Historia

Dynastia Piastów

6 lat temu

Zobacz slidy

Dynastia Piastów - Slide 1
Dynastia Piastów - Slide 2
Dynastia Piastów - Slide 3
Dynastia Piastów - Slide 4
Dynastia Piastów - Slide 5
Dynastia Piastów - Slide 6
Dynastia Piastów - Slide 7
Dynastia Piastów - Slide 8
Dynastia Piastów - Slide 9
Dynastia Piastów - Slide 10
Dynastia Piastów - Slide 11
Dynastia Piastów - Slide 12
Dynastia Piastów - Slide 13
Dynastia Piastów - Slide 14
Dynastia Piastów - Slide 15
Dynastia Piastów - Slide 16
Dynastia Piastów - Slide 17
Dynastia Piastów - Slide 18
Dynastia Piastów - Slide 19
Dynastia Piastów - Slide 20
Dynastia Piastów - Slide 21
Dynastia Piastów - Slide 22
Dynastia Piastów - Slide 23
Dynastia Piastów - Slide 24
Dynastia Piastów - Slide 25
Dynastia Piastów - Slide 26
Dynastia Piastów - Slide 27
Dynastia Piastów - Slide 28
Dynastia Piastów - Slide 29
Dynastia Piastów - Slide 30
Dynastia Piastów - Slide 31
Dynastia Piastów - Slide 32
Dynastia Piastów - Slide 33
Dynastia Piastów - Slide 34
Dynastia Piastów - Slide 35

Treść prezentacji

Slide 1

DYNASTIA PIASTÓW W latach 960 1370.

Slide 2

Genealogia Piastów: PRZED ROZBICIEM DZIELNICOWYM: S i em o w it L esz ek S iem o m y sł M i esz k o I B ez p r y m B o lesł a w C h r o b ry M i esz k o M iesz k o I I O tto K a z i m i e r z O d n o w i c i el B o lesł a w S z cz o d ry W ł a d y sł a w H er m a n Z b i g n i ew B o l esł a w K r z y w o u st y Ś w i ęt o p eł k L a m b er t

Slide 3

Piastowscy władcy: W CZASIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO

Slide 4

Genealogia Piastów: PO ROZBICIU DZIELNICOWYM: P r z em y sł I I W a cł a w I I N i e b y ł P i a s t em W a cł a w I I I N i e b y ł P i a s t em W ł a d y sł a w Ł o k i et ek K a z i m i er z W i el k i

Slide 5

Mieszko I (Ok. 960 992) Pierwszy historyczny władca Polski zjednoczył plemiona zamieszkujące od Bałtyku po Karpaty.

Slide 6

Mieszko I 965r. Ślub z czeską księżniczką Dobrawą 966r. Chrzest Polski 968r. Pierwsze polskie biskupstwo (misyjne), w Poznaniu pierwszy polski biskup Jordan 972r. Bitwa pod Cedynią wygrana przez Polaków dzięki skutecznemu manewrowi Mieszkowego brata Czcibora 980r. Drugie małżeństwo księcia, tym razem z Odą 990r. Mieszko przyłącza do swego kraju

Slide 7

Bolesław Chrobry (992 1025) Pierwszy koronowany władca Polski. Bliski przyjaciel cesarza niemieckiego Ottona III po jego śmierci konflikt z cesarstwem odrodził się ze

Slide 8

Bolesław Chrobry 996998r. Śmierć biskupa Wojciecha podczas chrystianizacyjnej misji w Prusach 1000r. Zjazd w Gnieźnie 1002 1018 wojna z cesarstwem niemieckim (Henryk V) zakończona pokojem w Budziszynie w roku 1018, historycy podzielili ją na trzy okresy, epizodem ważnym do zapamiętania jest bohaterska obrona Niemczy 1018r. Bolesław przyłącza do Polski Grody Czerwieńskie

Slide 9

Mieszko II (1025 1034) Utalentowany władca, któremu jednak sytuacja rodzinna (bracia dążyli do objęcia władzy) nie pozwoliła na skuteczne zarządzanie

Slide 10

Mieszko II 1025r. Koronacja na króla 1031 1032 Król przebywa w Czechach w tym czasie władzę w kraju sprawują jego bracia, którzy odsyłają insygnia koronacyjne cesarzowi 1032r. Po powrocie do kraju czyni go lennem niemieckim

Slide 11

Kazimierz Odnowiciel (1034 1058) Za czasów jego panowania w kraju wybuchł bunt ludu połączony z reakcją pogaństwa. Kazimierz odbudował zrujnowany po

Slide 12

Kazimierz Odnowiciel 1034 1039 Bunt ludu połączony z reakcją pogaństwa, w roku 1037 król musiał uciec na Węgry, w roku 1038 na Polskę najechał Brzetysław 1039r. Powrót króla 1047r. Odzyskanie Mazowsza, gdzie władzę sprawował Miecław 1050r. Odzyskanie Śląska

Slide 13

Bolesław Szczodry (1058 1079) Niespotykany talent polityczny, osoba mogąca odnieść ogromne sukcesy na arenie politycznej mimo to porywczy charakter króla niweczył nawet najlepszy plan

Slide 14

Bolesław Szczodry 1076r. Koronacja na króla 1077r. Cesarz Henryk IV ukorzył się w Cannossie przed papieżem Grzegorzem VII 1079r. Bolesław wydaje na śmierć przez poćwiartowanie biskupa krakowskiego Stanisława, przyczyny tak strasznego dla nas wyroku nie są znane do dziś król zostaje wygnany na Węgry 1081r. Śmierć na Węgrzech

Slide 15

Władysław Herman (1079 1102) Nieudolny władca, uzależniony od cesarza niemieckiego, nie chciał koronować się na króla, a w rządach wyręczał go wojewoda Sieciech

Slide 16

Władysław Herman 1093r. Władysław uznaje prawa Zbigniewa swego syna z nieprawego łoża 1097r. Podział Polski pomiędzy Zbigniewa i jego brata Bolesława Krzywoustego, Mazowsze zostaje w rękach Hermana

Slide 17

Bolesław Krzywousty (1102 1138) Dążył do odzyskania przez Polskę Pomorza, już od dzieciństwa słynął wśród rycerstwa jako osoba waleczna i pełna energii dlatego miał wśród nich

Slide 18

Bolesław Krzywousty 1107r. Zbigniew zostaje wygnany z Polski przez swego brata 1109r. Na Polskę napada pod pozorem przywrócenia praw Zbigniewa cesarz niemiecki Henryk V 1112r. Zbigniew po powrocie do kraju zostaje oślepiony i umiera 1116r. Opanowanie Pomorza Gdańskiego 1124r. Opanowanie Pomorza Zachodniego i początek misji chrystianizacyjnej

Slide 19

Władysław II Wygnaniec Po kilku latach panowania, w 1146 roku został wygnany z kraju przez starszych braci, pomocy szukał u cesarza niemieckiego Konrada III, a po jego śmierci Fryderyka I Barbarossy.

Slide 20

Bolesław IV Kędzierzawy Przejął władzę po wygnanym Władysławie II, w 1157 roku stał się uczestnikiem jednego z najbardziej upokarzających wydarzeń w czasie rozbicia dzielnicowego pokoju w Krzyszkowie.

Slide 21

Mieszko III Stary Najwybitniejszy ze wszystkich synów Krzywoustego tak naprawdę w tej fazie rozbicia tylko on mógł zjednoczyć kraj, podczas swego panowania czterokrotnie zajmował Kraków symbol władzy zwierzchniej.

Slide 22

Kazimierz II Sprawiedliwy Podczas swego panowania popierał przede wszystkim Kościół wydał w 1180 roku w Łęczycy zbiór przywilejów dla duchowieństwa.

Slide 23

Leszek Biały Kilkakrotnie próbował zająć Ruś Halicką, zginął zamordowany w Gąsawie, w 1227 roku.

Slide 24

Władysław Laskonogi Syn Mieszka Starego , uczestnik zjazdu w Gąsawie, jego głównym przeciwnikiem politycznym był Władysław Odonic, z którym popadał w wielorakie konflikty.

Slide 25

Henryk I Brodaty Zapoczątkował dzieło jednoczenia państwa polskiego na Śląsku, starania zniweczyła śmierć jego syna Henryka Pobożnego w walce z Tatarami, w bitwie pod Legnicą.

Slide 26

Konrad Mazowiecki W 1230 roku sprowadził do Polski Krzyżaków, właściwie sam nie wiedział jaką żmiję wyhodował na własnej piersi.

Slide 27

Bolesław Wstydliwy Wieści mówią, że przydomek tego władcy doskonale odzwierciedlał jego charakter. Podobno żona Wstydliwego opowiadała swoim dwórkom wygląd jej pożycia z mężem. Mówiła: ...u swego męża nic prócz rąk nigdy nie widziałam...

Slide 28

Leszek Czarny Popierany przez mieszczaństwo i drobne rycerstwo, dzięki pomocy niemieckich obywateli Krakowa stłumił bunty możnowładców małopolskich.

Slide 29

Przemysł II W roku 1295 w Gnieźnie po blisko 219 latach bezkrólewia arcybiskup Jakub Świnka założył koronę królewską na skronie Przemysła II, zniweczyło to plany Wacława II, króla czeskiego do polskiej korony. 1296r. W wyniku spisku król zostaje zamordowany w Rogoźnie, prawdopodobnie zmarł otruty.

Slide 30

Wacław II Koronował się w roku 1300. Podczas swego krótkiego, bo zaledwie pięcioletniego panowania zdążył przeprowadzić reformę skarbową. Przy wyborze na króla obiecał Polakom, że nie będzie mianował cudzoziemców na polskie urzędy. Obietnicy dotrzymał, ale wprowadził nowe m.in. Starostów, którzy przejęli władzę na prowincjach.

Slide 31

Władysław Łokietek (1306 1333) Pojawił się właściwie znikąd, ale od razu zyskał olbrzymie poparcie obywateli. Ten mały wzrostem człowiek dokonał rzeczy wymagającej ogromnego wysiłku -

Slide 32

Władysław Łokietek 1309r. Krzyżacy odbierają Polsce na ponad 150 lat Pomorze Gdańskie 1311r. Kulminacyjny punkt buntu wójta Alberta 1320r. Koronacja Łokietka na króla w Katedrze na Wawelu KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO 1320 1321 Sąd o Pomorze Gdańskie w Brześciu i Inowrocławiu postanowienia nigdy nie weszły w życie 1329 1333 Wojna z Krzyżakami i

Slide 33

Kazimierz Wielki (1333 1370) Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Młody włada rozpoczynając swe rządy wcale nie cieszył się dobrą opinią, po kraju krążyły wieści, że uciekł z

Slide 34

Kazimierz Wielki 1333r. Koronacja na króla 1335r. Zjazd w Wyszehradzie 1339r. Sąd o Pomorze w Warszawie, pewni swej siły Krzyżacy zlekceważyli wyrok 1343r. Pokój z krzyżakami w Kaliszu, Polska otrzymuje ziemię dobrzyńską i Kujawy 1348r. Pokój z Czechami w Namysłowie 1364r. Utworzenie Akademii krakowskiej, zjazd monarchów w Krakowie (Wierzynek)

Slide 35

AUTORZY Piotr Pietrołaj - redaktor naczelny , konsultacja historyczna Kajetan Rusinek - skład i animacje Andrzej Kuźma - wsparcie duchowe

Dane:
  • Liczba slajdów: 35
  • Rozmiar: 1.03 MB
  • Ilość pobrań: 7097
  • Ilość wyświetleń: 36889
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie