Integracja europejska

Liczba slajdów:
27
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
125.50 KB
Ilość pobrań:
24
Ilość wyświetleń:
597
Kategoria:
Integracja europejska - Slajd 26
Integracja europejska - Slajd 0
Integracja europejska - Slajd 1
Integracja europejska - Slajd 2
Integracja europejska - Slajd 3
Integracja europejska - Slajd 4
Integracja europejska - Slajd 5
Integracja europejska - Slajd 6
Integracja europejska - Slajd 7
Integracja europejska - Slajd 8
Integracja europejska - Slajd 9
Integracja europejska - Slajd 10
Integracja europejska - Slajd 11
Integracja europejska - Slajd 12
Integracja europejska - Slajd 13
Integracja europejska - Slajd 14
Integracja europejska - Slajd 15
Integracja europejska - Slajd 16
Integracja europejska - Slajd 17
Integracja europejska - Slajd 18
Integracja europejska - Slajd 19
Integracja europejska - Slajd 20
Integracja europejska - Slajd 21
Integracja europejska - Slajd 22
Integracja europejska - Slajd 23
Integracja europejska - Slajd 24
Integracja europejska - Slajd 25
Integracja europejska - Slajd 26
Integracja europejska - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Integracja europejska
2
Integracja jest to proces tworzenia się pewnej całości z jakichś części, zespolenia kilku elementów w jedną całość. Może ona obejmować różne dziedziny życia społecznego np. gospodarkę, politykę. Każdy proces integracji musi się opierać na określonych podstawach formalnoprawnych oraz instytucjonalnych.
3
Koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej Najważniejsze koncepcje współpracy europejskiej: - koncepcja federacyjna - koncepcja konfederacyjna - koncepcja unionistyczna
4
Koncepcja federacyjna zakłada budowę tworu państwowego podobnego do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Stany Zjednoczone Europy), zastąpienie narodowych struktur ponadnarodowymi organami federacyjnymi. Zwolennikami tej koncepcji byli m.in. W. Churchill, W. Hallstein, P.H. Spaak oraz K. Adenauer.
5
Koncepcja konfederacyjna zakłada budowę tzw. Europy Ojczyzn, a więc współpracę rządów bez tworzenia ponadpaństwowych organów wspólnotowych. Zwolennikami tej koncepcji byli Ch. de Gaulle oraz Pius XII.
6
Koncepcja unionistyczna postuluje ograniczenie integracji europejskiej do współdziałania między rządami suwerennych państw. Jej zwolennikami byli E. Bevin (były brytyjski minister spraw zagranicznych) oraz C. Attlee (były brytyjski premier).
7
Geneza europejskich tendencji zjednoczeniowych. Tendencje zjednoczeniowe Europy mają swoje korzenie we wspólnej historii i w kulturze narodów.
8
W okresie od I w. n.e. większa części Europy Zachodniej znajdowała się w Zasięgu wpływów Imperium Rzymskiego. Ta ekspansja spowodowała wytworzenie się wspólnoty kulturowej i gospodarczej. Istotne znaczenie dla poczucia jedności miała też ekspansja religii chrześcijańskiej
9
Karol Wielki (742-814) król Franków z dynastii Karolingów, koronowany w 800r. na cesarza, toczył wiele wojen i narzucał podbitym państwom wiarę chrześcijańską. Jego państwo miało być uniwersalnym imperium chrześcijańskim.
10
Otton III (980-1002) pragnął utworzyć jedno europejskie państwo składające się z 4 równorzędnych części Galii, Słowiańszczyzny, Germanii i Italii.
11
Pierre Dubois (ok. 1250-1321) proponował utworzenie federacji europejskich państw chrześcijańskich. Jerzy z Podeibradów (1420 1471), król czeski proponował utworzenie Ligi Pokoju zgromadzenia przedstawicieli książąt chrześcijańskich dla utrzymania pokoju
12
Henryk IV (1553 1610), król Francji stworzył plan całkowitej rekonstrukcji Europy, w wyniku czego miało powstać 15 państw. Warunkiem pokoju miała być tolerancja religijna wobec protestantyzmu (pominął jednak prawosławie, czyli Wschód). Organem naczelnym miała być Rada Generalna złożona z delegatów państw członkowskich.
13
Wiliam Penn (1644 1718) zaproponował utworzenie instytucji zbliżonej do Parlamentu Europejskiego. Napoleon Bonaparte (1769 1821), cesarz Francuzów, chciał zintegrować Europę siłą, a podbitym państwom narzucić francuskie prawodawstwo i rozwiązania ustrojowe, m.in. słynny Kodeks Napoleona.
14
Fredrich Naumann (1860-1919), niemiecki duchowny i polityk, zajmował się projektami integracji Europy Środkowej. W 1915 r. wydał publikację Mitteleuropa, w której proponował federację krajów tej części Europy (bardziej gospodarczą niż polityczną) pod przewodnictwem Niemiec.
15
Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), hrabia i polityk austriacki, był organizatorem tzw. ruchu paneuropejskiego, który miał na celu integrację Europy Zachodniej. W 1923 r. założył Unię Paneuropejską, a w 1948 r. Ruch Europejski.
16
Przyczyny Integracji europejskiej W Europie po II wojnie światowej idee integracji znacznie się ożywiły. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki jak:
17
- nawiązanie współpracy między państwami europejskimi, co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu Marshalla. - obawa przed wybuchem w przyszłości wojny między państwami Europy (uznano, że jedynie integracja gospodarczopolityczna może zapobiec zbrojnym konfliktom).
18
- chęć szybszego zwalczenia głodu oraz restrukturyzacji gospodarek zrujnowanych przez wojnę, co było możliwe dzięki działaniom integracyjnym. - dążenie państw europejskich do odzyskania dawnej pozycji na świecie, którą utraciły w wyniku II wojny światowej.
19
Ojcowie zjednoczonej Europy Wśród wielu polityków bardzo zasłużonych dla zjednoczenia Europu kilku odegrało rolę szczególną. Nazywamy ich ojcami zjednoczonej Europy.
20
Robert Schuman(1886-1963), który w latach 1947-1948 pełnił funkcję premiera, od 1948 do 1953 roku ministra spraw zagranicznych Francji. W latach 1958-1960 był przewodniczącym Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
21
Właściwym twórcą dokumentu nazwanego planem Schumana był Jean Monnet (1888-1979), francuski polityk i przedsiębiorca. W latach 1919-1923 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Ligi Narodów. W 1955 roku stworzył komitet na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy. Za swoją działalność w 1976 roku otrzymał od szefów rządów państw EWG tytuł Obywatela Europy.
22
Duży wkład w dzieło integracji europejskiej miał również polityk niemiecki Konrad Adenauer(1876-1967). Ten działacz chrześcijańsko-demokratyczny i prawnik w latach 1917-1933 pełnił funkcję nadburmistrza Kolonii. W latach 1949-1963 był kanclerzem RFN, jednocześnie w latach 1951-1955 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. W maju 1950 roku bez wahania opowiedział się za realizacją planu Schumana, dzięki czemu mogła powstać EWWiS, a następnie Współtworzył EWG i Euratom.
23
Ważną rolę odegrał także Paul Henri Spaak(1899-1972), polityk belgijski, działacz socjaldemokracji. W latach1947-1949 był premierem, a w latach 1961-1965 wicepremierem Belgii, a także dwukrotnym ministrem spraw zagranicznych (1938-1939; 1946). Został pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Był współinicjatorem Beneluksu-unii gospodarczej Belgii, Holandii i Luksemburga, a także współzałożycielem NATO (w latach 1957-1961 był sekretarzem generalnym tej organizacji)
24
Współtwórcą Rady Europy oraz EWWiS był Alcide De Gasperi(1881-1954), polityk, premier Włoch w latach 1945-1953, działacz włoskiej Partii Ludowej, która poprzedzała Chrześcijańską Demokrację. Inspiracją De Gasperiego do działań zmierzających ku integracji europejskiej były przede wszystkim jego przekonania religijne. W swoim życiu kierował się katolicką nauką społeczną. W 1993 roku w Trydencie rozpoczął się proces beatyfikacji De Gasperiego.
25
Rozwój terytorialny Unii Europejskiej
26
plan Roberta Schumana 1951- 23 lipca 1952 Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luxemburg 1972-1973 Wielka Brytania, Dania, Irlandia (rozszerzenie na północ) 1979-1981 Grecja 1985-1986 Hiszpania, Portugalia (rozszerzenie na południe) 1990 Niemcy 1994-1995 Szwecja, Finlandia, Austria (rozszerzenie skandynawskie) 9 maja 1950
27
2003-1maja 2004 Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Cypr, Malta, (rozszerzenie na wschód) 2005-2007 Bułgaria, Rumunia W 2005 roku podjęto negocjacje akcesyjne z Chorwacją i Turcją. Od 2005 roku status państwa kandydującego ma Macedonia.

Mogą Cię zainteresować

Królowie elekcyjni Polski - Slajd 1

Królowie elekcyjni Polski

Królowie elekcyjni Polski
Zamieszanie w polityce II RP - Slajd 1

Zamieszanie w polityce II RP

Zamieszanie w polityce II RP
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 1

Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci

Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci
Polskie symbole narodowe - Slajd 1

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole narodowe

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?