Handel zagraniczny

Liczba slajdów:
20
Autor:
Hubert
Rozmiar:
919.63 KB
Ilość pobrań:
4556
Ilość wyświetleń:
22454
Handel zagraniczny - Slajd 19
Handel zagraniczny - Slajd 0
Handel zagraniczny - Slajd 1
Handel zagraniczny - Slajd 2
Handel zagraniczny - Slajd 3
Handel zagraniczny - Slajd 4
Handel zagraniczny - Slajd 5
Handel zagraniczny - Slajd 6
Handel zagraniczny - Slajd 7
Handel zagraniczny - Slajd 8
Handel zagraniczny - Slajd 9
Handel zagraniczny - Slajd 10
Handel zagraniczny - Slajd 11
Handel zagraniczny - Slajd 12
Handel zagraniczny - Slajd 13
Handel zagraniczny - Slajd 14
Handel zagraniczny - Slajd 15
Handel zagraniczny - Slajd 16
Handel zagraniczny - Slajd 17
Handel zagraniczny - Slajd 18
Handel zagraniczny - Slajd 19
Handel zagraniczny - Slajd 0

Treść prezentacji

1
H A N D EL Z A G R A N IC Z N Y
2
H andel zagraniczny podlega na odpłatnej wymianie towarów i usług między kontrahentami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uzupełnieniu brakujących dóbr oraz wykorzystaniu różnic kosztów produkcji określonych towarów w kraju i zagranicą.
3
H andel zagraniczny zależy od w ielu czynników : Nierówny podział surowców na ziemi, np. ropy naftowej; Zróżnicowanie warunków klimatycznych, co wpływa na rodzaje upraw, np. bawełny, kawy, kukurydzy; Odmienna struktura gospodarki danego kraju, np. kraje uprzemysłowione importują więcej towarów żywnościowych; Różny poziom rozwoju technicznego.
4
W spółczesny handelzagraniczny podlega w ielu regulacją.Liczne organizację m iędzynarodow e dbają o interesy sw oich państw członkow skich. Przykładem m oże być tu: OPECK (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową); UE (Unia Europejska); FTAA (Strefa wolnego handlu obu Ameryk); WTO (Światowa Organizacja Handlu).
5
W handlu zagranicznym m ożna w yróżnić następujące operację obrotu tow aram i: Import; Eksport; Reeksport; Tranzyt.
6
IM P O RT to kupno towaru za granicą i sprowadzenie go do kraju.
7
EK SR O P T to sprzedaż towaru zagranicą i wywóz jego z kraju.
8
R EEK SP O RT Bezpośredni to nabycie towaru za granicą i bezpośrednia sprzedaż (pominięcie kraju reeksportera); Pośredni to nabycie towaru za granicą, przywiezienie go do kraju reeksportera oraz dalszy eksport do innego kraju.
9
TR A N ZYT polega na przewiezieniu towaru z jednego do drugiego kraju przez terytorium trzeciego.
10
Struktura tow arow a handlu towary przetworzone przemysłowe Największą grupę stanowią zalicza się do nich różnorodne produkty z różnych branży m.in. metalicznych, elektrycznych, komputerowej, telekomunikacyjnej, budowlanej itp. Są one używane powszechnie na cały świecie, toteż istnieje potrzeba ciągłego ich wytwarzania i wymieniania.
11
Struktura tow arow a handlu
12
Struktura tow arow a handlu Drugą grupę stanowią surowce naturalne, a największe znaczenie ma tu ropa naftowa, a poza nią inne paliwa (gaz ziemny, węgiel kamienny) oraz rudy metali.
13
Ropę naftową eksportują państwa Bliskiego Wschodu oraz Rosja (głównie do Europy), Wenezuela, Meksyk, Nigeria (głównie do USA), Indonezja i Malezja (głownie do Japonii i Korei Południowej).
14
W eksporcie gazu ziemnego główną rolę odgrywa Rosja i USA. Znaczne nadwyżki węgla kamiennego uzyskuje się w Chinach, Indiach, RPA, USA i Australii. Koszty wydobycia w tych krajach są na tyle niskie, a więc opłaca się je eksportować nawet do odległej Europy. Rudy żelaza eksportują Bazylia, RPA, Indie, Chiny, Australia, Kanada, a importuje cała Europa Zachodnia, Japonia oraz Korea Południowa.
15
H A N D EL Z A G R A N IC Z NY W P O LS C E
16
Od kilkunastu lat polski handel zagraniczny rozwija się dosyć dynamicznie. Stopień tego rozwoju wyraża coroczny wzrost wartości obrotów handlowych. Szczególnie udany jest ostatni okres, który rozpoczął się bezpośrednio przed naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej. W porównaniu do poprzednich lat, w 2004 roku zanotowano rekordowy wzrost obrotów o 29,6 w imporcie i o 37,7 w eksporcie (trzeba tu zaznaczyć, że wartość eksportu byłaby jeszcze większa, gdyby nie wysoki kurs złotego).
17
O B R O TY H A N D LO W E P O LSK I
18
Wśród partnerów handlowych naszego kraju najważniejszą rolę odgrywają Niemcy przypada na nie blisko 13 całego eksportu i 14 importu. Polska swojemu sąsiadowi oferuje stosunkowo tanie towary o nienajgorszej jakości (np. artykuły spożywcze). Natomiast Niemcy dostarczają nam głównie towary o wysokim stopniu przetworzenia (np. specjalistyczne maszyny i urządzenia dla przemysłu).
19
20
K O N IEC

Mogą Cię zainteresować

Manipulacja i perswazja - Slajd 1

Manipulacja i perswazja

Manipulacja i perswazja
Prezentacja danych statystycznych - Slajd 1

Prezentacja danych statystycznych

Prezentacja danych statystycznych
Wpływ polityki monetarnej na gospodarkę kraju - Slajd 1

Wpływ polityki monetarnej na gospodarkę kraju

Wpływ polityki monetarnej na gospodarkę kraju
Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji - Slajd 1

Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?