Chrześcijaństwo

Liczba slajdów:
10
Autor:
Admin
Rozmiar:
1.71 MB
Ilość pobrań:
1798
Ilość wyświetleń:
11856
Kategoria:
Chrześcijaństwo - Slajd 9
Chrześcijaństwo - Slajd 0
Chrześcijaństwo - Slajd 1
Chrześcijaństwo - Slajd 2
Chrześcijaństwo - Slajd 3
Chrześcijaństwo - Slajd 4
Chrześcijaństwo - Slajd 5
Chrześcijaństwo - Slajd 6
Chrześcijaństwo - Slajd 7
Chrześcijaństwo - Slajd 8
Chrześcijaństwo - Slajd 9
Chrześcijaństwo - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Chrze ś cijańs two
2
Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm. Jest oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa przekazanym w ewangeliach kanonicznych oraz treści pism religijnych składających się na Biblię. Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w Palestynie.
3
PRAWOSŁAWIE Prawosławie doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej). Najbardziej widoczną cechą Prawosławia jest jego bogate życie liturgiczne i jego wierność tradycji apostolskiej. Prawosławni chrześcijanie wierzą w to, że ich Kościół chroni tradycję i jest kontynuacją Kościoła starożytnego, w przeciwieństwie do innych odłamów chrześcijańskich, które odeszły od wspólnej tradycji Kościoła w pierwszych 10-ciu stuleciach. Dzisiaj Kościół prawosławny liczy około 300 milionów chrześcijan, którzy wierzą i praktykują tak jak zdefiniowano to na pierwszych 7-miu Soborach Powszechnych.
4
CERKIEW PRAWOSŁAWNA Cerkiew prawosławna, Kościół prawosławny trzecia co do wielkości wspólnota wyznaniowa і druga co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów chrześcijan, głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem.
5
KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY Kościół Prawosławny posiada wspólną dokrynę wraz z kościołem rzymskim, aż do chwili, gdy katolicy dodali do Wyznania Wiary słowo fifique czyli pochodzenia Duca Świętego od Ojca i Syna. Ta zmiana, używana za herezję, sprawiła, że Kościół prawosławny ewoluował naizależnie od Rzymu i papiestwa. Każdy Kościół prawosławny jest niezależny i kierowany przez biskura zwanego patriarchą. Księżmi (popami) mogą być także mężczyźni żonaci spośród kapłanów stanu wolnego. Ważne miejsce w liturgii zajmuje śpiew. Pieśniom nie towarzyszy żaden instrument. Kościół prawosławny, chociaż obecny w wielu regionach świata, najwięcej wiernych skupia we wschodnej części basenu Morza Śródziemnego, zwłszcza w Grecji, oraz w Europie Wschodnej.
6
KATOLICYZM Katolicyzm Jedno z najliczniejszych wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu. Też ogół zasad wiary i życia religijnego, do których odwołuje się Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi, pozostającymi z nim w pełnej jedności. Katolicyzm ukształtował się z pierwotnego chrześcijaństwa. Cezury jego podziału na katolicyzm w formie starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej stanowią daty: przełom II i III wieku proces strukturyzacji wspólnoty chrześcijańskiej, 692 rok zerwanie na synodzie trullańskim jedności kościołów wschodnich z rzymskim, XVI wiek reformacja.
7
Protestantyzm PROTESTANTYZM JEDNA Z GŁÓWNYCH GAŁĘZI CHRZEŚCIJAŃSTWA, OBOK KATOLICYZMU I PRAWOSŁAWIA, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ WSPÓLNOTY RELIGIJNE POWSTAŁE NA SKUTEK RUCHÓW REFORMACYJNYCH WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO ROZPOCZĘTYCH WYSTĄPIENIEM MARCINA LUTRA W XVI WIEKU ORAZ RUCHÓW PRZEBUDZENIOWYCH W ŁONIE MACIERZYSTYCH WYZNAŃ PROTESTANCKICH W KOLEJNYCH STULECIACH. W ŁONIE KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH WYRÓŻNIĆ MOŻNA KILKA WIODĄCYCH WYZNAŃ, Z CZEGO GŁÓWNE TO: LUTERANIZM, EWANGELICYZM REFORMOWANY (W TYM PREZBITERIANIZM I KONGREGACJONALIZM), ANGLIKANIZM (JEŚLI ZALICZYMY GO DO PROTESTANTYZMU), BAPTYZM, METODYZM, ADWENTYZM I PENTEKOSTALIZM.
8
Restoracjonizm
9
RESTORACJONIZM Restoracjonizm w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te wyznania chrześcijańskie, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk. Dotyczy to głównie wyznań chrześcijańskich, mających swój początek w drugim wielkim przebudzeniu na początku XIX wieku. Należy zwrócić uwagę, że każde wyznanie wpisujące się w ten nurt posiada inną wizję tzw. apostolskiego modelu chrześcijaństwa. Stąd w obrębie tego nurtu istnieje silne zróżnicowanie doktrynalne, zaś różne ruchy restoracjonistyczne bardzo często są niezależne od siebie nawzajem.
10
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ Koniec

Mogą Cię zainteresować

Kim są święci - Slajd 1

Kim są święci

Kim są święci
Konfucjanizm - Slajd 1

Konfucjanizm

Konfucjanizm
Święty Ojciec Pio - Slajd 1

Święty Ojciec Pio

Święty Ojciec Pio
8 błogosławieństw - Slajd 1

8 błogosławieństw

8 błogosławieństw

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?