Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej

Liczba slajdów:
20
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.86 MB
Ilość pobrań:
111
Ilość wyświetleń:
3899
Kategoria:
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 19
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 0
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 1
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 2
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 3
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 4
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 5
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 6
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 7
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 8
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 9
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 10
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 11
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 12
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 13
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 14
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 15
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 16
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 17
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 18
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 19
Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Daleki Wschód po II wojnie światowej Chiny, Japonia, Wietnam.
2
Japonia po II wojnie światowej Japonia po klęsce w wojnie zmuszona została oddać swoje posiadłości terytorialne zdobyte od końca XIX wieku Koreę, Tajwan, Kuryle i wyspy na Pacyfiku. Okupujące Japonię Stany Zjednoczone wymusiły wprowadzenie rządów demokratycznych, ale cesarz Hirohito musiał zaprzeczyć boskości pochodzenia cesarzy Japonii.
3
Formalna okupacja USA zakończyła się w 1952 roku, a w 1956 r. Japonia została przyjęta do ONZ. Do dziś jednak pozostaje nierozwiązany spór Japonii i Rosji o wyspy Kurylskie. Po II wojnie światowej Japonia zmieniła kierunek swej polityki i związała się bardziej z USA i państwami zachodu, dzięki czemu od lat 50. XX wieku rozpoczął się szybki wzrost gospodarczy tego kraju. Już w końcu lat 50. stała się drugą po USA potęgą gospodarczą świata.
4
Chiny Po II wojnie światowej Chiny traktowano jako państwo zwycięskie, dzięki czemu znalazły się w gronie członków stałych Rady bezpieczeństwa ONZ. Rzeczywiście jednak pozostawały państwem zacofanym i słabo rozwiniętym. Dodatkowo sytuację pogarszał stały konflikt pomiędzy komunistami pod wodzą Mao Tse- tunga a rządzącym Kuomintangiem na czele z Czang Kaj-szekiem. W 1937 strony te zaczęły współpracę, ale w po wojnie w 1947 r. na nowo rozgorzały walki.
5
Komuniści wspierani przez ZSRR uzyskiwali coraz większą przewagę i poparcie społeczne, Kuomintang coraz bardziej krytykowany tracił kontrolę nad państwem. W 1949 r. siły komunistyczne wkroczyły do Pekinu i proklamowały utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. Kuomintang na czele z Czang KajSzekiem schronił się na Tajwanie. Niemniej każda ze stron uważała się za legalnego reprezentanta państwa chińskiego. Władze w Pekinie uznane zostały przez państwa sowieckie, natomiast Kuomintang uznawały Stany Zjednoczone i ich sojusznicy to z nim utrzymywane były stosunki dyplomatyczne, a również rząd tajwański uznawany był przez ONZ jako jedyny reprezentant kraju.
6
Tybet W 1951 r. Mao Tse-tung podporządkował sobie cały obszar Chin kontynentalnych, włączając w to Tybet. W ciągu kilku lat Chiny umocniły tam swoja władzę wprowadzając m.in. kolektywizację rolnictwa, nacjonalizację przemysłu, ateizację życia społecznego. W 1959 r. wojska komunistyczne stłumiły powstanie Tybetańczyków. Dziesiątki tysięcy Tybetańczyków opuściło kraj razem ze swoim duchowym przywódcą Dalajlamą XIV.
7
Przemiany w Chinach Po opanowaniu całkowitej władzy w Chinach (1959) Mao Tse-tung rzucił hasło Wielkiego Skoku tj. szybkich reform mających doprowadzić Chiny do przemysłowej potęgi. Brakowało jednak sprecyzowanego planu działania, dlatego Wielki Skok zakończył się całkowitą katastrofą i ogromnym kryzysem. Szacuje się że w tym czasie z powodu głodu zmarło ok.
8
Rewolucja kulturalna Upadek Wielkiego Skoku nadszarpnął autorytet przywódcy, więc z obawy przed utrata władzy w 1966 r. ogłosił tzw. rewolucję kulturalną oświadczył, że w szeregach aparatu państwowego znajdują się kontrrewolucjoniści, których należy zdemaskować i ukarać. Rozpoczęła się kampania czystek przeprowadzana przez oddane przywódcy młodzieżowe oddziały czerwonej gwardii hunwejbini. Oskarżanych o zdradę wyrzucano z domów, pozbawiano pracy, bito i lżono. Akcja trwała ok. 2 lat i dopiero w 1969 r. na polecenie Mao zakończono działania.
9
Po śmierci Mao Tse-tunga (1976) władzę przejął Deng Xiaoping, który rozpoczął politykę modernizacji wprowadzając do chin elementy wolnego rynku. Zaowocowało to błyskawicznym rozwojem chińskiej gospodarki. Na zmianach tych korzystały jednak tylko najbogatsze warstwy społeczeństwa. W Chinach nie zaszły jednak zmiany polityczne i partia komunistyczna dalej sprawuje tam władze. Od czasu do czasu pojawiają się próby demokratyzacji stosunków, jednak kończą się one porażką. Przykładem może być rok 1989, kiedy to demonstracje zwolenników demokracji zakończyła masakrą na placu Tienanmen.
10
Korea W 1948 r. z okupowanej przez ZSRR północnej części Płw. Koreańskiego utworzono Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD). Na południu tego półwyspu, która zajmowana była przez USA utworzono Republikę Korei. W 1950 na czele KRLD stanął Kim Ir Sen i rozpoczął wojnę z Koreą południową zajął niemal całe jej terytorium. W sprawę zaangażowała się ONZ i zadecydowała o skierowaniu do Korei sił międzynarodowych z przewagą sił amerykańskich.
11
12
Wojna koreańska 1950-53 Po zaciekłych walkach front ułożył się na dawnej linii demarkacyjnej amerykańsko sowieckiej na 38 równoleżniku. Głównodowodzącym siłami ONZ został gen. Douglas MacArthur, który przedstawił plan ataku na Chiny, czym niemalże doprowadził do wybuchu III wojny światowej. Prezydent Truman obawiając się kolejnej wojny nie zaakceptował tego planu i dodatkowo odsunął gen. MacArthura od funkcji w ONZ. Ostatecznie w 1953 r. Zawarto rozejm. Ustalił się podział między krajami na 38 równoleżniku, który trwa do dziś.
13
Wietnam Po II wojnie światowej w Indochinach wykształcił się bardzo silny ruch komunistyczny zarządzany przez Ho Szi Mina. Komunistom udało się wyprzeć z tamtych terenów Francuzów (po bitwie pod Dien Bien Phu) i zapanować nad terytorium. W 1954 r. na mocy postanowień w Genewie ustalono podział Wietnamu na dwie części na północy rządził komunistyczny rząd Ho Szi Mina (Demokratyczna Republika Wietnamu), na południu zaś powstała Republika Wietnamu wspierana przez USA.
14
Vietkong W latach 50. na obszarze Wietnamu Południowego wykształciła się komunistyczna partyzantka Vietkong nieoficjalnie wspierana przez Wietnam Północny (komunistyczny). Podejmowała ona walki przeciwko władzom demokratycznym na południu. W konflikt zaangażowały się Stany Zjednoczone, które oficjalnie działania rozpoczęły w 1965 r. Siły amerykańskie nie miały jednak doświadczenia w walkach z Vietkongiem i w ciężkich warunkach klimatycznych i terenowych. Ponosząc szereg porażek, w 1973 prezydent Nixon zdecydował o wycofaniu wojsk amerykańskich z wojny w Wietnamie.
15
16
W 1975 r. Vietkong i armia Wietnamu północnego zajęły republikę Wietnamu na południu i proklamowały powstanie zjednoczonej Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej. Dodatkowo komuniści przejęli władze w dwóch sąsiadujących państwach w Kambodży i Laosie. W Kambodży władzę przejęli wpierani przez Chiny tzw. Czerwoni Khmerzy pod przywództwem Pol Pota. Khmerzy stworzyli najkrwawszy reżim komunistyczny w dziejach stosując brutalny terror. Reżim ten upadł w 1979 r.
17
18
Indie Od I wojny światowej nasilał się w Indiach ruch wolnościowy mający na celu zrzucenie zwierzchnictwa angielskiego. Ruchem tym sterował istniejący od 1885 r. Indyjski kongres Narodowy. Jeden z jego przywódców Mahatma Gandhi propagował walkę o prawa bez stosowania siły. Zmian domagał się np. stosując głodówki. II wojna światowa spowodowała radykalizację nastrojów, a po jej zakończeniu rozpoczęły się plany dekolonizacji Indii.
19
Indyjski Kongres Narodowy domagał się utworzenia jednolitego państwa, natomiast opozycyjna Liga Muzułmańska domagała się podziału Indii na hinduistyczne i islamskie. Stronnictwa te nie mogąc dojść do porozumienia, w 1947 ogłosiły powstanie islamskiego Pakistanu i hinduistycznych Indii. Konflikt ten trwa do dziś. O przynależności do kraju zdecydować miała wola większości mieszkańców. Największą kwestię sporną stanowi sprawa Kaszmiru, który mimo iż jest muzułmański, należy do Indii. Pakistan stoczył z Indiami trzy wojny o Kaszmir (1947-48, 1965, 1973), ale kwestia ta nadal nie została wyjaśniona.
20
Azjatyckie tygrysy Są to kraje azjatyckie wzorujące się na modelu gospodarczym ukształtowanym przez Japonię. Dzięki dobrym inwestycjom i ciężkiej pracy kraje te dokonały ogromnego skoku cywilizacyjnego. Do azjatyckich tygrysów zaliczamy dziś Koreę Południową, Hongkong, Tajwan, Malezję, Singapur i Indonezję.

Mogą Cię zainteresować

Geneza II wojny światowej - Slajd 1

Geneza II wojny światowej

Geneza II wojny światowej
Ekspansja cywilizacji europejskiej - Slajd 1

Ekspansja cywilizacji europejskiej

Ekspansja cywilizacji europejskiej
Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 1

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości
Ustrój terytorialny Polski - Slajd 1

Ustrój terytorialny Polski

Ustrój terytorialny Polski

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?