Język Francuski

Odmiana czasowników - język francuski

5 lat temu

Zobacz slidy

Odmiana czasowników - język francuski - Slide 1
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 2
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 3
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 4
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 5
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 6
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 7
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 8
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 9
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 10
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 11
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 12
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 13
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 14
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 15
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 16
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 17
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 18
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 19
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 20
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 21
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 22
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 23
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 24
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 25
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 26
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 27
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 28
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 29
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 30
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 31
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 32
Odmiana czasowników - język francuski - Slide 33

Treść prezentacji

Slide 1

La main utile en route à connaissance du Pomocna dłoń drodze do fran Çw ais poznania języka francuskiego

Slide 2

WPROWADZENIE Owa prezentacja będzie dotyczyła odmiany czasowników I grupy z końcówką -er (les verbes du premier groupe en -er) oraz czasowników II grupy z końcówką -ir (les verbes du deuxième groupe en -ir) oraz czasowników nieregularnych III grupy (les verbes irréguliers du troisième groupe), a także przedstawię odmianę dwóch czasowników posiłkowych (les verbes auxiliaires): être (być) i avoir (mieć) w czasie teraźniejszym (Présent).

Slide 3

MENU GŁÓWNE Osoby w języku francuskim, czasowniki zwrotne Odmiana czasowników posiłkowych: être-być avoir-mieć Odmiana czasowników I grupy Odmiana czasowników II grupy Odmiana czasowników nieregularnych III grupy Odmiana wybranych czasowników nieregularnych Formowanie przeczenia

Slide 4

Osoby w języku francuskim

Slide 5

JA Je OSOBY TY Tu ON Il ONA Elle MY Nous WY Vous ONI Ils ONE Elles UWAGA: W języku francuskim funkcjonuje bezosobowa forma On, która w zdaniu odpowiada trzeciej osobie liczby pojedynczej lub wyraża myśli, uczucia pierwszej osoby liczby mnogiej.

Slide 6

CZASOWNIKI ZWROTNE Polskiemu zaimkowi zwrotnemu się odpowiadają następujące formy francuskie: w bezokoliczniku se (s przed samogłoską i spółgłoską h); w odmianie dla kolejnych osób w liczbie pojedynczej: me (m), te (t), se (s), w liczbie mnogiej: nous, vous, se (s).

Slide 7

PRZYKŁADY ODMIANY S appeler nazywać się osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga Se laver myć się osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je mappelle Nous nous appelons 1. Je me lave Nous nous lavons 2. Tu tappelles Vous vous appelez 2. Tu te laves Vous vous lavez 3. IlElleOn sappelle IlsElles sappellent 3. IlElleOn se lave IlsElles se lavent Se promener - spacerować osoba 1. 2. 3. liczba pojedyn cza Je me promène liczba mnoga Nous nous promenons Tu te promènes Vous vous promenez IlElleOn se promène IlsElles se promènent Se présenter przedstawiać się osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je me présente Nous nous présentons 2. Tu te présentes Vous vous présentez 3. IlElleOn se présente IlsElles se présentent

Slide 8

Odmiana czasowników posiłkowych

Slide 9

être-być osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je suis Nous sommes 2. Tu es Vous êtes 3. IlElleOn est IlsElles sont

Slide 10

PRZYKŁADY Je suis polonais. Jestem Polakiem. Tu es russe. Jesteś Rosjaninem. Il est français. On jest Francuzem. Elle est française. Ona jest Francuzką. Nous sommes espagnols. Jesteśmy Hiszpanami. Do przyjaciół Colina: Vous êtes anglais. Jesteście Anglikami. O przyjaciołach Helgi: Ils sont allemands. Oni są Niemcami. Elles sont roumaines. One są Rumunkami. Józef: Do Iwana: O Jean-Jacques: O Catherine: Rodzina Mario: O przyjaciółkach Vlada:

Slide 11

avoir-mieć osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Jai Nous avons 2. Tu as Vous avez 3. IlElleOn a IlsElles ont

Slide 12

Odmiana czasowników I grupy

Slide 13

SCHEMAT osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. -e -ons 2. -es -ez 3. -e -ent

Slide 14

PRZYKŁADY ODMIANY Jouer - grać liczba pojedyn cza osoba Parler - mówić liczba mnoga osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je joue Nous jouons 1. Je parle Nous parlons 2. Tu joues Vous jouez 2. Tu parles Vous parlez 3. IlElleOn joue IlsElles jouent 3. IlElleOn parle IlsElles parlent Voyager - podróżować osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga Regarder - oglądać osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je voyage Nous voyageons 1. Je regarde Nous regardons 2. Tu voyages Vous voyagez 2. Tu regardes Vous regardez 3. IlElleOn voyage IlsElles voyagent 3. IlElleOn regarde IlsElles regardent

Slide 15

PRZYKŁADY ODMIANY Galoper - galopować osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je galope Nous galopons 2. Tu galopes Vous galopez 3. IlElleOn galope IlsElles galopent Observer - obserwować osoba osoba liczba mnoga 1. Jorganise Nous organisons 2. Tu organises Vous organisez 3. IlElleOn organise IlsElles organisent liczba mnoga 1. Jobserve Nous observons 2. Tu observes Vous observez 3. IlElleOn observe IlsElles observent Organiser - organizować liczba pojedyn cza liczba pojedyn cza Manger - jeść osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je mange Nous mangeons 2. Tu manges Vous mangez 3. IlElleOn mange IlsElles mangent

Slide 16

PRZYKŁADY ODMIANY Téléphoner - telefonować liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je téléphone Nous téléphonons 2. Tu téléphones Vous téléphonez IlElleOn téléphone IlsElles téléphonent osoba 3. Jeter - rzucać liczba mnoga 1. Je jette Nous jetons 2. Tu jettes Vous jetez 3. IlElleOn jette osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Jhabite Nous habitons 2. Tu habites Vous habitez 3. IlElleOn habite IlsElles habitent Réaliser realizować, osiągać liczba pojedyn cza osoba Habiter - mieszkać IlsElles jettent osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je réalise Nous réalisons 2. Tu réalises Vous réalisez 3. IlElleOn réalise IlsElles réalisent

Slide 17

PRZYKŁADY ODMIANY Monter - wchodzić osoba liczba pojedyn cza Montrer - pokazywać liczba mnoga 1. Je monte Nous montons 2. Tu montes Vous montez 3. IlElleOn monte IlsElles montent osoba osoba liczba mnoga liczba mnoga 1. Je montre Nous montrons 2. Tu montres Vous montrez 3. IlElleOn montre IlsElles montrent Aimer kochać, lubić liczba pojedyn cza liczba pojedyn cza Habiter - mieszkać osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Jaime Nous aimons 1. Jhabite Nous habitons 2. Tu aimes Vous aimez 2. Tu habites Vous habitez 3. IlElleOn aime IlsElles aiment 3. IlElleOn habite IlsElles habitent

Slide 18

PRZYKŁADY ODMIANY Travailler - pracować osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je travaille Nous travaillons 2. Tu travailles Vous travaillez IlElleOn travaille IlsElles travaillent 3. Arriver przychodzić, przyjeżdżać osoba osoba liczba mnoga liczba mnoga 1. Jarrive Nous arrivons 2. Tu arrives Vous arrivez 3. IlElleOn arrive IlsElles arrivent Étudier studiować, uczyć się liczba pojedyn cza liczba pojedyn cza Inviter - zapraszać osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Jétudie Nous étudions 1. Jinvite Nous invitons 2. Tu étudies Vous étudiez 2. Tu invites Vous invitez 3. IlElleOn étudie IlsElles étudient 3. IlElleOn invite IlsElles invitent

Slide 19

OBOCZNOŚCI W ODMIANIE Niektóre czasowniki I grupy w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego podlegają nieznacznym modyfikacjom ortograficznym, a co się z tym wiąże, także fonetycznym. Zmiany te zachodzą w 1., 2., 3. osobie liczby pojedynczej i 3. liczby mnogiej. Oto one: Zmiany ortograficzne w porównaniu z bezokolicznikiem Przykład el ell sappeler Je mappelle et ett jeter Ils jettent e è se promener Je me promène éè préférer Tu préfères oy oi envoyer Il envoie

Slide 20

Odmiana czasowników II grupy

Slide 21

SCHEMAT osoba liczba pojedyncza liczba mnoga 1. -is -issons 2. -is -issez 3. -it -issent

Slide 22

PRZYKŁADY ODMIANY Finir - kończyć osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga Choisir - wybierać osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je finis Nous finissons 1. Je choisis Nous choisissons 2. Tu finis Vous finissez 2. Tu choisis Vous choisissez 3. IlElleOn finit IlsElles finissent 3. IlElleOn choisit IlsElles choisissent

Slide 23

Odmiana czasowników nieregularnyc h III grupy

Slide 24

PRZYKŁAD aller iść, jechać liczba pojedyncza liczba mnoga 1. Je vais Nous allons 2. Tu vas Vous allez 3. IlElleOn va IlsElles vont osoba

Slide 25

Odmiana wybranych czasowników nieregularnyc h

Slide 26

PRZYKŁADY ODMIANY Boire - pić osoba liczba pojedyn cza Connaître - znać liczba mnoga 1. Je bois Nous buvons 2. Tu bois Vous buvez 3. IlElleOn boit IlsElles boivent osoba osoba liczba mnoga liczba mnoga 1. Je connais Nous connaissons 2. Tu connais Vous connaissez 3. IlElleOn connaît IlsElles connaissent Comprendre - rozumieć liczba pojedyn cza liczba pojedyn cza Découvrir - odkrywać osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je comprends Nous comprenons 1. Je découvre Nous découvrons 2. Tu comprends Vous comprenez 2. Tu découvres Vous découvrez 3. IlElleOn comprend IlsElles comprennent 3. IlElleOn découvre IlsElles découvrent

Slide 27

PRZYKŁADY ODMIANY Dormir - spać osoba liczba pojedyn cza Écrire - pisać liczba mnoga 1. Je dors Nous dormons 2. Tu dors Vous dormez 3. IlElleOn dort IlsElles dorment osoba Jécris Nous écrivons 2. Tu écris Vous écrivez 3. IlElleOn écrit IlsElles écrivent osoba Lire - czytać liczba mnoga 1. Je fais Nous faisons 2. Tu fais Vous faites 3. IlElleOn fait IlsElles font liczba mnoga 1. Faire - robić liczba pojedyn cza liczba pojedyn cza osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je lis Nous lisons 2. Tu lis Vous lisez 3. IlElleOn lit IlsElles lisent

Slide 28

PRZYKŁADY ODMIANY Mettre - kłaść Partir wyjeżdżać, wychodzić liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je mets Nous mettons 2. Tu mets Vous mettez 3. IlElleOn met IlsElles mettent osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je pars Nous partons 2. Tu pars Vous partez 3. IlElleOn part IlsElles partent osoba Devoir - musieć osoba liczba pojedyn cza Pouvoir - móc liczba mnoga 1. Je dois Nous devons 2. Tu dois Vous devez 3. IlElleOn doit IlsElles doivent osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je peux Nous pouvons 2. Tu peux Vous pouvez 3. IlElleOn peut IlsElles peuvent

Slide 29

PRZYKŁADY ODMIANY Prendre - brać osoba Voir - widzieć liczba pojedyn cza liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je vois Nous voyons 2. Tu vois Vous voyez 3. IlElleOn voit IlsElles voient liczba mnoga osoba 1. Je prends Nous prenons 2. Tu prends Vous prenez 3. IlElleOn prend IlsElles prennent Vouloir - chcieć osoba liczba pojedyn cza Apprendre uczyć się liczba mnoga 1. Je veux Nous voulons 2. Tu veux Vous voulez 3. IlElleOn veut IlsElles veulent osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Japprends Nous apprenons 2. Tu apprends Vous apprenez 3. IlElleOn apprend IlsElles apprennent

Slide 30

PRZYKŁADY ODMIANY Permetre - pozwalać osoba liczba pojedyn cza Promettre - obiecywać liczba mnoga osoba liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je permets Nous permettons 1. Je promets Nous promettons 2. Tu permets Vous permettez 2. Tu promets Vous promettez 3. IlElleOn permet IlsElles permettent 3. IlElleOn promet IlsElles promettent Savoir umieć, wiedzieć liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je sais Nous savons 2. Tu sais 3. IlElleOn sait osoba Venir przybywać, pochodzić, pójść z kimś liczba pojedyn cza liczba mnoga 1. Je viens Nous venons Vous savez 2. Tu viens Vous venez IlsElles savent 3. IlElleOn vient IlsElles viennent osoba

Slide 31

Formowanie przeczenia

Slide 32

FORMOWANIE PRZECZENIA Przeczenie formujemy poprzez użycie formy neczasownikpas. Przykład: Je ne suis pas belle. Vous ne parlez pas russe. Gdy czasownik zaczyna się od samogłoski forma ne zostaje skrócona. Przykład: Tu naimes pas ton chien. Ils nachètent pas les fleurs.

Slide 33

Prezentację wykonała Karolina Ciechomska z klasy I c rok szkolny 200708

Dane:
  • Liczba slajdów: 33
  • Rozmiar: 1.06 MB
  • Ilość pobrań: 49
  • Ilość wyświetleń: 6225
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie