Historia

Zakon krzyżacki

6 lat temu

Zobacz slidy

Zakon krzyżacki - Slide 1
Zakon krzyżacki - Slide 2
Zakon krzyżacki - Slide 3
Zakon krzyżacki - Slide 4
Zakon krzyżacki - Slide 5
Zakon krzyżacki - Slide 6
Zakon krzyżacki - Slide 7
Zakon krzyżacki - Slide 8
Zakon krzyżacki - Slide 9
Zakon krzyżacki - Slide 10
Zakon krzyżacki - Slide 11
Zakon krzyżacki - Slide 12
Zakon krzyżacki - Slide 13
Zakon krzyżacki - Slide 14
Zakon krzyżacki - Slide 15

Treść prezentacji

Slide 1

Zakon krzyżacki Przygotował: Marek Bąk

Slide 2

Spis Treści Herb Zakonu Krzyżackiego Jak powstał zakon Krzyżacki Najważniejsze daty historii Ciąg dalszy Najważniejszych dat w historii Wprowadzenie Krzyżaków do Polski Krzyżacy po bitwie pod Grunwaldem Wizerunek Krzyżackiego rycerza Organizacja Zakonu Ciąg dalszy Organizacji Zakonu Ciąg dalszy Organizacji Zakonu Przedstawiciele Krzyżaków w powieści Krzyżacy wobec innych narodów

Slide 3

Herb Zakonu Krzyżackiego

Slide 4

Jak powstał Zakon Krzyżacki Początki działalności Krzyżaków nie są jasne. Ostatnie badania rzucają ciekawe światło nie tylko na przebieg wydarzeń, ale także na ich genezę. Tradycyjnie historiografia przyjmowała, że zakon niemiecki powstał w latach 1189-1191 pod Akkonem, jako organizacja szpitalna w czasie trzeciej krucjaty, a w jego założeniu istotną rolę odgrywał syn cesarza Fryderyka

Slide 5

Najważniejsze daty historii 1187 - upadek Jerozolimy 1189-1191 początki bractwa szpitalnego w Palestynie 1191 - oficjalne powstanie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie 1198- powstanie zakonu rycerskiego 1225  - wypędzenie Krzyżaków z Siedmiogrodu 1226 - nadanie przez Konrada Mazowieckiego w lenno Ziemi Chełmińskiej 1234  - oficjalne utworzenie państwa krzyżackiego 1308  - przeniesienie stolicy do Malborka 1331  - bitwa pod Płowcami

Slide 6

1343 - zajęcie przez zakon Kujaw 1385 - unia polsko-litewska 1410 - bitwa pod Grunwaldem 1411 - pokój w Toruniu 1454-1466 - wojna trzynastoletnia 1454 - bitwa pod Chojnicami 1457 - poddanie Malborka 1462 - bitwa pod Żarnowcem 1466 - pokój toruński 1467 - przeniesienie stolicy do Królewca 1525 - hołd pruski 1929 - przekształcenie w zakon duchowny

Slide 7

Wprowadzenie Krzyżaków do Polski Zakon krzyżacki wprowadził do polski Konrad Mazowiecki Książę Konrad Mazowiecki zwrócił się do Zakonu Krzyżackiego o pomoc w walce z pogańskimi Prusami i nadał mu w lenno ziemię Chełmińską w 1226. Krzyżacy pokonali Prusy. Władysław Łokietek utracił Pomorze Gdańskie, które po przejściu na krótko w ręce margrabiów brandenburskich opanowali Krzyżacy Konflikt z Krzyżakami Łokietek próbował rozwiązać środkami dyplomatycznymi.

Slide 8

Krzyżacy po bitwie pod Grunwaldem Po bitwie pod Grunwaldem konflikt polsko-krzyżacki trwał nadal. Po kolejnych akcjach zbrojnych Polski (1419, 1420, 1422) przeciw zakonowi w 1422 r. został zawarty nad jeziorem Melno pokój polsko-krzyżacki. Krzyżacy zrzekli się w nim pretensji do Litwy, Polska przejęła natomiast drobne posiadłości krzyżackie na Kujawach.

Slide 9

Wizerunek krzyżackiego rycerza

Slide 10

Organizacja Zakonu Siła i skuteczność działania zakonów rycerskich zależały w dużej mierze od dobrze zorganizowanego systemu władzy, sprawności zarządzania i dyscypliny opartej na bezwzględnym posłuszeństwie przełożonym. Hierarchia władzy u krzyżaków była taka sama jak w innych zakonach rycerskich tego czasu

Slide 11

Na czele zakonu stał wielki mistrz, wybierany spośród bracirycerzy dożywotnio. Wszyscy członkowie zakonu zobowiązani byli do bezwzględnego posłuszeństwa jego rozkazom, choć władza wielkiego mistrza podobnie jak u templariuszy i joannitów nie była absolutna. W najważniejszych sprawach zakonu jak nadawanie urzędów i darowizny musiał on kierować się postanowieniami kapituły generalnej, która zbierała się raz do roku (we wrześniu) w głównej siedzibie zakonu. W skład kapituły generalnej wchodzili urzędnicy zakonu i mistrzowie krajowi. Z czasem rozrost zakonu doprowadził do zebrań kapituł prowincjonalnych w kapitule pruskiej nie uczestniczyli już wtedy mistrzowie innych prowincji. Dlatego w XV wieku praktycznie zakon rozpadł się na trzy grupy: niemiecką, pruską i inflancką. W roku 1524 mistrzowie krajowi Niemiec i Inflant usamodzielnili się zupełnie.

Slide 12

Najbliższymi współpracownikami wielkiego mistrza było pięciu dygnitarzy głównych urzędników zakonu, wyznaczonych przez kapitułę generalne, która mogła też pozbawić ich urzędu. Grupa ta tworzyła rodzaj rządu zakonnego. Należeli do niej: wielki komtur zastępca wielkiego mistrza i kierownik administracyjny oraz gospodarczy zakonu; wielki marszałek zajmujący się sprawami wojskowymi; wielki szpitalnik odpowiedzialny za działalność charytatywną zakonu, za sprawy medyczne i sanitarne; wielki szatny zajmujący się odzieżą i częściowo ekwipunkiem; wielki skarbnik zarządzający sprawami finansowymi i skarbcem zakonu.

Slide 13

Przedstawiciele Krzyżaków w powieści Urlyk i Konrad von Jungingen Arnold i Wonfang von Beden Kuno von Lichtenstein Hugo de Danveld Zygfryd de Lowe Graf de Bergow brat Gotfryd i brat Rotgier giermek van Kirst kat Diederich

Slide 14

Krzyżacy wobec innych narodów Krzyżacy bywali różni wobec innych narodów. Dla wrogów bywali bezlitośni i bezmiłosierni, a dla przyjaciół i sojuszników bywali dobrzy próbowali jak najwięcej z nich wyciągnąć lub nie być chytrym lecz zachowywać się po przyjacielsku.

Slide 15

Koniec !!! Dziękujemy za obejrzenie mojej prezentacji. Mamy nadzieje, że się wam spodobała.

Dane:
  • Liczba slajdów: 15
  • Rozmiar: 0.37 MB
  • Ilość pobrań: 6254
  • Ilość wyświetleń: 35069
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie