Oddziaływania w przyrodzie

Liczba slajdów:
47
Autor:
Bartosz Jabłonecki
Rozmiar:
486.50 KB
Ilość pobrań:
87
Ilość wyświetleń:
1395
Kategoria:
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 46
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 0
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 1
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 2
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 3
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 4
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 5
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 6
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 7
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 8
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 9
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 10
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 11
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 12
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 13
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 14
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 15
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 16
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 17
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 18
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 19
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 20
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 21
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 22
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 23
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 24
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 25
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 26
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 27
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 28
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 29
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 30
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 31
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 32
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 33
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 34
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 35
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 36
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 37
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 38
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 39
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 40
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 41
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 42
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 43
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 44
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 45
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 46
Oddziaływania w przyrodzie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Oddziaływania w przyrodzie Bartosz Jabłonecki
2
Rodzaje oddziaływań Oddziaływania bezpośrednie na odległość mechaniczne grawitacyjne - zderzenie (przyciąganie) (przyciąganie (przyciąganie - zginanie - spadek i odpychanie) i odpychanie) - zgniatanie - zsuwanie -iskra elektryczna -elektromagnes - tarcie elektrostatyczne magnetyczne
3
Rodzaje oddziaływań Skutki oddziaływań statyczne, dynamiczne. Wszystkie oddziaływania są wzajemne - jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie oddziałuje na pierwsze.
4
Siła jako miara oddziaływań Siła jest miarą oddziaływania ciał. Aby określić w pełni siłę, trzeba określić: jaki jest jej kierunek działania? w którą stronę działa siła? jaka jest wartość siły? jaki jest punkt zaczepienia siły?
5
Siła jako miara oddziaływań Siła jest wielkością wektorową. Jej graficznym obrazem jest strzałka, zwana wektorem siły. Jednostką siły jest 1 newton (1N). Wartość siły możemy zmierzyć siłomierzem.
6
Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. Siły pojawiające się wewnątrz ciała przy jego rozciąganiu oraz ściskaniu, dążące do przywrócenia jego początkowych rozmiarów i kształtu, nazywamy siłami sprężystości. Fs - siła sprężystości
7
Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. Wartość siły sprężystości jest wprost proporcjonalna do wydłużenia sprężyny. Fs x Zdolność ciała do powrotu do swojego poprzedniego kształtu (postaci) nazywamy sprężystością postaci.
8
Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. Ciała o małej sprężystości postaci (to znaczy ulegające odkształceniom trwałym już pod działaniem sił o niewielkich wartościach) nazywamy plastycznymi.
9
Statyczne skutki oddziaływań mechanicznych. Ciała o dużej sprężystości (takie, które nawet pod działaniem sił o dużych wartościach odkształcają się sprężyście) nazywamy sprężystymi.
10
Dynamiczne skutki oddziaływań. I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się (siła wypadkowa jest równa zero), to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Fw 0 v const
11
Dynamiczne skutki oddziaływań. II zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się (siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest proporcjonalna do wartości siły wypadkowej. Fw 0 a Fw
12
Dynamiczne skutki oddziaływań. III zasada dynamiki Newtona Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek ale przeciwne zwroty i różne punkty F21 przyłożenia.F12
13
Dynamiczne skutki oddziaływań. Inny przykład F12 F21
14
Dynamiczne skutki oddziaływań. Miarą oddziaływania ciała jest siła F równa iloczynowi masy tego ciała i wartości przyspieszenia, jakie ciało to w wyniku tego oddziaływania uzyskało. Fw m a
15
Dynamiczne skutki oddziaływań - zadanie Wiedząc, że samochód porusza się z przyspieszeniem 2ms2 oraz jego masa wynosi 1t oblicz siłę ciągu silnika.
16
Prawo powszechnej grawitacji Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał kulistych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu środkami. odległości między ich F F m1 21 12 r m2
17
Prawo powszechnej grawitacji gdzie: m1 m2 Fg G 2 r m1 i m2 - to masy ciał r - odległość między ciałami G - stała grawitacji G 6,67 10 11 2 Nm 2 kg
18
Prawo powszechnej grawitacji - zadanie Zad. 1. Oblicz siłę oddziaływania grawitacyjnego dwóch kulek o masach 100kg i 200kg znajdujących się w odległości: a) 1m, b) 4m.
19
Prawo powszechnej grawitacji - zadanie Oblicz siłę oddziaływania dwu kul ołowianych o masie 1t każda, stykających się i znajdujących się w odległości 1m.
20
Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym Siła grawitacji jest przyczyną ruchu planet wokół Słońca, a także ruchu Księżyca i sztucznych satelitów wokół Ziemi. Siła grawitacji pełni w tych ruchach rolę siły dośrodkowej.
21
Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym I prawo Keplera Planety krążą wokół Słońca po orbitach w kształcie elipsy - Słońce znajduje się w jednym z charakterystycznych jej punktów zwanym ogniskiem.
22
Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym II prawo Keplera Szybkość planety w ruchu wokół Słońca nie jest stała - największa jest, gdy planeta znajduje się najbliżej Słońca, a najmniejsza, gdy znajduje się najdalej od niego. v v
23
Oddziaływania grawitacyjne w Układzie Słonecznym III prawo Keplera Czas jednego pełnego obiegu planety wokół Słońca (czyli okres obiegu) zależy od średniej odległości planety od Słońca. Dla bardziej odległych planet od Słońca okres obiegu jest dłuższy.
24
Oddziaływania elektrostatyczne Oddziaływania elektrostatyczne są wynikiem posiadania przez ciała ładunku elektrycznego. Ładunek elektryczny to własność niektórych cząstek będących składnikami atomów: proton (posiada ładunek dodatni), elektron (posiada ładunek ujemny).
25
Oddziaływania elektrostatyczne Ładunek elementarny to najmniejsza porcja ładunku elektrycznego. Zarówno proton i elektron posiadają taką porcję ładunku (jednak proton dodatnią, elektron ujemną). 19 Wartość ładunku elementarnego: e 1,6 10 C (coulomba)
26
Oddziaływania elektrostatyczne Ciało można naelektryzować przez: potarcie, zetknięcie z ciałem naelektryzowanym, wtedy następuje przepływ ładunków elektrycznych z jednego ciała do drugiego, indukcję, wówczas ładunki elektryczne przemieszczają się wewnątrz ciała (dobrego przewodnika).
27
Prawo Coulomba Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał kulistych obdarzonych ładunkiem elektrycznym jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu F21 F12 q q1 odległości między ich środkami. 2 r
28
Prawo Coulomba gdzie: q1 q2 Fc k 2 r q1 i q2 - to ładunki elektryczne r - odległość między ciałami k - stała Nm k 9 10 2 C 9 2
29
Prawo Coulomba Ładunki jednoimienne (dwa dodatnie lub dwa ujemne) odpychają się. Ładunki różnoimienne (dodatni i ujemny) przyciągają się.
30
Prawo Coulomba Zad. Oblicz siłę oddziaływania elektrostatycznego dwóch ładunków 2C i 4C znajdujących się w odległości: a) 2cm, b) 1m.
31
Oddziaływania elektrostatyczne w mikroświecie Atom zbudowany jest: dodatniego jądra atomowego centralnie usytuowanego, ujemnych elektronów krążących wokół jądra.
32
Oddziaływania elektrostatyczne w mikroświecie Między każdym elektronem a dodatnim jądrem atomowym, zgodnie z prawem Coulomba, występuje siła oddziaływania elektrostatycznego, pełniąca rolę siły e dośrodkowej. Fr v Q
33
Oddziaływania elektrostatyczne w mikroświecie Wartość siły oddziaływania elektrostatycznego w atomie zależy od odległości między elektronem a jądrem. Elektrony znajdujące się na zewnętrznej powłoce mają najmniejszą energię. Powłoką walencyjną nazywamy zewnętrzną (ostatnią) powłokę, a należące do niej elektrony elektronami walencyjnymi.
34
Oddziaływania magnetyczne Pole magnetyczne wokół magnesu trwałego magnes sztabkowy magnes podkowiasty
35
Oddziaływania magnetyczne Pole magnetyczne wokół magnesu trwałego bieguny N i S bieguny N i N (lub S i S)
36
Oddziaływania magnetyczne Każdy magnes posiada dwa bieguny: północny N, południowy S. Bieguny jednoimienne magnesów odpychają się, a bieguny różnoimienne przyciągają się.
37
Oddziaływania magnetyczne Drobne przedmioty stalowe umieszczone w pobliżu magnesu stają się magnesami. Nie wszystkie substancje (np. aluminium i miedź) umieszczone w pobliżu magnesu ulegają namagnesowaniu.
38
Oddziaływania magnetyczne Różnica w oddziaływaniach magnetycznych i elektrostatycznych polega na tym, iż ładunki elektryczne dodatnie i ujemne można rozdzielić, natomiast biegunów magnesów nie można. Rozłamanie magnesu powoduje powstanie dwóch nowych magnesów, każdy z nich ma dwa bieguny.
39
Oddziaływania przewodnika z prądem Prądem elektrycznym w metalu nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (elektronów), zachodzący w przypadku, gdy do końców przewodnika przyłożymy napięcie.
40
Oddziaływania przewodnika z prądem Wielkością charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego jest natężenie prądu (I), definiowane jako iloraz ładunku elektrycznego (q) przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu (t) tego przepływu. q I t
41
Oddziaływania przewodnika z prądem Jednostką natężenia prądu jest amper. [q] C [I ] A [t ] s
42
Oddziaływania przewodnika z prądem Przestrzeń wokół przewodnika z prądem (np. zwojnicy) posiada podobne własności jak przestrzeń wokół magnesu.
43
Oddziaływania przewodnika z prądem Dwa przewodniki z prądem oddziałują wzajemnie. prądy o zgodnym zwrocie I1 I2 przewodniki przyciągają się prądy o przeciwnym zwrocie I1 I2 przewodniki odpychają się Bartosz Jabłonecki
44
Oddziaływania przewodnika z prądem Zwojnica, przez którą płynie prąd elektryczny, jest magnesem podobnym do magnesu trwałego. Elektromagnesem nazywamy zwojnicę, wewnątrz której umieszczono rdzeń ze stali miękkiej.
45
Oddziaływania jądrowe Oddziaływaniami jądrowymi nazywamy oddziaływania, które występują między nukleonami, czyli cząstkami jądra atomowego (do których zaliczamy dodatnie protony i elektrycznie obojętne neutrony).
46
Oddziaływania jądrowe Siłami jądrowymi nazywamy siły przyciągania występujące w jądrze atomowym między nukleonami.
47
KONIEC www.fizyka.iss.com.pl Bibliografia R.Rozenbajgier i E. Misiaszek Fizyka z astronomią dla zasadniczej szkoły zawodowej Kraków 2003, ZamKor

Mogą Cię zainteresować

Laboratorium młodego przyrodnika - fizyka - Slajd 1

Laboratorium młodego przyrodnika - fizyka

Laboratorium młodego przyrodnika - fizyka
Podstawy krystalografii - Slajd 1

Podstawy krystalografii

Podstawy krystalografii
Złudzenia optyczne - Slajd 1

Złudzenia optyczne

Złudzenia optyczne
Transformator - Slajd 1

Transformator

Transformator

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?