Liczby całkowite

Liczba slajdów:
23
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
458.50 KB
Ilość pobrań:
25
Ilość wyświetleń:
3791
Kategoria:
Liczby całkowite - Slajd 22
Liczby całkowite - Slajd 0
Liczby całkowite - Slajd 1
Liczby całkowite - Slajd 2
Liczby całkowite - Slajd 3
Liczby całkowite - Slajd 4
Liczby całkowite - Slajd 5
Liczby całkowite - Slajd 6
Liczby całkowite - Slajd 7
Liczby całkowite - Slajd 8
Liczby całkowite - Slajd 9
Liczby całkowite - Slajd 10
Liczby całkowite - Slajd 11
Liczby całkowite - Slajd 12
Liczby całkowite - Slajd 13
Liczby całkowite - Slajd 14
Liczby całkowite - Slajd 15
Liczby całkowite - Slajd 16
Liczby całkowite - Slajd 17
Liczby całkowite - Slajd 18
Liczby całkowite - Slajd 19
Liczby całkowite - Slajd 20
Liczby całkowite - Slajd 21
Liczby całkowite - Slajd 22
Liczby całkowite - Slajd 0

Treść prezentacji

1
MATEMATYKA Liczby całkowite
2
Mapa pogody 0 1 SUWAŁKI 2 4 1 ZAKOPANE - -2
3
Jaka temperatura jest w : 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! ! !!!! ! !!!! ! !!!! ! !!!! KRAKOWIE -3 -2 -1 0 1 2 3 4 !!!! 5 -1 !!! ! !!!! ! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SZCZECINI -3 -2 -1 0 1 2 3 4 !!-3 !!5 E ZAKOPANEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -3 -2 -1 0 1 2 3 4 !!5!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GDAŃSKU -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!! POZNANIU WARSZAWIE SUWAŁKAC -3 -2 -1 0 1 2 3 4 !!!! 5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4 !!!!!!!!!!!!! -1 0 1 2 3 4 !!!!!!! 5!-3!!!!!-2-2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -3 -2 -3 -1 -2 0 -1 1 0 2 1 3 2 4 3 4
4
-3 -2 -1 0 1 2 4 ! ! ! ! ! ! ! -3 -2 -1 0 1 2 3 ! ! 5Temperatura dodatnia występuje Krakowi , Poznaniu, Warszawie w: e Temperatura ujemna Szczecini , Zakopanem , Suwałkac występuje w: e Temperatura zerowa h Gdańsku w: występuje Na osi liczbowej leżą: ! 4 Na osi liczbowej leżą: Liczby Zapamięt - na prawo od zera dodatnie Liczby ujemne - na lewo od aj zera jest ani liczbą dodatnią ani ZERO -nie ujemną
5
Liczby przeciwne ! ! ! ! ! ! ! ! -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ! ! 4 Na5osi liczbowej zaznaczone punkty leżą - po przeciwnych stronach zera -zera w jednakowej od zera odległości -2 i 2, -4 i 4, -1 i 1 Liczby przeciwne Zapamiętaj !Liczby przeciwne różnią się znakiem, leżą na osi liczbowej po przeciwnych stronach zera i w jednakowej od niego
6
W przedstawionych na mapie temperaturach powietrza , występują liczby przeciwne. -1 i 1 to Szczecin i -2 i 2 Kraków to Suwałki i Poznań Pomyśl jaka liczba jest przeciwna do danej. kliknij myszką otrzymasz poprawną odpowiedź. Następny 0 i 0 9 i -9 slajd kliknij ! Zapamięt 11 i -11 Liczbą myszką przeciwną aj ZERAjes ZERO -23 i 23 doLiczby naturalne i liczby t do 30 i -305 nich przeciwne to LICZBY 598 i -98 CAŁKOWITE. i 5678
7
Wartość bezwzględna liczby całkowitej Zapamiętaj !Wartość bezwzględna liczby, to odległość liczby od zera na osi liczbowej. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ! ! 5 6 Wartość bezwzględną -5 zapisujemy liczby : -5 Zapamięt 5 -1 1 Zapamięta aj bezwzględną j 3 3 0 0 Wartością ZERA jest zawsze ZERO. -3 3 !
8
! Zapamiętaj Wartością bezwzględną liczby ujemnej jest liczba przeciwna do NP:niej. -54 54 Wartością bezwzględną liczby dodatniej jest ta sama liczba. NP: 102 102 Pomyśl jakie liczby wpisać w przedstawionych przykładach. Jeżeli wiesz, kliknij otrzymasz właściwą odpowiedź. -75 75 315 315 -500 500 0 0 -63 63 707 707 100 1000 0 -1501150 -984 1 984
9
Porównywanie liczb całkowitych. Na osi przedstawione są liczby, odpowiadające temperaturom zaznaczonym na mapie ! ! ! ! ! ! ! ! -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ! ! 5Najwyższa 6 temperatura jest w Warszawie, najniższa w Zakopanem. Ponieważ na osi liczbowej liczby uporządkowane są rosnąco (zgodnie z kierunkiem zwrotu osi) więc: 4 ! -3 -2 -1 0 1 2 4 LICZBY UJEMNE NIEDODATNIE LICZBY DODATNI NIEUJEMNE E
10
Uporządkujmy rosnąco 2 dodatnie: 4 przedstawione 1 liczby Uporządkujmy wartości bezwzględne tych liczb: 1 2 4 Zauważ ! Uporządkujmy rosnąco -2 -1 przedstawione-3liczby ujemne : Uporządkujmy wartości bezwzględne 3 2 1 tych liczb: Zauważ Zapamiętaj Z liczb WIĘKSZAjest ta liczba, której wartość bezwzględna jest WIĘKSZA. dodatnich Z liczb WIĘKSZA jest ta liczba, ujemnych której wartość bezwzględna MNIEJSZA. jest Liczba 0 jest WIĘKSZ od każdej liczby Liczba 0 jes MNIEJSZA od każdej dodatniej A ujemnej . liczby
11
Dodawanie liczb całkowitych Temperatura w jest wyższa od peratury w o: 3 temWarszawie -2 0 2 4 Krakowie 1 ! ! ! ! ! ! -2 -1 0 1 2 3 ! Dodajemy 4 41 liczby dodatnie 3 Temperatura w jest wyższa od Poznaniu peratury w Krakowie tem1 Dodajemy 21 o: liczby 1 ! Zapamięt dodatnie Suma liczb dodatnich jest liczbą aj dodatnią. w Temperatura jest wyższa od ratury w Suwałkach o: Suma 2tempeGdańsku liczb 0 -2 2 0 przeciwnych
12
Temperatura w 0 jest wyższa Gdańsku : od temperatury w -1 oSzczecinie: jeden 1 stopień: Suma liczb -1 1 0 przeciwnyc 0 od temperatury -3 hw o trzy 3 Zakopanem: Suma liczb stopnie: -3 3 0 przeciwnyc ! Zapamięt 0 h Suma liczb przeciwnych ZEREM aj Pomyśl, jaką liczbę wstawić w jest . wyznaczone Kliknij miejscemyszką otrzymasz poprawną odpowiedź. -9 9 0 -11 11 0 -50 50 0 (-17 17) 17 0 17 17
13
Na osi zaznaczone są liczby odpowiadające tem -peraturom powietrza w: Szczecinie i -2 Zakopanem -3 ! ! ! ! ! ! -1 -4 -2 -1 0 1 ! -3 2 Temperatura w Zakopanem jest niższa od 2 tem- peratury w Szczecinie o: --3 - -1 (-2) Dodajemy dwie liczby ujemne. Temperatura w jest niższa od peratury w Szczecinie o:1temSuwałkach Dodajemy dwie liczby --2 - -1 (-1) ujemne ! Zapamiętaj Suma liczb ujemnych jest liczbą ujemną.
14
Na osi liczbowej zaznaczone są liczby, odpowia- dające temperaturom Zakopane powietrza w: m i Krakowie ! -3 ! ! -2 ! 4 ! -1 0 ! ! 1 2 ! 3 jest Temperatura w jestWiększa wyższa od wartość stąd bezwzględna liczby Krakowie ratury w o 4 tempedodatniej Zakopanem -3 4 1 1 ! -3 3 4 4 4 3 4-31 Sprawdźmy 1o ile wyższa jest temperatura Większa jest wartość stąd w Szczecinie od temperatury w Zakopanem bezwzględna o 2 ujemnej -3 2 -1-1!2 -3 3 2 2 liczby 32 3-21 Zwróćmy uwagę na wartości bezwzględne wanych doda- liczb.(Odległości liczb od zera na osi liczbowej.)
15
! Zapamięta Aby j dodać dwie liczby różnych znaków, od większej wartości odjąć należy bezwzględnej mniejszą wartość bezwzględną i przed wynikiem postawić znak tej która wartość liczby,ma większą Wynik bezwzględną. Pomyśl jaki jest wynik dodat Wynik Jeżeli wiesz, kliknij. Otrzymasz właściwą dodawania. dodat Wynik ni odpowiedź. 5-3 -3 5 2 ni dodat 7 (-4) 3 7 -4 ni Wynik Wynik 10 (-15) -5 15 ujemn Wynik ujemn 10 y -27 20 -7 27 - 20 y ujemn -55 15 -40 55 - 15 y 110 (-90) 20 110 -
16
Odejmowanie liczb całkowitych -3 -2 4 ! ! ! ! ! ! ! ! -4! -3 ! -2 -1 0 1 2 3 4 5 między temperaturą w Różnica Warszawie w a temperaturą wynosi: 7 -3 i 3 to Zakopanem 4 (-3) 7 4 3 7 liczby 4 i 4-2 Suma odległości liczb i 3 od zera na przeciwne osi liczbowej wynos 67 i Różnica między temperaturą w a temperaturą w wynosi Warszawie 2 i 2 to6 Suwałkach 4 (-2) 6 4 2 6 liczby przeciwne Zapamięta Odjąć liczbę, to j znaczy do odjemnej dodać liczbę przeciwną ! .
17
Pomyśl, jaki będzie wynik przedstawionych działań. Kliknij myszką. Otrzymasz właściwą -3 7 -10 odpowiedź. wynik - 3 (-7) 19 (ujemny wynik dodatni 19 9 10 9) 20 (-2) 22 wynik dodatni 20 2 wynik 10 (-40) 10 40 -30 wynik -15 10 -15 (-10) -5 ujemny ujemny 10 90 wynik dodatni 10 (-90) 100 Pomyśl, jaką liczbę wstawić w wyznaczone miej-Kliknij sca. myszką, otrzymasz właściwą odpowiedź. 3 - 13 -7 - 3 -10 -10 3 - (-2) 5 -8 (9 6) -8 - 3 -11 -3 (-6) 3 (2 5) (-3) -3 - (-3) 0
18
Mnożenie liczb -3 -2 -2 -3 -2 całkowitych. ! ! ! ! ! ! -7 ! -6 ! -5 -4 -3 -2 -1 ! 0 ! 1 ! !. Zauważ 3 (-2) (-2) (-2) (-2) -6 : -3 . 2 -3 (-3) -6 Suma liczb . . Możemy zapisać:-3 2 3 (-2) -6 przeciwnyc Zapamięt Iloczyn dwóch h liczb różnych znaków jest liczbą aj . . Zauważ -3 (5 5) -3 0 0 ujemną. (-) (-3) .5 0 : -3 .Zauważ: (-5 5) (-) -3 ..(-5) Zapamięt 15 -15 Iloczyn dwóch liczb jednakowych znaków aj jest liczbą dodatnią. ! (-) . ()() ! (-) . (-)( () . ()()
19
Pamiętaj o kolejności Pomyśl jaką liczbę wstawić w działańKliknijmiejsca. myszką, otrzymasz właściwą wyznaczone odpowiedź. -6 . (-2) 12 -7 . 5 -35 . (-3) -9 -9 . -2 18 . 5 -5 -25 3 2 . (-10) -20 72 . -1 -72 . 0 0 - (-5 5) . 6 0 .6 0 2 . (-3 6) 2 . 3 6 -3 . (7 - 8) -3 . -1 3 -10 . (-7 3) -10 . -10 100 3 .(9 10) -3 -3 2. 2 1 (5 6) . -9 9
20
Dzielenie liczb całkowitych Temperatury powietrza przedstawione na mapie wynoszą w: 4 , 0, 2 Ilość miast:3 Gdańsku Poznaniu Warszawi Średnia temperatura powietrza w tych e miastach : 0) :3 66 : 3: 3 2Stąd że -2. 3 -6 ( 2 to 4 2 Zauważ: mamy: : (-2) 3 ():()() -6 Zauważ (-):(-)() (-):(-)() Iloraz liczb dodatnich jest liczbą : Iloraz liczb ujemnych jest liczbą dodatnią. dodatnią . : NP 20 2 10 NP: -20 :(-2) 10 : ():()() (-) : (-) ()
21
temperatury powietrza przedstawione na mapie wynoszą w : Zakopanem-3 : ,Szczecinie-1 :, -2 Suwałkach : Ilość miast:3 Średnia temperatura powietrza w tych ((-3) to(-2 miastach : ) (-1)) : 3 -6-6: :33-2 -2 Zauważ: (-) (-):()(-) :()(-) (-):()(-) NP -20 : 2 -10 : -55 : 5 Wiemy -11 że 6 . (-3) stąd66: :(-3) (-3) -2 -2 ():(-)(-) Zauważ-2():(-)(-) NP: 8 : (-4) ():(-)(-) : 100 : (-10) -2 -10
22
! Zapamięta jIloraz liczb ojednakowyc znakac h h jest liczbądodatnią Iloraz liczb.oróżnyc znakachjest liczbą ujemną h . jaką liczbę wstawić w wyznaczone Pomyśl miejsce. kliknij myszką, otrzymasz właściwą odpowiedź. 3 -3 9: -5 : 1 -5 40 :- -4 -9 -10 2 18 : -28: (-7) 4 60 : (-20) -3 -2 -14 : 7 12 -10 -120 : 33 : (-11) -3 -72 : 9 -8
23
Prezentacja umożliwi Kliknij Ci myszką poznanie i zapamiętanie i zakończ wiadomości o liczbach pracę. całkowi- tych. Pamiętając o zasadach działań, możesz rozwiązywać zadania, które pomogą Ci utrwalić nowe pojęcia. POWODZENIA ! ! !

Mogą Cię zainteresować

Kąty wierzchołkowe - Slajd 1

Kąty wierzchołkowe

Kąty wierzchołkowe
Liczba PI na przestrzeni wieków - Slajd 1

Liczba PI na przestrzeni wieków

Liczba PI na przestrzeni wieków
Wielcy matematycy - Slajd 1

Wielcy matematycy

Wielcy matematycy
Rzymski system liczbowy - Slajd 1

Rzymski system liczbowy

Rzymski system liczbowy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?