Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka

Liczba slajdów:
21
Autor:
Duszekkk
Rozmiar:
1.98 MB
Ilość pobrań:
2615
Ilość wyświetleń:
15479
Kategoria:
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 20
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 0
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 1
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 2
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 3
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 4
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 5
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 6
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 7
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 8
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 9
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 10
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 11
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 12
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 13
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 14
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 15
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 16
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 17
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 18
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 19
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 20
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Szkodliwy wpływ czynników chemicznych na człowieka SPIS TREŚCI
2
Chlorowodór intensywnie drażniąc górne drogi oddechowe powoduje ich ostre zapalenie. Formaldehyd jest gazem o silnym działaniu drażniącym. Posiada również intensywne działanie alergizujące. Jego dopuszczalne stężenie wynosi 3,8 ugm3 Chlorek winylu wchłania się przez drogi oddechowe. Wykazuje działanie kancerogenne (naczyniakomięśniaki wątroby), mogą występować zmiany skórne oraz cechy uszkodzenia wątroby. DALEJ
3
Aldehydy i okroleina silnie drażnią oczy, błonę śluzową nosa i górnych dróg oddechowych, działają uczulającą, mutagennie i rakotwórczo. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, azbest, związki arsenu, chromu, niklu działają rakotwórczo. Aerozol kwasu siarkowego, tlenki azotu i ozon uszkadzają nabłonek oddechowy oraz śródbłonek naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych, porażają mechanizmy obronne układu oddechowego i powodują rozedmę płuc zwiększają zapadalność na bakteryjne zapalenie płuc, przyśpieszają starzenie organizmu. DALEJ
4
Amoniak jest gazem o charakterystycznej ostrej woni. Wykazuje silne działanie drażniące na górne drogi oddechowe oraz spojówki. Tlenek węgla jest produktem niekompletnego spalania węgla, a jego szkodliwe działanie polega na blokowaniu hemoglobiny, co uniemożliwia jej przenoszenie tlenu we krwi. Może być szczególnie niebezpieczny dla ludzi cierpiących na serce, nawet w stężeniu często stwierdzanym w pomieszczeniach zamkniętych. DALEJ
5
Najniebezpieczniejsze dla środowiska przyrodniczego są zakłady petrochemiczne, elektrociepłownie, huty żelaza i innych metali. Zanieczyszczenia negatywnie wpływają na rośliny, z roślin dostają się jako pokarm do organizmów zwierzęcych i ludzkich. Zanieczyszczone jest też powietrze. Przemysł skaża także wodę. Szczególnie groźne zanieczyszczenia powodują dwutlenek siarki i dwutlenek azotu, gdyż są one źródłem powstawania opadów zawierających kwas siarkowy. Zanieczyszczone powietrze zagraża również zdrowiu człowieka. DALEJ
6
DALEJ
7
DALEJ Procesy produkcyjne w przemyśle chemicznym są źródłem emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń: pyłu przemysłowego oraz substancji lotnych o różnej aktywności chemicznej. Wnikając przez drogi oddechowe, mogą być potencjalnie źródłem różnego rodzaju schorzeń.
8
Ok. 20 CO2 pochodzi z karczowania lasów a 80 ze spalania paliw kopalnych. CH4, podobnie jak N20, jest produkowany głównie przez rolnictwo. Metan pochodzi w zasadzie z uprawy ryżu i hodowli. DALEJ N2O - ze spalania biomasy i wysiewu nawozów na grunty uprawne. Freony (CFC) używane są jako rozpuszczalniki, substancje pianotwórcze i nośniki w ciśnieniowych opakowaniach aerozolowych, wreszcie - jako ciecze chłodnicze.
9
Dwutlenek azotu - drażni spojówki oraz śluzówki co może prowadzić do dość intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc. Dwutlenek siarki - jest czynnikiem chemicznym, fizycznym lub biologicznym zdolnym do zwiększania częstości występowania nowotworów złośliwych. Obojętne cząstki pyłów ułatwiają kondensację wielu trucizn i substancji rakotwórczych w płucach. DALEJ
10
Smog nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Utrudnia oddychanie organizmom, a Ziemi wydalanie ciepła. Szkodliwe związki chemiczne - pyły (kurz), tlenek siarki (IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. DALEJ
11
Alkohol etylowy (etanol C2H5OH) jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. Pali się on niebieskim płomieniem i łatwo miesza się z wodą. DALEJ Jednym z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień na świecie jest alkoholizm (uzależnienie od alkoholu) polega na nadmiernym, ciągłym spożywaniu alkoholu, polega na niekontrolowanym piciu. Może być przyczyną przedwczesnej śmierci.
12
Szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu etylowego jest układ nerwowy. Właśnie w układzie nerwowym najwcześniej występują skutki spożywania neurotoksycznego etanolu. Powstawanie patologicznych zmian w tym układzie jest związane z niedoborem witamin (przede wszystkim witaminy grupy B), który jest wynikiem spożywania alkoholu. Kolejnym skutkiem etanolu jest niewydolność wątroby czy też marskość wątroby, nadciśnienie w żyle wrotnej, które jest przyczyną powstawania i pękania żylaków w przełyku co powoduje silne krwotoki. DALEJ
13
Nadużywanie alkoholu jest także przyczyną zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem HIV i zarażenia chorobami wenerycznymi. Na skutek działania alkoholu na przewód pokarmowy i wątrobę pojawiają się zmiany skórne. Szczególnie widoczne są zmiany naczyniowe i przebarwienia na twarzy, zapalenie spojówek, obrzęki i przekrwienie twarzy. Bardzo często zmianom tym towarzyszy świąd. Spożywanie alkoholu jest przyczyną zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworów, przede wszystkim wątroby, gardła, krtani, tchawicy i przełyku. U kobiet, które spożywają alkohol podczas ciąży obserwuje się znacznie częściej samoistne poronienia i przedwczesne porody. Najpoważniejszym powikłaniem związanym z piciem alkoholu w czasie ciąży jest alkoholowy zespół płodowy. DALEJ
14
Nikotyna - Papierosy Jest to alkaloid pirydynowy zawarty w liściach tytoniu. DALEJ
15
Nikotyna jest dość silną toksyną działającą na układ nerwowy. W przemyśle stosowana jest jako środek owadobójczy. Ma działanie stymulujące, co jest głównym powodem, że palenie tytoniu sprawia przyjemność. Nikotyna wiąże się trwale i blokuje działanie kilkudziesięciu różnego rodzaju enzymów. W małych dawkach działa ona stymulując, powodując wzmożone wydzielanie adrenaliny objawy to: zanik bólu i głodu, przyspieszone bicie serca, rozszerzone źrenice DALEJ
16
W większych dawkach powoduje trwałe zablokowanie działania układu nerwowego, gdyż zaburza ich metabolizm. Nikotyna działa przeciwzakrzepowo oraz ma wpływ na ilość dopaminy w mózgu. Palenie tytoniu jest najbardziej znanym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuc. Uważa się, że ponad 90 przypadków tej choroby związanych jest z kancerogennym działaniem dymu tytoniowego DALEJ
17
Jednym z niebezpieczeństw jest lekomania,czyli uzależnienie od różnego rodzaju środków medycznych . Mowa tu o każdej substancji, która zadziała na psychikę człowieka. Dotyczy to także placebo, czyli tabletki pustej, nie zawierającej żadnego leku, lecz tylko glukozę lub inną substancję neutralną. Zażywając ją , pacjent jest przekonany, że pomaga mu w jego dolegliwościach. Najczęściej ludzie nadużywają: środków nasennych , przeciwbólowych, uspokajających, przeciwgorączkowych itp. Skutki działania tych środków są złudne, ponieważ podwyższenie aktywności centralnego układu nerwowego i redukcja przykrych stanów napięć psychicznych trwają krótko. Zawsze jednak skutkiem jest trwała zmienność nastrojów, rozdrażnienie,brak możliwości koncentracji DALEJ
18
Kolejnym niebezpieczeństwem jest nadmiar kofeiny. Dawka śmiertelna kofeiny wynosi 10g. Nawyk picia herbaty, kakao i kawy jest bardzo szkodliwy ponieważ w 1 filiżance kawy zawarte jest 40-180 mg kofeiny. 0,3 g uznane jest już za dawkę szkodliwą. Przy małych dawkach początkowo łatwiej zachodzą procesy myślowe, przyspiesza się akcje serca, poprawia samopoczucie. Jednak stałe przyjmowanie kofeiny po postacią napojów powoduje powstawanie wrzodów, podrażnienie przewodu pokarmowego, nagłe bicie serca i chroniczna bezsenność. Źle wpływa łączenie kawy z alkoholem. DALEJ
19
Człowiek od wieków stosował różne metody konserwowania żywności takie jak np. solenie, wędzenie czy przechowywanie w zimnych temperaturach, tak, aby zapobiec psuciu się pokarmów. Obecnie żywność zabezpiecza się przed zepsuciem korzystając ze sztucznych, chemicznych substancji o działaniu konserwującym. Środki te pomagają w zachowaniu przedłużonej trwałości jedzenia i poprawiają jego wygląd, ale też mogą bardzo niekorzystnie wpływać nasze zdrowie i kondycję. Szczególnie przyczyniają się do wzrostu zachorowań na uczulenia i alergie pokarmowe. Wśród najczęściej stosowanych substancji dodatkowych w żywności można wymienić: Konserwanty czyli np. E 210 (kwas benzoesowy), który może podrażnić śluzówkę żołądka i jelit oraz wysypki. Znaleźć go można w galaretkach, sokach owocowych, napojach bezalkoholowych, margarynie, konserwach rybnych, warzywach marynowanych czy sosach owocowych i warzywnych. Azotyny potasu i sodu czyli E 249 i E 250, powszechnie stosowane w peklowaniu mięsa, mogą prowadzić do zmian rakotwórczych w organizmie. Siarczany, oznaczone od E 220 do E 228, znajdują się m. in. w konserwach, sokach owocowych, winie, produktach ziemniaczanych, u osób wrażliwych wywołują nudności i bóle głowy. DALEJ
20
Substancje zakwaszające m. in. kwas octowy (E 260) znajduje się w owocach i warzywach marynowanych oraz sosach, jest źle tolerowany u osób o wrażliwym żołądku. Chlorki potasu (E 508), wapnia (E 509) i magnezu (E 511) są dodawane do przypraw i niewskazane dla osób, które mają chore nerki czy wątrobę. W dużych ilościach działają na organizm przeczyszczająco. Preparaty zagęszczające i żelujące m. in. kwas alginowy (E 400) szczególnie niewskazany dla kobiet w ciąży i karoten (E 407), który może przyczynić się do owrzodzenia jalita. Preparaty zastępujące cukier w tym np. spartan (E 951) i sacharyna (E 954) nie wskazane dla osób w wrażliwym przewodem pokarmowym. Barwniki syntetyczne m. in. E 110 (żółcień pomarańczowa) znajduje się w marmoladach, żelach, gumach do żucia, powłokach tabletek. Może wywołać różne reakcje alergiczne np. pokrzywkę, duszności. Błękit ubrylantowany, oznaczony symbolem E 133, dodawany do warzyw konserwowych jest może być szkodliwy dla osób cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego inne schorzenia układu pokarmowego. DALEJ
21
POCZĄTEK KONIEC Autor: Duszekkk

Mogą Cię zainteresować

Chemia w moim życiu - Slajd 1

Chemia w moim życiu

Chemia w moim życiu
Chemia Ogólna i Analityczna - Slajd 1

Chemia Ogólna i Analityczna

Chemia Ogólna i Analityczna
Analiza chemiczna instrumentalna - Slajd 1

Analiza chemiczna instrumentalna

Analiza chemiczna instrumentalna
Dodatki do żywności "E" - Slajd 1

Dodatki do żywności "E"

Dodatki do żywności "E"

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?