Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku

Liczba slajdów:
13
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.32 MB
Ilość pobrań:
17
Ilość wyświetleń:
413
Kategoria:
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 12
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 0
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 1
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 2
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 3
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 4
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 5
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 6
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 7
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 8
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 9
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 10
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 11
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 12
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Zaborcy Polski w I poł. XIX wieku.
2
Prusy Porażki Prus w czasie nawałnicy Napoleońskiej w Europie, uświadomiły władzom pruskim, że konieczne jest przeprowadzenie gruntownych zmian. 1807 zniesiono poddaństwo chłopów a w 1811 rozpoczęto proces ich uwłaszczenia. Proces ten przeciągnął się do 1850 r, ponieważ chłopi za odszkodowaniem musieli przekazać dawnym właścicielom część uprawianych gruntów. Zmiany zachodzące w Prusach ochrzczono mianem pruskiej drogi do kapitalizmu;
3
Zmiany w sensie socjalnym były o wiele łatwiejsze niż polityczne, gdyż król Fryderyk Wilhelm III nie chciał rezygnować ze swych uprawnień. W dalszym ciągu władza opierała się na policji, biurokracji i Kościele. Ustępstwem było zwołanie landtagów (sejmów prowincjonalnych). Sytuacja nieco zmieniła się po kongresie wiedeńskim, ponieważ Prusy zaczęły rywalizować z Austrią o pierwszeństwo w Związku Niemieckim. Ważnym etapem w tej rozgrywce było powołanie Związku Celnego w 1834 r.
4
Był to związek zrzeszający w unii celnej 18 państw niemieckich pod przewodnictwem pruskim. Ujednolicono systemy praw handlowych, wekslowych oraz systemy monetarne krajów członkowskich, aczkolwiek nie wprowadzono jednolitej waluty. Związek skupił państwa Niemiec północnych i środkowych, od 1867 także południowych (poza nim pozostała Austria); Związek Celny
5
Rosja Rosja to państwo, które jako jedyne wyszło zwycięsko z wojen napoleońskich, car Aleksander I był jednym z pomysłodawców i kreatorów Kongresu Wiedeńskiego, a dodatkowo Rosja była jednym z założycieli Świętego Przymierza, dlatego też nazywana była żandarmem Europy.
6
Pierwsze lata panowania cara Aleksandra I upłynęły pod znakiem liberalnych reform, natomiast później car zaprzestał zmian i powracał do starego układu utrzymywanemu dzięki samodzierżawiu i Cerkwi. Tymczasem pod względem gospodarczym Rosja był krajem zacofanym, a na rozwiązanie czekała kwestia chłopska. Zła sytuacja państwa doprowadził do tego, że w poł. XIX wieku pojawiły się pierwsze próby obalenia władzy.
7
Powstanie dekabrystów W 1821 r. spiskowcy powołali do życia dwie tajne organizacje Towarzystwo Południowe i Towarzystwo Północne. Ich członkowie postulowali wprowadzenie monarchii konstytucyjnej, zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów. W 1825 r. po śmierci cara Aleksandra I oficerowie związani z władcą próbowali przejąć władzę. Powstanie to jednak było źle przygotowane i szybko upadło. Od miesiąca grudnia, w którym wydarzenie to miało miejsce, zostało nazwane przewrotem dekabrystów ( ros. diekabr grudzień).Uczestników zdarzenia surowo ukarano śmiercią lub zsyłką na Syberię.
8
Ku południu W 1 poł. XIX wieku Rosja zainteresowana był przede wszystkim południem Europy zwłaszcza terenami nadczarnomorskimi. Państwo to uważało się za ideologicznego spadkobiercę cesarstwa Bizantyjskiego i popularyzatorem idei Panslawizmu idei jedności wszystkich Słowian, którzy powinni się zjednoczyć pod przewodnictwem Rosji. W tym czasie Rosja przystąpiła również do planowej ekspansji na tereny południowe i zajęła Kaukaz, Gruzję, Armenię i Azerbejdżan.
9
Wojna krymska 1853-56 Próba opanowania przez Rosję terenów nadczarnomorskich doprowadził do wybuchu tzw. wojny krymskiej w latach 1853 56. Naprzeciw siebie stanęły dwa bloki państw Turcja wspierana przez Francję, Wielką Brytanię oraz Piemont oraz Rosja. Walki toczyły się głównie na Krymie ( stad nazwa), ale wtoku walk wojska wkroczyły na tereny Mołdawii i Wołoszczyzny, co zaniepokoiło Austrię. Jedna z największych bitew wojny była obrona twierdzy Sewastopola, a jej upadek spowodował wycofanie się Rosji z wojny. Ostatecznie w 1856 r, państwa podpisały pokój paryski, który zabraniał Rosji posiadania floty na Morzu Czarnym. Rosja musiała zrzec się Mołdawii i Wołoszczyzny oraz roztoczyć opiekę prawna nad prawosławna ludnością sułtana. Przegrana w wojnie poważnie nadszarpnęła prestiż Rosji jako mocarstwa.
10
11
Austria W 1 poł. XIX wieku władzę w Austrii skupiał premier (kanclerz) Klemens von Metternich, mimo iż kraj ten pozostawał państwem absolutystycznym, policyjnym i zbiurokratyzowanym. Monarchia Habsburska zbudowana była z wielu narodów, które kraj macierzysty określały więzieniem narodów, który przeprowadzał przymusową germanizację.
12
Austria podobnie jak Rosja borykała się z wieloma problemami np. poddaństwem chłopów i problemami narodowościowymi np. konflikt Węgrów z Rumunami i Słowakami. Pod względem gospodarczym Austria była ogromnie zróżnicowana - najbardziej rozwinięte pozostawały Czechy, Morawy, Górna Austria, Śląsk Cieszyński, a zacofane były Dalmacja, Bukowina i Galicja. W kwestii polityki Austria stała na straży ładu wiedeńskiego oraz konsekwentnie realizowała zadania w ramach Świętego Przymierza.
13
KONIEC

Mogą Cię zainteresować

Bogowie greccy, teatr i igrzyska greckie - Slajd 1

Bogowie greccy, teatr i igrzyska greckie

Bogowie greccy, teatr i igrzyska greckie
Elementy wiedzy historycznej - Oświecenie w Polsce. - Slajd 1

Elementy wiedzy historycznej - Oświecenie w Polsce.

Elementy wiedzy historycznej - Oświecenie w Polsce.
Słynne polskie kobiety - Slajd 1

Słynne polskie kobiety

Słynne polskie kobiety
Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I - Slajd 1

Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I

Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?