Wychowanie fizyczne

Aktywność fizyczna a zdrowie

6 lat temu

Zobacz slidy

Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 1
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 2
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 3
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 4
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 5
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 6
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 7
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 8
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 9
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 10
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 11
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 12
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 13
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 14
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 15
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 16
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 17
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 18
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 19
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 20
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 21
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 22
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 23
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 24
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 25
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 26
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 27
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 28
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 29
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 30
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 31
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 32
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 33
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 34
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 35
Aktywność fizyczna a zdrowie - Slide 36

Treść prezentacji

Slide 1

Piotr Nowak wychowaniefizyczne.net

Slide 2

Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu Wojciech Oczko-nadworny lekarz Stefana Batorego

Slide 3

W połowie lat 80-tych aktywność fizyczna została zdefiniowana przez Caspersena, Powella i Christensona jako każdy ruch ciała wyzwalany przez mięśnie szkieletowe, które powoduje wydatek energetyczny.

Slide 4

Można wyróżnić aktywność fizyczną podejmowaną: w czasie wolnym; w formie rywalizacji sportowej; jako ćwiczenia fizyczne; w pracy zawodowej; w pracach domowych;

Slide 5

Do opisu znaczenia i wpływu danych ćwiczeń fizycznych należy wymienić następujące elementy: 1.Formę aktywności fizycznej 2.Intensywność 3.Częstość podejmowania 4.Czas trwania wysiłku

Slide 6

Człowiek na przestrzeni swojej ewolucji przystosował się do dużej aktywności ruchowej. Dopiero od kilku pokoleń, dzięki udogodnieniom cywilizacyjnym w znacznym stopniu ograniczyliśmy aktywność fizyczną.

Slide 7

Brak ruchu, nieracjonalne odżywianie oraz stres są przyczyną chorób cywilizacyjnych m.in.: cukrzycy; otyłości; różnych postaci nerwicy; zmian w układzie kostnym.

Slide 8

Aktywność fizyczna jest ściśle związana ze zdrowiem. Od wieków starano się zdefiniować pojęcie zdrowia

Slide 9

Hipokrates uważany za ojca medycyny uważał, iż zdrowie oraz choroba zależą od równowagi pomiędzy tym co nas otacza, co na nas oddziałuje, jak wiatr, temperatura, woda czy gleba, a indywidualnym sposobem życia, a więc odżywianiem, zwyczajami seksualnymi, pracą i odpoczynkiem.

Slide 10

Najbardziej aktualną definicję przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W bezpośrednim tłumaczeniu na język polski definicja brzmi :zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności.

Slide 11

Zdrowie zależy od: stylu życia 53 środowiska fizycznego 21 czynników genetycznych 16 opieki zdrowotnej 10

Slide 13

Aktywność ruchową można uznać za element: zdrowego stylu życia-wpływa na nasze dobre samopoczucie, jest szansą na prawidłowy rozwój w dzieciństwie oraz opóźnia proces starzenia; zapobiegania chorobom-w głównej mierze schorzeniom układu krążenia, które są jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów; radzenia sobie ze stresem-za pomocą wszelkich form aktywności fizycznej, człowiek pozbywa się stresów związanych z codziennym życiem.

Slide 14

Występowanie większości chorób cywilizacyjnych nie jest zdarzeniem losowym, ale można je łączyć bezpośrednio z brakiem aktywności fizycznej.

Slide 15

Bierność fizyczna jest jednym z elementów wpływających na chorobę niedokrwienną serca. Systematycznie prowadzony trening sportowy w sposób zdecydowany poprawia sprawność układu krążenia

Slide 16

Otyłość W powstawaniu otyłości największą rolę przypisuje się tłuszczom i ich przemianom w ustroju. Trening fizyczny powinien przede wszystkim zwiększać wydatek energetyczny (przy organizowaniu form aktywności należy zwrócić uwagę na stopień zaawansowania otyłości).

Slide 17

Najbardziej odpowiednią formą jest jazda na rowerze oraz sporty wodne.

