Inne

Joga

5 lat temu

Zobacz slidy

Joga - Slide 1
Joga - Slide 2
Joga - Slide 3
Joga - Slide 4
Joga - Slide 5
Joga - Slide 6
Joga - Slide 7
Joga - Slide 8
Joga - Slide 9
Joga - Slide 10
Joga - Slide 11
Joga - Slide 12
Joga - Slide 13
Joga - Slide 14
Joga - Slide 15
Joga - Slide 16
Joga - Slide 17
Joga - Slide 18
Joga - Slide 19
Joga - Slide 20
Joga - Slide 21
Joga - Slide 22
Joga - Slide 23
Joga - Slide 24

Treść prezentacji

Slide 1

YOGA Opracował na podstawie: http:www.joga-joga.pl http:pl.wikipedia.orgwikiJoga http:www.zaciszejogi.pl prof.Ravi R. Javalgekar Joga lecznicza Jerzy Kozakiewicz

Slide 2

Joga ( ang. Yoga ) - praktyka religijna, jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej i zbiór dyscyplin duchowych. Uznaje prawo karmy (karmana) i koła wcieleń (reinkarnacja, samsara) z których wyzwolenia dokonuje się przez odpowiedni trening ciała, przestrzeganie zasad etycznych, skupienie, medytację i ascezę. Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Jest obecna w hinduizmie, buddyzmie w praktykach tantrycznych, dzogczen, islamie i innych, w celu zniesienia uciążliwości, rozwoju duchowego, rozpoznania natury rzeczywistości. W świecie zachodnim przyjmowana potocznie za zestaw ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Niezgodna z chrześcijaństwem i potępiana przez Kościół katolicki jako praktyka okultystyczna.

Slide 3

Okres powstania systemu ćwiczeń jogi ginie w zamierzchłej historii Indii i obecnie trudno podać dokładną datę jego początków. Z faktu, że system jogi istnieje kilka tysięcy lat można wysnuć wniosek, że jest on wypróbowany i pożyteczny. Co więcej, korzystne działanie ćwiczeń jogi na organizm człowieka potwierdzają bezsporne obecnie liczne badania naukowe, w szczególności w zakresie fizjolog człowieka. Jednakże w celu osiągnięcia pełnych korzyści z praktykowania jogi, ćwiczenia powinny być wykonywane właściwie. Wśród dużej liczby ćwiczeń jogi, nawet powszechnie znanych, znajdują się ćwiczenia zarówno korzystne i bezpieczne, jak i takie, które mogą wywołać różne zaburzenia w organizmie człowieka, jeśli będę praktykowane w nieodpowiednich zestawach i przez ludzi, dla

Slide 4

Termin joga pochodzi od sanskryckiego słowa yuja, co oznacza połączyć. Joga wiąże umysł z ciałem, nie uważa, że ciało ludzkie jest jedynie mechanirrem, ale całkowitym połączeniem duszy, umysłu i ciała. Jest nauką o podejściu do ciała fizycznego, umysłu i ducha, poprzez które człowiek może osiągnąć harmonijny rozwój zdrowia ciała i umysłu. Joga jest nauką samego życia, akceptuje sytuację życiową, w której się znajdujemy i doradza metody, dzięki którym możemy przekroczyć ludzkie ograniczenia. Nauka jogi jest indyjskim dziedzictwem otrzymanym od wielkiego mędrca Patańdżalego, który przedstawił jogę w najbardziej systematyczny i rozumny sposób w swej książce pt. P tanjala yogas tra. W nauce jogi przeprowadzono wnikliwe obserwacje i eksperymenty, a ustalone prawa zostały sformułowane w postaci sutr. Nauka jogi jest tak starannie opracowana, że działa zarówno na ludzki umysł, jak i ciało. Wszystkie za i przeciw są wzięte pod uwagę i cała różnorodność możliwych oddziaływań na organizm jest włączona w naukę jogi. Ćwiczenia te działają na ważniejsze układy i

Slide 5

Należy unikać ćwiczeń związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, np. przy krótkowzroczności lub nadmiernym przeciążeniu danych narządów przez pacjentów i rekonwalescentów. Dlatego też w wypadku jakichkolwiek wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarza specjalisty. Przykładowo: P dahastisana jest uważana za ćwiczenie, które podwyższa ciśnienie krwi. Supta vajrarana nie jest wskazana przy skłonności do dyskopatii w obrębie części lędźwiowej kręgosłupa. W tym ostatnim przypadku może być także przeciwwskazana ardha cakrirsana. Matsyiisana obniża ciśnienie krwi.

Slide 6

WPŁYW JOGI NA SYSTEM NERWOWY Zostało udowodnione, że dzięki jodze osiąga się świadomą kontrolę nad autonomicznym systemem nerwowym poprzez układ podwzgórzowo-limbiczny, który powoduje równowagę pomiędzy sympatycznym i parasympatycznym systemem nerwowym. W ten sposób łatwo osiąga się kontrolę nad umysłem, zależnym całkowicie od autonomicznego systemu nerwowego.

Slide 7

W dzisiejszych czasach życie ludzkie pełne jest napięć i stresów psychicznych. Walka o byt nasila się z dnia na dzień, powodując coraz większe napięcie psychiczne. Wynikiem tego jest wzrost złego samopoczucia psychicznego i nasilania się chorób psychosomatycznych.

Slide 8

Poprzez jogę łatwo osiąga się kontrolę woli nad autonomicznym systemem nerwowym i łagodzi stresy. Praktykowanie jogi uznano za bardzo pomocne w rozwiązywaniu konfliktów emocjonalnych i tendencjach neurotycznych. Joga obniża poziom punktacji testu lękliwości, jak również znacząco zmniejsza całkowity neurotyzm, lękliwość i wrogość. Można także osiągnąć większą równowagę emocjonalną. Zauważa się również podwyższenie punktacji ogólnej pamięci.

Slide 9

Nadciśnienie jest udręką dla ludzi naszych czasów. Obecnie ustalono, że przejściowe nadciśnienie powstające ze stresów i napięć może stać się później trwałe i że zmiana od łagodnej do groźnej formy nadciśnienia może w pewnych przypadkach być poprzedzona okresami dużego napięcia nerwowego i emocjonalnego. Wśród ważnych symptomów, powodowanych przez napięcie emocjonalne i lęki wpływające na system sercowo-naczyniowy, nadciśnienie stanowi około 71,4. Mechanizacja życia współczesnej cywilizacji i wzrastająca walka o byt powodują zwiększoną ilość stresów, napięć psychicznych i lęków, co najczęściej kończy się nadciśnieniem. Stresy psychiczne, niekorzystna atmosfera otoczenia i otyłość są czynnikami powodującymi i zaostrzającymi nadciśnienie. Joga prowadzi do równowagi i spokoju umysłu, co jest absolutnie konieczne do kontroli nadciśnienia. Ćwiczenia jogi wpływają także na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, co z kolei - jak zaobserwowano samoczynnie obniża nadciśnienie w niektórych początkowych przypadkach.

Slide 10

Według Smirnowa, rytmiczne impulsy ośrodka oddechowego są konieczne nie tylko do oddychania, ale także do normalnej pobudliwości komórek centralnego systemu nerwowego. Zauważono także, że synchronizacja różnych czynności organizmu wraz z oddychaniem może być kierowana tempem oddychania. Dlatego jest zupełnie możliwe skuteczne oddziaływanie na organizm za pomocą opracowanego empirycznie systemu oddychania, takiego jak prnyma w jodze. Prnyma obniża przemianę materii ciała przez obniżenie zużycia tlenu. Również zaznacza się korzystny wpływ tych ćwiczeń na krążenie w płucach, wentylację płuc i liczbę oddechów. Głównym celem ćwiczeń oddechowych w jodze jest zwiększenie przyswajania tlenu przy minimalnym wysiłku fizycznym w warunkach korzystnych do magazynowania tlenu.

Slide 11

Właściwe stosowanie jogi odmładza ciało i zapobiega starzeniu się. Próby kliniczne sugerują znaczną poprawę, dzięki ćwiczeniom jogi, w funkcjonowaniu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz układu gruczołów wydzielania wewnętrznego, a także znaczną poprawę metabolizmu. Zaobserwowano również widoczną poprawę psychiczną z korzystnymi zmianami neurofizjologicznymi. Praktyki jogi wyraźnie działają na gruczoł przysadkowy dyrygenta orkiestry gruczołów wydzielania wewnętrznego, co objawia się w polepszeniu funkcjonowania przysadki.

Slide 12

METODY JOGI Joga zawiera osiem metod, procesów lub stopni, poprzez które człowiek może osiągnąć czystość i harmonię umyshz. Są nimi: l. Powstrzymywanie się (yama) 2. Praktyki (niyam s) 3. Pozycje jogi (yogir,san s) 4. Ćwiczenia oddechowe jogi (pr n y m s) 5. Koncentracja (praty h ra) 6. Skupienie uwagi (dh ran ) 7. Medytacja (dhy na) 8. Całkowita kontemplacja (sam dhiJ).

Slide 13

Powstrzymywanie się Stopień powstrzymywania się zawiera najważniejsze zasady i normy etyczne, które muszą być przestrzegane we własnym zachowaniu i w życiu społecznym. Brzmią one następująco: - Nie zadawać gwałtu: Oznacza to, że nie należy krzywdzić fizycznie lub nawet mową czy myślą przyjaciół i innych ludzi; - Przestrzegać prawdy: Jest to główna zasada, której należy przestrzegać, aby prowadzić idealne i etyczne życie; - Nie kraść: Ta postawa zapobiega chciwości, która prowadzi do wszelkiego zła; - Przestrzegać wstrzemięźwości lub celibatu: Oznacza to panowanie nad naszymi zmysłowymi pragnieniami; - Nie być zacblannym: Oznacza to wyzbywanie się chciwości i łańcucha zła, który po niej następuje.

Slide 14

Praktyki Są osobistymi zasadami etycznymi, do których się zalicza: - Czystość: Higiena fizyczna i psychiczna jest niezbędna dla dobrego samopoczucia człowieka. Dlatego, aby osiągnąć higienę umysłu, proponuje się niektóre metody, jak codzienna kąpiel dla czystości ciała fizycznego i niechęć do różnych emocji dla higieny psychicznej; - Zadowolenie: Przyzwyczajenie zadowolenia w życiu codziennym uspokaja nasz umysł, co z kolei zmniejsza różne psychiczne stresy i napięcia. Wiemy dobrze, że napięcie psychiczne jest początkiem wielu psychosomatycznych chorób naszych stresowych czasów. Dlatego też zadowolenie jest kluczem do zdrowia; - Panowanie nad sobą: Unikanie różnych pokus jest w życiu rzeczą podstawową. Do tego właśnie potrzebna jest umiejętność panowania nad sobą.

Slide 15

Praktyki Istniejące trzy rodzaje panowania nad sobą dotyczą uczynków fizycznych, kontroli mowy i myśli, spośród których najważniejsza jest kontrola myśli; - Zastanawianie się nad sobą: Oznacza studia nad sobą. Praktyka ta uczy jednostkę introspekcji, która odsłania prawdę o samym sobie i przeciwdziała złu w naszym życiu; - Poświęcenie: Każdy człowiek powinien wykazywać pewnego rodzaju oddanie ostatecznej i Najwyższej Potędze wszechświata. Oddanie to tworzy naturalną, etyczną oprawę naszego życia, a także codziennego toku zajęć. Jest to podstawowa zasada wszystkich religii . W różnych religiach mogą być rozmaite obiekty kultu, ale celem podstawowym jest

Slide 16

Pozycje jogi Są one fizycznymi pozycjami do kontrolowania ciała i umysłu.

Slide 17

Ćwiczenia oddechowe Stanowią świadomą kontrolę oddychania.

Slide 18

Koncentracja Koncentracja uważana jest za krok zmierzający do osiągnięcia całkowitej kontemplacji ostatniego stopnia jogi. Jest początkową fazą ćwiczenia chwiejnego umysłu w celu osiągnięcia jego stabilności i zdolności do koncentrowania się na danej myśli. Jest to nauka ćwiczenia organów zmysłów, aby powstrzymały swoje funkcje.

Slide 19

Skupienie uwagi Jest to wyższy stopień koncentracji. Na tym szczeblu skupia się myśli w ustalonym kierunku. Osiągnięcie tego stadium wymaga wiele wysiłku, aby pojedyncza myśl zapanowała w naszym umyśle. Skupienie uwagi uważane jest także za technikę rozwijania doskonałej pamięci.

Slide 20

Medytacja Medytacja jest ważnym stadium jogi. Zdolność do koncentracji myśli osiągnięta przez skupienie uwagi jest teraz wykorzystana do skoncentrowania myśli na jednym ustalonym punkcie. Medytacja jest stanem jednej myśli nie wymagającym wysiłku

Slide 21

Całkowita kontemplacja Jest to ostatnie stadium jogi. Całkowita kontemplacja jest praktyką psychologiczną pomagającą człowiekowi w rozwinięciu zdolności myślenia o sobie i otoczeniu w sposób bezosobowy i filozoficzny, aby uzyskać wewnętrzne doświadczenie swej egzystencji. Jest to doznanie, w którym człowiek traci swoją indywidualność i staje się częścią powszechnej świadomości. Całkowita kontemplacja jest cichym stanem umysłu. Mówi się, że poszukiwanie szczęścia, zdolności twórczej i wiedzy zaczyna się od cichego umysłu. Szczęście można osiągnąć jedynie przez ciszę.

Slide 22

Joga współczesna   W ostatnich latach możemy zaobserwować prawdziwy boom na jogę. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych jogę uprawia obecnie ponad 18 milionów osób, w Polsce liczba ta w ostatnich latach wzrosła z 3 do 30 tysięcy . Wciąż otwierane są nowe szkoły uczące jogi, ukazują się kolejne podręczniki, pojawia się też coraz więcej ofert kursów instruktorskich.  Jeśli traktować jogę jak każdy inny sport, zjawisko to nie powinno nikogo dziwić takim samym zainteresowanie cieszył się kiedyś aerobic. Jogini jednak przekonują, że ćwiczenia dają im coś więcej, niż inne formy ruchu. Ciało nie jest tu traktowane instrumentalnie, lecz w sposób podmiotowy, a zwiększanie jego świadomości ma nas doprowadzić

Slide 23

Pozbawione ducha ciało jest pojmowane w sposób mechanistyczny, traktowane jako nie należące do nas, lecz obce. Wychodzimy z założenia, że inni mają o naszym ciele większe pojęcie niż my sami, w związku z czym powierzamy je ekspertom, dla których nie jest ono niczym więcej niż laboratorium biochemicznym w pełni poznawalnym i przenikalnym. Sami traktujemy swój organizm jak czarną skrzynkę, do której boimy się zaglądać. Powszechne jest także zagłuszanie wszelkich wskazówek jakie daje nam ciało zamiast docierać do źródła naszych stanów somatycznych, stosujemy gotowe środki przeciwbólowe, nasenne, pobudzające, podniecające. Pozbawieni świadomości ciała nie potrafimy o siebie zadbać i doprowadzamy się do energetycznego wypalenia.

Slide 24

Najważniejsze to uwierzyć, że ciało i umysł nie funkcjonują oddzielnie. Jeśli ciało staje się bardziej luźne, elastyczne - nasz umysł staje się mniej dogmatyczny, bardziej twórczy i otwarty na poznanie intuicyjne. I odwrotnie: praktykując ćwiczenia koncentrujące i medytację - poprzez umysł wpływamy na rozluźnienie ciała. Myślę, że zachodni sceptycy potrzebują więcej czasu, by to na sobie odczuć, ale w tym właśnie tkwi tajemnica magicznego przyciągania jogi.

Dane:
  • Liczba slajdów: 24
  • Rozmiar: 1.20 MB
  • Ilość pobrań: 2139
  • Ilość wyświetleń: 19112
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie