Królowie polscy

Liczba slajdów:
26
Autor:
Iwona Gałkiewicz
Rozmiar:
1.10 MB
Ilość pobrań:
16
Ilość wyświetleń:
1772
Kategoria:
Królowie polscy - Slajd 25
Królowie polscy - Slajd 0
Królowie polscy - Slajd 1
Królowie polscy - Slajd 2
Królowie polscy - Slajd 3
Królowie polscy - Slajd 4
Królowie polscy - Slajd 5
Królowie polscy - Slajd 6
Królowie polscy - Slajd 7
Królowie polscy - Slajd 8
Królowie polscy - Slajd 9
Królowie polscy - Slajd 10
Królowie polscy - Slajd 11
Królowie polscy - Slajd 12
Królowie polscy - Slajd 13
Królowie polscy - Slajd 14
Królowie polscy - Slajd 15
Królowie polscy - Slajd 16
Królowie polscy - Slajd 17
Królowie polscy - Slajd 18
Królowie polscy - Slajd 19
Królowie polscy - Slajd 20
Królowie polscy - Slajd 21
Królowie polscy - Slajd 22
Królowie polscy - Slajd 23
Królowie polscy - Slajd 24
Królowie polscy - Slajd 25
Królowie polscy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Królowie polscy Wykonała: Iwona Gałkiewicz
2
foto Mieszko I Bolesław Chrobry Bolesław Krzywous ty Władysław Łokiete k Kazimierz III Wielki Jadwiga Władysław Jagiełło opis Mieszko I Bolesław Chrobry Bolesław Krzywous ty Władysław Łokiete k Kazimierz III Wielki Jadwiga Władysław Jagiełło
3
Źródło 3 Polska murowana ,, Król Kazimierz (...), jak drugi Salomon, wyniósł dzieła swoje budując miasta, domy i ogrody. Przede wszystkim zamek krakowski ozdobił przedziwnymi budynkami, wieżami, rzeźbami, malowidłami (...) nad podziw wspaniałymi. Naprzeciw zaś zamku (...) wybudował miasto, które od imienia swego nazwał Kazimierzem. Wybudował też wiele innych miast (...) i zamków. Wszystkie zaś miasta i zamki opatrzył bardzo silnymi murami (...), fosami i innymi fortyfikacjami, na ozdobę królestwa a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu polskiego. Za panowania tego króla powstało w lasach, gajach i na koczowiskach prawie drugie tyle miast i wsi, ile ich przedtem było w Królestwie Polskim. Janko z Czarnkowa
4
Pogromca Krzyżaków Władysław był księciem litewskim. Został królem Polski poprzez ślub z królewną Jadwigą. Największym ich osiągnięciem było połączenie obu państw unią (przymierzem), która wzmocniła oba Państwa. Szlachta polska została zrównana w prawach ze szlachtą litewską. Połączone siły wojskowe polsko-litewskie zadały Krzyżakom w 1410 roku na polach Grunwaldu straszliwa klęskę, po której Zakon nie wrócił już do swej potęgi. Żeby zapewnić swoim synom tron polski zmuszony był nadać szlachcie polskiej przywileje, między innymi możliwość wyboru króla i przywilej nietykalności osobistej.
5
Dlaczego Wielki? Objął rządy w 1333 roku, nie miał synów, więc był ostatnim królem z dynastii Piastów. Był zwolennikiem pokojowego rozwiązywania spraw politycznych, więc za jego panowania kraj nie został zniszczony wojnami. Stworzył specjalny program polityczny, który doprowadził Polskę do niebywałej potęgi. Wprowadził jednolitą w całym kraju administrację i dokonał reformy skarbu. Usprawnił sądownictwo i zapewnił opiekę stanom niższym - głównie chłopom. Troszczył się także o rozwój oświaty, czego dowodem było założenie w 1364 roku Akademii Krakowskiej, najstarszego uniwersytetu w Europie Środkowej po uniwersytecie czeskim w Pradze.
6
Źródło 2 Uporządkowanie praw Pragnął zatem [król] wprowadzić porządek w całym Królestwie przez jednakowe i sprawiedliwe prawa. Zdawał sobie bowiem sprawę, że sądy polskie (...) są pełne różnego rodzaju oszczerstw, wyszukanych oszustw i fałszerstw. Wiedział, że wskutek oszustw i oszczerstw cierpią dotkliwie nie możni i winowajcy, ale ludzie ubodzy (...). Wiedział też, że wobec tej samej osoby ogłaszano coraz to inne wyroki według upodobania zasiadających w trybunale (...). Jan Długosz
7
Źródło Założenie Akademii Krakowskiej My Kazimierz, bacząc na to, co dobre, postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć miejsce, na którym by studium generalne kwitnęło. Wszystkim pospołu i każdemu z osobna przyrzekamy i dobrą wiarą zaręczamy, iż niżej podpisane artykuły nie naruszone strzec i zachowywać będziemy. W szczególności zaś dla rektorów uniwersytetu, doktorów, mistrzów, scholarów, pisarzy, sprzedawców ksiąg, bedełów oraz ich domowników chcemy być panem łaskawym. edykt Kazimierza Wielkiego Jan Długosz
8
Testament Krzywoustego Przejawiał duże talenty wojskowe i polityczne, był młodszym synem, więc musiał przez pierwsze lata swych rządów podporządkować się starszemu bratu, z którym po śmierci ojca walczył o władzę. Kazał go nawet oślepić. Jego największym osiągnięciem było odzyskanie Pomorza z rąk niemieckich. Aby uniknąć walk o tron między swymi synami w 1138 i sporządził testament, w którym podzielił kraj na dzielnice, przydzielając po jednej każdemu synowi.
9
10
Mały a wielki Choć był człowiekiem niskiego wzrostu, z powodu którego nazwano go Łokietkiem, wykazywał się ogromnymi zdolnościami wojskowymi, mocnym charakterem i dużą energią. Był doskonałym politykiem. Zjednał sobie wielu władców z sąsiednich krajów, a wszystko po to, by dokonać dzieła zjednoczenia państwa polskiego. Chciał naprawić to co zepsuł swym testamentem Bolesław Krzywousty. Nawet chłopi udzielali mu pomocy tak mocna była chęć scalenia państwa. Największym jego sukcesem była koronacja na króla całej Polski w 1320 roku w Krakowie.
11
12
Pierwszy książę Objął rządy książęce prawdopodobnie przed 963rokiem. Z małego państewka pomiędzy Wisłą a Odrą uczynił księstwo rozległe i silne o dużym znaczeniu politycznym. Uczynił Polskę państwem chrześcijańskim poprzez ślub z czeską księżniczką Dobrawą Przyjęcie chrztu uczyniło Polskę państwem liczącym się w zachodnim chrześcijańskim świecie. Powiększył księstwo o Małopolskę, Śląsk, część Pomorza.
13
Kobieta na tronie polskim Została królową Polski mając 10 lat, koronowano ją w 1384 roku. Przez dwa lata sprawowała rządy sama, świetnie radząc sobie z możnowładcami krakowskimi. Była zwolenniczką pokojowego załatwienia konfliktu z Krzyżakami. W 1387 roku przewodziła wyprawie wojennej, która zakończyła się przyłączeniem do Polski Rusi Halickiej. Oddała swe wszystkie klejnoty, by odnowić Uniwersytet Krakowski. Jej krótkie panowanie miało wielkie znaczenie przyniosło Polsce korzystną unię (porozumienie) z Litwą.
14
Dobrawa O Dobrawie Owa wierna wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogańskich, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym . Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie , aby później móc długo działać dobrze . Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach Thitmar
15
Pierwszy król Był najstarszym synem Mieszka i Dobrawy, władał swym państwem niepodzielnie przez 33 lata. Ze śmierci biskupa Wojciecha wyciągnął polityczne korzyści utworzył pierwsze w Polsce arcybiskupstwo w Gnieźnie. Doprowadził do przyjazdu do Polski cesarza Ottona III na słynny Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku, na którym dokonał on symbolicznej koronacji Bolesława Chrobrego. Prawdziwą koronę włożył na swa głowę dopiero w 1025 roku na Wielkanoc, a w czerwcu zmarł, ale dzięki jego staraniom Polska stała się królestwem. Potęgę państwa Bolesława Chrobrego opisuje Gall Anonim
16
Tekst źródłowy Potęga Chrobrego Większe są jednak i liczniejsze dzieła Bolesława, aniżeli my to możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem. Albowiem jakiż arytmetyk mógłby żelazne jego szyki dość pewna określić cyfrą, a cóż dopiero przytoczyć opisy zwycięstw i trumfów w takiej mnogości! Z Poznania bowiem 1300 pancernych rycerzy i 4000 żołnierzy z tarczami, z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników, z Włocławka grodu 800 pancamych i 2000 tarczowników, z Giecza 300 pancernych i 2000 pancerników i tarczowników. Ci wszyscy niezwykle waleczni i wprawni w rzemiośle wojennym występowali do boju za czasów Bolesława Wielkiego (...). Taka była okazałość rycerska króla Bolesława, a nie mniejsza była jego cnota posłuszeństwa duchowego (...). Boga czcił z najwyższą miłością. Kościół święty wywyższał i przyozdabiał go królewskimi darami. Miał też pewną wybitną cechę sprawiedliwości i przystępności (...). Za czasów Bolesława wszyscy rycerze i wszystkie damy dworskie zamiast sukien lnianych lub wełnianych nosiły płaszcze z delikatnych tkanin, a skór, nawet kosztownych, choćby byty nowe, nie noszone na jego dworze bez podszycia kosztowną tkaniną i bez złotogłowiu. Złoto bowiem za jego czasów tak było w powszechnym posiadaniu u wszystkich, jak dziś srebro, srebro zaś było tanie jak słoma (...). Za jego bowiem czasów nie tylko komesowie, lecz nawet ogół rycerstwa nosił łańcuchy złota niezmiernej wagi, tak opływali wszyscy w nadmiar pieniędzy. Gall Anonim
17
Tekst źródłowy 1 Testament Bolesława Krzywoustego Gdy Bolesław Krzywousty czuł, że będzie musiał ulec przeznaczeniu, polecił spisać testament i wydał rozporządzenia, mocą których przekazał czterem synom przykłady cnót przodków i następstwo w rządach, rozgraniczając dokładnymi granicami cztery dzielnice z tym by przy starszym co do wieku pozostawał pryncypał władzy nad prowincją krakowską i godność władzy książęcej. Gdyby go zaś śmierć dosięgła, to zawsze starszeństwo wieku i zasada pierworództwa ma rozstrzygać spór o następstwo (...). Niech zamilkną wiec skargi na nieprawość testamentu, bo słuszną jest rzeczą, by sprawy małoletnich powierzaćopiekunom, a nie małoletnim. Przyjąwszy tedy zbawienne lekarstwo zakończył szczęśliwy ojciec, nie łatwo o nim powiedzieć, czy wśród jasności pokoju był szczęśliwy, czy orężnymi zwycięstwami świetniejszy. Wincenty Kadłubek
18
Zjazd Gnieźnieński Zjazd gnieźnieński z roku 1000 Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za czasów Bolesława Chrobrego cesarz Otto Rudy przybył do grobu św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania z Bogiem, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładniej wyczytać w książce o męczeństwie św. Wojciecha- Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, imperatora rzymskiego i tak wielkiego gościa. Albowiem przedziwne wprost cuda przygotował na przybycie cesarza; najpierw szyki przeróżne rycerstwa, następnie książąt rozstawił, jak chóry, na obszernej równinie (...). Zważywszy jego chwałe i potęgę i bogactwa, to co widzę, większe jest, niż wieści niosły! I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: Nie uchodzi to, by takiego i tak wielkiego męża księciem nazywać lub konesem, jakby jednego z pośród dostojników, lecz wypada chlubnie wynieść na tron królewski i wywyższyć koroną. I zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na przymierze przyjaźni, za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego z włócznią św. Maurycego, za co w zamian ofiarował mu Bolesław ramię św. Wojciecha. Ponadto odstąpił też jego władzy oraz jego dostojników wszystko to, co w zakresie zaszczytów kościelnych należało do cesarstwa w królestwie polskim, a także w innych podbitych już przez Bolesława krajach barbarzyńców oraz w tych, które w przyszłości podbije. Układ ten zatwierdził papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła. Gall Anonim
19
Jadwiga
20
Bolesław Chrobry
21
Mieszko I
22
Władysław Jagiełło
23
Władysław Łokietek
24
Bolesław Krzywousty
25
Kazimierz III Wielki
26
KONIEC

Mogą Cię zainteresować

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego - Slajd 1

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego
Dynastia piastów - Slajd 1

Dynastia piastów

Dynastia piastów
Wojny XII wieku - Slajd 1

Wojny XII wieku

Wojny XII wieku
Kultura baroku w europie - Slajd 1

Kultura baroku w europie

Kultura baroku w europie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?