Religia

Duch Święty w Starym Testamencie

5 lat temu

Zobacz slidy

Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 1
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 2
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 3
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 4
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 5
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 6
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 7
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 8
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 9
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 10
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 11
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 12
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 13
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 14
Duch Święty w Starym Testamencie - Slide 15

Treść prezentacji

Slide 1

Duch Święty w Starym Testamencie

Slide 2

Duch Święty w historii zbawienia

Slide 3

Prorok Ezechiel I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Ez Prorok Ezechiel na fresku autorstwa Michała Anioła - Kaplica Sykstyńska w Rzymie

Slide 4

Prorok Izajasz o Zbawicielu ,,I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej (Iz 11, 1-2).

Slide 5

Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Łk 1,35

Slide 6

Jezus zapowiada Ducha Świętego

Slide 7

Ja zaś będę prosił Ojca , a innego pocieszyciela da wam ,aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. J 14,17

Slide 8

Dzieje Apostolskie ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1,8

Slide 9

Zesłanie Ducha Świętego 1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co ma znaczyć? - mówili jeden do drugiego. 13 Upili się młodym winem - drwili inni.

Slide 10

Wierzę w Ducha Świętego

Slide 11

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. J 3,5 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. J 3,6

Slide 12

Symbole ducha świętego Woda oznacza działanie ducha Świętego w sakramencie chrztu .Woda chrzcielna oznacza narodzenie do życia Bożego ,które jest nam udzielane w duchu

Slide 13

Namaszczenie Symbolika namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego. We wtajemniczeniu chrześciajńskim jest ono sakramentalnym znakiem bierzmowania.

Slide 14

Ogień - Podczas gdy woda oznacza narodzenie i płodność życia, ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Duch Świętego

Slide 15

Gołębica - Na końcu potopu wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania. Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i spoczywa na Nim.

Dane:
  • Liczba slajdów: 15
  • Rozmiar: 1.77 MB
  • Ilość pobrań: 3530
  • Ilość wyświetleń: 22766
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie