Składy chemiczne szkieł przemysłowych

Liczba slajdów:
21
Autor:
n
Rozmiar:
3.43 MB
Ilość pobrań:
5
Ilość wyświetleń:
609
Kategoria:
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 20
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 0
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 1
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 2
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 3
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 4
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 5
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 6
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 7
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 8
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 9
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 10
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 11
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 12
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 13
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 14
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 15
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 16
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 17
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 18
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 19
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 20
Składy chemiczne szkieł przemysłowych - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Składy chemiczne szkieł przemysłowych Szkła krzemianowe szkło gospodarcze szkło  opakowaniowe Składy szkieł w przeliczeniu  na tlenki w  wagowych szkło budowlane Stosowane surowce SiO2 7075 Na2O 1417 piasek kwarcowy soda Na2CO3 CaO  812 wapień CaCO3  MgO  35  Al2O3             0,52,5  dolomit CaCO3.MgCO3  skalenie (np.  . .
2
Realizacja procesów zeszklenia w  praktyce     Przygotowanie zestawów  surowcowych Topienie  Klarowanie i ujednoradnianie stopu 
3
Przygotowanie zestawów surowcowych:   Odważanie surowców    Mieszanie    Kontrola jednorodności zestawu    Transport do agregatu cieplnego 
4
Topienie Procesy fizyczne i reakcje chemiczne zachodzące w  zestawach surowcowych podczas ogrzewania  (zestaw  surowcowy: piasek SiO2, soda Na2CO3,wapień CaCO3)  Usuwanie wody   Przemiany polimorficzne (SiO2)  Ulatnianie się składników (węglan sodu)  Tworzenie się podwójnych węglanów  CaCO3  Na2CO3  CaNa2(CO3)2   (  600oC ) Tworzenie się i topienie eutektyku  CaNa2(CO3)2 . Na2CO3 (740800oC) 
5
Topienie Dysocjacja termiczna węglanów   CaCO3  CaO  CO2  ( 912oC)  CaNa2(CO3)2CaONa2O2CO2 ( 960oC) Tworzenie się krzemianów  Na2CO3  2SiO2  Na2SiO3CO2 (720900oC) CaO  SiO2  CaSiO3 (1010oC)  Topienie krzemianów (do 1100oC)  Roztwarzanie się ziaren krzemionki w stopie krzemianowym
6
Klarowanie (odgazowanie) i ujednaradnianie stopu Klarowanie  usunięcie ze stopu pęcherzy gazowych.  Czynniki determinujące proces klarowania:  lepkość  napięcia powierzchniowe     Podwyższenie temperatury powoduje: obniżenie lepkości i napięć powierzchniowych  sprzyja procesowi klarowania 
7
Formowanie Metody formowania ze stopu wydmuchiwanie (ręczne, maszynowe)  wyciąganie tafli, rur, prętów (pionowe, poziome) walcowanie 
8
Formowanie Metody formowania ze stopu formowanie tafli na kąpieli metalicznej (metoda  float  prasowanie (wyroby grubościenne  kształtki  budowlane, popielnice itp.)  rozwłóknianie  (włókna  krótkie i długie) 
9
Formowanie
10
Formowanie Szkło płaskie Metoda  float    formowanie  tafli  szkła  na  kąpieli  cynowej  (układ  poziomy);  druga  strona  tafli    poler  ogniowy; likwidacja falistości     
11
Formowanie Szkło płaskie metoda float  
12
Zeszklenie (witryfikacja) i odprężanie (stabilizacja struktury) Witryfikacja  obniżenie temperatury wyrobu do lepkości  powyżej  1013  dPs  (temperatura  witryfikacji,  zeszklenia,  transformacji)  wyrób nabiera cech ciała stałego Wolne  studzenie  wyrobu  w  zakresie  lepkości  1013    1014,5  dPs  celem  usunięcia  naprężeń,  wywołanych  nierównomiernym  studzeniem  warstw  zewnętrznych  i  wewnętrznych wyrobu 
13
Podstawowe właściwości szkieł krzemianowych Właściwość Rodzaj szkła Na2OCaOSiO2 SiO2 Gęstość (gcm3)    2,5 2,2 Wytrzymałość na zginanie (kGmm2)      6,4 7,0 Twardość wg skali Mohra      5  6 6,0 Współczynnik rozszerzalności  cieplnej 1deg (α)     70  100 107 5107 Odporność na nagłe zmiany  temperatury (studzenie) Δ T [oC]   Współczynnik załamania światła nd   90o   800o    1,5 1,4
14
Specjalne technologie otrzymywania substancji amorficznych     Metoda  CVD        gazowej reakcje  w  fazie  Metoda zol  żel          reakcje w fazie  ciekłej
15
Otrzymywanie substancji amorficznych  poprzez reakcje z fazy gazowej (CVD)     Surowce wyjściowe w formie ciekłej dozowane do  palnika plazmowego Przejście w stan pary (SiCl4, TiCl4, GeCl4) Reakcje w fazie gazowej (hydrolizy lub utlenienia): SiCl4  2H2O SiCl4  O2 SiO2  4HCl        SiO2  2Cl2 Osadzanie par produktów reakcji (SiO2) na zimnym  podłożu (zeszklenie)  warstwy amorficzne, włókna  światłowodowe.
16
METODA CVD Zastosowanie: Wytwarzanie cienkich warstw o różnych własnościach Wytwarzanie preform do wyciągania włókien światłowodowych
17
Otrzymywanie substancji amorficznych  poprzez reakcje w fazie ciekłej (zolżel)   roztwór  wyjściowy  stanowią  organiczne  związki  pierwiastków  (najczęściej  alkoholany  i  estry)  rozpuszczone  w  alkoholu  z  dodatkiem  wody  oraz  katalizatora  (HCl,  NaOH); Podstawowe reakcje chemiczne  hydroliza (1)  i polikondensacja (2) Si(OR)4 H2O  (OR)3SiOH  ROH  (1)  R CnHm  (OR)3SiOH  HOSi(OR)3           (OR)3SiOSi(OR)3  H2O (2)
18
Otrzymywanie substancji amorficznych  poprzez reakcje w fazie ciekłej (zolżel)     Podstawowe przemiany fizyczne: roztwór zol żel szkło
19
METODA ZOL ŻEL Przemiana żelu w szkło tlenkowe konieczna obróbka termiczna: - suszenie - wygrzewanie do temperatury około 900oC
20
METODA ZOL-ŻEL Procesy, zachodzące podczas obróbki termicznej: - kontynuacja reakcji hydrolizy i polikondensacji - usuwanie wody fizycznej i chemicznej (grupy OH) - utlenianie części organicznych - zapadanie się por; zagęszczanie żelu
21
METODA ZOL-ŻEL ZASTOSOWANIE: - otrzymywanie cienkich powłok o różnych własnościach - otrzymywanie włókien nieorganicznych Metoda stosowana wówczas gdy tradycyjna hutnicza metoda topienia zawodzi!!!!

Mogą Cię zainteresować

Opakowania - Slajd 1

Opakowania

Opakowania
Wydzielanie wodoru - Slajd 1

Wydzielanie wodoru

Wydzielanie wodoru
Maria Skłodowska Curie - Slajd 1

Maria Skłodowska Curie

Maria Skłodowska Curie
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - Slajd 1

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?