Slide 18

W przypadku otyłości przekraczającej 150 masy ciała, ww. formy aktywności są nieskuteczne, gdyż zaburzona jest sprawność motoryczna tych osób. W ekstremalnych przypadkach należy stosować trening statyczny polegający na pracy statycznej mięśni.

Slide 19

Cukrzyca Wysiłek fizyczny zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Systematyczny trening oparty na dynamicznej pracy wszystkich grup mięśni, powoduje wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, które pomagają w utrzymaniu właściwego stężenia glukozy podczas pracy mięśniowej

Slide 20

Jedną z najprostszych form aktywności fizycznej dla osób chorych na cukrzycę jest codzienna gimnastyka, uwzględniająca pracę dynamiczną, o dużej amplitudzie ruchów we wszystkich stawach

Slide 21

Zdrowotne aspekty systematycznej aktywności ruchowej

Slide 22

Rola aktywności fizycznej nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zdrowia fizycznego, ale także do sfery psychicznej i społecznej. Aktywność fizyczna pozwala nam nie tylko zmienić swój styl życia na aktywny, ale jest wyrazem wolnego wyboru i odpowiedzialnością za swoje zdrowie.

Slide 23

Aktywność ruchowa ma również wpływ na nasze życie społeczne.

Slide 24

Dotyczy to poznania się w grupie (rodzinie, sekcji sportowej, klasie szkolnej), integracji i przeciwdziałaniu izolacji społecznej jej członków.

Slide 25

Szczególną rolę w aktywności ruchowej w życiu współczesnego człowieka odgrywają wszelkie formy rekreacji fizycznej w rodzinie.

Slide 26

W wychowaniu do aktywności ruchowej we wczesnym dzieciństwie nieoceniony wpływ mają rodzice. Jest to pierwsze środowisko socjalizacji, wprowadzające dziecko w świat szeroko pojętej aktywności fizycznej.

Slide 27

Najważniejszym elementem jest scalenie rodziny, która we współczesnym świecie narażona jest na wiele wpływów dezintegracyjnych.

Slide 28

W atmosferze wspólnie spędzonego aktywnie czasu, rodzice mogą wychowywać swoje dzieci, kształtować osobowość, pobudzać i rozwijać takie cechy jak: wytrwałość, odpowiedzialność, wspólne działanie w grupie, pomoc partnerowi, szacunek do innych uczestników.

Slide 29

Zalecenia aktywności fizycznej

Slide 30

Według Światowej Organizacji Zdrowia każdy dorosły mężczyzna dla utrzymania zdrowia oraz kondycji fizycznej powinien codziennie spacerować minimum 90 minut, zaś kobieta 1 godzinę.

Slide 31

Za normę można też przyjąć dawkę ruchu wynoszącą co najmniej 10 minut z intensywnością 80 intensywności maksymalnej

Slide 32

U młodych ludzi intensywność wysiłków fizycznych powinna kształtować się na poziomie 50 obciążenia maksymalnego oraz trwać około 30 minut (3-5 razy w tygodniu)

Slide 33

Zaobserwowano, że u osób prowadzących siedzący tryb życia, wysiłki fizyczne na poziomie 110-120min mają wpływ na sprawność zaopatrzenia tlenowego.

Slide 34

U każdego człowieka aktywność ruchowa podlega ewolucji, zależna jest od stylu życia, warunków pracy, osobistych doświadczeń i motywacji.

Slide 35

Piśmiennictwo 1.W Osiński Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF Poznań 2002 2.J. Gracz Psychologia rekreacji w turystyce, AWF Poznań 2003 3.J. Karski Środowisko i zdrowie, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995 4.H. Kuński Elementy zdrowotne rekreacji fizycznej w średnim wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985

Slide 36

Dziękuję za uwagę Piotr Nowak Nr albumu 22526

Dane:
  • Liczba slajdów: 36
  • Rozmiar: 3.90 MB
  • Ilość pobrań: 209
  • Ilość wyświetleń: 9323
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie