Ruch wirowy i obrotowy Ziemi

Liczba slajdów:
28
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
5.23 MB
Ilość pobrań:
13
Ilość wyświetleń:
1596
Kategoria:
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 27
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 0
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 1
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 2
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 3
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 4
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 5
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 6
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 7
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 8
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 9
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 10
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 11
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 12
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 13
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 14
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 15
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 16
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 17
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 18
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 19
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 20
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 21
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 22
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 23
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 24
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 25
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 26
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 27
Ruch wirowy i obrotowy Ziemi - Slajd 0

Treść prezentacji

1
RUCH WIROWY ZIEMI
2
RUCH WIROWYOBROTOWY ZIEMI Czas pełnego obrotu Ziemi wokół własnej osi trwa w przybliżeniu 24h, czyli dobę. W trakcie obrotu Ziemia zwraca się ku Słońcu coraz to inna częścią powierzchni. Powoduje to, ze na półkuli oświetlonej jest dzień, a na przeciwnej noc. Są to najważniejsze konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi, gdyż maja one decydujący wpływ na życie na naszej planecie. Ruch obrotowy jest powodem spłaszczenia Ziemi przy biegunach.
3
4
Następstwa ruchu obrotowego ziemi Wynikające z ruchu: dobowy ruch sfery niebieskiej ze wschodu na zachód, wędrówka gwiazd po sklepieniu niebieskim, zmiana dnia na noc i związana z nią rachuba czasu,
5
Dobowa zmiana czasu w tym samym momencie dla jednych punktów na Ziemi Słońce wschodzi, dla innych góruje (osiąga najwyższy punkt nad horyzontem podczas widomej wędrówki), a dla jeszcze innych zachodzi; różne położenie Słońca w jednej chwili nad różnymi południkami spowodowało konieczność wprowadzenia najpierw czasu miejscowego, a następnie strefowego i urzędowego
6
Czas miejscowy Czas miejscowy (słoneczny) to czas określony dla każdego południka na podstawie momentu górowania Słońca.
7
Czas urzędowy Czas urzędowy wprowadzany jest na podstawie zarządzenia władz państwowych. Większość krajów ma na całym swoim terytorium tą samą godzinę. Jednak w przypadku państw o dużej powierzchni, a zwłaszcza znacznej rozciągłości równoleżnikowej, wprowadzenie jednolitego czasu nie miałoby sensu przykładem może być Rosja, gdzie różnica czasu strefowego między wschodnimi a zachodnimi krańcami wynosi 9 godzin.
8
Strefy czasowe
9
Różnica czasu w Polsce zmiana czasu na letni i zimowy
10
Linia zmiany daty Różnica czasu między skrajnymi strefami wynosi 24 godziny, a więc całą dobę dzień kalendarzowy. W związku z tym z podziału Ziemi na strefy czasowe wynika, że na linii południka 180 stykają się ze sobą dwa różne dni. Zaistniała zatem konieczność wyznaczenia międzynarodowej linii zmiany daty. Jej przebiegu nie ustalono jednak dokładnie po południku 180 ominięto wyspy i półwyspy na Pacyfiku, aby nie wchodzić ze zmianą daty na obszary lądowe. Przekraczając linię zmiany daty z zachodu na wschód wraca się do daty dnia poprzedniego, zaś poruszając się w kierunku przeciwnym przechodzi się do daty dnia następnego.
11
RUCH OBIEGOWYPOSTEPOWY ZIEMI Ruch obiegowy Ziemi - jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Okres obiegu wynosi 365 dni 5 godzin i 49 min i 42 sekund i jest trochę dłuższy niż trwa jeden rok zwykły dlatego by wyrównać tę różnice powstałą z nagromadzonych dodatkowych godzin, co cztery lata przedłuża się rok o jeden dzień tj. w lutym zamiast 28 liczymy 29 dni.
12
RUCH OBIEGOWY-CD. Ruch obiegowy odbywa się po orbicie, która ma kształt elipsy. Ziemia obiega słońce w ciągu jednego roku. W poszczególnych szerokościach zmienia się ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi, wzrasta lub maleje wysokość górowania Słońca i czas nagrzewania powierzchnia Ziemi. Efektem tego zjawiska jest występowanie pór roku. Okres obiegu wynosi 365 dni 5 godzin i 49 min, czyli rok.
13
PORY ROKU
14
15
NATURALNE SATEITY Naturalny satelita (księżyc) to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające planetę (lub planetoidę). W Układzie Słonecznym jest co najmniej 160 księżyców. (Najprawdopodobniej wiele innych krąży wokół planet w układach pozasłonecznych). Duże planety gazowe posiadają rozbudowany system satelitów, Merkury i Wenus nie mają księżyców, Pluton ma trzy księżyce - jeden duży i dwa mniejsze, Mars ma dwa niewielkie księżyce, Ziemia ma jeden stosunkowo duży księżyc.
16
SZTUCZNE SATELITY Sztuczny satelita satelita wykonany przez człowieka poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego. Pierwszy sztuczny satelia Ziemi został wystrzelony przez Związek Radziecki w 1957 Sputnik 1. Sztuczny satelita to również statek kosmiczny (z załogą lub bez załogi) okrążający ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.
17
KSIĘŻYC-NATURALNY SATEITA ZIEMI Dane: Minimalna odległość od Ziemi: 363 300 km Maksymalna odległość od Ziemi: 405 500 km Średnica: 3 476 km Temp. na pow.: 123 do -233oC Okres obiegu wokół Ziemi: 27 dni 7 godzin 43 minut 11 sekund Fazy: Nów, pierwsza kwadra, pełnia, trzecia kwadra
18
KSIĘŻYC Powierzchnia Księżyca pokryta jest kraterami, które pozostały po bombardowaniu okruchami skalnymi w przeszłości. Niektóre zderzenia przebiły skorupę i na powierzchnię wydobyła się lawa, tworząc ciemne morza widoczne z Ziemi. Nasz naturalny satelita jest jedynym obiektem astronomicznym (nie licząc Ziemi), na którym człowiek postawił nogę.Księżyc nie jest wobec nas obojętny. To jego przyciąganie powoduje pływy mórz i spowalnia ruch wirowy Ziemi o 1100s na stulecie. Na naszym satelicie jest zupełnie cicho, ponieważ nie ma tam atmosfery, która by przenosiła dźwięk, dlatego też lądowanie Apollo 11 odbyło się w zupełnej ciszy. Kiedy Księżyc obiega Ziemię, jednocześnie obraca się wokół własnej osi z taką prędkością, że jest do nas zwrócony stale tą samą stroną.
19
RUCH KSIĘŻYCA Księżyc jest najbliższym nam ciałem niebieskim. Krąży wokół Ziemi w kierunku z zachodu na wschód, w odległości średniej 384.4 tys. km. Płaszczyzna orbity Księżyca nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki pod kątem około 5. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi wynosi średnio 27.3217 doby. Jest to tzw. miesiąc syderyczny, inaczej gwiazdowy.
20
FAZY KSIĘŻYCA 1. 2. 3. 4. Księżyc wykazuje zjawisko faz, gdyż nie świeci własnym światem a jedynie odbija światło słoneczne i stąd widoczna jest tylko ta jego część, którą oświetla Słońce. Kiedy Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią, wówczas strona zwrócona do Ziemi jest nieoświetlona. Mówimy, że Księżyc jest w nowiu. Wschodzi wraz ze Słońcem i razem z nim zachodzi. Nie można go dostrzec w blasku Słońca. Po kolejnym tygodniu Księżyc znajduje się na niebie po przeciwnej stronie niż Słońce (jednakże, ze względu na nachylenie orbity Księżyca do płaszczyzny ekliptyki Ziemia nie przesłania Księżyca. Widzimy wówczas całą jego tarczę - Księżyc jest w pełni. Wschodzi o zachodzie Słońca, a zachodzi o jego wschodzie. W trzecim tygodniu oświetlona część zaczyna się zmniejszać, aż ponownie oświetlona zostaje tylko jedna jego strona, tym razem lewa. Jest to trzecia kwadra. Księżyc oddalony jest od Słońca tym razem o90, czyli wschodzi i zachodzi 6 godzin wcześniej niż Słońce (wschód o północy, zachód w południe). W czwartym tygodniu Księżyc chudnie coraz bardziej (przybierając kształt litery C), aż po 29.53 dniach nastaje znowu nów. Minął jeden miesiąc synodyczny.
21
ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA I SŁOŃCA Zaćmienia Księżyca lub zaćmienia Słońca mogą się zdarzyć tylko wtedy, gdy wszystkie trzy ciała znajdują się na jednej linii. Zdarza się to wówczas, gdy Księżyc przechodzi przez węzły swojej orbity. Gdy kolejno ustawienie ciał jest Słońce - Księżyc Ziemia, wówczas tarcza Księżyca przesłania nam tarczę Słońca i mówimy o zaćmieniu Słońca. Gdy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, mówimy o zaćmieniu Księżyca.
22
GWIAZDY Nocą gwiazdy jawią się jako świetlne punkciki na niebie. Łatwo dostrzec ich rozmaitość: niektóre są jasne, nie zaś ledwo widoczne. Miarą jasności gwiazdy jest tak zwana wielkość gwiazdowa. Im mniejsza wartość wielkości gwiazdowej, tym jaśniejsza jest gwiazda. Te najsłabsze, ale widoczne jeszcze gołym okiem mają jasność równą szóstej wielkości gwiazdowej. W życiu codziennym każdy z nas potrafi ocenić odległość od otaczającego przedmiotu. Tę umiejętność zawdzięczamy temu, że nasze oczy są nieco rozstawione w związku z tym każde rejestruje nieco inny obraz. Spróbujmy się i tym przekonać, wyciągając przed siebie ramię ze skierowanym ku górze kciukiem. Najpierw patrzymy się mu jednym okiem, potem drugim. Spostrzeżemy, że położenie kciuka względem tła zmienia się nieznacznie, zależnie od tego, którym okiem spoglądamy.
23
BARWY GWIAZD Rozmaite gwiazdy emitują nieco różniące się kolorem światło. Często różnice te są łatwo dostrzegalne, np. w gwiazdozbiorze Oriona, królującym na wieczornym grudniowym niebie. Dwie najjaśniejsze gwiazdy różnią się bardzo kolorem: widnieją na północno-wschodnich krańcach Betelgeuse jest czerwona, a Rigel - na północnym zachodzie konstelacji - niebiesko biała. Gwiazdy emitują pełną paletę barw: od czerwieni, przez pomarańczową, żółtą, aż po niebiesko-białą. Różnice w kolorze informują jak gorąca jest gwiazda.
24
GWIAZDY WE WRECHŚWIECIE
25
KOMETY Małe (mniej więcej kilkukilometrowe) ciało niebieskie obiegające Słońce zwykle po mocno spłaszczonej orbicie eliptycznej lub orbicie bardzo zbliżonej do paraboli ,charakterystyczne ze względu na swój niecodzienny wygląd i szybki ruch po niebie. Kometa staje się widoczna dopiero wtedy, gdy zbliży się do Ziemi i Słońca na odległość ok. kilku jednostek astronomicznych, początkowo - jako słaby rozmyty obłoczek, z coraz bardziej jaśniejącym jądrem w środku. Wzrost jasności komety jest spowodowany coraz silniejszym jej ogrzewaniem przez Słońce, bowiem złożona głównie z lodu kometa zaczyna parować i tworzy się mglista otoczka. W miarę zbliżania się do Słońca kometa staje się coraz jaśniejszym ciałem niebieskim, rozwijając coraz dłuższy i jaśniejszy warkocz kometarny (niekiedy niepoprawnie nazywany ogonem), skierowany zwykle od Słońca. Warkocze komet osiągają czasem długości nawet setek milionów kilometrów.
26
SONDY KOSMICZNE Sonda kosmiczna zautomatyzowany, bezzałogowy statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej. Sondy kosmiczne wynoszone są przez rakiety lub na pokładzie wahadłowców. Wyposażone w kamery i aparaturę naukową, zbierają dane i przesyłają je na naszą planetę drogą radiową.
27
ZDJĘCIA SOND KOSMICZNYCH
28

Mogą Cię zainteresować

Zima - Slajd 1

Zima

Zima
Tekstury metamorficzne - Slajd 1

Tekstury metamorficzne

Tekstury metamorficzne
Polskie góry - Slajd 1

Polskie góry

Polskie góry
Przemysł - II sektor gospodarki - Slajd 1

Przemysł - II sektor gospodarki

Przemysł - II sektor gospodarki

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?