Wojna o niepodległość USA

Liczba slajdów:
10
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
752.00 KB
Ilość pobrań:
62
Ilość wyświetleń:
1477
Kategoria:
Wojna o niepodległość USA - Slajd 9
Wojna o niepodległość USA - Slajd 0
Wojna o niepodległość USA - Slajd 1
Wojna o niepodległość USA - Slajd 2
Wojna o niepodległość USA - Slajd 3
Wojna o niepodległość USA - Slajd 4
Wojna o niepodległość USA - Slajd 5
Wojna o niepodległość USA - Slajd 6
Wojna o niepodległość USA - Slajd 7
Wojna o niepodległość USA - Slajd 8
Wojna o niepodległość USA - Slajd 9
Wojna o niepodległość USA - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Wojna o niepodległość USA Ameryka Północna Przyczyny konfliktu Etapy walk Deklaracja Niepodległości Konstytucja USA Filadelfia w połowie XVIII w
2
Ameryka Północna W XVI w wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej zaczęli zajmować Anglicy, Holendrzy i Francuzi. 1607 r grupa angielskich osadników założyła pierwszą stałą osadę na wschodnim wybrzeżu kontynentu Jamestown dziś. Wirginia. W wieku XVII i XVIII powstało w Ameryce Północnej łącznie 13 kolonii; Anglicy stanowili ponad 23 ich mieszkańców, ale osiedlały się tam także grupy z Niemiec, Irlandii, czy Holandii; tereny te stały się miejscem emigracji zarobkowej, ucieczki przed prześladowaniami religijnymi i politycznymi. Dzień Dziękczynieni a świętowany przez kolonistów w 1621 r wspólnie z Indianami, którzy nauczyli ich hodowli indyków oraz uprawy roślin jadalnych nieznanych w europie np. kukurydzy Warunki klimatyczne wpłynęły na specyficzny podział Ameryki Północnej na północy rozwijały się manufaktury i przemysł, pwstawały gospodarstwa farmerskie nastawione na hodowlę, na południu gdzie klimat był łagodniejszy powstawały głównie plantacje bawełny, tytoniu i ryżu, na których wykorzystywano pracę niewolniczą początkowo Indian, z czasem bardziej wytrzymałych fizycznie Murzynów; rozwinął się handel czarnymi niewolnikami. Kolonie dzieliły różnice religijne, narodowościowe, gospodarcze, społeczne, a łączyła podległość Koronie Brytyjskiej; kolonie zarządzane były oddzielnie przez gubernatorów, Niewolnicy ścinający trzcinę cukrową w Ameryce Środkowej. podległych bezpośrednio rządowi angielskiemu.
3
Przyczyny konfliktu Zależność ekonomiczna kolonii od korony Brytyjskiej Zależność polityczna kolonii od Korony Brytyjskiej Wykorzystywanie kolonii przez Wielką Brytanię jako rynku zbytu, źródła tanich surowców Pogrzeb ustawy stemplowej. Niewidoczny tu napis na trumience głosił: Urodzona w 1765, zmarła w 1766. Rysunek satyryczny z XVIII w
4
Zależność ekonomiczna kolonii od Korony Brytyjskiej 1651 akt nawigacyjny zabroniono koloniom importu i eksportu towarów na statkach innych niż angielskie, mógł się rozwijać jedynie handel z Anglią Zabroniono zakładania nowych fabryk i manufaktur Koloniści musieli utrzymać drogi i forty, zakładane w celu ochrony osadników przez Indianami Wprowadzanie kolejnych podatków, ceł, opłat np. opłata stemplowa od każdego listu i pisma urzędowego, cła na towary importowane przez kolonie Polityka angielska musi w odniesieniu do handlu z Ameryką mieć na uwadze dwa wielkie zadania: 1. Zmusić Amerykanów, aby wszystkie towary fabryczne i produkty europejskie, których potrzebują, sprowadzali tylko z Wielkiej Brytanii. 2. Handel zagraniczny Amerykanów regulować tak, aby wszystkie korzyści z niego płynęły do Wielkiej Brytanii bądź przynosiły pożytek sprawom Imperium Brytyjskiego. Oświadczenie sir Francisa Bernarda, pol. XVIII w
5
Zależność polityczna kolonii od Korony Brytyjskiej Każdą kolonia zarządzał gubernator, przedstawiciel rządu brytyjskiego, lokalne zgromadzenia ustawodawcze miały charakter doradczy na kolonistów nakładano obowiązki cięższe niż na zwykłych obywateli brytyjskich, a nie mieli z tytułu ponoszonych obciążeń nie tylko żadnych profitów, ale nawet takich samych praw jak inni obywatele brytyjscy koloniści uważali że narzucanie im przez parlament angielski decyzji, w momencie, kiedy nie mają w tym parlamencie swoich przedstawicieli, jest łamaniem praw nadanych obywatelom angielskim Hasło: Żadnych podatków bez przedstawicielstwa [w parlamencie]
6
Etapy walk Rząd angielski zniósł ustawę stemplową, cła na towary importowane, zostawiając jedynie cło na herbatę, by dowieść, że to Anglia decyduje o handlu kolonii. Grudzień 1773 trzy angielskie żaglowce przywiozły do Bostonu ładunek herbaty; w nocy grupa mieszkańców miasta przebranych za Indian wtargnęła na okręty, zatopili 342 skrzynie z herbatą Boston Tea Party Anglicy zamknęli port w Bostonie, ogłosili ustawy represyjne Amerykanie zebrani na I Kongresie Kontynentalnym zarządzili bojkot towarów angielskich i zażądali od króla angielskiego wycofania ustaw represyjnych król odmówił, a koloniści powołali pod broń grupy milicji, nielegalnie gromadząc broń 1775 bitwa pod Lexington między oddziałem armii brytyjskiej a milicją kolonistów początek wojny Maj 1775 zebrał się w Filadelfii II Kongres Kontynentalny, który 4 lipca 1776 r uchwalił opracowaną przez Tomasza Jeffersona Deklarację Niepodległości
7
Deklaracja Niepodległości Uważamy za niezbite i oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi sobie; że Stwórca udzielił im pewnych praw niezbywalnych, w których rzędzie na pierwszym miejscu należy postawić prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia; celem zapewnienia sobie tych praw ludzie ustanowili między sobą rządy, których władza wypływa z woli rządzonych; że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia się celowi, w jakim była ustanowiona, naród ma prawo zmienić ją lub znieść zupełnie i ustanowić rząd nowy na takich zasadach oparty, jakie mu się wydadzą najodpowiedniejszymi do zapewnienia własnego bezpieczeństwa i pomyślności. Dzieje panowania obecnego króla W[ielkiej] Brytanii są jednym pasmem niesprawiedliwości i przywłaszczeń, dążących jawnie do rozciągnięcia nad tymi koloniami nieograniczonej tyranii. Przeto my, reprezentanci Zjednoczonych Państw Ameryki, ogłaszamy uroczyście w imieniu władzy dobrego ludu tych kolonii, iż te Zjednoczone Kolonie są i mają prawo być Państwami wolnymi i niepodległymi; że wyzwolone są od zależności w stosunku do Korony Brytyjskiej i że jako Państwa wolne i niepodległe maja one pełne prawo prowadzić wojnę, zawierać pokój i przymierza, prowadzić handel, tudzież podejmować to wszystko, co leży w granicach możnosci państw niezależnych Deklaracja Niepodległości Kolonii Angielskich w Ameryce Północnej, 4 lipca 1776 r
8
Etapy walk cd. Bitwa pod Lexington; równy szereg żołnierzy w czerwonych kubrakach to Anglicy. Lipiec 1776, mieszkańcy Nowego Jorku strącają pomnik króla Anglii, Jerzego III; rycina z XVIII w Wodzem naczelnym niewielkiej i słabo wyszkolonej armii amerykańskiej został Jerzy Waszyngton. 1777 r Amerykanie zmusili 5-tysięczną armię angielską do kapitulacji pod Saratogą Powstańców amerykańskich wparły państwa europejskie Francja wypowiedziała wojnę Anglii i wsparła zbrojnie oraz finansowo Amerykanów; do Ameryki przybywali ochotnicy w tym Polacy: Tadeusz Kosicuszko twórca fortyfikacji West Point i Saratogi i Kazimierz Pułaski twórca jednostki kawalerii, zwyciezca spod Charlestown 1779 r klęska Amerykanów pod Savannah 1781 zwycięstwo Amerykanów pod Yorktown 1783 pokój w Paryżu: Anglia uznała niepodległość Stanów zjednoczonych Ameryki Północnej, przyznała im ziemie między Atlantykiem a Missisipi, oraz między Kanadą a Florydą.
9
Konstytucja USA Uchwalona w 1787 r , jako zwycięstwo koncepcji federalistycznej opowiadającej się za wzmocnieniem władzy centralnej, według której sprawy podatków, polityki zagranicznej, spraw wojskowych i handlu podległy władzy centralnej. Prawo wyborcze ograniczono wysokim cenzusem majątkowym, wprowadzono ograniczenia rasowe i płciowe. Po uchwaleniu konstytucji poszczególne stany zaczęły domagać się włączenia do niej praw obywatelskich zwartych w Deklaracji Niepodległości uchwalono je jako nowele poprawki. Poprawka I. Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię albo zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa, lub prasy albo naruszających prawo do spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd. Poprawka II. Prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone. Poprawka IV. Nie będzie naruszane prawo ludzi do bezpieczeństwa osobistego, nietykalności mieszkania, papierów, nieruchomości oraz zapewniające ochronę przed nieuzasadnionymi rewizjami. Poprawka V. Nikt nie będzie pozbawiony życia, wolności lub mienia inaczej niż w drodze właściwego przewodu sądowego.
10
WŁADZA Ustawodawcza KONGRES pochodzi z wyborów SENAT kadencja trwa 6 lat, co 2 lata odnawia się 13 składu IZBA REPREZENTANTÓW KADENCJA TRWA 2 LATA WYKONAWCZA PREZYDENT WYBIERANY POŚREDNIO, PRZEZ ELEKTORÓW, GŁOWA PAŃSTWA, NACZELNY DOWÓDCA SIŁ ZBROJNYCH, SZEF RZĄDU SĄDOWNICZA SĄD NAJWYŻSZY MA PRAWO INTERPRETOWAĆ KONSTYTUCJE I ZAWISZAĆ NIEZGODNE Z NIA USTAWY ADMINISTRACJA PREZYDENTA

Mogą Cię zainteresować

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego - Slajd 1

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego
Ignacy Mościcki - Slajd 1

Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki
Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku - Slajd 1

Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku

Rosja, Prusy i Austria w XVIII wieku
Mezopotamia - Slajd 1

Mezopotamia

Mezopotamia

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?