Mięśnie szkieletowe człowieka

Liczba slajdów:
22
Autor:
Aguś
Rozmiar:
515.18 KB
Ilość pobrań:
3215
Ilość wyświetleń:
20111
Kategoria:
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 21
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 0
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 1
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 2
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 3
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 4
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 5
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 6
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 7
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 8
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 9
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 10
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 11
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 12
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 13
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 14
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 15
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 16
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 17
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 18
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 19
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 20
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 21
Mięśnie szkieletowe człowieka - Slajd 0

Treść prezentacji

1
KONIEC MIĘŚNIE SZKIELETOWE CZŁOWIEKA Spis treści
2
KONIEC SPIS TREŚCI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Wstęp Podział i ogólna budowa mięśni Rozmieszczenie mięśni 1 Rozmieszczenie mięśni 2 Rozmieszczenie mięsni 3 Układ mięśniowy Tułów, mięśnie Grzbiet, mięśnie Kończyna górna (przód) Kończyna górna (tył) Ręka (dół) Ręka (góra) Kończyna dolna, udo (przód) Kończyna dolna, udo (tył) Kończyna dolna, podudzie (przód) Kończyna dolna, podudzie (tył) Szyja, mięśnie Twarz, mięśnie (rys1) Twarz, mięśnie (rys2) Cofnij Dalej Spis treści
3
KONIEC Wstęp Skupmy się na mięśniach szkieletowych-zależnych od naszej woli. Do codziennych czynności człowieka wykorzystywanych jest tylko 13 wszystkich mięśni, pozostałe 23 mięśni nie pobudzone przez ćwiczenia ruchowe mogą ulegać zanikowi. Zaniki mięśni mają wpływ na statykę stawów, choroby układu kostnego. Brak masy mięśniowej prowadzi do zmian strukturalnych w ścięgnach i więzadłach: - ścięgna, które stanowią połączenia mięśnia z układem kostnym bez ruchu stają się sztywne i mało elastyczne. - więzadła, które stabilizują stawy oraz wyznaczają zakres ich ruchomości skracają się. Mięśnie zbudowane są z włókien mięśniowych, które mają właściwości kurczliwe. Kurcząc się stają się krótsze i grubsze, pociągają za sobą kości ,do których są przymocowane .Tak powstaje ruch. Mięśnie mają różne kształty: koliste o kształcie pierścieniowatym zamykające otwory ciała okrężne o kształcie pętli jak te zamykające oczy i usta płaskie i szerokie jak te na oczach wachlarzowate np. skroniowe poruszające żuchwę wrzecionowate-masywne pośrodku i zwężające się ku końcowi, są najczęściej występującymi w układzie człowieka np. dwugłowy ramienia, smukły. Mięśnie mają na ogół dwa przyczepy - głównie na kościach również na powięzłach, torebkach stawowych i wewnętrznych powierzchniach skóry np. mięśnie mimiczne. Cofnij Dalej Spis treści
4
KONIEC Podział i ogólna budowa mięśni Mięśnie dzielą się na mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie gładkie i mięsień sercowy. Mięśnie poprzecznie prążkowane są zbudowane z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej i są czynnymi narządami ruchu. Mogą powodować bądź ruchy przemieszczeniowe, tj. zmianę pozycji poszczególnych części ciała względem siebie, chód itp., bądź ruchy odkształceniowe, np. skurcz mięśni brzucha powodujący ucisk jelit. mięśnie poprzecznie prążkowane dzielą się na mięśnie szkieletowe mające początek i przyczep do kości i mięśnie wyrazowe (skórne, mimiczne) mające przyczep do skóry. Mięśnie gładkie są zbudowane z tkanki mięśniowej gładkiej. Występują w ścianie naczyń, w ścianie narządów układu pokarmowego i oddechowego, w narządach moczowych i płciowych, w przewodach wyprowadzających gruczołów, w gałce ocznej i powłoce wspólnej. Mięsień sercowy jest zbudowany z tkanki mięśniowej sercowej, budową jest zbliżony do mięśni poprzecznie prążkowanych, pod względem czynności i rodzaju unerwienia do mięśni gładkich. W każdym mięśniu poprzecznie prążkowanym można wyróżnić: początek - część mięśnia mniej ruchomą, ścięgno początkowe, brzusiec, ścięgno końcowe i przyczep - część mięśnia bardziej ruchomą. Ścięgno jest częścią mięśnia zbudowaną z tkanki łącznej włóknistej zwartej, brzusiec jest zbudowany z tkanki mięśniowej. Ścięgno płaskie nosi miano rozcięgna. Tkanka łączna wytwarza na powierzchni mięśnia omięsną, a wewnątrz mięśnia pomiędzy włóknami mięśniowymi omięsną wewnętrzną. W zależności od kształtu wyróżniamy mięśnie długie, krótkie, płaskie i zwieracze. W zależności od ukierunkowania włókien mięśniowych w stosunku do ścięgna można mówić o mięśniach wrzecionowatych, półpierzastych, pierzastych, w zależności od liczby ścięgien początkowych o mięśniach dwu-, trój- i czworogłowych. W zależności od tego, w ilu stawach mięsień działa, można mówić o mięśniach jedno-, dwu- i wielostawowych. Mięśnie współdziałające w wykonywaniu jakiegoś ruchu nazywamy synergetycznymi, mięśnie wykonujące przeciwstawną czynność mięśniami antagonistycznymi. Narządami pomocniczymi mięśni są: powięzie - błony łączno-tkankowe otaczające pojedyncze mięśnie lub grupy mięśniowe, wytwarzające również przegrody międzymięśniowe, pochewki ścięgien, kaletki maziowe - łącznotkankowe woreczki z maziową substancją występujące tam, gdzie ścięgna mięśni trą o podłoże. Cofnij Dalej Spis treści
5
1. Mięsień naramienny 2. M. piersiowy większy 3. M. czworoboczny KONIEC 4. M. mostkowo-obojczykowo-sutkowy 5. M. zginacz nadgarstka łokciowy 6. M. zginacz powierzchniowy palców 7. M. zginacz promieniowy nadgarstka 8. M. ramienno-promieniowy 9. M. dłoniowy długi 10.M. nawrotny obły 11.M. ramienny 12.M. trójgłowy ramienia 13.M. dwugłowy ramienia 14.M. kruczo ramienny 15.M. obły większy 16.M. podłopatkowy 17.M. najszerszy grzbietu 18.M. zębaty przedni 19.M. skośny zewnętrzny brzucha 20.M. prosty brzucha 21.M. skośny wewnętrzny brzucha 22.M. obszerny boczny 23.M. obszerny przyśrodkowy 24.M. pośladkowy średni 25.M. naprężacz powięzi szerokiej 26.M. grzebieniowy 27.M. krawiecki 28.M. przywodziciel długi 29.M. prosty uda 30.M. smukły Cofnij Dalej 31.M. przywodziciel wielki 32.M. rzepka Spis treści
6
KONIEC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy M. dwugłowy ramienia M. naramienny M. łokciowy M. ramienny M. trójgłowy ramienia M. obły większy M. obły mniejszy M. podgrzebieniowy M. równoległoboczny M. czworoboczny M. najszerszy grzbietu 13.M. biodrowo-żebrowy 14.M. skośny zewnętrzny brzucha 15.M. odwodziciel długi kciuka 16.M. prostownik krótki kciuka 17.M. prostownik palców 18.M. ramienno-promieniowy 19.M. prostownik łokciowy nadgarstka 20.M. prostownik nadgarstka promieniowy krótki 21.M. zginacz nadgarstka łokciowy 22.M. prostownik nadgarstka promieniowy długi Cofnij Dalej Spis treści
7
KONIEC 1. Mięsień brzuchaty łydki 9. M. przywodziciel wielki 2. M. płaszczykowaty 10. M. półścięgnisty 3. M. strzałkowy długi 11. M. obszerny boczny 4. M. strzałkowy krótki 12. M. smukły 5. M. zginacz długi palców 13. M. dwugłowy uda 6. M. piszczelowo tylni ( ścięgno ) 14. M. półbłoniasty 7. M. pośladkowy średni 15. M. obszerny przyśrodkowy 8. M. Pośladkowy wielki Cofnij Dalej Spis treści
8
Układ mięśniowy KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
9
Tułów mięśnie KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
10
Grzbiet mięśnie KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
11
Kończyna górna (przód) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
12
Kończyna górna (tył) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
13
Ręka (dół) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
14
Ręka (góra) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
15
KONIEC Kończyna dolna, udo (przód) Cofnij Dalej Spis treści
16
Kończyna dolna, udo (tył) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
17
KONIEC Kończyna dolna, podudzie (przód) Cofnij Dalej Spis treści
18
KONIEC Kończyna dolna, podudzie (tył) Cofnij Dalej Spis treści
19
Szyja, mięśnie KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
20
Twarz, mięśnie (rys.1) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
21
Twarz, mięśnie (rys.2) KONIEC Cofnij Dalej Spis treści
22
KONIEC KONIEC Cofnij Dalej Spis treści

Mogą Cię zainteresować

Choroby i higiena skóry - Slajd 1

Choroby i higiena skóry

Choroby i higiena skóry
Cukrzyca - Slajd 1

Cukrzyca

Cukrzyca
Rośliność w Polsce - Slajd 1

Rośliność w Polsce

Rośliność w Polsce
Lantanowce - Slajd 1

Lantanowce

Lantanowce

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?