Historia

Powstanie Styczniowe

6 lat temu

Zobacz slidy

Powstanie Styczniowe - Slide 1
Powstanie Styczniowe - Slide 2
Powstanie Styczniowe - Slide 3
Powstanie Styczniowe - Slide 4
Powstanie Styczniowe - Slide 5
Powstanie Styczniowe - Slide 6
Powstanie Styczniowe - Slide 7
Powstanie Styczniowe - Slide 8
Powstanie Styczniowe - Slide 9
Powstanie Styczniowe - Slide 10
Powstanie Styczniowe - Slide 11
Powstanie Styczniowe - Slide 12
Powstanie Styczniowe - Slide 13

Treść prezentacji

Slide 1

POWSTANIE STYCZNIOWE Klaudia Koszowska III F

Slide 2

KRÓTKO O POWSTANIU Do wybuchu Powstania Styczniowego doszło 22 stycznia 1863 roku na ziemiach Królestwa Polskiego, oraz 1 lutego tego samego roku na Litwie. Powstanie obejmowało tylko ziemie zaboru Rosyjskiego. Miało charakter wojny partyzanckiej. Było to największe polskie powstanie narodowe. Zakończyło się w październiku 1864 roku, klęską Polski i Litwy. Herb Powstania Styczniowego Złożony z herbów polskiego- Orła Białego, litewskiej- Pogoni ukraińskiego- Michała Archanioła

Slide 3

PRZED POWSTANIEM Po przegranej wojnie krymskiej car Aleksander II Romanow zniósł stan wojenny w Królestwie Polskim. Wtedy też, w wyniku ogłoszonej amnestii, umożliwiono powrót emigrantom politycznym i zesłańcom, złagodzono represje wobec Polaków. Czas ten nazywamy wiosną lub odwilżą posewastopolską. W Warszawie została otwarta wtedy Akademia Medyko-Chirurgiczna, a także w 1858 Towarzystwo Rolnicze. Wpływ na wybuch powstania miał Aleksander Wielopolski zarządzając brankę, czyli pobór Polaków do armii rosyjskiej. W czasie odwilży posewastopolskiej powstały 2 polskie ugrupowania dążące Aleksander II Romanow

Slide 4

UGRUPOWANIA PATRIOTYCZNE Biali Aktywna działalność inteligencji Uzależnienie wybuchu powstania od mocarstw zachodnich (Anglia, Francja) Konieczność uwłaszczenia chłopów i wypłat odszkodowań dla dzieci Czerwoni Uwłaszczenie chłopów bez odszkodowań dla właścicieli ziemkich Wywołanie powstania przy zaangażowaniu wyłącznie sił własnych Rozbudowa sieci konspiracyjnej służącej zbrojnym celom Angażowanie w działania tylko ludzi młodych

Slide 5

WIELOPOLSKI PRZECIW POLSCE Możniejsza szlachta i burżuazja natomiast dążyły do porozumienia z Rosją. Chcąc uchronić swój majątek oraz dogodną pozycje podporządkowywali się zaborcy. Arystokraci chcieli przywrócić sytuację sprzed 1830 roku oraz przez współprace z Rosją poszerzyć reformy. Na ich czele staną Aleksander Wielopolski, polski polityk, hrabia, margrabia Gonzaga-Myszkowski. Ugrupowanie złożone z wyższych grup społecznych nie miało swojej nazwy. Aleksander Wielopolski

Slide 6

MANIFESTY Przed powstaniem dochodziło do licznych manifestacji ze strony Polaków. Odbywały się one najczęściej w czasie ważnych rocznic, zjazdów. W manifestach udział brało po kilkanaście tysięcy osób. Demonstracyjnie noszono wówczas tradycyjne stroje narodowe oraz śpiewano pieśni patriotyczne. Manifestacje były odbierane przez Rosjan jako rodzaj buntu. Były przez nich krwawo tłumione, a Polacy biorący w nich udział, często płacili za to życiem. W celu ujarzmienia nastrojów, car Aleksander II zmuszony był do nowych ustępstw. W lutym 1861 roku przywrócił Radę Stanu oraz Komisję Wyznań i Oświecenia Publicznego, której dyrektorem został właśnie Aleksander Wielopolski. Chcąc pokrzyżować plany organizacjom spiskowym, zarządził przeprowadzenie branki

Slide 7

PRZEBIEG POWSTANIA 1.Ustawienie manifestu tymczasowego Rządu Narodowego. 2. Władze powstańcze. 3. Taktyka wojny partyzanckiej. 4. Stanowisko mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej: sympatia, niewielka pomoc finansowa w postaci broni, brak poważniejszych działań. 5. Tajne państwo powstańcze. 6. Sprawa chłopska w czasie powstania: Rząd Narodowy znosi formalnie wszelkie różnice stalowe. Uwłaszcza chłopów lecz nie ma środków, żeby ich uwłaszczyć. W marcu 1864r. car ogłasza uwłaszczenie chłopów, czym odciąga ich od powstania. 7.Dekret o uwłaszczeniu 8. Upadek powstania. 9. Udział ochotników spoza granic Królestwa Polskiego.

Slide 8

NAJWAŻNIEJSZE BITWY Powstańcy stoczyli w trakcie powstania 73 bitwy. Między innymi: Pod Pod Pod Pod Pod Pod Pod Pod Ciołkowem 22 stycznia 1863 Węgrowem 03 lutego 1863 Staszowem 17 lutego 1863 Miechowem 17 lutego 1863 Małogoszczem 24 lutego 1863 Grochowiskiem 18 marca 1863 Ignacewem 09 czerwca 1863 Żyrzynem 08 sierpnia 1863

Slide 9

ARMIA POWSTANCZA Powstańcy byli uzbrojeni w rewolwery, które umożliwiały oddanie sześciu serii strzałów bez potrzeby nabijania broni. Używane były głównie przez oficerów. Powstańcy używali także sztucerów myśliwskich, jednak nie dorównywały one jakością broni rosyjskiej. Karabin z długim bagnetem był podstawowym uzbrojeniem żurawi śmierci. Żołnierze kawalerii oraz powstańcy wywodzący się ze szlachty nosili przy sobie szable. W ubiorze charakterystyczna była czapka konfederacka z biało-czerwoną kokardką , która często stanowiła jedyny znak rozpoznawczy dla żołnierzy oddziałów partyzanckich.

Slide 10

POLSCY PRZYWÓDCY Marian Langiewicz Zygmunt Sierakowski Jarosław Dąbrowski ks. Stanisław Brzóska

Slide 11

POLSCY PRZYWÓDCY Zygmunt Padlewski Ludwik Mierosławs ki Józef HaukeBosak Romuald Traugutt

Slide 12

SKUTKI POWSTANIA Śmierć wielu ludzi Zsyłki na Syberie i przesiedlenia Dekret o uwłaszczeniu wydany przez cara Konfiskata majątków powstańców Utrata autonomii i likwidacja odrębności Królestwa Polskiego Zmienienie nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański Bezwzględna Rusyfikacja Ustawa Kagańcowa Przyspieszenie uwłaszczenia chłopów na terenach KP Zlikwidowanie budżetu KP Zamknięcie Szkoły Głównej w Warszawie (zastąpienie jej Uniwersytetem Rosyjskim) Zakazanie działalności oświaty i kultury polskiej Kasacja Klasztorów Katolickich, które pomagały powstańcom Umocnienie polskiej świadomości narodowej

Slide 13

DZIEKUJE ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI

Dane:
  • Liczba slajdów: 13
  • Rozmiar: 5.04 MB
  • Ilość pobrań: 1062
  • Ilość wyświetleń: 13575
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie