Władza wykonawcza - prezydent RP

Liczba slajdów:
17
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
1,002.50 KB
Ilość pobrań:
174
Ilość wyświetleń:
1510
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 16
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 0
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 1
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 2
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 3
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 4
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 5
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 6
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 7
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 8
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 9
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 10
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 11
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 12
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 13
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 14
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 15
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 16
Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 0

Treść prezentacji

1
WŁADZA WYKONAWCZAPREZYDENT RP
2
Gabriel Narutowicz 11.12.1922 - 16.12.1922 Ur. 17.03.1865, zm. 16.12.1922. Intelektualista. Pochodził ze żmudzkiej szlachty. Studiował w Szwajcarii. Był profesorem politechniki w Zurychu. Utalentowany konstruktor i inżynier. Osiągnął zawodowy i finansowy sukces. Jego firma budowała elektrownie wodne na całym świecie. Był bardzo bogaty. W czasie I wojny światowej prowadził działalność charytatywną na rzecz rodaków. Narutowicz to daleki krewny Józefa Piłsudskiego, któremu bliskie były ideały Marszałka. Został prezydentem, dzięki poparciu mniejszości narodowych. Wspierał Żydów i Ukraińców i tym naraził się partiom prawicowym. Zginął z rąk prawicowego zamachowca, malarza Eligiusza Niewiadomskiego. To był szok nawet dla politycznych przeciwników. Jeden z nich, Stanisław Stroński na łamach prawicowej Rzeczypospolitej apelował: Ciszej nad tą trumną... Stanisław Wojciechowski 20.12.1922 - 14.05.1926 Ur. 15.03.1869, zm. 9.04.1953. Współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach dwudziestych związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast. W 1926 r. po przewrocie majowym Józef Piłsudski zmusił go do rezygnacji. Potem już nigdy do polityki nie wrócił. Działał w spółdzielczości i Społem. Znajomi mówili o nim gromnica, bo był wysoki i chudy. Oszczędny do bólu. Za jego prezydentury rzadko wydawano przyjęcia, a menu nigdy nie było bogate. Prezydent miał też inne słabości. Lubił grać w karty, najczęściej w brydża. Znana jest anegdota, o tym, jak Wojciechowski z delegacją przejeżdżał przez Skierniewice. Pociąg się zatrzymał, bo na peronie czekali miejscowi notable, by go uroczyście powitać. Adiutant przyszedł po prezydenta do wagonu. Ten jednak nie chciał wyjść. Wydał tylko polecenie: Idź, powiedz im, że śpię. Widzisz przecież, że rozgrywam szlemika. Ignacy Mościcki 1.06.1926 - 30.09.1939 Ur. 1.12.1867, zm. 2.10.1946. W 1939 r. po wkroczeniu Niemców do Polski wraz z polskim rządem został internowany do Rumunii. Potem przeniósł się do Szwajcarii i tam, w biedzie, umarł. Był znanym naukowcem. Dokonał wielu odkryć w elektrochemii i elektrofizyce. Jako pierwszy zastosował na skalę przemysłową uzyskiwanie azotu z powietrza do produkcji kwasu azotowego. Promował politykę prorodzinną. Wydał w tej sprawie dekret, w którym zobowiązał się, że każdy siódmy syn w rodzinie zostanie jego chrześniakiem. Rokrocznie przybywały ich setki. W II Rzeczpospolitej mieli bezpłatną szkołę, ulgi na przejazdy kolejowe. Do dziś żyje ok. 300 chrześniaków. Uwielbiał luksus i salony. Był przystojny i robił wrażenie na kobietach. Poślubił młodszą o 29 lat sekretarkę żony, Marię Dobrzańską.
3
Prezydenci na Uchodźstwie Władysław Raczkiewicz 30.09.1939 - 6.06.1947 Ur. 28.01.1885, zm. 9.06.1947. Został głową państwa na uchodźstwie pod wpływem nacisku Francji, która nie chciała zgodzić się na gen. WieniawęDługoszowskiego wyznaczonego na to stanowisko przez Mościckiego i kojarzonego ze środowiskiem piłsudczyków. August Zaleski 9.06.1947 - 7.04.1972 Ur. 13.09.1883, zm. 7.04.1972. Ukończył studia w Londynie. W okresie II Rzeczypospolitej był polskim dyplomatą akredytowanym w Szwajcarii, Grecji, Włoszech. Pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i senatora. Stanisław Ostrowski 9.04.1972 - 8.04.1979 Ur. 29.10.1892, zm. 22.11.1982. Lekarz. Był członkiem Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Absolwent szkoły oficerskiej. W czasie I wojny służył w I Brygadzie legionów. Poseł na Sejm. Bronił praw mniejszości. Edward Raczyński 8.04.1979 - 8.04.1986 Ur. 19.07.1891, zm. 30.07.1993. Syn polskiego arystokraty. Studiował w Niemczech i Anglii. Od 1919 r. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Potem na placówkach dyplomatycznych w Kopenhadze, Genewie, Londynie. Wł ad Kazimierz Sabbat ys 8.04.1986 - 19.07.1989 ła wydarzeń w Polsce 19 lipca 1989 roku. Ur. 27.02.1913. Zmarł nagle w trakcie przełomowych Z wykształcenia prawnik. Po zakończeniu kadencjiw pragnął przekazać swoją funkcję ewentualnemu Ra następcy w kraju. Nie zdążył. cz ki ew ic Ryszard Kaczorowski 19.07.1989 - 22.12.1990 z( Ur. 26.11.1919. 18 Ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Był żołnierzem w armii gen. Andersa. 85 Przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia na prezydenta -1 III RP. 94 7) Pr ez yd en
4
Bolesław Bierut 4.12.1947 - 22.07.1952 Ur. 18.04.1892, zm. 12.03.1956. Imperializm upaja się kultem dolara, który wciąż toczy się w dół, a człowiekiem pogardza - tak bronił komunizmu Bierut na plenum KC PZPR w 1951 r. Przed wojną był tajnym funkcjonariuszem NKWD o ps. Tomasz. W 1944 r. został przez władze sowieckie mianowany przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej. Od 1947 r. prezydent Polski Ludowej, potem premier i I sekretarz KC PZPR. Odpowiedzialny za zbrodnie stalinowskie w Polsce. W latach 40. i 50. wielu Polaków walczących o niepodległość było torturowanych, skazanych na śmierć albo na długoletnie więzienie. Doczekali się rehabilitacji po 1956 r., gdy Władysław Gomułka doszedł do władzy. Zmarł w Moskwie, przewodnicząc delegacji PZPR na XX Zjeździe KPZR. Tę podróż Polacy komentowali: Pojechał w futerku, wrócił w kuferku. Stanowisko prezydenta istniało jeszcze kilka lat po II wojnie światowej.Konstytucja z 1952 roku zniosła instytucję prezydenta, a wprowadziła Radę Państwa, z przewodniczącym na czele. Był to organ kolegialny, którego kompetencje były podobne do kompetencji prezydenta jako głowy państwa. W wyniku obrad okrągłego stołuurząd prezydenta został przywrócony i wprowadzony do systemu ustrojowego nowelizacją konstytucji z 7 kwietnia 1989 roku. Wojciech Jaruzelski (ur. 1923) Prezydent PRL od 19 lipca do 31 grudnia 1989 r.Prezydent RP do 21 grudnia 1990 r. Lech Wałęsa (ur. 1943) Prezydent RP od 23 grudnia 1990 do 1995 r. Aleksander Kwaśniewski (ur. 1954) Prezydent RP od 23 grudnia 1995 do 2005 r.
5
PBS wykonał dla Gazety Wyborczej sondaż telefoniczny, w którym sprawdził, jak Polacy oceniają trzech prezydentów III Rzeczpospolitej: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego. Pytanie Po 1989 roku Polska miała trzech prezydentów: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego. Proszę powiedzieć, czy - Pan(ai) zdaniem [Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski]: a) 1. był dobrym prezydentem 2. był złym prezydentem 3. trudno powiedzieć (nie ujawniane)
6
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Artykuł 126 1.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2.Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 3.Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.
7
WYBORY PREZYDENTA RP Artykuł 127 1.Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 2.Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 3.Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 4.Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. 5.W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni. 6.Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. 7.Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa.
8
Artykuł 128 1.Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. 2.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Artykuł 129 1.Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. 2.Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie. 3.W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej
9
Artykuł 131 1.Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. 2.Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie: 1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze, 4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 23 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, 5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. 3.Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. 4.Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu
10
KOMPETENCJE W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Artykuł 133 1.Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych: 1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat, 2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, 3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. 2.Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. 3.Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.
11
KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZWIERZCHNICTWA SIŁ ZBROJNYCH I OBRONNOŚCI PAŃSTWA Artykuł 134 1.Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2.W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 3.Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa. 4.Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa. 5.Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. 6.Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa. Artykuł 135 Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Artykuł 136 W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do
12
TRADYCYJNE UPRAWNIENIA PREZYDENTA Artykuł 137 Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Artykuł 138 Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia. Artykuł 139 Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Artykuł 140 Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty. Artykuł 141 1.W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. 2.Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.
13
Artykuł 144 1.Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe. 2.Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. 3.Przepis ust. 2 nie dotyczy: 1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 4) inicjatywy ustawodawczej, 5) zarządzania referendum ogólnokrajowego, 6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, 9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, 11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów, 12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, 13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, 14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 15) zwoływania Rady Gabinetowej, 16) nadawania orderów i odznaczeń, 17) powoływania sędziów, 18) stosowania prawa łaski, 19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, 20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 24) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 25) powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej, 26) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 27) powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 28) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, 29) wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93, 30) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.
14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA Artykuł 145 1.Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 2.Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 23 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. 3.Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio.
15
KOMPETENCJE W STOSUNKU DO RADY MINISTRÓW Artykuł 154 1.Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. 2.Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 3.W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków
16
1. 2. 3. 4. Artykuł 155 1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory. Artykuł 161 Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów Artykuł 162 Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie: 1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów, 2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, 3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.
17
SŁOWNIK TERMINÓW KADENCJA -określony prawem okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ. KONTRASYGNATA - dodatkowe podpisanie aktu prawnego bądź rozporządzena przez drugą osobę, potwierdzające jego ważności i przenoszące pełną odpowiedzialność polityczną i prawną na podpisującego. W systemie rządów parlamentarno-gabinetowych oznacza najczęściej podpisanie aktu urzędowego wydanego przez głowę państwa przez premiera lub ministra odpowiedniego resortu. PREROGATYWA (łac. praerogativa) przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska. W polskim prawie konstytucyjnym termin ten najczęściej odnosi się do wydawanych przez prezydenta aktów urzędowych, niewymagających dla swojej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów (kontrasygnaty), w związku z czym nikt nie ponosi za nie politycznej odpowiedzialności. Obecna konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wylicza w art. 144 ust. 3 trzydzieści prerogatyw prezydenta. DESYGNACJA(łacińskie designatio wyznaczenie, mianowanie), wskazanie kandydata na określone stanowisko lub urząd przez uprawniony organ. Zgodnie z Konstytucją RP do obowiązków prezydenta należy desygnowanie kandydata na premiera. Wraz ze składem rządu musi on zostać zatwierdzony przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. ORĘDZIE, forma publicznego oświadczenia, zwykle głowy państwa. Często przybiera postać uroczystego programu lub projektu skierowanego do parlamentu lub do społeczeństwa. W systemie politycznym Stanów Zjednoczonych jest formą inicjatywy ustawodawczej prezydenta, stanowiąc też swoistą formę komunikowania się prezydenta Stanów Zjednoczonych z Kongresem. Najważniejsze jest coroczne orędzie o stanie państwa, będące programem rządu. PRAWO ŁASKI, akt łaski, darowanie lub złagodzenie kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym. W Polsce prawo łaski przysługuje na mocy konstytucji, Prezydentowi PR. Nie stosuje się go wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Mogą Cię zainteresować

Władza wykonawcza - prezydent RP - Slajd 1

Władza wykonawcza - prezydent RP

Władza wykonawcza - prezydent RP
Uchodźcy - Slajd 1

Uchodźcy

Uchodźcy
Dzieci ulicy w Ameryce Południowej - Slajd 1

Dzieci ulicy w Ameryce Południowej

Dzieci ulicy w Ameryce Południowej
11 listopada - Slajd 1

11 listopada

11 listopada

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?