Bakterie

Liczba slajdów:
29
Autor:
Marcelina Spychała
Rozmiar:
431.50 KB
Ilość pobrań:
420
Ilość wyświetleń:
6966
Kategoria:
Bakterie - Slajd 28
Bakterie - Slajd 0
Bakterie - Slajd 1
Bakterie - Slajd 2
Bakterie - Slajd 3
Bakterie - Slajd 4
Bakterie - Slajd 5
Bakterie - Slajd 6
Bakterie - Slajd 7
Bakterie - Slajd 8
Bakterie - Slajd 9
Bakterie - Slajd 10
Bakterie - Slajd 11
Bakterie - Slajd 12
Bakterie - Slajd 13
Bakterie - Slajd 14
Bakterie - Slajd 15
Bakterie - Slajd 16
Bakterie - Slajd 17
Bakterie - Slajd 18
Bakterie - Slajd 19
Bakterie - Slajd 20
Bakterie - Slajd 21
Bakterie - Slajd 22
Bakterie - Slajd 23
Bakterie - Slajd 24
Bakterie - Slajd 25
Bakterie - Slajd 26
Bakterie - Slajd 27
Bakterie - Slajd 28
Bakterie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Bakterie Autor: Marcelina Spychała
2
Królestwo prokariota Należą do niego organizmy nie posiadające jądra, tak zwane bezjądrowce, czyli bakterie i sinice. Bakterie są najmniejszymi organizmami jednokomórkowymi występującymi w przyrodzie. Ich komórki mają od 0,5µm do rekordowych 2mm.
3
Małe jest piękne a duże potrafi Największą znaną obecnie bakterią jest Thiomargarita namibiensis. Wyizolowano ją z osadu dennego u wybrzeży Namibii w 1998r. Nazwa Thiomargarita oznacza siarkową perłę, ze względu na charakterystyczny obraz widziany pod mikroskopem. Bezbarwna komórka tej bakterii siarkowej może wykazywać rozmiary od 0,3 do 1 mm, jednak zarejestrowana rekordzistka miała 2 mm.
4
Sposoby odżywiania bakterii Odżywiają się one na ogół cudzożywnie, czyli pobierają gotowe związki organiczne z otoczenia. Zdarzają się również przedstawiciele samożywni, produkujący związki organiczne z pobranych z otoczenia związków nieorganicznych.
5
Sposoby oddychania bakterii Ze względu na sposób oddychania wyróżniamy trzy grupy: bezwzględne tlenowce -występują tylko w obecności tlenu atmosferycznego i uzyskują energię dzięki oddychaniu tlenowemu; bezwzględne beztlenowce -występują tylko w miejscach gdzie nie ma tlenu (tlen jest dla nich zabójczy!), uzyskują energię dzięki fermentacji; względne beztlenowce - występują przy niskich stężeniach tlenu atmosferycznego, uzyskują energię na obydwa sposoby.
6
Sposoby rozmnażania bakterii Bakterie rozmnażają się przez podział komórki - jest to przykład rozmnażania bezpłciowego. W warunkach niekorzystnych, do jakich zalicza się na przykład niską lub wysoką temperaturę, tworzą one przetrwalniki, z których w optymalnych warunkach może wytworzyć się organizm.
7
Budowa bakterii
8
Występowanie bakterii Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. Środowiskiem najliczniej zasiedlonym przez bakterie jest gleba. Przeciętna liczba bakterii w 1 gramie suchej gleby waha się od kilku milionów do kilku miliardów. Innymi środowiskami dogodnymi dla życia wielu form bakteryjnych są wody różnych typów, na przykład: oceany, morza, rzeki, jeziora, stawy, studnie, kałuże itp. W 1 ml wody występuje średnio do kilkudziesięciu tysięcy osobników. Występowanie bakterii stwierdzono nawet w najgłębszych miejscach oceanów. Najobficiej zasiedlone są pokłady mułów dennych, przypuszczalnie mogą one zawierać nawet więcej bakterii niż gleba.
9
Występowanie bakterii Osobną grupę stanowią bakterie, dla których środowiskiem życia są inne organizmy, czyli rośliny lub zwierzęta. Liczne bakterie występują np. w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi. Wiele bakterii jest nieszkodliwych, a nawet pożytecznych dla swoich nosicieli i żywicieli. Oprócz nich istnieją jednak bakterie pasożytnicze, wywołujące różnorodne choroby zwierząt i roślin.
10
Rozprzestrzenianie się bakterii Tak niezwykle szerokie i intensywne rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki: bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej sile rozrodczej, odporności na niekorzystne dla życia warunki otoczenia, wielkiej różnorodności wymagań życiowych.
11
Rola bakterii Bakterie odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. Mimo, że nieraz wywołują wiele chorób, ich działanie bywa również pożyteczne dla innych organizmów.
12
Pozytywne strony działania bakterii
13
Rola reducenta Wiele bakterii mineralizuje szczątki roślin lub zwierząt, a to oznacza, że między innymi dzięki nim następuje krążenie materii w ekosystemie. Bakterie gnilne rozkładają szczątki martwych organizmów, uwalniając proste związki mineralne, takie jak dwutlenek węgla, woda i tlenek azotu. Pobierając z martwej materii organicznej potrzebne składniki, przyczyniają się do zwrotu substancji mineralnych do podłoża, te zaś służą następnie producentom do wytwarzania substancji organicznych i koło zostaje ponownie zatoczone.
14
Symbioza Jednym z najbardziej znanych przykładów symbiozy bakterii z innym organizmem są bakterie brodawkowe na korzeniach roślin motylkowych. Wiążą one azot zawarty w atmosferze i umożliwiają korzystanie z niego roślinom, które z kolei zaopatrują bakterie w wodę i substancje organiczne. Bakterie glebowe z rodzaju Rhizobium
15
Bakterie w oczyszczalni Ogromną rolę odgrywają bakterie w oczyszczaniu wód i ścieków, co przy dzisiejszym stanie zanieczyszczania rzek ma coraz większe znaczenie. Bakterie rozkładają związki aromatyczne oraz węglowodory i ich pochodne wprowadzone przez człowieka do gleby w postaci pestycydów, fungicydów czy detergentów. Unieszkodliwiają trujące substancje np. fenole i ich pochodne dostające się do rzek ze ściekami przemysłowymi. To właśnie bakterie neutralizujące zanieczyszczenia używane są w oczyszczalniach w procesie biologicznego
16
Walka ze szkodnikami Dzięki bakteriom istnieją bezpieczne metody walki z owadami szkodnikami. Zaawansowane są prace nad bakteriami Bacillus atakującymi gąsienice szkodników łuskoskrzydłych lub atakującymi larwy chrząszczy. Bakterie Bascillus Przez tę naturalną metodę usuwania szkodników zaoszczędza się na środkach ochrony roślin, jak i ochrania się środowisko.
17
Symbioza z owadami Bakterie symbiotyczne znajdują się w komórkach pierwotniaków, a także żyją w jelitach owadów roślinożernych oraz termitów, umożliwiając im trawienie celulozy i dostarczając witaminy B. Same zaś zyskują pożywienie.
18
Bakterie w przemyśle mleczarskim Cały nowoczesny przemysł mleczarski oparty jest na zdobyczach mikrobiologii. Śmietankę do sporządzania masła zakwasza się hodowlą bakterii mlekowych. Dzięki wytwarzaniu przez bakterie dwuacetylu, otrzymujemy masło o przyjemnym, sobie właściwym zapachu. W serowarstwie cały proces tzw. dojrzewania serów opiera się na bakteriach mlekowych. Przez dobór odpowiednich bakterii otrzymać możemy mleko kwaśne, jogurt, kefir. Bakterie Streptococcus.
19
Fermentacja Dzięki bakteriom odbywa się produkcja alkoholu i acetonu proces zachodzi na drodze fermentacji (przy udziale bakterii beztlenowych), w wyniku której otrzymujemy też ocet spożywczy.
20
Bakterie w medycynie W przemyśle farmaceutycznym bakterie służą do produkcji szczepionek, witamin (np. B12, C), surowic, antybiotyków (np. streptomycyny). Witaminy i szczepionki.
21
Walka z głodem Bakterie mogą przyczynić się do walki z głodem. Zawierają one w swoich komórkach znaczną część białka. Mogą rozpuszczać niedostępne dla roślin fosforany mineralne, wiążą również azot atmosferyczny, przyczyniając się do powstania upraw w niekorzystnych dla roślin warunkach. Gdyby człowiek umiał to wykorzystać w sposób właściwy, na świecie nie umierałoby z głodu tyle ludzi.
22
Żyzne gleby Bakterie biorą udział w tworzeniu gleby. Rozkładając substancje organiczne, są przyczyną powstania żyznej warstwy humusu (zawierającej kwasy organiczne). Rozkładają również minerały. Biorą udział w tworzeniu węglanów wapnia, siarczkowych rud żelaza, saletry potasowej i sodowej. Ma to podstawowe znaczenie dla kształtowania się pokrywy roślinnej.
23
Negatywna rola bakterii
24
Choroby pochodzenia bakteryjnego Bakterie po przeniknięciu do ludzkiego organizmu wywołujeDwoinka rzeżączk wiele chorób, takich jak np. rzeżączka kiła salmonelloza gruźlica cholera Prątek gruźlicy Krętek blady Przecinkowiec cholery Pałeczka salmonelli
25
Truciciele Bakterie, które żyją w symbiozie ze zwierzętami roślinożernymi (w ich przewodzie pokarmowym) mogą dostać się jako zanieczyszczenie do konserw żywnościowych. Wydzielają one toksyczną substancję jadową zwaną jadem kiełbasianym, która po spożyciu powoduje bardzo silne zatrucia kończące się śmiercią. Zatrucia pokarmowe mogą być również spowodowane przez gronkowca złocistego, zakażającego lody, pasztety, kremy.
26
Ząb czasu Bakterie siarkowe są w stanie wytworzyć kwas siarkowy niszczący np. mury, cegły, zaprawę, cement. Rozpuszczają również przedmioty żelazne. Przez te procesy trzeba często konserwować zabytki i dzieła sztuki.
27
Źli reducenci Innym negatywnym przejawem działalności bakterii są powodowane przez nie procesy rozkładu, które przysparzają wiele strat gospodarce ludzkiej. Dotyczy to zarówno produktów żywnościowych (gnicie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), jak i wielu surowców i artykułów przemysłowych, jak drewno, włókna, papier itp.
28
Kończąc, można stwierdzić, że bakterie są przyczyną powstawania wielu chorób roślin, zwierząt i człowieka. Niszczą wspaniałe budowle. Powodują gnicie produktów spożywczych i artykułów przemysłowych. Jednak nie można jednoznacznie osądzić o ich winie i szkodliwości. Obecnie człowiek nauczył się opanowywać większość chorób bakteryjnych. Zaczął wykorzystywać umiejętności bakterii w wielu gałęziach przemysłu. Poznał ogromną rolę bakterii w kształtowaniu życia na Ziemi. Zrozumiał, że życie na naszej planecie bez udziału bakterii nie byłoby możliwe. KONIEC
29
Bibliografia: www.wikipedia.pl www.edusek.pl www.interklasa.pl www.ściąga.pl www.zgaga.pl Natura biologia dla klasy 3 gimnazjum, LektorKlett, Poznań 2001

Mogą Cię zainteresować

Grzyby jadalne - Slajd 1

Grzyby jadalne

Grzyby jadalne
Choroby i higiena skóry - Slajd 1

Choroby i higiena skóry

Choroby i higiena skóry
Wiem co jem. Zdrowe odżywianie. - Slajd 1

Wiem co jem. Zdrowe odżywianie.

Wiem co jem. Zdrowe odżywianie.
Reakcje w roztworach wodnych - Slajd 1

Reakcje w roztworach wodnych

Reakcje w roztworach wodnych

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?