Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej

Liczba slajdów:
51
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
955.50 KB
Ilość pobrań:
64
Ilość wyświetleń:
1306
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 50
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 0
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 1
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 2
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 3
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 4
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 5
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 6
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 7
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 8
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 9
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 10
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 11
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 12
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 13
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 14
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 15
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 16
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 17
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 18
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 19
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 20
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 21
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 22
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 23
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 24
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 25
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 26
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 27
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 28
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 29
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 30
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 31
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 32
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 33
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 34
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 35
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 36
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 37
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 38
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 39
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 40
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 41
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 42
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 43
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 44
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 45
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 46
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 47
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 48
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 49
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 50
Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej - Slajd 0

Treść prezentacji

1
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
2
INFORMACJE OGÓLNE (general information) Unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Unitary an island nation located in West Europe. The United Kingdom consists of: England, Wales and Scotland located on the island of Great Britain and Northern Ireland which lies in the northern part of the island of Ireland.
3
POŁOŻENIE (location)
4
WIELKA BRYTANIA (Great Britain)
5
INFORMACJE OGÓLNE (general information) - głowa państwa: królowa Elżbieta II - szef rządu: premier David Cameron - powierzchnia: 244 820 km2 - liczba ludności: 63 182 000 - jednostka monetarna: funt szterling (GBP) - kod samochodowy: GB - head of state: Queen Elizabeth II - head of government: prime minister David Cameron - area: 244 820 km2 - population: 63 182 000 - monetary unit: funt sterling (GBP) - car code: GB
6
ANGLIA (ENGLAND)
7
INFORMACJE OGÓLNE (general information) - stolica: Londyn - powierzchnia: - 130 395 km2 ludność: 53 012 500 język urzędowy: angielski religia dominująca: anglikanizm domena internetowa: .uk i .gb kod telefoniczny: 44 - capital: London - area: 130 395 km2 - population: 53 012 500 - official language: english - dominant religion: anglicanism - internet domain: .uk i .gb - telephone code: 44
8
ZABYTKI ANGLII THE MONUMENTS OF ENGLAND
9
THE LONDON EYE London Eye (Londyńskie Oko), nazywane również Millennium Wheel (Koło Milenijne) koło obserwacyjne znajdujące się w dzielnicy Lambeth w Londynie, na południowym brzegu Tamizy, między mostami Westminster i Hungerford. Koło ma wysokość 135 metrów, a jego pełny obrót trwa około 40 minut. Na kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie. Niewielka prędkość liniowa tych kabin pozwala na zabieranie i wysadzenie pasażerów bez zatrzymywania koła. London Eye also known as the Millennium Wheel - the wheel observation contained in Lambeth in London, the south bank of the Thames, bridges between Westminster and Hungerford. Wheel has a height of 135 meters, and it takes a full revolution about 40 minutes. The wheel includes 32 air-conditioned capsules passenger. Low speed linear these cabins allows you to picking up and setting down passengers without stopping the wheel.
10
11
THE MONUMENT TO THE GREAT FIRE OF LONDON Monument to the Great Fire of London zwany prościej Monument. Jest to najwyższa wolnostojąca kamienna kolumna na świecie. Upamiętnia ona wielki pożar Londynu który miał miejsce w 1666 roku. Znajduje się w City. Został on zaprojektowany przez Christophera Wren oraz Roberta Hooke. Na szczycie 62 metrowej kolumny znajduje się pozłacana rzeźba przedstawiająca płonącą urnę. Na szczyt prowadzą spiralne schody, które posiadają 311 stopni. Monument to the Great Fire of London called simply Monument. It is the highest freestanding stone column in the world. It commemorates the Great Fire of London which took place in 1666. Located in the City. It is designed by Christopher Wren and Robert Hooke. On the top 62 meter column is gilded sculpture of flaming urn. To the top of monument leads a spiral staircase, which have 311 steps.
12
13
THE GLOBE THEATRE Globe Theatre (pol. Pod kulą ziemską) teatr w Londynie działający w latach 1599-1642, założony przez braci Richarda i Cuthuberta Burbageów. Jednym z udziałowców był William Szekspir. Wystawiane były tam premiery jego utworów oraz sztuki Bena Jonsona i J. Webstera. Aktorami byli wyłącznie mężczyźni. The Globe był amfiteatrem, w którym zmieścić się mogło 3000 widzów. Miał kształt okręgu. Na dachu teatru znajdował się ogromny posąg Heraklesa dźwigającego na swych barkach kulę ziemską. Globe Theatre (At the ball Earth) -London theatre acting in the years 1599-1642, founded by brothers Richard and Cuthuberta Burbageów. One of the shareholders was William Shakespeare. Were exhibited there premieres of his works and art Ben Jonson and J. Webster. Actors were only men. The Globe was the amphitheater, which fit may 3000 spectators. It had the shape circle. On the roof of the theater was huge statue of Heracles carrying on his shoulders the ball Earth.
14
15
THE MILLENIUM BRIDGE Most Milenijny to wiszący most w Londynie nad Tamizą dla pieszych, który łączy dzielnice Bankside z City of London. Most zbudowany głównie ze stali i aluminium, składa się z trzech głównych części 81m, 144m i 108m. Jego ciężar podtrzymywany jest przez 8 lin nośnych. Most wybudowany został z okazji nowego Millenium. Do pierwszego otwarcia doszło 10 czerwca 2000 r., jednak dwa dni później most został zamknięty ze względu na silne wibracje przy dużej liczbie użytkowników. Ostatecznie most przebudowano, a jego budowa pochłonęła ponad 23 miliony funtów. Millennium Bridge - a suspension bridge in London River Thames for pedestrians, which combines Bankside areas of the City of London. Most built mainly of stainless and aluminum, consists of three the main part of the 81m, 144m and 108m. Its weight is supported by 8 ropes. Most built was to celebrate the new Millennium. First opening came 10 June 2000, but two days later, the bridge was closed due to strong vibration at high number of users. finally the bridge was rebuilt, and its construction claimed more than 23 million pounds.
16
17
WALIA (WALES)
18
INFORMACJE OGÓLNE (general information) -stolica: Cardiff -powierzchnia: 20 779 km2 -ludność:3 064 000 -język urzędowy: walijski, angielski -religia dominująca: kongragacjonalizm -domena internetowa: .gb -kod telefoniczny: 44 -capital: Cardiff -area: 20 770 km2 -population: 3 064 000 -official language: welsh, english -dominant religion: kongragacjonalism -internet domain: .gb -telephone code: 44
19
ZABYTKI WALII THE MONUMENTS OF WALES
20
ZAMEK HARLECH HARLECH CASTLE XIII-wieczny zamek-warownia w typie koncentrycznym (z pełnym obwodem obwarowań), wzniesiony na wzgórzu klifowym u wybrzeża Morza Irlandzkiego w Harlech. Według miejscowej tradycji, Harlech powstał na miejscu dworu Brana, jednakże badania zarówno historyczne, jak i archeologiczne potwierdziły późniejszą metrykę budowli. Jest to fundacja króla angielskiego, Edwarda I, który na terenie podbitej przez siebie Walii założył szereg miast i zamków. Zamek w Harlech był wznoszony od około 1283 roku. Thirteenth-century castle-fortres type coaxial (full circuit of fortifications), built on a hill cliff in the coast of the Irish Sea in Harlech. According to local tradition, built on the site Harlech Brana court, however, studies of both historical and archaeological later confirmed the metric structure. This is the foundation of the English king, Edward I, who conquered by them in Wales founded a number of towns and castles. Harlech Castle was erected about 1283.
21
22
ZAMEK CAERMARFON CAERMARFON CASTLE Zamek Caermarfon średniowieczna warownia w księstwie Gwynedd, w północno zachodniej Walii (Wielka Brytania). Pierwotną rezydencję typu motte, zastąpiono w XIII wieku wielkim gotyckim zamkiem, który dziś tworzy południową część obwarowań historycznej części miasta Caernarfon, położonego między rzeką Seiont i cieśniną Menai Strait u ujścia do Morza Irlandzkiego. Obiekt należy do zespołu zamków i obwarowań miejskich w Gwynedd, które w 1986 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Medieval fortress in the Principality of Gwynedd, in north-west Wales (United Kingdom). The primary residence of a motte, was replaced in the thirteenth century, the great Gothic castle, which today forms the southern part of the city fortifications historic Caernarfon Seiont located between the river and the Menai Strait at the mouth of the Irish Sea. The property belongs to the group of castles and town walls in Gwynedd, which in 1986 were included on the UNESCO World Heritage List.
23
24
ZAMEK CONWY CONWY CASTLE Zamek Conwy średniowieczny zamek w północnej Walii, w mieście Conwy. Budowla stoi na jednym ze wzniesień. Zamek został zbudowany w latach 1283 1289 na zlecenie króla Anglii Edwarda I. Budowa zamku miała być jednym z elementów tzw. żelaznego kręgu zamków walijskich. Krąg miał być symbolem władzy Anglików nad Walijczykami. Przez wielu historyków zamek Conwy jest nazywany największą fortyfikacją średniowieczną w Europie. Conwy Castle - a medieval castle in north Wales, in Conwy. The building stands on one of the hills. The castle was built in the years 1283-1289 at the request of the king of England, Edward I. Construction of the castle was to be one of the elements of the so called. iron ring of castles in Wales. The circle was supposed to be a symbol of British authority over the Welsh. For many historians, Conwy castle is called the largest medieval fortification in Europe.
25
26
ZAMEK BEAUMARIS BEAUMARIS CASTLE Zamek Beaumaris średniowieczny zamek-warownia, w typie koncentrycznym (z pełnym obwodem obwarowań), położony w Beaumaris na wyspie Anglesey w Walii (Wielka Brytania). Jest jednym z kilkunastu zamków w Gwynedd ufundowanych przez króla angielskiego Edwarda I, w ramach kampanii walijskiej. Zamek Beaumaris położony jest naprzeciwko zamku llys w Abergwyngregyn po drugiej stronie cieśniny Menai Strait, przy której wznoszą się także zamki Conwy i Caernarfon. Obiekt należy do zespołu zamków i obwarowań miejskich w Gwynedd, które w 1986 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Beumaris Castle - a medieval castle fortress, the type coaxial (with full perimeter fortifications), located in Beaumaris on the island of Anglesey in Wales (UK). It is one of the few castles in Gwynedd funded by the English king, Edward I, in the Welsh campaign. Beaumaris Castle is located in front of the castle Llys Abergwyngregyn the other side of the Menai Straits, with the rise in the castles of Conwy and Caernarfon. The property belongs to the group of castles and town walls in Gwynedd, which in 1986 were included on the UNESCO World Heritage List.
27
28
SZKOCJA (SCOTLAND)
29
INFORMACJE OGÓLNE (general information) -stolica: Edynburg -powierzchnia: 78 782 km2 -ludność: 5 295 000 -język urzędowy: szkodzki, angielski -religia dominująca: kalwinizm -domena internetowa: .gb -kod telefoniczny: 44 -capitel: Edinburg -area: 78 782 km2 -population: 5 295 000 -official language: scotish, english -dominant religion: kalwinism -internet domain: .gb -telephone code: 44
30
ZABYTKI SZKOCJI THE MONUMENTS OF SCOTLAND
31
PAŁAC W FALKLAND PALACE OF FALKLAND Była rezydencja królów Szkocji położona w hrabstwie Fife. Początkowo budowla miała postać średniowiecznego zamku, który szkocka rodzina królewska kupiła w XIV wieku od klanu MacDuff. W 1402 był sceną krwawych rozgrywek wewnątrz dynastii. Brat króla Roberta III, Robert Stewart, 1. książę Albany, uwięził w nim następcę tronu, Dawida Stewarta, księcia Rothesay. Książę Dawid nie doczekał swojego oswobodzenia, umierając wcześniej z głodu i wyczerpania. The former residence of the kings of Scotland, located in the county of Fife. Initially, the building was in the form of a medieval castle, which bought Scottish royal family in the fourteenth century by Clan MacDuff. In 1402 was the scene of bloody competition within the dynasty. Brother of King Robert III, Robert Stewart, 1st Duke of Albany, imprisoned in the heir to the throne, David Stewart, Duke of Rothesay. Prince David did not live his liberation, dying earlier from hunger and exhaustion.
32
33
PAŁAC W DUNFERMLINE PALACE IN DUNFERMLINE Pałac w Dunfermline-dawna rezydencja królów Szkocji istniejąca niegdyś w mieście Dunfermline w hrabstwie Fife. W średniowieczu pałac zapisał się przede wszystkim jako miejsce narodzin królów Dawida II i Jakuba I. Okres największej świetności pałacu to XVI wiek. Obecnie pozostała po nim tylko jedna z głównych ścian oraz dawna kuchnia. Dunfermline Palace the former residence of the kings of Scotland had once existed in Dunfermline in Fife. In medieval castle enrolled primarily as the birthplace of kings David II and James I. The period of greatest splendor falls of castle is it sixteenth century. Today it remains the only one of the main walls and old kitchen.
34
35
PAŁAC HOLYROOD HOLYROOD PALACE Pałac Holyrood w Edynburgu jest rezydencją monarchów brytyjskich w Szkocji. Położony jest na wzniesieniu, na wschodnim końcu Royal Mile, która między innymi prowadzi do zamku. W roku 1128 znajdowało się tu Opactwo Holyrood. Dziedziniec budynku budowany był stopniowo; w 1532 roku powstała wieża strażnicza w północno-zachodniej części zamku. Pałac Holyrood w obecnej formie powstał w XVII wieku. Zamek gościł m.in królową Szkotów, Marię Stuart. Holyrood Palace in Edinburgh, is the residence of the British monarch in Scotland. Situated on a hill, on the eastern end of the Royal Mile, which among other things leads to the castle. In the year 1128 there was the Abbey of Holyrood. Courtyard building was built gradually, in 1532 was a watchtower in the north-western part of the castle. Holyrood Palace in its present form was established in the seventeenth century. Castle hosted inter alia Queen of Scots, Mary Stuart.
36
37
BROCH Broch typ kamiennych budowli o kształcie masywnej wieży, wznoszonych w epoce żelaza i datowanych na pierwsze wieki n.e. Wszystkie budowle tego typu znajdują się na terenie Szkocji, w większości na Wyspach Szetlandzkich. Brochy usytuowane są zwykle na płaskim terenie w pobliżu wybrzeża morskiego, budowane były z lokalnego kamienia bez użycia zaprawy. Były budynkami obronnymi, nie jest jednak jasne, czy były zamieszkiwane, czy też używane były tylko w momentach zagrożenia. Najlepiej zachowaną wieżą jest broch na wyspie Mousa, położonej w archipelagu Szetlandów. Broch - the type of stone buildings in the shape of a massive tower, built in the Iron Age and dated to the first centuries A.D. All structures of this type can be found in Scotland, mainly in the Shetland Islands. Broch are usually located on flat land near the sea coast, were built of local stone without mortar. Buildings were fortified, but it is not clear whether they were inhabited, or were used only in times of emergency. The best preserved is the tower on the island of Mousa broch, located in the archipelago of Shetland.
38
39
IRLANDIA PÓŁNOCNA (NORTHERN IRELAND)
40
INFORMACJE OGÓLNE (general information) -stolica: Belfast -powierzchnia: 13 843 km2 -ludność: 1 775 000 -język urzędowy: irlandzki, angielski -religia dominująca: protestantyzm -domena internetowa: .uk i .eu -kod telefoniczny: 44 -capitel: Belfast -area: 13 843 km2 -population: 1 775 000 -official language: irish, english -dominant religion: protestantism -internet domain: .uk i .eu -telephone code: 44
41
ZABYTKI IRLANDII PÓŁNOCNEJ THE MONUMENTS OF NORTHERN IRELAND
42
MUSSENDEN TEMPLE Mussenden Temple to mały okrągły budynek usytuowany na klifach w pobliżu Castlerock w County Londonderry, wysoko nad Oceanem Atlantyckim na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii Północnej. Przez lata erozji klifu w Downhill przyniósł Mussenden Temple coraz bliżej krawędzi, a w 1997 National Trust prowadzone urwisko stabilizacji pracy, aby zapobiec utracie budynku. Mussenden Temple is a small circular building located on cliffs near Castlerock in County Londonderry, high above the Atlantic Ocean on the north western coast of Northern Ireland. Over the years the erosion of the cliff face at Downhill has brought Mussenden Temple ever closer to the edge, and in 1997 the National Trust carried out cliff stabilisation work to prevent the loss of the building.
43
44
KATEDRA ŚW. ANNY ST. ANNES CATHEDRAL Katedra świętej Anny w Belfaście to przepiękna neoromańska bazylika, której budowę rozpoczęto w 1899 r. Powstawała w kilku fazach, ostatecznie prace zakończono w latach 80-tych XX w. Pierwszym architektem świątyni był Sir Thomas Drew, zaś kamień węgielny pod budowę położył hrabia Shaftesbury. Katedra powstała na miejscu starego kościoła św. Anny, zburzonego podczas budowy świątyni. Do dziś zachował się fragment dawnego kościoła w postaci Okna Dobrego Samarytanina. St. Annes Cathedral in Belfast is a beautiful neo-romanesque basilica, whose construction started in 1899, was built in several phases, ultimately the work was completed in the 80s of the twentieth century, the temple was the first architect Sir Thomas Drew, and the foundation stone was laid by Earl of Shaftesbury. Cathedral was the site of the old church St. Annes, demolished during the construction of the temple. To this day the old part of the church in the form of Window of the Good Samaritan.
45
46
ZAMEK W BELFAŚCIE CASTLE IN BELFAST Zamek w Belfaście położony na zboczu góry Cavehill w Belfaście zamek. Zlokalizowany na wysokości 120 m n.p.m. zapewnia atrakcyjny widok na samo miasto i zatokę Belfast Lough. Oryginalny zamek został wzniesiony pod koniec XII wieku przez Normanów. Znajdował się w miejscu dzisiejszych ulic High Street, Castle Place i Donegall Place (obecnie stanowią one centrum Belfastu). Mieszkał w nim Sir Arthur Chichester. Zamek ten został jednak zniszczony w 1708 roku. Castle in Belfast it was located on the mountainside Cavehill in Belfast Castle. It was located at an altitude of 120 m above sea level, provides an attractive view of the city itself and the bay of Belfast Lough. The original castle was built in the late twelfth century by the Normans. He was present at the street High Street, Castle Place and Donegall Place (now they are the center of Belfast). Sir Arthur Chichester lived there in. The castle was destroyed in 1708.
47
48
ZAMEK W ROSS CASTLE IN ROSS Zamek w Ross jest rodowym domem klanu ODonoghue, choć jest lepiej znany jako jego stowarzyszenia z Brownes Killarney, którzy posiadali je do niedawna. Znajduje się na skraju jeziora Lough Leane, w Parku Narodowym Killarney, Hrabstwie Kerry. Zamek w Ross został zbudowany w pod koniec XV w. przez miejscowego rządzącego klanu ODonoghues Mor, choć własność przechodziła z rąk do rąk w czasie II Powstania Desmond z 1580s do Mac Carty Mor. Potem wydzierżawił zamek i ziemie Sir Valentine Browne - przodek hrabiów Kenmare. Ross Castle is the ancestral home of the ODonoghue clan though it is better known for its association with the Brownes of Killarney who owned it until recently. It is located on the edge of Lough Leane, in Killarney National Park, County Kerry, Ireland. Ross Castle was built in the late 15th century by local ruling clan the ODonoghues Mor (Ross), though ownership changed hands during the Second Desmond Rebellion of the 1580s to the Mac Carty Mor. He then leased the castle and the lands to Sir Valentine Browne ancestor of the Earls of Kenmare.
49
50
DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI
51
JOLANTA GOLA kl. III gimn.

Mogą Cię zainteresować

Thanksgiving Day - Slajd 1

Thanksgiving Day

Thanksgiving Day
Euthanasia - Slajd 1

Euthanasia

Euthanasia
Kultowe cytaty filmowe - Slajd 1

Kultowe cytaty filmowe

Kultowe cytaty filmowe
Instrumenty i piosenki ludowe (po angielsku) - Slajd 1

Instrumenty i piosenki ludowe (po angielsku)

Instrumenty i piosenki ludowe (po angielsku)

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?