Bierzmowanie

Liczba slajdów:
41
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
729.50 KB
Ilość pobrań:
204
Ilość wyświetleń:
4338
Kategoria:
Bierzmowanie - Slajd 40
Bierzmowanie - Slajd 0
Bierzmowanie - Slajd 1
Bierzmowanie - Slajd 2
Bierzmowanie - Slajd 3
Bierzmowanie - Slajd 4
Bierzmowanie - Slajd 5
Bierzmowanie - Slajd 6
Bierzmowanie - Slajd 7
Bierzmowanie - Slajd 8
Bierzmowanie - Slajd 9
Bierzmowanie - Slajd 10
Bierzmowanie - Slajd 11
Bierzmowanie - Slajd 12
Bierzmowanie - Slajd 13
Bierzmowanie - Slajd 14
Bierzmowanie - Slajd 15
Bierzmowanie - Slajd 16
Bierzmowanie - Slajd 17
Bierzmowanie - Slajd 18
Bierzmowanie - Slajd 19
Bierzmowanie - Slajd 20
Bierzmowanie - Slajd 21
Bierzmowanie - Slajd 22
Bierzmowanie - Slajd 23
Bierzmowanie - Slajd 24
Bierzmowanie - Slajd 25
Bierzmowanie - Slajd 26
Bierzmowanie - Slajd 27
Bierzmowanie - Slajd 28
Bierzmowanie - Slajd 29
Bierzmowanie - Slajd 30
Bierzmowanie - Slajd 31
Bierzmowanie - Slajd 32
Bierzmowanie - Slajd 33
Bierzmowanie - Slajd 34
Bierzmowanie - Slajd 35
Bierzmowanie - Slajd 36
Bierzmowanie - Slajd 37
Bierzmowanie - Slajd 38
Bierzmowanie - Slajd 39
Bierzmowanie - Slajd 40
Bierzmowanie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Sakrament Opracował: ks. Marek Sędek
2
Czym jest Trener wypuszcza na boisko zawodnika bierzmowanie? i daje mu ostatnie wskazówki.
3
Czym jest bierzmowanie? Małemu dziecku rodzice dawali gotowe jedzenie, a gdy dorósł, zapraszają go, by razem z nimi przygotowywał posiłki.
4
Świadectwo o bierzmowaniu w Biblii Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8, 14-17)
5
a oni otrzymywali Ducha Świętego
6
Nazwy sakramentu bierzmowania Bierzmowanie od słowa bierzmo Sakrament umocnienia czyli konfirmacji Sakrament Ducha Świętego Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
7
Bierzmo W dawnych budynkach to belka, na której opierała się konstrukcja dachu.
8
Sakrament umocnienia Początek życia duchowego człowieka ma miejsce w sakramencie chrztu. Ale jego dopełnienie i umocnienie następuje w sakramencie bierzmowania.
9
Sakrament Ducha Świętego
10
Dary Ducha Świętego: Darami Ducha Świętego Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa trwałe dyspozycje, które czynią człowieka uległymi, by mógł iść za poruszeniami i natchnieniami Ducha Świętego I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.  I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (Iz 11,1-2)
11
Charyzmaty Ducha Charyzmaty toŚwiętego darmo dane przez Ducha Świętego łaski przeznaczone dla pożytku innych, np. dla wspólnoty wierzących. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.  Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrość słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.  Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (1 Kor 12, 7-11)
12
Owoce działania Ducha Świętego Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5, 22-23) Nie chodzi tu o zasady dobrego wychowania, czy też jedynie o umiejętność opanowania swoich emocji, ale o niezwykłe działanie Ducha Świętego, który nawet w dramatycznych okolicznościach życiowych daje człowiekowi moc i siłę nie z tego świata i jakby na przekór temu, co człowiek sam z siebie, bez pomocy Ducha Świętego mógłby odczuwać.
13
Zesłanie Ducha Św. na Apostołów w Wieczerniku
14
Dary Ducha Świętego to nie magia Aby w moim życiu ujawniło się działanie Ducha Świętego i jego dary muszę troszczyć się o rozwój życia duchowego we mnie, o przyjaźń z Jezusem. Jeżeli bez podejmowania takiego wysiłku będę zabiegał o dary Ducha Świętego, to będzie to przypominało magiczne traktowanie spraw duchowych, a nie otwieranie się na działanie Boga.
15
Nie ma darów Ducha Świętego bez modlitwy i życia duchowego!
16
Dar duchowy, nie materialny Różnica pomiędzy darem duchowym, a darem materialnym. Kiedy otrzymam od kogoś np. długopis, czyli przedmiot materialny, mogę go schować do biurka i w ogóle o nim nie myśleć. Po pewnym czasie, nawet po wielu latach, gdy otworzę biurko, mogę sięgnąć po długopis, który tam leży. Inaczej ma się rzecz z darem o charakterze duchowym. Jeśli ktoś obdarzył mnie darem przyjaźni, ale ja przez wiele lat nie utrzymywałem z nim żadnego kontaktu, to taka więź osłabnie albo zaniknie i wymaga odnowienia wzajemnej relacji.
17
Troska o rozwój życia duchowego
18
Duch działa w sercu człowieka Duch Święty nie jest rozmówcą, który mówiłby do człowieka z zewnątrz, lecz porywem, który wewnątrz pobudza, podtrzymuje naszą modlitwę, naszą żywą wiarę, miłość do Boga i naszych braci. Dobrze to zrozumiała pewna dziewczyna. Gdy przed bierzmowaniem matka upinała jej biały welon, ona powiedziała: - Mamo, wydaje mi się, że Go już otrzymałam. - Kogo, moja droga? - Ducha Świętego. - Dlaczego tak ci się wydaje? - Cały czas mam chęć czynić dobrze. (Caffarel: W obliczu Boga)
19
Cały czas mam chęć czynić dobrze.
20
Jak dużo mogę przyjąć? Z darami Bożymi jest, jak z napełnianiem wodą naczynia. Jeden człowiek może mieć serce maleńkie jak krawiecki naparstek, a drugi pojemne, jak kolejowa cysterna. Duch Święty, choć chce nasze serca napełnić swoimi darami aż po brzegi, może to uczynić tylko w takim stopniu, w jakim jesteśmy zdolni go przyjąć.
21
Czy moje serce jest pojemne jak kolejowa cysterna?
22
Czy może jak krawiecki naparstek?
23
Bierzmowanie sakramentem Sakramentywtajemniczenia wtajemniczenia chrześcijańskiego to: Chrzest chrześcijańskiego Bierzmowanie Eucharystia Sakrament bierzmowania, podobnie jak chrzest, i sakrament kapłaństwa przyjmuje się tylko raz w życiu, bo wyciska na duszy człowieka niezatarte piętno, zwane pieczęcią Ducha Świętego.
24
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej Dojrzałość chrześcijańska: Dojrzałość osobowa (lub ogólnoludzka) - emocjonalna - moralna - społeczna Dojrzałość religijna - dążenie do świętości - naśladowanie Chrystusa - wypełnianie rozpoznanego powołania
25
Jak stać się dojrzałym?
26
Czy po bierzmowaniu stanę się bardziej dojrzały? Gdy ktoś skończył 18 lat, staje się dorosły. To znaczy, że ma wszystkie predyspozycje, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie. Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to znaczy, że otrzymujemy w tym sakramencie od Boga wszystkie potrzebne dary i umiejętności, aby jako chrześcijanie prowadzić życie oparte na zasadach zawartych w Ewangelii i nauce Kościoła oraz by dawać dobre świadectwo o naszej wierze innym ludziom.
27
Liturgia sakramentu bierzmowania
28
Znaki liturgiczne bierzmowania Nadanie nowego imienia To symbol nowego etapu życia, który przynosi ten sakrament Nałożenie rąk biskupa Jest to gest apostołów opisany w Dziejach Apostolskich Namaszczenie olejem krzyżma Jest to znak włączenia nas w misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa
29
Czy wybrałeś już sobie patrona?
30
Modlitwa biskupa z nałożeniem Symbol przekazywania rąk Ducha Świętego
31
Namaszczenie olejem krzyżma Włączenie w potrójną misję Chrystusa
32
Formuła wspólnej odpowiedzi bierzmowanych Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
33
Dialog bierzmowanego z biskupem Biskup: (Wymienia imię bierzmowanego) . Przyjmij znamię daru Ducha Świętego Bierzmowany: Amen Biskup: Pokój z tobą Bierzmowany: I z duchem twoim
34
Kto może być bierzmowany? Tylko osoba, która: Pragnie tego Wierzy w Boga Prowadzi życie duchowe Jest w stanie łaski uświęcającej Została dopuszczona po odpowiednim przygotowaniu
35
Zastanów się!
36
to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech
37
to nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech
38
choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie
39
Twój sakrament bierzmowania Już niebawem: 24 X 2014
40
Módlmy się do Ducha Świętego
41
Przybądź Duchu Święty 1. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień. 2. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze Żywą Wodą, w płaczu utuleniem. 3. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze. 4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

Mogą Cię zainteresować

8 błogosławieństw - Slajd 1

8 błogosławieństw

8 błogosławieństw
JAN PAWEŁ II - Slajd 1

JAN PAWEŁ II

JAN PAWEŁ II
Grzechy Języka - Slajd 1

Grzechy Języka

Grzechy Języka
Satanizm - Slajd 1

Satanizm

Satanizm

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?