Współczesne zmiany klimatu

Liczba slajdów:
51
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
4.27 MB
Ilość pobrań:
41
Ilość wyświetleń:
2034
Kategoria:
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 50
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 0
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 1
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 2
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 3
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 4
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 5
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 6
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 7
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 8
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 9
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 10
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 11
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 12
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 13
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 14
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 15
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 16
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 17
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 18
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 19
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 20
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 21
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 22
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 23
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 24
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 25
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 26
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 27
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 28
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 29
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 30
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 31
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 32
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 33
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 34
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 35
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 36
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 37
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 38
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 39
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 40
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 41
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 42
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 43
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 44
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 45
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 46
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 47
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 48
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 49
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 50
Współczesne zmiany klimatu - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Współczesne zmiany klimatu
2
Podstawy wstęp efekt cieplarniany kto jest odpowiedzialny? Czynniki i metody badania zmian klimatu czynniki zewnętrzne czynniki wewnętrzne rdzenie lodowe dane biologiczne dane historyczne obserwacje
3
Symptomy ekstremalne ciepło powodzie i susze topnienie lodów oceany huragany i sztormy ekosystemy i rolnictwo Nauka metody detekcji zmian historia zmian scenariusze
4
Debaty, rozwiązania argumenty sceptyków scenariusze działania polityczne możliwości technologiczne działania praktyczne
5
Naturalne zmiany klimatu, czy globalne ocieplenie?
6
IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change Rządy potrzebują informacji o zmianach klimatu do prowadzenia negocjacji IPCC utworzono w 1988 pod auspicjami ONZ Celem jest ocena naszej wiedzy o zmianach klimatu Społeczność naukowa bierze w tym udział społecznie 75 autorów WG1 IPCC (2007) nie brało udziału w opracowaniu WG1 IPCC (2001) Treść Raportów IPCC WG1 zależy od naukowców
7
Drugi Raport IPCC (1995): The balance of evidence suggest a discernible human influence on global climate Porównanie dowodów wskazuje na dostrzegalny wpływ człowieka na klimat globalny Trzeci Raport IPCC (2001): There is new and stronger evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities Istnieją nowe i silniejsze dowody, że przeważająca część ocieplenia obserwowanego w ciągu ostatnich 50 lat jest skutkiem działalności człowieka
8
Czwarty Raport IPCC (2007): Human induced warming of the climate system is widespread Ocieplenie wywołane przez człowieka jest powszechne
9
Stwierdzenie zmian Określenie przyczyny
10
Czy Ziemia rzeczywiście się ociepla ?
11
Uśredniając globalnie, Ziemia jest 0.75C niż była w 1860. Jedenaście z ostatnich 12 lat jest w 12 najcieplejszych lat od czasu 1850.
12
Czy część ekspertów nie twierdzi, że ocieplenie wcale nie jest takie pewne ?
13
Ocieplenie jest pewne Wzrost temperatury powietrza Wzrost poziomu mórz Spadek pokrywy śnieżnej na Płk. Pn. I oceany... I górna atmosfera.
14
Paleoklimat: Nowe niezależne dowody z przeszłości np., zmiany w lodowcach, wskazujące na zmianę temperatury w XX w. zgodną ze wskazaniami termometrów. I korale. I pierścienie drzew. I odwierty. I rdzenie lodowe.
15
Arktyka ociepliła sie również w latach 1925-1940, ale to ocieplenie nie było powszechne. Spodziewane są duże zmiany zasięgu lodu morskiego w Arktyce . Zmiany lodu morskiego nie mają wpływu na poziom oceanu. Zmiany lodu w lodowcach na kontynentach tak. Spadek zasięgu lodu morskiego w Arktyce jest wyraźny w ostatnich latach
16
śnieg i lód na powierzchn i Ziemi
17
18
Rozkład zmian temperatury lata od 1880 http:www.ncdc.noaa.govgcagg cag.html Są pewne wyjątki od ogólnych trendów, a także wzrosty i spadki w kolejnych latach Upalne lato 2003 prawdopodobnie nie było bezpośrednim skutkiem ocieplenia
19
Czy taki niewielki przyrost temperatury rzeczywiście stanowi problem w skali całej Ziemi?
20
Już niewielki przyrost temperatury oceanu w strefie gorącej może przynieść znaczny wzrost częstości cyklonów tropikalnych Nieznaczny przyrost średniej temperatury może spowodować znaczne zmiany częstości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. fal upałów)
21
22
Lato 2003: średnia temperatura powietrza w środkowej Europie wg ECMWF (European Center for Medium range Weather Forecasting ). Dane z godzin 00, 06, 12, 18 GMT i średnie dobowe (linia gruba) w porównaniu ze średnią wieloletnią 19582002 (ERA-40). Emily Black, i in., Weather, Vol. 59, No. 8 Anomalie temperatury w Europie na podstawie danych ECMWF, okres referencyjny: 1958-2002 (ERA-40). F. Grazzini, i in.,2003, ECMWF Newsletter No. 99
23
Jak człowiek może zmienić klimat?
24
Eksplozywne erupcje wulkaniczne: dowód na szybką odpowiedź klimatu Jeśli wulkany mogą powodować ochłodzenie, to gazy cieplarniane powodują ocieplenie
25
Obecna koncentracja gazów cieplarnianych i tempo jej wzrostu są bezprecedensowe Dwutlenek węgla Metan Tlenki azotu
26
(ppmv) 350 ostatni intergalacjał Ostatnia Epoka Lodowa dwutlenek węgla 300 250 200 [n apodstawie Figure 6.3, IPCC 2007: WG1-AR4] 600 500 400 300 200 100 0 Tysiące lat temu Człowiek oddziałuje na system klimatyczny w inny sposób. Wzrost CO2 jest skutkiem głównie spalania paliw kopalnych. Poziom CO2 w atmosferze nie był tak wysoki od milionów lat Zlodowacenia nie pojawiają się przypadkowo. Są spowowodowane przez cykle zmian orbity ziemskiej, zmiany ilości energii słonecznej
27
Czy zmiany mogą mieć przyczyny naturalne?
28
Hadley Center, IPCC TAR, 2001
29
30
31
Naturalne i antropogeniczne czynniki zmian klimatu Dwutlenek węgla jest podstawowym czynnikiem Średnio, przebywa ponad 100 lat w atmosferze i dlatego wpływa na klimat w długiej skali czasowej.
32
Jak odkryto, że to człowiek jest przyczyną ?
33
Edme Mariotte (1681) promieniowanie słoneczne przenika przez szkło, a ciepło z innych źródeł nie Horace Benedict Saussure (1760) eksperyment z heliotermometrem wczesny analog cieplarni
34
Joseph Fourier francuski matematyk (1768-1830) Opracował koncepcję bilansu radiacyjnego Ziemi. W 1824 roku opublikował tezę, że gazy w atmosferze mogą powodować wzrost temperatury przy powierzchni Ziemi (pojęcie efekt cieplarniany). Odkrył, że planety emitują promieniowanie podczerwone w stopniu zależnym od ich Dopływ i straty energii równoważą się, a atmosfera temperatury. działa w kierunku, zmniejszenia strat energii.
35
John Tyndall fizyk irlandzki (1820-1893) gazy w atmosferze są zdolne do absorpcji i emisji promieniowania pierwszy spektrofotometr do pomiaru absorpcji przez azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna najlepiej absorbuje promieniowanie ozon, to postać tlenu
36
Svante Arrhenius chemik szwedzki (1859-1927) laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii za osiągnięcia w zakresie elektrochemii W 1896 zasugerował, że 40 przyrost lub spadek zawartości CO2 może wywołać rozwój lub zanik lodowców. Rozważał niską aktywność wulkaniczną (i związaną z nią niską zawartość CO2 w atmosferze) jako możliwą przyczynę zlodowaceń Oszacował zmianę temperatury przy podwojeniu koncentracji CO2 na 5C.
37
Guy Stewart Callendar angielski inżynier (1898-1964) Zaproponował teorię łączącą stężenie dwutlenku węgla w atmosferze z temperaturą globalną. Opublikował szereg prac na temat ocieplenia globalnego, promieniowania podczerwonego i antropogenicznego dwutlenku węgla. Podobnie ja Arrhenius uważał, że zwiększona koncentracja CO2 chroni Ziemię przed kolejnym zlodowaceniem.
38
krzywa Keelinga
39
Główne gazy szklarniowe pochodzenia antropogenicznego i ich procentowy udział w dodatkowym efekcie cieplarnianym in n e 1 m e ta n 18 1 .7 7 p p m C F C s, H F C s 12 1ppb 380 ppm 0 .3 2 p p m d w u tle n e k w ê g la 63 tle n k i a z o tu 6
40
41
42
Efekt cieplarniany energia docierająca do całej powierzchni Ziemi S R S 0 2 energia docierająca przez jednostkową powierzchnię Ziemi R 2 S 0 1353 2 2 S W 338 W m m 2 4 R 4
43
Efekt cieplarniany S a (1 0.28) S 243W m 2 energia absorbowana przez jednostkową powierzchnię Ziemi E z T E z S a 4 z energia wyemitowana przez jednostkową powierzchnię Ziemi zrównoważenie bilansu promieniowania temperatura efektywna Ziemi 0 T z 255.9 K 17.3 C
44
Model szklarni 4 4 Tz Tz Td 4 4 2 4 4 2 Tz Td Td 0 T z 2 255.9 K 304.5K 31 C 4
45
Co się dzieje z dwutlenkiem węgla wyemitowanym do atmosfery? 45 pozostaje w atmosferze wpływając na zwiększenie całkowitej ilości CO2 w atmosferze 25 zostaje pochłonięte przez oceany, 30 zostaje pochłonięte przez biosferę lądową i gleby fotosynteza dwutlenek węgla jako sposób nawożenia (użyźnienia atmosfery) kluczowym i jeszcze nierozpoznanym problemem jest, jak długo zbiorniki lądowe (biosfera lądowa) będą stanowić netto zbiornik węgla
46
Jaki wkład do globalnej emisji antropogenicznej mają różne formy działalności człowieka? przemysł: ponad 40 , budynki (gospodarstwa domowe, biura): 31 , transport: 22 , rolnictwo: 4
47
Procent globalnej emisji (paliwa kopalne, produkcja cementu i gaz ziemny) Stany Zjednoczone 20.9 Meksyk 1.5 Chiny 17.3 Afryka Południowa 1.5 Rosja 5.3 Iran 1.5 Indie 4.6 Indonezja 1.3 Japonia 4.3 Francja 1.3 Niemcy 2.8 Brazylia 1.1 Kanada 2.2 Hiszpania 1.1 Wielka Brytania 2.0 Ukraina 1.1 Korea Południowa 1.6 Australia 1.1 Włochy 1.6 Arabia Saudyjska 1.1 Źródło: US Carbon Dioxide Information Analysis Centre
48
Emisja na 1 mieszkańca (w tonach CO2) Katar 21.6 Norwegia 5.2 Kuwejt 10.1 Antyle Holenderskie 5.1 UAE 9.3 Australia 4.4 Aruba 8.3 Falklandy 4.1 Luksemburg 6.8 Wyspy Faroe 3.9 TrinidadTobago 6.8 Estonia 3.8 Brunei 6.6 Oman 3.7 Bahrajn 6.5 Arabia Saudyjska 3.7 Stany Zjednoczone 5.6 Gibraltar 3.6 Kanada 5.5 Kazachstan 3.6 Źródło: US Carbon Dioxide Information Analysis Centre
49
Wydajność węgla (w tonach CO2 na 1 mln USD GDP ) Ukraina 483 Stany Zjednoczone 162 Rosja 427 Turcja 149 Arabia Saudyjska 260 Indonezja 127 Polska 230 Meksyk 125 Iran 223 Pakistan 112 Chiny 201 Niemcy 111 Afryka Południowa 200 Wielka Brytania 110 Australia 193 Unia Europejska 107 Korea Południowa 185 Japonia 104 Kanada 172 Hiszpania 104 Źródło: Pew Center Report: Climate Data: Insights and Observations
50
Co z Golfsztromem i Prądem Północnoatlantyckim, czy grozi mu osłabnięcie a Europie ochłodzenie?
51

Mogą Cię zainteresować

Metody prezentacji map tematycznych - Slajd 1

Metody prezentacji map tematycznych

Metody prezentacji map tematycznych
Rodzaje skał - Slajd 1

Rodzaje skał

Rodzaje skał
Ekologia - energia wodna - Slajd 1

Ekologia - energia wodna

Ekologia - energia wodna
Podróż po Europie - Slajd 1

Podróż po Europie

Podróż po Europie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?