Prawa człowieka w Polsce

Liczba slajdów:
15
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
272.00 KB
Ilość pobrań:
23
Ilość wyświetleń:
1096
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 14
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 0
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 1
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 2
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 3
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 4
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 5
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 6
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 7
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 8
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 9
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 10
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 11
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 12
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 13
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 14
Prawa człowieka w Polsce - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Prawa człowieka prawa dziecka ucznia w Polsce
2
Podstawowe dokumenty mówiące o ochronie praw człowieka Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
3
Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. (art.1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka)
4
Do istotnych umów międzynarodowych należą: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. Europejska karta społeczna z 1961 r. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. Międzynarodowy pakt praw ekonomicznych, socjalnych i kulturowych z 1966r.
5
Prawa dzieci: Deklaracja Praw Dziecka z 1924 r. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. Konwencja o prawach dziecka, zwana też Światową konstytucją praw dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1989. Podpisało ją 191 państw, w tym Polska, która ratyfikowała tę konwencję w 1991 r.
6
prawo do wyrażania poglądów, stosownie do możliwości, szczególnie w sprawach dotyczących dziecka, prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji, swoboda myśli, sumienia i wyznania, prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń,
7
ochrona prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego, dostęp do informacji z różnorodnych źródeł, ochrona przed informacjami szkodliwymi dla dziecka, ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej czy psychicznej, zaniedbaniem i wykorzystaniem seksualnym, prawo do nauki
8
cele edukacji, w tym rozwijanie osobowości i talentów dziecka, nauczanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód, szacunku dla rodziców i przygotowanie do życia w wolnym społeczeństwie, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze, ochrona dzieci przed narkomanią, ochrona i specjalne traktowanie nieletnich przestępców.
9
10
Uprawnienia to pochodne sytuacje prawne. Uprawnienie polega na tym, że przepis prawa przewiduje dla danego podmiotu pewną możliwość zachowania się, wywołującego skutki prawne, ale zachowanie to nie jest obowiązkiem tegoż podmiotu.
11
Przywileje - zwalniają od obowiązków w jakimś zakresie lub też nadają prawo do korzystania z jakichś względów. Mogą być przyznane jednostce lub grupie osób.
12
1. Prawa ucznia człowieka: Prawa i wolności osobiste Prawa socjalne Prawa kulturalne
13
2. Prawa wynikające z przepisów prawa oświatowego: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
14
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem, prawo do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości ucznia prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
15
3. Prawa wynikające z występowania dziecka w szkole w roli ucznia: szczegółowo określone w statucie każdej szkoły

Mogą Cię zainteresować

Kary, środki karne i środki zabezpieczające - Slajd 1

Kary, środki karne i środki zabezpieczające

Kary, środki karne i środki zabezpieczające
Zabytki Krakowa - Slajd 1

Zabytki Krakowa

Zabytki Krakowa
Współczesne konflikty zbrojne - Slajd 1

Współczesne konflikty zbrojne

Współczesne konflikty zbrojne
Sprawiedliwy handel - Slajd 1

Sprawiedliwy handel

Sprawiedliwy handel

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?