greckiego zakończonego motywem spirali, wzór zaczerpnięty od przedchrześcijańskich Celtów. Krzyż ten oznacza Boga, wokół którego krążą wszystkie inne byty.
80
Krzyż rycerski albo kawalerski
81
Krzyż rycerski nawiązuje do krzyży zakonów rycerskich joannitów i templariuszy. Jest symbolem męstwa w boju. W tym kształcie nadaje się odznaczenia (np.Krzyż Żelazny, Krzyż Virtuti Militari).
82
83
Do VI w. nie umieszczano na krzyżu ciała Jezusa ze względu na zbyt żywą pamięć haniebnej śmierci Chrystusa na krzyżu. W VI w. pojawiają się krzyże z przybitym do drzewa męki ciałem Chrystusa , ale odzianym w długą tunikę i w zwycięskiej postawie. W epoce romańskiej ukrzyżowany Chrystus ma na głowie koronę królewską. Od połowy X w. przedstawienie krzyża jest bardziej realistyczne.
84
Znak krzyża jest najczęstszym gestem we wszystkich obrzędach liturgicznych. Uroczysta liturgiczna celebracja znaku krzyża ma miejsce w Wielki Piątek. Krzyża w liturgii nie ukazuje się bez zmartwychwstania, gdyż przez drzewo krzyża przyszła na świat radość i nowe życie.
85
W blasku krzyża nawet najbardziej mroczne strony naszego życia nabierają sensu. Narzędzie strasznej tortury przekształciło się w narzędzie zwycięstwa i zbawienia. Krzyż to mądrość i moc Boża, które przewyższają mądrość i moc ludzką.
86
Krzyż jest więc znakiem nadziei i powodem do chluby. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (Ga 6,14). Krzyż jest znakiem nadziei i powodem do chluby. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (Ga 6,14).
87
Krzyż jest także programem dla człowieka, zgodnie ze słowami Chrystusa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je (Mk 8,3435). Krzyż jest także programem dla człowieka, zgodnie ze słowami Chrystusa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je (Mk 8,3435).
88
Krzyż Chrystusa przypomina o wierności prawdzie, swemu sumieniu, wbrew wszelkim trudnościom, o miłości względem Boga i ludzi, w tym także do nieprzyjaciół. Postawy przeciwne tym wartościom trzeba ukrzyżować. Wobec nieuniknionego cierpienia i śmierci
89
Jak Chrystus możemy czasem wołać: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił (Mk 15,34), ale możemy też za Nim powiedzieć: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46).
90

Mogą Cię zainteresować

Święto objawienia Pańskiego - Slajd 1

Święto objawienia Pańskiego

Święto objawienia Pańskiego
Biblia - Slajd 1

Biblia

Biblia
Małżeństwo - Slajd 1

Małżeństwo

Małżeństwo
Jan Paweł II – rozważania różańcowe - Slajd 1

Jan Paweł II – rozważania różańcowe

Jan Paweł II – rozważania różańcowe

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?