Pan Tadeusz

Liczba slajdów:
64
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
3.41 MB
Ilość pobrań:
65
Ilość wyświetleń:
1378
Kategoria:
Pan Tadeusz - Slajd 63
Pan Tadeusz - Slajd 0
Pan Tadeusz - Slajd 1
Pan Tadeusz - Slajd 2
Pan Tadeusz - Slajd 3
Pan Tadeusz - Slajd 4
Pan Tadeusz - Slajd 5
Pan Tadeusz - Slajd 6
Pan Tadeusz - Slajd 7
Pan Tadeusz - Slajd 8
Pan Tadeusz - Slajd 9
Pan Tadeusz - Slajd 10
Pan Tadeusz - Slajd 11
Pan Tadeusz - Slajd 12
Pan Tadeusz - Slajd 13
Pan Tadeusz - Slajd 14
Pan Tadeusz - Slajd 15
Pan Tadeusz - Slajd 16
Pan Tadeusz - Slajd 17
Pan Tadeusz - Slajd 18
Pan Tadeusz - Slajd 19
Pan Tadeusz - Slajd 20
Pan Tadeusz - Slajd 21
Pan Tadeusz - Slajd 22
Pan Tadeusz - Slajd 23
Pan Tadeusz - Slajd 24
Pan Tadeusz - Slajd 25
Pan Tadeusz - Slajd 26
Pan Tadeusz - Slajd 27
Pan Tadeusz - Slajd 28
Pan Tadeusz - Slajd 29
Pan Tadeusz - Slajd 30
Pan Tadeusz - Slajd 31
Pan Tadeusz - Slajd 32
Pan Tadeusz - Slajd 33
Pan Tadeusz - Slajd 34
Pan Tadeusz - Slajd 35
Pan Tadeusz - Slajd 36
Pan Tadeusz - Slajd 37
Pan Tadeusz - Slajd 38
Pan Tadeusz - Slajd 39
Pan Tadeusz - Slajd 40
Pan Tadeusz - Slajd 41
Pan Tadeusz - Slajd 42
Pan Tadeusz - Slajd 43
Pan Tadeusz - Slajd 44
Pan Tadeusz - Slajd 45
Pan Tadeusz - Slajd 46
Pan Tadeusz - Slajd 47
Pan Tadeusz - Slajd 48
Pan Tadeusz - Slajd 49
Pan Tadeusz - Slajd 50
Pan Tadeusz - Slajd 51
Pan Tadeusz - Slajd 52
Pan Tadeusz - Slajd 53
Pan Tadeusz - Slajd 54
Pan Tadeusz - Slajd 55
Pan Tadeusz - Slajd 56
Pan Tadeusz - Slajd 57
Pan Tadeusz - Slajd 58
Pan Tadeusz - Slajd 59
Pan Tadeusz - Slajd 60
Pan Tadeusz - Slajd 61
Pan Tadeusz - Slajd 62
Pan Tadeusz - Slajd 63
Pan Tadeusz - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza Turniej klas konkurs czytelniczy
2
Pytanie 1 Podaj dokładną datę - kiedy Adam Mickiewicz skończył pisać Pana Tadeusza? Na ilustracji Portret Adama Mickiewicza Walentego Wańkowicza
3
Pytanie 2 Kim był i jak naprawdę nazywał się ksiądz Robak? Podaj przybliżony rok jego urodzenia Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Bogusława Lindy
4
Pytanie 3 Masz szczęście najłatwiejsze pytanie konkursu: Z ilu ksiąg składa się epopeja Pan Tadeusz? Na ilustracji okładka reprintu pierwszego wydania epopei
5
Pytanie 4 Czyją córką była Zosia, kto łożył na jej wychowanie i dlaczego opiekowała się nią Telimena? Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Alicji Bachleda-Curuś
6
Pytanie 5 Kto był właścicielem charta Sokoła? Ilustracja - Michał Elwiro Androlli
7
Pytanie 6 Ile lat żył autor Pana Tadeusza ? Adam Mickiewicz karykatura Eryka Lipińskiego
8
Pytanie 7 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Ja za młodu niemało świata objechałem: Byłem w Piotrkowie, w Dubnie, to za trybunałem Jadąc jako palestrant, to własne swe sprawy Forytując, jeździłem nawet do Warszawy Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Andrzeja Seweryna
9
Pytanie 8 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Szlachcic to był, służący dawnych zamku panów, Pozostały ostatni z Horeszki dworzanów; Starzec wysoki siwy, twarz miał czerstwą, zdrową. Marszczkami pooraną, posępną, surową Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Andrzeja Olbrychskiego
10
Pytanie 9 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Niskiego wzrostu, dawny konfederat barski, Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele Jego demaskowaną krzywą karabelę Którą piki i szyki rzezał na kształt sieczki I której żartem skromne dał imię Rózeczki Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Jerzego Bińczyckiego
11
Pytanie 10 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: To wiem, że kto chce bić się, niech kropidło chwyta, Kto umierać, ten księdza niech woła, i kwita! Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Marka Perepeczki
12
Pytanie 11 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Lecz przechrzcił się; łotr wielki, tak się zwykle dzieje Z Polakiem, który w carskiej służbie zmoskwicieje Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Krzysztofa Globisza
13
Pytanie 12 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali, Prócz Tadeusza, widać, że ją wszyscy znali Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Grażyny Szapołowskiej
14
Pytanie 13 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Słuchał zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział, Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania, Bo nikt lepiej od niego nie znał polowania Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Jerzego Gratka
15
Pytanie 14 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: lubił widoki niezwykłe i nowe; Zwał je romansowemi; mawiał, że ma głowę Romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Marka Kondrata
16
Pytanie 15 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: A zawsze miłym wszędzie gościem i domowym Doradcą: znał się dobrze na handlu zbożowym, Na wicinnym: potrzebna jest znajomość taka Na ilustracji Na fotos Andrzeja Wajdy Polaka. kreacja wsi.z filmu Miał także sławę dobrego Władysława Kowalskiego
17
Pytanie 16 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało; Zerwał się mówić, pierwsze słowo niewyraźnie Mleł w ustach, aż przez zęby wyleciało: Błaźnie! Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Jerzego Treli
18
Pytanie 17 Rozpoznaj bohatera korzystając z ilustracji oraz fragmentu tekstu: Wyciągnął słuch i rękę, skoro pozew zoczył; Stał poważnie, radby z radości podskoczył. Na samą myśl procesu czuł, że się odmłodził Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Mariana Kociniaka
19
Pytanie 18 Ile lat nie było Tadeusza w domu? Na ilustracji fotos z filmu Andrzeja Wajdy kreacja Michała Żebrowskiego
20
Pytanie 19 Jakie wydarzenia historyczne przypomniał Jankiel w swym koncercie? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
21
Pytanie 20 Czyje portrety zdobiły ściany soplicowskieg o dworu? Ilustracja Jana Marcina Szancera
22
Pytanie 21 Kim była żona Sędziego? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
23
Pytanie 22 Skojarz przedmioty z osobami: Osoby: Gerwazy , Jankiel, Zosia, Telimena, Wojski, Robak Przedmioty: róg bawoli, kaptur, mrówki,Ilustracja Michała Elwiro cymbały, scyzoryk, Androlliego zauszniki
24
Pytanie 23 Podaj nazwę zaścianka opisanego w Panu Tadeuszu Ilustracja Jan Marcina Szancera
25
Pytanie 24 Jakie nazwisko nosił Wojski? Ilustracja Jana Marcina Szancera
26
Pytanie 25 Podaj nazwisko autora zdjęć do filmu Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy Fotos z filmu
27
Pytanie 26 Fotos z filmu Andrzeja Wajdy Kto był głównym scenografe m najnowszej filmowej wersji Pana
28
Pytanie 27 Połącz w pary narzeczonych: Rejent, Asesor, Tadeusz Telimena, Zosia, Tekla Hreszczanka Ilustracja Jana Marcina Szancera
29
Pytanie 28 Jakie grzyby zbierał Wojski? Fotos z filmu
30
Pytanie 29 Półkozic, Szczerbiec, Mopanku czyje to przezwiska? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
31
Pytanie 30 Jakim wierszem został napisany Pan Tadeusz? Strona tytułowa wydania z 1898 roku z niego pochodzą zamieszczane tu ilustracje Andrilliego
32
Pytanie 31 W kim kochał się Jacek Soplica? Ilustracja Jana Marcina Szancera
33
Pytanie 32 Jaki tytuł nosi XII księga epopei? Fotos z filmu
34
Pytanie 33 Kogo nazywano Kurkiem na Fotos z filmu
35
Pytanie 34 O kim mowa? najwyższe brał miejsce za stołem; Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy Idąc, kłaniał się damom, starcom i młodzieży Ilustracja Jana Marcina Szancera
36
Pytanie 35 Co zaatakowało Telimenę w Świątyni Dumania? Ilustracja Jana Marcina Szancera
37
Pytanie 36 Podaj nazwisko i drugie imię Protazego Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
38
Pytanie 37 Na ilustracji zdjęcia z ekranizacji Pana Tadeusza z 1928 roku podaj nazwisko reżysera tej adaptacji
39
Pytanie 38 Kto jest autorem muzyki do ostatniej ekranizacji Pana Tadeusza?
40
Bibliografia przy układaniu pytań wykorzystano następujące publikacje: 1. Pytania przygotowane przez Bibliofilów: Aleksandrę Błachnio, Karolinę Brzezinka, Agnieszkę Łazicką, Wojciecha Uherka i Jana Froehlicha 2. Artykuły z czasopism: - Biblioteka w szkole 1996 nr 4 s. 27 (autor Krystyna Wyrębek) oraz 1999 nr 12 s. 16 -17 (autor Bogusława Krajnik) - Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 6 s. 37- 38 (autor Zofia Kubiak) - Film 199 nr 10 - Wszystko dla Szkoły 1998 nr 1 s. 2 3. Bohaterowie literatury polskiej pod red. Mariana Kisiela. Katowice: Videograf, 1993. ISDN 83-85516-28-X Opracowała Gabriela Bonk Rybnik 2005 2006
41
Pytania Eksperta - mgr Bogusław y Kordas Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
42
Wspomniany kilkakrotnie gest, którym okazywano sobie szacunek to? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
43
Który z bohaterów zatrwożony brakiem kultury przy stole, wygłosił w zamku naukę Ilustracja o Michała Elwiro grzeczności? Androlliego
44
Który z bohaterów chodził z packą i zbijał muchy? Ilustracja Janusza Stannego
45
Kto z bohaterów pierwszy rusza na grzybobranie, za nim zachęceni przykładem- inni goście? Ilustracja Jana Marcina Szancera
46
Kto przeciw komu organizuje zajazd? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
47
Którzy z bohaterów zwracali się do siebie bracie siostro? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
48
Jak kończy się spotkanie szlachty zaściankowej w Dobrzyniu? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
49
Jakie imiona dostawały na chrzcie dzieci z zaścianka w Dobrzyniu? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
50
Dlaczego Maciej z Dobrzynia miał przezwisko kurek na kościele? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
51
Skąd przezwisko Macieja Chrzciciel? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
52
Kto broni Soplicy, mówi o zaletach Sędziego, chcąc zniechęcić Dobrzyńską szlachtę do zajazdu? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
53
Dlaczego o Soplicowie mówiono, że to centrum polszczyzny? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
54
W jaki sposób zubożała szlachta w zaścianku Dobrzyńskim podkreślała swoje szlacheckie pochodzenie? Ilustracja Jana Marcina Szancera
55
Czyje to credo życiowe: Strasz, sam się nie strachaj. Bij, nie daj się postępuj często, gęsto machaj, szach, mach. Fotos z filmu
56
Jak Hrabia przyjął opowieść Gerwazego prezentującą historię zamku? Ilustracja Jana Marcina Szancera
57
Jak ozdobione były ściany zamku? Matka Boska Ostrobramska
58
Kto przeniósł stoły z wieczerzą do zamku? Ilustracja Michała Elwiro Androlliego
59
Patrząc na ks. Robaka, było widać, że nie w klasztornych zestarzał się murach. Podaj 2 szczegóły dotyczące wyglądu ks. Robaka, które pozwalały tak Ilustracja Michała Elwiro sądzić narratorowi. Androlliego
60
Matecznik co to takiego? Ilustracja Jana Marcina Szancera
61
Do czego porównał narrator Telimenę siedzącą w Świątyni Dumania wygodnie rozłożoną na Ilustracja Jana czerwonym Marcina szalu? Szancera
62
W lekturze wielokrotnie pada słowo ostatni. Wyjaśnij dlaczego i podaj 2 przykłady dowody Jankiel
63
Jak sportretowano Tadeusza Kościuszkę na portrecie wiszącym w salonie? Ilustracja Jana Marcina Szancera
64
Ile razy za życia Adama Mickiewicza wydano Pana Tadeusza? Mickiewicz jako pielgrzym Jana Styki

Mogą Cię zainteresować

Adam Mickiewicz: Dziady. Część I. II. i IV. - Slajd 1

Adam Mickiewicz: Dziady. Część I. II. i IV.

Adam Mickiewicz: Dziady. Część I. II. i IV.
Twórczość Czesława Miłosza - Slajd 1

Twórczość Czesława Miłosza

Twórczość Czesława Miłosza
Motyw samobójstwa w kulturze - Slajd 1

Motyw samobójstwa w kulturze

Motyw samobójstwa w kulturze
„Potop” Henryk Sienkiewicz - Slajd 1

„Potop” Henryk Sienkiewicz

„Potop” Henryk Sienkiewicz

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?