Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie

Liczba slajdów:
21
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.33 MB
Ilość pobrań:
32
Ilość wyświetleń:
1525
Kategoria:
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 20
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 0
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 1
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 2
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 3
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 4
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 5
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 6
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 7
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 8
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 9
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 10
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 11
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 12
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 13
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 14
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 15
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 16
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 17
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 18
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 19
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 20
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wojnie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Stany Zjednoczone i kontynent amerykański po II wonie światowej.
2
Mocarstwo Stany Zjednoczone w chwili zakończenia II wojny światowej było najsilniejszym i najbogatszym państwem świata. Z USA pochodziła połowa produkcji świata, kraj ten kontrolował 23 zasobów złota a dolar był najważniejszą i najbardziej pożądaną walutą świata. Stany Zjednoczone wkroczyły na drogę realizacji państwa dobrobytu gwarantującego bezpieczeństwo socjalne obywateli przy utrzymaniu wolnego rynku i wysokiego poziomu gospodarczego.
3
Sprawiedliwy Ład i Wielkie Społeczeństwo Realizując założenia amerykańskich reform społecznych, prezydent Harry Truman ogłosił projekt tzw. Sprawiedliwego Ładu Fair Deal, a w latach 60. prezydent Lyndon Johnson przystąpił do budowy tzw. Wielkiego Społeczeństwa. Celem tych projektów było rozszerzenie socjalnych uprawnień np. prawo do edukacji publicznej, ubezpieczeń zdrowotnych, likwidacji bezrobocia.
4
Technologie Dominacja USA opierała się w dużej mierze na rozwoju nowoczesnych technologii od bomby atomowej, przodując w tzw. Wyścigu zbrojeń, po przenośne ładunki jądrowe i badania kosmosu do zastosowania pierwszych komputerów. W 1975 r. powstał pierwszy PC personal computer (the Altair 880) . Doprowadził to do tzw. rewolucji informatycznej. Amerykanizacja życia następowała również poprzez telewizję promującej tzw. film hollywoodzki oraz nowy typ muzyki rozrywkowej.
5
Wyścig na Księżyc W wyścigu zbrojeń miedzy USA i ZSRR istotną rolę odgrywała kwestia podboju kosmosu. W 1969 r. Amerykańscy kosmonauci Neil Armstrong i Edvin Aldrin stanęli na powierzchni Księżyca.
6
Prezydentura Trumana i Eisehhovera Po II wojnie światowej USA nie powróciły do izolacjonizmu, a nawet odwrotnie, rząd USA uznał, że jest to teraz państwo odpowiedzialne za losy całego wolnego świata. Jednak stałe napięcie w kontaktach USA ZSRR potęgowało atmosferę niepokoju społecznego. W 1947 r. Kongres przyjął ustawę o bezpieczeństwie narodowym powołując do życia CIA - Central Intelligence Agency - Centralną Agencję Wywiadowczą. W latach 50. obawa przed zagrożeniem ze strony ZSRR przerodziła się w tzw. maccartyzm.
7
Maccartyzm To antykomunistyczna kampania prowadzona w latach 1950-54, zapoczątkowana przez senatora Johna McCarthyego który w 1950 r. Stanął na czele komisji śledczej poszukującej działaczy komunistycznych we wszystkich amerykańskich środowiskach od artystów do polityków. Senator McCarthy w 1954 r. został odwołany ze stanowiska i oskarżony o naruszenie swobód obywatelskich. Później okazało się że część jego oskarżeń okazała się słuszna.
8
John Fitzgerald Kennedy W 1960 r. Prezydentem Stanów Zjednoczonych został John Fitzgerald Kennedy startujący w wyborach z hasłem moralnego odrodzenia Ameryki. Stworzył ku temu np. Korpus Pokoju organizację zrzeszającą młodych ludzi by nieść pomoc krajom mniej rozwiniętym i głosić demokratyczne hasła. W 1961 Kennedy ogłosił Sojusz dla Postępu program pomocy dla Ameryki Łacińskiej.
9
Problem kubański Ważne miejsce w polityce Kennedyego zajął problem kubański. Na Kubie w 1959 r. została obalona proamerykańska dyktatura, a jej miejsce zajął rewolucyjny rząd Fidela Castro, który wkrótce zacieśnił stosunki z ZSRR i rozpoczął przebudowę kraju w duchu socjalistycznym. Kennedy zgodził się wówczas na zorganizowanie desantu CIA 1500 emigrantów, którzy mieli obalić rządy Castro. Tzw. Inwazja w zatoce Świń w 1961 okazała się klęską emigrantów i kompromitacja władz amerykańskich.
10
Czując ciągłe napięcie w kontaktach w z ZSRR rząd USA przeznaczał coraz większe środki na badania nad bronią jądrową. W 1962 r. samoloty wywiadowcze wykryły sowieckie rakiety z głowicami nuklearnymi instalowane na Kubie. W związku z tym, terytorium USA znalazło się w ich zasięgu. Kennedy zarządził blokadę wyspy a USA zostały postawione w gotowości bojowej. Wydawało się że jest to początek wojny nuklearnej. Zdecydowana reakcja Kennedyego spowodowała że tzw. Kubański kryzys rakietowy przełamał postawę przywódcy ZSRR Nikity Chruszczowa i zgodził się on na pewne ustępstwa. Chruszczow zgodził się wycofać rakiety z Kuby w zamian za co USA miały wycofać swoje z Turcji, z terenów pogranicznych z
11
Światowe interesy Kennedyego Prezydent Kennedy starał się również łagodzić oddziaływanie komunistyczne poza USA. W 1961 r. zaangażował się w sprawę tzw. drugiego kryzysu berlińskiego i udzielił poparcia mieszkańcom Berlina zachodniego, starał się również załagodzić reżim komunistyczny w Wietnamie, co doprowadziło do uwikłania USA w wojnę w Wietnamie, zakończoną w
12
Problem ludności murzyńskiej w USA Palącym problemem w USA po II wojnie światowej stała się kwestia równouprawnienia ludności murzyńskiej, która na południu kraju wciąż podlegała segregacji rasowej ( zakaz uczęszczania do szkół, lokali, środków transportu itd.). Niemniej w USA postępowała akcja walki z segregacją rasową, a na jej czele stanął czarnoskóry pastor Martin Luther King. W czasie jego działalności Kongres w latach 1957, 1963, 1964 uchwalił kolejne ustawy zakazujące dyskryminacji ludności murzyńskiej. Nie spotkało się to jednak z entuzjazmem ludności białej. W 1963 r. miał miejsce słynny wiec marsz na Waszyngton, w którym swoje przemówienie wygłosił Martin Luther King. Mowa zaczynała się od słów I have a dream Słowa te stały się symbolem marzeń, które można zrealizować. W 1964 M. L. king został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.
13
Prawne ograniczenia udało się przezwyciężyć, ale nie zakończyło to problemów politycznych ludności czarnoskórej. W latach 60. wzmogły się zamieszki na tle rasowym na północy USA, a środowiska murzyńskie ulegały radykalizacji, popularność zdobył ruch Black Power, którego celem było odrzucenie walki społecznej na rzecz walki politycznej.
14
Prezydentura Nixona W latach 60. i 70. społeczność amerykańska utraciła zaufanie do władz państwowych, co było spowodowane m.in. klęskami w Wietnamie, ogromnymi nakładami finansowymi na misje militarne. W 1973 r. prezydent Richard Nixon zdecydował o wycofaniu wojsk USA z Wietnamu. Okazało się więc że mocarstwowe Stany Zjednoczone nie potrafią zniszczyć komunizmu w niewielkim terytorialnie Wietnamie. Rząd USA stracił zaufanie również z powodu ingerencji w sprawy bliskowschodnie, w które zaangażował się przede wszystkim finansowo wspierając Izrael.
15
Radykalizacja społeczeństwa zaowocowała brutalizacja zachowań : w 1968 zamordowano Martina Luthera Kinga oraz kandydata partii republikańskiej Roberta Kennedyego. W 174 ujawniona została afera Watergate ludzie z otoczenia Nixona założyli podsłuch w budynku Watergate, gdzie mieścił się sztab polityczny Partii Demokratycznej. W 1971 bilans amerykańskiego handlu zagranicznego był ujemny, na co wpłynęły interwencje USA w Wietnamie i Izraelu. Do roli konkurenta w tej dziedzinie zaczęła wyrastać Japonia.
16
Ronald Reagan W 1981 r. prezydentem USA został konserwatysta Ronald Reagan, który w obliczu upadku USA ogłosił konieczność powrotu do tradycyjnych amerykańskich wartości, krytykując pornografię i prostytucję. W polityce ekonomicznej nawoływał do neoliberalnych haseł. Celem było osiągnięcie tzw. Welfare state prezydent wprowadził ograniczenia własności prywatnej na rzecz państwowej, co miało obniżyć inflację i pobudzić rozwój gospodarczy państwa. Reformy przeprowadzane w imię Welfare state nazwano rewolucją konserwatywną.
17
W polityce międzynarodowej Reagan prezentował silną postawę wobec komunizmu. Był zdania że USA muszą przewodzić państwom demokratycznym. Nazwał ZSRR imperium zła i zwiększył nakłady finansowe na zbrojenia. Administracja prezydenta przygotowywała program wojen gwiezdnych budowę systemu antyrakietowego w przestrzeni kosmicznej. Plan nie został zrealizowany. Wyścig zbrojeń osiągnął apogeum, zakończone dopiero w 1987 r. kiedy to ZSRR zgodził się podpisać układ o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Był to początek końca zimnej wojny.
18
Ameryka Łacińska Lata powojenne tj. 1950 89 to ciągły proces rozwarstwienia społecznego w tamtym obszarze. Sytuacja ta wywoływała ciągłe napięcia i stała się przyczyną powstawania wielu ruchów rewolucyjnych. Sprawę pogarszał fakt, iż USA traktowały Amerykę Łacińską jak obszar swoich wpływów i za wszelka cenę próbował nie dopuścić do rozwoju tendencji komunistycznych w tamtym rejonie. Z drugiej strony ZSRR chętnie wspomagał wszelkie ruchy rewolucyjne.
19
Sytuacja uległa zmianie w 1959 r, po dojściu Fidela Castro do władzy na Kubie. Jego rządy stały się oparciem dla ugrupowań lewicujących w państwach Ameryki Łacińskiej. Wspierał ugrupowania partyzanckie realizujące akcje terrorystyczne. Najsilniejsze z nich powstały w Urugwaju, Kolumbii, Peru i Salwadorze. Odpowiedzią na walki partyzanckie stały się systemy dyktatorskie, często bardzo brutalne (Dominikana, Haiti, Paragwaj). Większość z nich była negatywnie nastawiona do systemu komunistycznego jak i mocarstwowej polityki USA.
20
Najbardziej znana tego typu dyktatura była dyktatura chilijska, która w 1970 r zapoczątkował Salvador Allende. Rozpoczął on serie brutalnych i radykalnych reform mających stworzyć Chile na wzór ZSRR. W 1970 prezydent Allende został usunięty od władzy przez generała Augusto Pinocheta, który rozpoczął dyktaturę opartą na terrorze. W 1989 r. Pinochet dobrowolnie zrzekł się władzy a Chile stały się państwem demokratycznym.
21
Drugim typem dyktatury była tzw. dyktatura populistyczna opierająca się na poparciu dyktatora przez ludność. Przykładem może być Argentyna pod władzą prezydenta a właściwie dyktatora Juana Peróna (1946 1955, 1973 74) tzw. peronizm. Dystansował się on zarówno od komunizmu jak i kapitalizmu opierając się na zasadach chrześcijańsko socjalistycznych. Niestabilność polityczna i gospodarcza regionu latynoamerykańskiego spowodowała, że duże wpływy w tym regionie zdobywali handlarze narkotyków, a dochody z ich handlu wspierały zarówno ruchy rewolucyjne jak i walki polityczne.

Mogą Cię zainteresować

Rządy sanacji 1926-1939 - Slajd 1

Rządy sanacji 1926-1939

Rządy sanacji 1926-1939
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej - Slajd 1

Ustrój polityczny Rzeczpospolitej

Ustrój polityczny Rzeczpospolitej
Rozrywka w średniowieczu - Slajd 1

Rozrywka w średniowieczu

Rozrywka w średniowieczu
Poczet Królów Polskich - Slajd 1

Poczet Królów Polskich

Poczet Królów Polskich

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?