Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny

Liczba slajdów:
34
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.03 MB
Ilość pobrań:
31
Ilość wyświetleń:
1941
Kategoria:
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 33
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 0
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 1
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 2
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 3
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 4
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 5
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 6
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 7
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 8
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 9
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 10
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 11
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 12
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 13
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 14
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 15
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 16
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 17
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 18
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 19
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 20
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 21
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 22
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 23
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 24
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 25
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 26
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 27
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 28
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 29
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 30
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 31
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 32
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 33
Opakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Prezentacja do scenariusza zajęć pn. pakowania i odpady opakowaniowe w życiu codzienny
2
3
O PROJEKCIE: Masz wybór, segreguj, odzyskuj ODPADY OPAKOWANIOWE to kampania promocyjno-informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Tilia. CEL: podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji, a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe. OBSZAR DZIAŁANIA: projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. ODBIORCY: dzieci, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy w tym przedsiębiorcy z terenów województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. CZAS TRWANIA: 1.07.2015 31.08.2016 r.
4
5
Co nazywamy opakowaniem? opakowanie zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638 z poźn. zm.), to wprowadzone do obrotu wyroby, wykonane z jakichkolwiek materiałów, a przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.
6
opakowanie wielokrotnego użytku  opakowanie, którego właściwości fizyczne pozwalają na co najmniej dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku; np. kontenery, beczki, puszki, kanistry, butelki, szklane pojemniki itp.   rys. Znak ekologiczny, który możemy znaleźć na opakowaniach wielokrotnego użytku.
7
opakowanie wielomateriałowe opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Przykładem mogą być kartony na śmietankę, mleko czy soki, tzw. tetrapaki Opakowania wielomateriałowe mają wiele zalet są lekkie, Skład tetrapaku: funkcjonalne bezpieczne, niestety są dużym obciążeniem 75 85 grubyi papier często zalaminowany i pokryty drukiem (nadaje kształt) dla naturalnego. 10 środowiska - 20 warstwa foli z polietylenu (LDPE) (chroni przed przemakaniem zawilgnięciem) 5 warstwa foli aluminiowej (chroni przed wpływem światła i powietrza) i
8
. opakowanie biodegradowalne - opakowanie, które rozkłada się podczas kompostowania i nie uwalnia szkodliwych substancji. Rys. Znak ekologiczny, który możemy znaleźć na opakowaniach biodegradowalnych.
9
opakowanie podlegające recyklingowi - opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu, np. aluminium - puszki, tworzywa sztuczne pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze do Często wewnątrz pętli pudełek znajduje się liczba, która wskazuje jaki procent materiałów pochodzących z recyklingu użyto do produkcji. rys. Znaki ekologiczne, które możemy znaleźć na opakowaniach podlegających recyklingowi.
10
Podział opakowań
11
Podział opakowań ze względu na: Tworzywa z którego są wykonane na: drewniane, metalowe, szklane, papierowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub tkaniny. Formy konstrukcyjne na skrzynie, klatki, pudła, beczki, butle, worki, palety. Podatności na składanie i rozbieranie na nierozbieralne, składane, składane gniazdowo. Przeznaczenie na jednostkowe (np. pudełko), zbiorcze (np. skrzynia), transportowe (np. kontener). Trwałość na opakowania jednorazowego użytku tzw. nietrwałe oraz wielokrotnego użytku trwałe. Formy rozliczeń na sprzedawane, pożyczane, zwrotne. Związek z produktem na bezpośrednie czyli te, które stykają się z produktem oraz pośrednie nie stykające się z produktem.
12
Surowce z których najczęściej wykonane są Rodzaj opakowania: surowca Przykłady opakowań drewno skrzynie, klatki, pojemniki, kosze, łubianki, beczki, wełna drzewna jako materiał pomocniczy metal papier puszki, beczki, wiadra, kanistry, pudełka, pojemniki, skrzynie, tuby Zalety dobra wytrzymałość mechaniczna, słabo przewodzą prąd elektryczny, Wady mocno wchłaniają wilgoć, są łatwopalne, mogą wydzielać zapach żywicy i mogą tym samym ujemnie oddziaływać na towar, uleganie korozji, przenikanie do żywności, emisja szkodliwych substancji podczas powstawania, duże przewodnictwo cieplne, duża wytrzymałość mechaniczna i odpowiednia twardość, możliwość recyklingu, ł atwość formowania, duża szczelność, można je łatwo malować, - miękkie: papier pakowy tanie w produkcji mały łatwo je uszkodzić, mała ciężar, odporność na wodę, szybko uszlachetniany oraz łatwe do formowania, się niszczy, powlekany tworzywami niskie przewodnictwo sztucznymi lub cieplne, łatwo łączy się z folią metalowymi, aluminiową i tworzywami - sztywne: kartony, sztucznymi, tektura, sklejka tekturowa łatwo można wykonywać na nim nadruki, możliwość wielowarstwowa, odzyskania z makulatury,
13
Surowce z których najczęściej wykonane są opakowania: Rodzaj surowca Przykłady opakowań szkło stosowane głównie do Zalety obojętność i odporność chemiczna - nie wpływa na pakowania artykułów smak produktu, spożywczych; nie traci właściwości butelki, słoiki, słoje, pomimo wielokrotnego używania, balony, ampułki, gładkość powierzchni, nienasiąkalność, duża higieniczność, tworzyw folia w arkuszach, folia w duża wytrzymałość mechaniczna, niskie koszty a rolce, torby, worki, wytwarzania, możliwość sztuczne opakowania grubościenne recyklingu, (kanistry), z tworzyw wysoka odporność na rozkład, korozję oraz sztucznych wyrabia się działanie czynników zamknięcia do innych zewnętrznych, mały ciężar, tradycyjnych opakowań, stosunkowo duża jak zakrętki, kapsle, korki odporność chemiczna, Wady duży ciężar, kruche wymaga stosowania dodatkowo innych opakowań ochronnych np. podczas transportu i magazynowania, długi czas rozkładu, mała odporność na wysokie temperatury, nieekologiczność, itp. tkaniny worki produkowane z juty, mały ciężar, mogą być użyte lnu, konopi i wiskozy, wielokrotnie, konieczność czyszczenia, prania i trzepania, łatwość zanieczyszczenia, mała
14
Funkcja ochronna najważniejsza, opakowanie chroni zawarty w środku produkt przed działaniem czynników zewnętrznych, zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem, Wybrane funkcje opakowań Funkcja magazynowa opakowanie ułatwia magazynowanie towaru, Funkcja transportowa opakowanie ułatwia transport, Funkcja manipulacyjna opakowanie powinno ułatwiać prace załadunkowe zarówno te ręczne jak i mechaniczne, Funkcja informacyjna opakowanie jest nośnikiem informacji zarówno tych niezbędnych dla konsumenta, jak również tych przeznaczonych dla przewoźników i magazynierów, Funkcja ekologiczna opakowanie powinno być nieszkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zabezpieczać wyroby szkodliwe i niebezpieczne poprzez ich odpowiednie opakowanie, Funkcje marketingowe opakowanie ma zachęcić konsumenta do nabycia danego towaru.
15
Oznaczenia na opakowaniach produktów nakowanie produktów komunikacja przedsiębiorstwa z konsum oznaczenia mogą być obligatoryjne i dobrowolne, dotyczą opakowań jednostkowych, transportowych i zbiorczych,
16
Rodzaje oznakowań na opakowaniach:
17
Oznaczenia zasadnicze (identyfikacyjne) służą do identyfikacji towaru i jego producenta, zapewniają rozpoznanie podstawowych cech produktu, wskazują na zasadnicze zastosowanie wyrobu, wskazują pochodzenie towarów, określają nazwę producenta lub pośrednika (dystrybutora),
18
Oznaczenia manipulacyjne dotyczą sposobu obchodzenia się z towarem w czasie jego przechowywania i transportu Ostrożnie kruche Chronić przed wilgocią Nie odwracać dołem do góry rys. Przykłady oznaczeń manipulacyjnych. Chronić przed upadkiem Opakowanie hermetyczne Tu otwierać
19
Oznaczenia informacyjne określają cechy produktu, podają skład produktu (zasadnicze ilości wyrobu, podają nazwę rodzajową, jakość, gatunek, klasę, datę produkcji, numer serii produkcyjnej, informują o sposobie użycia, okresie przydatności do spożycia, zawartości netto, cenie, kraju pochodzenia.
20
Przykłady oznaczeń informacyjnych Dbaj o czystość Znak e informuje, że podczas pakowania produktów stosowano system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego Ręka na książce do opakowania dołączona jest ulotka informacyjna Znak GDA informuje ile procent dziennego zapotrzebowania organizmu na wartości odżywcze zawiera dana porcja produktu symbol otwartego słoika informuje konsumenta o tym, jak długo można używać produktu po jego otwarciu; zazwyczaj okres trwałości, czyli bezpiecznego stosowania, podany jest w miesiącach, i tak np. 3M oznacza 3 miesiące, 6M to 6 miesięcy itd.
21
Przykłady oznaczeń informacyjnych Całkowita pojemność opakowania znak obowiązkowy stosowany na opakowaniach wyrobów aerozolowych (występuje nie tylko na kosmetykach). Znak zgodności znak obowiązkowy, stosowany na opakowaniach aerozoli (występuje nie tylko na kosmetykach). Oznacza zgodność z obowiązującym ustawodawstwem. Odwrócony epsilon oznacza butelkę miarową o określonej pojemności. Symbol nie jest obowiązkowy
22
Oznaczenia (ekoznaki) pokazują, że ekologiczne wybrany przez nas produkt spełnia kryteria poszanowania środowiska, zarówno z punktu widzenia wszystkich obowiązujących norm, jak i oceny jego uciążliwości dla środowiska naturalnego, nie należą do znaków towarowych, mają za zadanie odróżnić dany produkt od produktów konkurencyjnych znajdujących się na półkach, a także wywołać pozytywne skojarzenie
23
Przykłady ekoznaków
24
25
Oznaczenia określają niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy niebezpieczeństwa ładunku oraz niezbędne środki ostrożności, które powinniśmy zachować podczas ich składowania, transportu, magazynowania i manipulacji, Przykłady oznaczeń niebezpieczeństwa rys. Znak materiały rys. Znak materiały trujące. wydzielające gazy zapalne przy zetknięciu z wodą. rys. Znak materiały ciekłe zapalne.
26
Oznaczenia (marketingowe) reklamowe zachęcają do używania i zakupu towaru, pełnią funkcję reklamową i promocyjną, Przykłady oznaczeń reklamowych (marketingowyc
27
Kod kreskowy Prefiksy kodów kreskowych dla wybranych krajów. 00, 01, 02 do 09 USA 30, 31, 32 do 37 Francja 400, 401, 402 do 440 Niemcy 45 i 49 Japonia 46 Rosja 471 Tajwan 480 Filipiny 489 Hong-Kong 50 Wielka Brytania 590 Polska 594 Rumunia 599 Węgry 690 i 691 Chiny 869 Turcja 885 Tajlandia 890 Indie 893 Wietnam 899 Indonezja 955 Malezja
28
Kiedy opakowanie staje się odpadem opakowaniowym?
29
Co nazywamy odpadem? Odpady wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz zamierza się pozbyć, pozbywa się lub do ich pozbycia się jest obowiązany (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W problematyce dotyczącej ochrony środowiska rozpatruje się odpady jako substancje pochodzące z produkcji lub konsumpcji, które zanieczyszczają środowisko. Odpady klasyfikuje się w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Odpady opakowaniowe wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji.
30
Co się dzieje ze zużytymi opakowaniami?
31
statystyczny Polak wytworzył 268 kg odpadów (jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich), przeciętny Europejczyk produkuje ich rocznie ok. 481 kg, kraje wytwarzające największe ilości odpadów to: Japonia 1000 kg śmieci domowych w ciągu roku na 1 mieszkańca oraz USA z 864 kg na jednego mieszkańca, http:sopot.naszemiasto.pl Gospodarka odpadami dane według GUS za 2014 r.
32
Co jest lepsze niż składowanie odpadów Segregacja i recykling Recykling to przetwarzanie odpadów, ponowne użycie ich surowców do produkcji nowych tworzyw, warunkiem recyklingu jest segregacja odpadów
33
W jaki sposób ograniczyć liczbę śmieci ? ZASADA 3 R (3U) REDUCE REUSE RECYCLE (UNIKAJ UŻYWAJ UTYLIZUJ) ograniczaj powstawanie odpadów używaj ponownie odzyskuj
34
Zachowania konsumenta zmierzające do ograniczenia odpadów opakowaniowych: minimalizuj ilość kupowanych towarów, przed pójściem do sklepu zrób listę zakup kupując unikaj niepotrzebnych opakowań, wybieraj produkty nie posiadające zbędnych opakowań, kupuj produkty w dużych opakowaniach używaj opakowań wielokrotnie, zabieraj na zakupy własne torby wielokrotnego użytku, unikaj jednorazówek, prowadź selektywną zbiórkę odpadów,

Mogą Cię zainteresować

Trzy stany skupienia substancji - Slajd 1

Trzy stany skupienia substancji

Trzy stany skupienia substancji
Benzyna - Slajd 1

Benzyna

Benzyna
Analiza chemiczna instrumentalna - Slajd 1

Analiza chemiczna instrumentalna

Analiza chemiczna instrumentalna
Chemiczne źródła prądu - Slajd 1

Chemiczne źródła prądu

Chemiczne źródła prądu

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?