Inne

Kody kreskowe

5 lat temu

Zobacz slidy

Kody kreskowe - Slide 1
Kody kreskowe - Slide 2
Kody kreskowe - Slide 3
Kody kreskowe - Slide 4
Kody kreskowe - Slide 5
Kody kreskowe - Slide 6
Kody kreskowe - Slide 7
Kody kreskowe - Slide 8
Kody kreskowe - Slide 9
Kody kreskowe - Slide 10
Kody kreskowe - Slide 11
Kody kreskowe - Slide 12
Kody kreskowe - Slide 13
Kody kreskowe - Slide 14
Kody kreskowe - Slide 15
Kody kreskowe - Slide 16
Kody kreskowe - Slide 17
Kody kreskowe - Slide 18
Kody kreskowe - Slide 19
Kody kreskowe - Slide 20
Kody kreskowe - Slide 21
Kody kreskowe - Slide 22
Kody kreskowe - Slide 23
Kody kreskowe - Slide 24
Kody kreskowe - Slide 25
Kody kreskowe - Slide 26
Kody kreskowe - Slide 27

Treść prezentacji

Slide 1

KODY KRESKOWE SYSTEM EDI RODZAJE ŁADUNKÓW Leszek Florkiewicz Kamil Cieśla Ariel Belka

Slide 2

KODY KRESKOWE Kod kreskowy, kod paskowy (ang. bar code) graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według przyjętych reguł budowy danego kodu. Kod kreskowy przeznaczony jest dla czytników elektronicznych. Ma na celu umożliwienie automatycznego wczytywania informacji. Głównym zastosowaniem jest automatyczna identyfikacja produktów w szeroko pojętej logistyce.

Slide 3

W logistyce wyróżniamy dwa główne rodzaje kodów kreskowych EAN-13 oraz ITF-14 Rys. Kod EAN-13 Rys. Kod ITF-14

Slide 4

Opakowania z towarami występujące na paletowych jednostkach ładunkowych w

Slide 5

Przykłady najczęściej występujących sposobów oznaczania opakowań poprzez ich numerowanie i kodowanie Systemem GS1 Opakowania jednostkowe detaliczne Opakowania jednostkowe konsumenckie (detaliczne) identyfikowane jest 13-znakowym numerem GTIN-13 wyrażony kodem EAN-13

Slide 6

Opakowania zbiorcze detaliczne Opakowania zbiorcze konsumenckie (detaliczne) identyfikowane jest 13-znakowym numerem GTIN-13 Opakowanie zbiorcze niedetaliczne Opakowanie zbiorcze hurtowe identyfikowane jako 14-znakowy numer GTIN-14 wyrażony kodem ITF-14

Slide 7

Opakowanie logistyczne Opakowanie logistyczne traktowane jako zbiorcze opakowanie transportowe identyfikowane 18znakowym numerem SSCC wyrażonym w kodzie GS1128 z IZ 00

Slide 8

SYSTEM EDI Elektroniczna wymiana danych (skr. EDI (ang. Electronic Data Interchange)) - transfer biznesowej informacji transakcyjnej od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatu. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych w firmach uczestniczących w wymianie.

Slide 9

Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Aby w pełni wykorzystać zalety EDI, uczestnicy kanału logistycznego powinni się komunikować za pośrednictwem komputera. Innymi słowy, efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi zarówno nabywców, jak i sprzedawców produktu.

Slide 10

Obieg dokumentów metoda tradycyjna Komunikacja konwencjonalna Obieg dokumentów z wykorzystaniem EDI Komunikacja przez EDI

Slide 11

Rys. Docelowy model przesyłania komunikatów EDI.

Slide 12

RODZAJE ŁADUNKÓW Ładunek jest to dobro materialne(surowiec, materiał, półwyrób, wyrób gotowy itp.) przemieszczane w łańcuchu dostaw. Przemieszczanie to następuje między producentami (nadawcami towarów) a konsumentami(odbiorcami towarów). Klasyfikacje transportowa ładunków można podzielić na: naturalną podatność przewozową techniczna podatność przewozową podstawowe sposoby załadunku

Slide 13

wielkość ładunku wagę i objętość ładunku ekonomiczną podatność ładunku. Oto podział ładunków wg przytoczonych kryteriów. Podatność Podatność transportowa naturalna techniczna ekonomiczna

Slide 14

Według naturalnej podatności

Slide 15

Według Ciała technicznej ciekłe płyny podatności

Slide 16

Według Wysokowartościowe Średniowartościowe ekonomicznej podatności Według Napełnienie, Podnoszenie, podstawowych nalewanie, wtaczanie, sposobów przepompowywanie wciąganie załadunku

Slide 17

Według wagi i objętości

Slide 18

OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ TRANSPORTOWYCH Wśród tych oznaczeń wyróżnia się następujące grupy znaków: znaki zasadnicze- zapewniają identyfikacje zawartości, odbiorcy i miejsca docelowego znaki informacyjne- dostarczają podstawowe informacje dotyczące ładunku(np. masa itp) znaki manipulacyjne- informują o sposobie postępowania z opakowaniem oraz jego zawartością w procesie przemieszczania, przechowywania i transportu

Slide 19

znaki niebezpieczeństwa- określają cechy zawartości niebezpiecznej dla ludzi i otocznia, wymagającej zachowania środków ostrożności.

Slide 21

URZĄDZENIA DO SKŁADOWANIA I URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE W zależności od cech użytkowych, urządzenia do składowania można podzielić na: regały- urządzenia przeznaczone do składowania asortymentu na ich elementach konstrukcyjnych stojaki- urządzenia przeznaczone do składowania asortymentu który jest opierany o elementy konstrukcyjne wieszaki- urządzenia umożliwiające zawieszenie asortymentu na ich elementach konstrukcyjnych podkłady- urządzenia umożliwiające składowanie asortymentu z zachowaniem przestrzeni od podłoża zasieki- urządzenia umożliwiające składowanie materiałów sypkich, kawałkowych itp.

Slide 22

Ze względu na cechy konstrukcyjno-użytkowe regały dzieli się na: regały stałe to konstrukcje zachowujące stałe położenie podczas składowania regały przejezdne to konstrukcja która może być przemieszczana po gładkim podłożu regały specjalne są przystosowane do składowania nietypowych asortymentów. Ze względu na budowę regały dzieli się na: regały ramowe- składają się głównie z elementów tworzących prostą ramę regały wspornikowe- ich zasadniczym elementem nośnym jest układ słupa ze wspornikiem.

Slide 23

Regał stały ramowy Regał stały wspornikowy z podporami Regały stałe wspornikowe z ramionami

Slide 24

Ze względu na sposób składowania asortymentów regały ramowe i wspornikowe podzielić można na: regały bezpółkowe- składowanie odbywa się na elementach konstrukcyjnych regały półkowe- składowanie odbywa się na stałych lub wysuwnych półkach regały bezpółkowo-półkowe- składowanie odbywa się częściowo na półkach a częściowo na elementach konstrukcji regały przepływowe- konstrukcje w których ładunki przemieszczają się grawitacyjnie lub w sposób wymuszony po bieżniach i na nich sa składowane.

Slide 25

Rys. Regał ramowy przepływowy Pewną i specyficzną i odrębną konstrukcją jest regał wspornikowy z podporami wspornikowymi zblokowanymi. Regały te posiadają zwartą, wielkogabarytowa budowę. Pozwala ona na wjazd do jego wnętrza środka transportowego oraz składowanie dużej liczby jednostek ładunkowych w każdym gnieździe.

Slide 26

Rys. Regał wspornikowy z podporami zblokowany.

Slide 27

BIBLIOGRAFIA Transport, PWN, Warszawa 2007 Podstawy logistyki, Instytut logistyki i magazynowania, Poznań 2006 Encyklopedia PWN www.pl.wikipedia.org www.e-logistyka.pl www.logistyka.net.pl www.easylogistyka.com

Dane:
  • Liczba slajdów: 27
  • Rozmiar: 1.16 MB
  • Ilość pobrań: 2496
  • Ilość wyświetleń: 17645
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie