Elektrownie

Liczba slajdów:
21
Autor:
Agata Sieczka
Rozmiar:
1.62 MB
Ilość pobrań:
1
Ilość wyświetleń:
877
Kategoria:
Elektrownie - Slajd 20
Elektrownie - Slajd 0
Elektrownie - Slajd 1
Elektrownie - Slajd 2
Elektrownie - Slajd 3
Elektrownie - Slajd 4
Elektrownie - Slajd 5
Elektrownie - Slajd 6
Elektrownie - Slajd 7
Elektrownie - Slajd 8
Elektrownie - Slajd 9
Elektrownie - Slajd 10
Elektrownie - Slajd 11
Elektrownie - Slajd 12
Elektrownie - Slajd 13
Elektrownie - Slajd 14
Elektrownie - Slajd 15
Elektrownie - Slajd 16
Elektrownie - Slajd 17
Elektrownie - Slajd 18
Elektrownie - Slajd 19
Elektrownie - Slajd 20
Elektrownie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Moim tematem prezentacji jest elektrownia oraz jej rodzaje. Elektrownie w naszym życiu oraz środowisku odgrywają ważną role. Dzięki nim możemy czerpać wiele energii poprzez elektrownie takie jak: wodna, słoneczna, wiatrowa czy cieplna. Ale niestety nie wszystkim elektrownią możemy zawdzięczać same plusy. Są takie które mogą być wykorzystane do złych celów, np. elektrownia jądrowa. Nie są rozpowszechnione w każdym kraju czy regionie, gdyż mają wysokie koszty budowy, potrzebują odpowiednich warunków, np. takie jak ukształtowanie trenu. Mam nadzieje, że moja prezentacja przybliży choć troszkę znaczenie elektrowni dla ludzi i otaczającego ich środowiska. ZAPRASZAM;)
2
Zakład przemysłowy wytwarzający energie elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Wyróżniamy elektrownie takie jak: -elektrownia cieplna -elektrownia jądrowa -elektrownia wodna -elektrownia słoneczna -elektrownia wiatrowa -elektrownia szczytowo-pompowa -elektrownia geotermiczna -elektrownia maretermiczna -elektrownia maremotoryczna
3
Elektrownia cieplna To zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Plusy: -posiada nowoczesne technologie -dostarczają dużo energii, dlatego są zlokalizowane w pobliżu miejsc o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną -tańszy prąd -w czasie wytwarzania energii nie ma hałasu -podstawową zaletą elektrowni cieplnych jest wykorzystywanie paliwa produkowanego (wydobywanego) w kraju Minusy: -w razie awarii bardzo dotkliwie skaża środowisko -stanowi doskonały cel ataków terrorystycznych -emisja do atmosfery dwutlenku węgla co powoduje efekt cieplarniany -zanieczyszczenie powietrza jako konsekwencja procesu spalania paliw kopalnych -konieczność pozyskiwania wody niezbędnej do chłodzenia co niesie za sobą straty -zmiana krajobrazu -zakłócenia klimatu akustycznego -zakłócenia fal radiowych i telewizyjnych -przenikanie odpadów radioaktywnych do atmosfery -zagrożenie dla przelatujących ptaków
4
5
Elektrownia jądrowa To energia uzyskiwana na drodze kontrolowanych przemian jądrowych. Uzyskiwana jest głównie w wyniku rozszczepienia ciężkich jąder atomowych w niewielkim stopniu w wyniku rozpadów promieniotwórczych, trwają prace nad kontrolowanym przeprowadzaniem reakcji fuzji lekkich jąder atomowych. Plusy: -Wielkości rocznej produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wskazuje na większe w nich wykorzystanie zainstalowanej mocy w stosunku do innych źródeł pozyskiwania energii, -Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko, -Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów, -Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania, -Ogranicza eksploatację paliw kopalnych, -Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania. Minusy: -Awarie urządzeń, w których zachodzą reakcje jądrowe, są groźne w skutkach dla środowiska, -problemy związane z wydobyciem uranu, jego transportem, przeróbką paliwa jądrowego oraz składowaniem odpadów jądrowych, -Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego, -Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów, -W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego, -Wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną powłokę środowiska.
6
7
Elektrownia wodna To zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Plusy: -Czyste odnawialne źródło energii, -Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni, -Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni, -Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi, -darmowa energia. Minusy: -Zależność od opadów deszczu, -Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt, -Lokalne zmiany klimatyczne, -duże koszty produkcji i budowy, -duży nakład finansowy, -deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego.
8
9
Elektrownia słoneczna Gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Plusy: -ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem -ogniwa słoneczne są niezawodne -możliwość korzystania z niej w szerokiej skali na świecie -darmowa energia -nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania -nie emitują zanieczyszczeń do środowiska Minusy: -brak pobierania energii w nocy -wysokie koszty magazynowania energii -zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego -lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjające wykorzystywania energii -instalacja ogniw zajmuje duże obszary -duże koszty produkcji i budowy -trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji
10
11
Elektrownia wiatrowa To zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Plusy: -nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja -mało szkodliwe dla środowiska -nie emituje zanieczyszczeń do środowiska -nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania -nie pociąga za sobą produkcji odpadów Minusy: -hałas -ujemny wpływ na ptactwo -niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt -zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu -duży nakład finansowy -deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego
12
13
Elektrownia szczytowopompowa Zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. Plusy: -nie wydzielają szkodliwych substancji dla środowiska i otoczenia, -do wytworzenia energii elektrycznej potrzebna jest jedynie siła spadającej wody, -nie pracuje zbyt głośno, w porównaniu z elektrowniami wiatrowymi. Minusy: -część energii elektrycznej jest tracona (ok. 30) podczas wpompowywania w nocy wody do górnego zbiornika -takie elektrownie musza być budowane w miejscach zmiany zapotrzebowania na energie elektryczną (w dzień większe, w nocy mniejsze), ponieważ górny zbiornik nie zdoła napełnić się tylko z opadów oraz dopływów rzek.
14
15
Elektrownia geotermiczna Inaczej geoelektrownia, wytwarza prąd elektryczny z energii geotermicznej (ciepło wnętrza Ziemi). Plusy: -duża zdolność generowania energii przy zachowaniu znikomego wpływu na środowisko naturalne, -nie zanieczyszczają powietrza. Minusy: -drogie instalacje, -problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń, -odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie, -uwalnia się radon i siarkowodór, -niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód głębinowych.
16
17
Elektrownia maretermiczna Elektrownia wytwarzająca prąd z różnicy temperatur między ciepłymi warstwami powierzchniowymi, a zimnymi warstwami głębinowymi morza lub oceanu. Plusy: -brak emisji jakichkolwiek gazów lub wytwarzania ścieków, -zużywanie niewielkich ilości energii na potrzeby własne, -charakteryzują się one niewielką pracochłonnością - sporadyczny nadzór techniczny, -budowla piętrząca może również w pewnym stopniu osłabić wielkość zatapiania okolic w przypadku występowania powodzi. Minusy: -mają bardzo małe zastosowanie w pozyskiwaniu energii, -zasilanie ujść rzek, -erozja brzegowa na wskutek wahań wody, -utrudnienie wędrówek ryb w górę rzeki.
18
19
Elektrownia maremotoryczna Elektrownia przetwarzająca energię pływów morskich na energię elektryczną. Plusy: -długi okres eksploatacji elektrowni, -woda pochodzi z pływów morskich, -elektrownia jest ekologiczna, -przyjazne dla atmosfery, gdyż nie wydzielają żadnych szkodliwych związków chemicznych. Minusy: -muszą posiadać urozmaiconą linie brzegową oraz jej ukształtowanie.
20
21
Bibliografia Internet Encyklopedia Eureka Wyk. Agata Sieczka

Mogą Cię zainteresować

Jak działa elektrownia wiatrowa? Jak zbudować model wiatraka? - Slajd 1

Jak działa elektrownia wiatrowa? Jak zbudować model wiatraka?

Jak działa elektrownia wiatrowa? Jak zbudować model wiatraka?
Jak powstają opady i osady atmosferyczne? - Slajd 1

Jak powstają opady i osady atmosferyczne?

Jak powstają opady i osady atmosferyczne?
Oddziaływania elektromagnetyczne - Slajd 1

Oddziaływania elektromagnetyczne

Oddziaływania elektromagnetyczne
Poznaj właściwości światła - Slajd 1

Poznaj właściwości światła

Poznaj właściwości światła

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?