Chemia

Chemia w moim życiu

5 lat temu

Zobacz slidy

Chemia w moim życiu - Slide 1
Chemia w moim życiu - Slide 2
Chemia w moim życiu - Slide 3
Chemia w moim życiu - Slide 4
Chemia w moim życiu - Slide 5
Chemia w moim życiu - Slide 6
Chemia w moim życiu - Slide 7
Chemia w moim życiu - Slide 8
Chemia w moim życiu - Slide 9
Chemia w moim życiu - Slide 10
Chemia w moim życiu - Slide 11
Chemia w moim życiu - Slide 12
Chemia w moim życiu - Slide 13
Chemia w moim życiu - Slide 14
Chemia w moim życiu - Slide 15
Chemia w moim życiu - Slide 16
Chemia w moim życiu - Slide 17
Chemia w moim życiu - Slide 18
Chemia w moim życiu - Slide 19
Chemia w moim życiu - Slide 20
Chemia w moim życiu - Slide 21
Chemia w moim życiu - Slide 22
Chemia w moim życiu - Slide 23
Chemia w moim życiu - Slide 24

Treść prezentacji

Slide 1

w moim życiu

Slide 2

Chemia Nauka badająca naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany tych substancji, gdy się je ze sobą zmiesza.

Slide 3

Gotowanie, fermentacja, produkcja szkła, metalurgia to kilka z procesów chemicznych, które towarzyszą mi, czasami nieświadomie, w moim życiu. Chemia bowiem jest obecna w moim życiu, czego dowiodę w kolejnych

Slide 4

Powietrze Powietrze jest mieszaniną gazów, z których najważniejszy jest tlen i wodór. Powietrze nie zanieczyszczone przez człowieka zawiera: Azot 78,09 Tlen 20,95 Argon 00,93 Dwutlenek węgla 00,03 Wodór 00,00005 Para wodna śladowe ilości Inne składniki śladowe ilości

Slide 5

Powietrze bardzo wpływa na moje życie. Powietrze składa się z wielu gazów, ale organizmy żywe, w tym mój, potrzebują przede wszystkim tlenu. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Człowiek, jak również zwierzęta, w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydala dwutlenek węgla.

Slide 6

Dwutlenek węgla jest również dość istotnym składnikiem powietrza. W większych stężeniach jest szkodliwy dla zdrowia, lub nawet zabójczy. Jest uważany za jeden z gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za ocieplenie klimatu na Ziemi.

Slide 7

Dwutlenek siarki jest zmiennym składnikiem powietrza. Jest trujący dla człowieka, zwierząt, niektórych bakterii i pleśni, a także szkodliwy dla roślin. Jest efektem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczania atmosfery.

Slide 8

Następnym ze składników powietrza jest ozon. Ma on niemałe znaczenie dla życia na Ziemi. Cienka warstwa ozonowa w atmosferze pełni funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe, które jest wytwarzane przez Słońce. Przerzedzenie tej warstwy nazywamy dziurą ozonową.

Slide 9

Najwięcej w powietrzu znajduje się azotu(78). Jest on dla życia na Ziemi jednym z najważniejszych pierwiastków. Wchodzi w skład wielu biocząsteczek, takich jak aminokwasy, nukleotydy i kwasy nukleinowe.

Slide 10

Woda Jest to związek chemiczny o wzorze H2O. Dla człowieka i środowiska naturalnego woda jest równie potrzebna jak tlen.

Slide 11

Z soli zbudowany jest Sole kwasu nasz dom: krzemowego zawierają cegły i cement, Węglan wapnia wchodzi w skład tynku, Krzemiany sodowo wapniowe zawierają szyby okienne, Krzemiany ołowiu lub glinu zawierają emalie urządzeń sanitarnych, Sole zawierają również farby do malowania

Slide 12

Z solami mamy do czynienia w kuchni Chlorku sodu (soli kuchennej) używamy do przyprawiania potraw i konserwowania żywności, Azotanu sodu i potasu używamy do peklowania mięsa, W skład proszków do pieczenia ciast wchodzą sole amonu.

Slide 13

Dzięki solom utrzymujemy czystość i higienę Węglany i fosforany sodu wchodzą w skład proszków do prania, Stearynian i palmitynian sodu to główne składniki mydła, Węglan wapnia i magnezu wchodzi w skład pasty do zębów

Slide 14

Gliceryna popularna nazwa zwyczajowa glicerolu. Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy. Gliceryna, jako dobry rozpuszczalnik tłuszczów , jest stosowana przy produkcji kremów, pomadek i innych produktów kosmetycznych. Stanowi ważny surowiec do syntezy wielu różnorodnych związków chemicznych, m.in. niektórych gatunków mydeł. Oprócz zdolności do homogenizowania składników produktów kosmetycznych ma też własności nawilżające skórę. Głównym źródłem gliceryny w przemyśle są tłuszcze roślinne i zwierzęce, które w reakcji z roztworami zasad ulegają reakcji hydrolizy do gliceryny i mydeł. Gliceryna znajduje się też w niektórych owocach i warzywach.

Slide 15

Tłuszcze Składnik pokarmowy. Człowiek spożywa tłuszcze pod różną postacią. Najczęściej jest to masło, smalec czy też jako oleje roślinne.

Slide 16

Białka W skład białka wchodzą następujące pierwiastki: węgiel, tlen, azot, czasami siarka i fosfor. Białka zbudowane są z ogromnej liczby aminokwasów, które połączone są ze sobą w różny sposób, tworząc spirale, kule, łańcuchy itd.

Slide 17

Cukry Cukry dzielimy na: cukry proste, dwucukry i wielocukry. W skład cząsteczki cukru wchodzi węgiel, wodór i tlen.

Slide 18

Kwasy organiczne Kwasy organiczne są mi dobrze znane z życia codziennego, a mianowicie: kwas cytrynowy, kwas octowy (używany do kwaszenia i marynowania warzyw i grzybów), kwas mlekowy (dzięki bakteriom którego ulegają kwaśnieniu: mleko, kapusta, ogórki), kwas mrówkowy, kwas szczawiowy. Występują one w organizmach żywych. Do grupy kwasów nieorganicznych zaliczamy kwasy, które można otrzymać z substancji mineralnych na ziemi. Omówię kilka kwasów nieorganicznych.

Slide 19

Kwas chlorowodorowy (solny) Rozcieńczony roztwór tego kwasu występuje w soku żołądkowym człowieka. Ułatwia on trawienie. Stężony kwas solny (do 37) to bezbarwna, dymiąca ciecz o nieprzyjemnym zapachu. Unoszący się nad stężonym roztworem kwasu chlorowodór należy do silnych trucizn. Kwas solny możemy otrzymać z soli kuchennej (NaCl) z innym kwasem.

Slide 20

Zastosowanie kwasu solnego: -W przemyśle kosmetycznym, -W przemyśle nawozów sztucznych, -Do produkcji barwników, -Do produkcji włókien sztucznych, -Do produkcji środków piorących, -Do produkcji środków zapachowych.

Slide 21

Kwas siarkowy (VI) Kwas siarkowy ma silne właściwości żrące. Zastosowanie kwasu siarkowego: - W przemyśle kosmetycznym, - W przemyśle nawozów sztucznych, - Do produkcji barwników, - Do produkcji włókien sztucznych, - Do produkcji środków zapachowych, - Do produkcji środków piorących, - Do akumulatorów

Slide 22

Kwas azotowy Surowcem do produkcji kwasu azotowego jest tlen i azot zawarty w powietrzu. Zastosowanie kwasu azotowego: - W przemyśle farmaceutycznym, - Do produkcji nawozów sztucznych, - Do produkcji materiałów wybuchowych, - Do produkcji farb, lakierów, barwników, - Do produkcji tworzyw sztucznych

Slide 23

Bibliografia Chemia dla gimnazjum część 2, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Super Ściąga, Oficyna Artystyczno Wydawnicza, Wrocław 1993 Wikipedia.pl Sciaga.pl

Dane:
  • Liczba slajdów: 24
  • Rozmiar: 1.55 MB
  • Ilość pobrań: 7006
  • Ilość wyświetleń: 33712
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie