Biologia

Stawy - budowa i mechanika

6 lat temu

Zobacz slidy

Stawy - budowa i mechanika - Slide 1
Stawy - budowa i mechanika - Slide 2
Stawy - budowa i mechanika - Slide 3
Stawy - budowa i mechanika - Slide 4
Stawy - budowa i mechanika - Slide 5
Stawy - budowa i mechanika - Slide 6
Stawy - budowa i mechanika - Slide 7
Stawy - budowa i mechanika - Slide 8
Stawy - budowa i mechanika - Slide 9
Stawy - budowa i mechanika - Slide 10
Stawy - budowa i mechanika - Slide 11
Stawy - budowa i mechanika - Slide 12
Stawy - budowa i mechanika - Slide 13
Stawy - budowa i mechanika - Slide 14
Stawy - budowa i mechanika - Slide 15
Stawy - budowa i mechanika - Slide 16
Stawy - budowa i mechanika - Slide 17
Stawy - budowa i mechanika - Slide 18
Stawy - budowa i mechanika - Slide 19
Stawy - budowa i mechanika - Slide 20
Stawy - budowa i mechanika - Slide 21
Stawy - budowa i mechanika - Slide 22
Stawy - budowa i mechanika - Slide 23
Stawy - budowa i mechanika - Slide 24
Stawy - budowa i mechanika - Slide 25
Stawy - budowa i mechanika - Slide 26
Stawy - budowa i mechanika - Slide 27
Stawy - budowa i mechanika - Slide 28
Stawy - budowa i mechanika - Slide 29
Stawy - budowa i mechanika - Slide 30
Stawy - budowa i mechanika - Slide 31
Stawy - budowa i mechanika - Slide 32
Stawy - budowa i mechanika - Slide 33
Stawy - budowa i mechanika - Slide 34
Stawy - budowa i mechanika - Slide 35
Stawy - budowa i mechanika - Slide 36
Stawy - budowa i mechanika - Slide 37
Stawy - budowa i mechanika - Slide 38
Stawy - budowa i mechanika - Slide 39
Stawy - budowa i mechanika - Slide 40
Stawy - budowa i mechanika - Slide 41
Stawy - budowa i mechanika - Slide 42
Stawy - budowa i mechanika - Slide 43
Stawy - budowa i mechanika - Slide 44
Stawy - budowa i mechanika - Slide 45
Stawy - budowa i mechanika - Slide 46
Stawy - budowa i mechanika - Slide 47
Stawy - budowa i mechanika - Slide 48
Stawy - budowa i mechanika - Slide 49
Stawy - budowa i mechanika - Slide 50
Stawy - budowa i mechanika - Slide 51
Stawy - budowa i mechanika - Slide 52
Stawy - budowa i mechanika - Slide 53
Stawy - budowa i mechanika - Slide 54
Stawy - budowa i mechanika - Slide 55
Stawy - budowa i mechanika - Slide 56
Stawy - budowa i mechanika - Slide 57
Stawy - budowa i mechanika - Slide 58

Treść prezentacji

Slide 1

STAWY Budowa i mechanika

Slide 2

Stawy Kości połączone są ze sobą stawami powierzchnie stawowe kości są pokryte idealnie gładką chrząstką stawową Kości połączone w stały sposób za pomocą więzadeł

Slide 4

Stawy Zakres ruchu zależy od typu stawu stawy jednoosiowe (np. międzypaliczkowe w palcach rąk i stóp) główka o kształcie bloczka dwuosiowe (np. staw nadgarstka) główka o kształcie eliptycznym wieloosiowe (np. staw barkowy lub biodrowy) - główka ma kształt kulisty

Slide 5

torebka stawowa dodatkowe zabezpieczenie przed destabilizacją stawu, dodatkowa ochrona zamyka szczelnie staw przechodzi w okostną zbudowana z dwóch warstw: Warstwa zewnętrzna - z łącznotkankowych włókien (część tworzy więzadła) Wewnętrzna warstwa maziówka bogato unaczyniona błona produkująca maź stawową

Slide 6

fizjologia Stan czynnościowy stawów jest uzależniony od od stanu chrząstki stawowej i aparatu więzadłowotorebkowego Prawidłowa, odpowiedniej grubości chrząstka stawowa amortyzuje wstrząsy w stawie i sprzyja równomiernemu rozłożeniu nacisku na całą powierzchnię stawową. Chrząstka szklista pokrywająca powierzchnie stawowe kości jest pozbawiona naczyń krwionośnych i unerwienia

Slide 7

fizjologia Chrząstka odżywiana jest od strony stawu przez płyn stawowy i od strony kości przez naczynia podchrzęstnej warstwy kości By procesy odżywianie chrząstki przebiegały prawidłowo, niezbędny jest ruch, zmiany ciśnienia i nacisku na powierzchnię stawową Unieruchomienie lub zmniejszone obciążenie stawu pogarszają odżywienie chrząstki Nie jest też korzystny stały lub nadmierny ucisk, prowadzi bowiem do ścieńczenia warstwy chrząstki i jej zaniku

Slide 8

błona maziowa wyściela części stawu nie pokryte chrząstką ułatwia ruchy wydziela i wchłania płyn stawowy (odżywienie chrząstki stawowej) Płyn stawowy - ułatwia poślizg powierzchni stawowych kości

Slide 9

STAW RAMIENNY

Slide 12

Staw prosty, wieloosiowy

Slide 13

Staw ramienny głowa kości ramiennej duża wydrążenie stawowe (panewka stawowa) mała Stosunek 3:1 duży zakres ruchu obrąbek stawowy łopatki Staw ochraniają: więzadła i mięśnie

Slide 14

Torebka stawowa wzmacnia więzadło kruczo-ramienne i więzadła obrąbkowo-ramienne (górne, środkowe, dolne)

Slide 17

Ruch stawowe odbywają się w trzech płaszczyznach: zgięcie i prostowanie, odwodzenie i przywodzenie ruchy obrotowe ramienia do wewnątrz i na zewnątrz

Slide 18

odwodzenie m. naramienny(cz.srodkowa) m. nadgrzebieniowy m. dwugłowy ramienia(głowa długa)

Slide 20

Przywodzenie m. obły wiekszy m. podłopatkowy m. dwugłowy ramienia (głowa krótka) m. trójgłowy ramienia(głowa długa) m.piersiowy wiekszy m.najszerszy grzbietu

Slide 21

Unoszenie ramienia w stawie ramiennym powyżej poziomu nie jest możliwe z powodu: napięcia mięśni przywodzących i dolnej ściany torebki oparcie sie guzka większego kości ramiennej o sklepienie stawu ramiennego. Dalsze unoszenie ramienia odbywa sie w stawach obojczyka(uniesienie ramienia do 150 -160stopni) dalszy ruch ramienia aż do pionu obejmuje kl. piersiową, która przez prostowanie kręgosłupa przechyla sie ku tyłowi.

Slide 22

Rotacja zewn(odwracanie) m. naramienny(cz. tylna) m. nadgrzebieniowy (mała komponenta tego ruchu) m.podgrzebieniowy m.obły mniejszy

Slide 23

Rotacja wewn. (nawracanie) m. naramienny(cz. przednia) m. obły wiekszy m.podłopatkowy m.dwugłowy ramienia(głowa długa) m.piersiowy wiekszy

Slide 24

Ruchy nawracania i odwracania są szczególnie widoczne w czasie obracania przedramienia zgiętego pod katem prostym w stawie łokciowym.

Slide 25

zginanie m.naramienny(cz.przedniaobojczykowa) m.dwugłowy ramienia m.kruczo-ramienny m.piersiowy(cz.obojczykowa)

Slide 26

prostowanie m.trójgłowy ramienia(głowa długa) m.naramienny(cz.tylna) m.obły wiekszy m.najszerszy grzbietu

Slide 27

Ruchy obwodzenia Powstają poprzez połączenie ruchów zgięcia i prostowania z odwodzeniem i przywodzeniem. Ruchy te łącza sie z odpowiednimi ruchami w stawach obojczyka znacznie zwiększając ich zakres.

Slide 28

PIERSCIEN ROTATORÓW są to ścięgna mięsni, których przyczep początkowy znajduje sie na łopatce a przyczep końcowy na guzku większym lub mniejszym kości ramiennej: m. m. m. m. podłopatkowy podgrzebieniowy obły mniejszy nadgrzebieniowy

Slide 30

Uszkodzenie pierścienia rotatorów najczęściej u osób po 40 roku życia, którzy wykonywali prace związana z długotrwałym unoszeniem kg w górze, często sportowcy; Odwiedzenie ramienia do 90º i większym zakresie powoduje przyparcie pierścienia rotatorów do łuku kruczo- barkowego; dochodzi wtedy do powstania zmian o charakterze zwyrodnieniowym i rozerwań;

Slide 31

STAW ŁOKCIOWY

Slide 32

staw zawiasowo-obrotowy o dwóch osiach ruchu Staw złożony - w jego skład wchodzą trzy stawy : staw ramienno-łokciowy - staw zawiasowy staw ramienno-promieniowy - staw kulisty wolny staw promieniowo-łokciowy bliższy - staw obrotowy

Slide 36

staw ramienno-łokciowy główką w tym stawie jest bloczek kości ramiennej panewką jest wcięcie bloczkowe kości łokciowej Wykonujemy w nim ruchy : zgięcia (flexio) i prostowania (extensio).

Slide 37

staw ramiennopromieniowy główką w tym stawie jest główka kości ramiennej panewką jest dołek głowy kości promieniowej Ruchomość tego stawu jest ograniczona ze względu na połączenie z kością łokciową Wykonujemy w nim ruchy : zgięcia (flexio), prostowania (extensio) i ruchy obrotowe (rotatio)

Slide 38

staw promieniowo-łokciowy bliższy główką tego stawu jest obwód stawowy głowy kości promieniowej panewką jest wcięcie promieniowe kości łokciowej Wykonujemy w tym stawie ruchy odwracania (supinatio) i nawracania (pronatio) staw ten współdziała ze stawem promieniowo-łokciowym dalszym.

Slide 39

Torebka stawowa gruba i napięta po stronie bocznej i przyśrodkowej - wzmocniona silnymi więzadłami obszerna i cienka od przodu i tyłu Więzadła więzadło więzadło więzadło więzadło poboczne promieniowe poboczne łokciowe pierścieniowate kości promieniowej czworoboczne

Slide 40

STAW BIODROWY

Slide 45

staw kulisty, panewkowy Głową jest powierzchnia stawowa głowy kości udowej panewką jest powierzchnia księżycowata panewki kości miednicznej oraz obrąbek panewkowy

Slide 46

Ruchy W stawie biodrowym wykonujemy : zgięcie (flexio), prostowanie (extensio) odwodzenie (abductio), przywodzenie (adductio) obrót do wewnątrz i na zewnątrz (rotatio interna et externa) obwodzenie (circumductio)

Slide 47

Torebka stawowa Więzadła: więzadło biodrowo-udowe więzadło kulszowo-udowe więzadło łonowo-udowe warstwa okrężna więzadło głowy kości udowej

Slide 48

STAW KOLANOWY

Slide 53

Staw zawiasowy zmodyfikowany Główkę stanowią powierzchnie stawowe kłykci kości udowej i powierzchnia stawowa rzepki panewkę tworzą powierzchnie stawowe górne kłykci piszczeli pogłębione przez łąkotki stawowe oraz powierzchnia rzepkowa kości udowej oraz powierzchnia rzepkowa kości udowej

Slide 54

Mechanika stawu kolanowego W stawie kolanowym wykonujemy ruchy : zgięcia (flexio), prostowania (extensio) w pozycjach pośrednich (nie w maksymalnym zgięciu, bądź wyproście) także ruchy obrotu do wewnątrz i na zewnątrz (rotatio interna et externa).

Slide 55

Torebka stawowa Łąkotki stawowe Mają kształt półksiężyców, zbudowane z chrząstki włóknistej. Więzadła zewnątrzstawowe Więzadło rzepki Troczki rzepki Więzadło poboczne piszczelowe i strzałkowe

Slide 57

Więzadło podkolanowe skośne Więzadło podkolanowe łukowate Więzadła wewnątrzstawowe Więzadło krzyżowe przednie Więzadło krzyżowe tylne ograniczają ruch obrotowy do wewnątrz w stawie kolanowym Więzadła łąkotkowo-udowe przednie i tylne

Slide 58

Więzadło poprzeczne kolana ciało tłuszczowe podrzepkowe

Dane:
  • Liczba slajdów: 58
  • Rozmiar: 1.98 MB
  • Ilość pobrań: 2554
  • Ilość wyświetleń: 18816
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie