Objawy kliniczne w chorobach oczodołu

Liczba slajdów:
35
Autor:
Mirosław Słowik
Rozmiar:
3.54 MB
Ilość pobrań:
712
Ilość wyświetleń:
8926
Kategoria:
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 34
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 0
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 1
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 2
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 3
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 4
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 5
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 6
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 7
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 8
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 9
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 10
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 11
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 12
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 13
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 14
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 15
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 16
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 17
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 18
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 19
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 20
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 21
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 22
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 23
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 24
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 25
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 26
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 27
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 28
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 29
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 30
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 31
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 32
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 33
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 34
Objawy kliniczne w chorobach oczodołu - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Mirosław Słowik, Łukasz Szelepin OBJAWY KLINICZNE W CHOROBACH OCZODOŁU Katedra i Klinika Okulistyki AM we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. M.H. Niżankowska
2
PODSTAWY ANATOMICZNE kształt gruszki lub piramidy podstawa wejście do oczodołu (aditus orbitae) szczyt (wierzchołek) (apex orbitae) ok. 30 cc objętości, zajmuje g. oczna ściany kostne wyściela periorbita ściśle połączona przy wejściu, w obrębie szczelin i w obrębie kanału wzrokowego, gdzie łączy się ciągle z oponą twardą. ściany boczne pod kątem 45 stopni, ściany przyśrodkowe równoległe i odległe o 25 mm wierzchołek w rzucie więzadła powiekowego przyśrodkowego najsilniejszą ścianą jest strop, najsłabsza ściana dolna
3
ŚCIANY OCZODOŁU 7 kości: śc. górna (strop) 2 - skrzydło mniejsze k. klinowej, k. czołowa graniczy z zat. czołową i przednim dołem czaszki ubytek wytrzeszcz tętniący (przenoszenie tętnienia pmr) śc. boczna 2 skrzydło większe k. klinowej, k. jarzmowa graniczy z dołem skroniowym i środkowym czaszki chroni tylko tylną cz. gałki śc. dolna (podłoga) 3 k. jarzmowa, k. szczękowa, k. podniebienna graniczy z zat. szczękową tylno-przyśrodkowa część cienka i słaba złamanie blow out inwazja raka szczęki śc. przyśrodkowa 4 k. szczękowa, k. łzowa, k. klinowa, k. sitowa graniczy z komórkami sitowia lamina papyracea- cienka i sperforowana penetracja procesów zapalnych z sitowia
4
OTWORY OCZODOŁU Otwory oczodołowe: otwory sitowe tt. sitowe przednie i tylne szczelina oczodołowa górna między skrzydłem większym i mniejszym k. klinowej - nn. III, IV, VI, n. oczny (V1), ż. oczna górna, gg. oczodołowe t. oponowej, wł. współczulne splotu jamistego szczelina oczodołowa dolna między dnem i śc. boczną - n. podoczodołowy, n. jarzmowy, gg. oczodołowe zwoju klinowopodniebiennego, gg. jarzmowe t. łzowej, ż. oczna dolna, splot skrzydłowy kanały jarzmowo-twarzowy i jarzmowo-skroniowy kanał nosowo-łzowy przewód nosowo-łzowy kanał wzrokowy dł. 5-10mm, szer. 6,5mm. różnica szer.1,5mm to patologia n.II, t. oczna, gg. współczulne rowek podoczodołowy n. podoczodołowy (g. VII)
5
PRZESTRZENIE I POWIĘZIE Przestrzenie oczodołu: podokostnowa nadtwardówkowa obwodowa (pozastożkowa) środkowa (wewnątrzstożkowa) Powięzie oczodołowe (fasciae orbitales) przestrzenie pomiędzy nimi wypełnia ciało tłuszczowe oczodołu (corpus adiposum) okostna (periorbita) przegroda oczodołu (septum orbitae) - od krawędzi do brzegów tarczek powIekowych powięzie mięśniowe (fasciae musculares) pochewka g. ocznej (vagina bulbi capsula Tenoni)
6
NARZĄD ŁZOWY Część wydzielnicza (gruczołowa) Gruczoł łzowy (glandula lacrimalis) 95 produkcji powyżej kąta bocznego ścięgno dźwigacza dzieli na większą część oczodołową (górną) i mniejszą część powiekową (dolną) przewodziki odprowadzające (ducti excrectorii) do sklepienia górnego 6 do 14 Gruczoły łzowe dodatkowe Wolfriga w substancji właściwej spojówki w okolicy sklepienia górnego
7
NARZĄD ŁZOWY Część odprowadzająca łzy punkty łzowe bańki łzowe (ampullae) kanaliki poziome worek łzowy przewód nosowo-łzowy
8
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU WYWIAD I BADANIE PODMIOTOWE ból zaburzenia widzenia (V, ubytki PW, dwojenie) objawy ogólne (gorączka, spadek masy ciała) dynamika powstawania wytrzeszczu urazy schorzenia głowy (CUN, zatoki, zęby) schorzenia systemowe
9
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU WYWIAD I BADANIE PODMIOTOWE Najczęstsze przyczyny upośledzenia ostrości wzroku: fałdy w plamce neuropatia wzrokowa keratopatia z niedomykalności powiek (ekspozycyjna)
10
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIE PRZEDMIOTOWE osadzenie gałek ocznych
11
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIE PRZEDMIOTOWE ustawienie gałek ocznych
12
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIE PRZEDMIOTOWE badanie ruchomości gałek czynnej biernej (forced-duction test) : () w myopatiach restrykcyjnych i przy uwięźnięciu mięśnia, (-) przy porażeniu pomiar c.w. test spojrzeniowy :() w myopatii restrykcyjnej
13
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIA OBRAZOWE Rtg projekcja Caldwella projekcja Watersa
14
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIA OBRAZOWE Tomografia komputerowa (CT) skany: osiowe strzałkowe wieńcowe techniki kontrastowe
15
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIA OBRAZOWE Tomografia komputerowa c.d
16
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIA OBRAZOWE Rezonans magnetyczny (MRI): obrazy T1 i T2 zależne techniki kontrastowe (gadolina)
17
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIA OBRAZOWE USG prezentacja A i B biometria mm. prostych gałkoruchowych np. w oftalmopatii tarczycowej, myositis
18
DIAGNOSTYKA CHORÓB OCZODOŁU BADANIA HIST.PATOL. Biopsja cienkoigłowa (BAC) pod kontrolą USG lub CT szczególnie przy podejrzeniu guzów przerzutowych np. do mięsni gałkoruchowych
19
OBJAWY KLINICZNE W CHOROBACH OCZODOŁU Kostne hiperteloryzm opadnięcie oczodołu Ze strony tkanek miękkich obrzęk powiek opadnięcie powiek obrzęk spojówki (chemosis) Nieprawidłowe osadzenie gałki wytrzeszcz zapadnięcie przemieszczenie
20
OBJAWY KLINICZNE W CHOROBACH OCZODOŁU c.d. Ograniczenie ruchomości czynnej guz miopatia restrykcyjna porażenie nerwu gałkoruchowego (III, IV lub VI) uwięźnięcie w szczelinie złamania (np. blow-out) Zmiany na dnie oka obrzęk tarczy n. wzrokowego zanik n. wzrokowego fałdy siatkówkowe przepełnienie naczyń siatkówkowych
21
NIEPRAWIDŁOWOŚCI KOSTNE Hiperteloryzm zrosty czaszkowe (craniosynostoses) np.z-ł Crouzona, Aperta, Robertsa zespoły : Hurler, Patau, Noonan dysplazja czołowo-nosowa Opadnięcie oczodołu wrodzone (np. z-ł Goldenhara) nabyte (złamanie dna, dysplazja włóknista)
22
ZAPADNIĘCIE GAŁKI Mała gałka zanik małoocze (microphthalmus) Nieprawidłowości kostne po złamaniu dna wrodzone (np.neurofibromatosis) Zanik zawartości oczodołu po napromienieniu sklerodermia przewlekłe zap. zatoki szczękowej Bliznowacenie w oczodole przerzutowy rak sutka przewlekłe choroby zapalne z włóknieniem Zespół retrakcyjny Stillinga Türka - Duanea Zespół Hornera - guzy szyi i śródpiersia
23
WYTRZESZCZ EGZOFTALMOMETR Hertla: 20 mm u osób rasy białej różnica 2 mm wytrzeszcz jednostronny dynamika osadzenia gałki osiowy i pozaosiowy ostry i przewlekły jedno- i obustronny
24
WYTRZESZCZ PULSUJĄCY I PRZERYWANY
25
WYTRZESZCZ RZEKOMY : jednostronnie duża gałka (woloocze, krótkowzroczność wysoka) jednostronna retrakcja powiek zapadnięcie zanik drugiej gałki
26
WYTRZESZCZ U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT Guzy naczyniak włośniczkowy potworniak torbiele (np. przepuklina mózgowa przednia lub tylna, małoocze z torbielą) rhabdomyosarcoma b. rzadko siatkówczak naciekający oczodół ostra białaczka Płytkie oczodoły craniosynostoses (z-ł Crouzona, Aperta) osteogenesis imperfecta zab. chromosomalne (np. z-ł Patau, Edwardsa)
27
WYTRZESZCZ U DZIECI 1.Przyczyny zapalne: zapalenie tk. miękkich oczodołu (cellulitis) idiopatyczna zapalna choroba oczodołu (guz rzekomy) oftalmopatia tarczycowa - rzadko
28
WYTRZESZCZ U DZIECI 2. Guzy łagodne naczyniak limfatyczny nerwiakowłókniak splotowaty glejak n. wzrokowego
29
WYTRZESZCZ U DZIECI 3. Guzy złośliwe mięsak z komórek mm. prążkowanych (rhabdomyosarcoma) białaczka ostra przerzutowy zwojak zarodkowy retinoblastoma penetrujący do oczodołu
30
WYTRZESZCZ U DOROSŁYCH 1. Zastoinowy oftalmopatia tarczycowa zapalenie tk. miękkich oczodołu (cellulitis) związane z zap. zatok wywodzące się z przylegających struktur (np. gr. łzowy) pourazowe pozabiegowe (np.chirurgia okołogałkowa)
31
WYTRZESZCZ U DOROSŁYCH 1. Zastoinowy c.d: idiopatyczne zapalenie tk. oczodołu (guz rzekomy) przetoka szyjno jamista zakrzep zatoki jamistej guzy przerzutowe (np.oskrzela, stercz)
32
WYTRZESZCZ U DOROSŁYCH 2. Przewlekły wytrzeszcz osiowy oftalmopatia tarczycowa naczyniak jamisty oponiak n. wzrokowego żylaki oczodołu
33
WYTRZESZCZ U DOROSŁYCH 3. Przewlekły wytrzeszcz nieosiowy guzy limfatyczne oponiak grzebienia kości klinowej torbiele śluzowe ch. Pageta czaszki guzy zatok naciekające oczodół
34
POWIĘKSZENIE GR. ŁZOWYCH Jednostronne: zapalenie (dacryoadenitis) łagodny gruczolak wielopostaciowy (tumor mixtus) guzy złośliwe gruczolakorak wielopostaciowy rak torbielowaty rak z komórek śluzowo-nabłonkowych
35
POWIĘKSZENIE GR. ŁZOWYCH Obustronne: sarkoidoza późne stadia oftalmopatii tarczycowej ostra białaczka szpikowa u dzieci (chloroma) amyloidoza

Mogą Cię zainteresować

Piwo a organizm człowieka - Slajd 1

Piwo a organizm człowieka

Piwo a organizm człowieka
Elektrownie - Slajd 1

Elektrownie

Elektrownie
Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek - Slajd 1

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek
Jak przeciwdziałać alkoholizmowi - Slajd 1

Jak przeciwdziałać alkoholizmowi

Jak przeciwdziałać alkoholizmowi

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?