Informatyka

Cyberprzemoc

4 lata temu

Zobacz slidy

Cyberprzemoc - Slide 1
Cyberprzemoc - Slide 2
Cyberprzemoc - Slide 3
Cyberprzemoc - Slide 4
Cyberprzemoc - Slide 5
Cyberprzemoc - Slide 6
Cyberprzemoc - Slide 7
Cyberprzemoc - Slide 8
Cyberprzemoc - Slide 9
Cyberprzemoc - Slide 10
Cyberprzemoc - Slide 11
Cyberprzemoc - Slide 12
Cyberprzemoc - Slide 13
Cyberprzemoc - Slide 14
Cyberprzemoc - Slide 15
Cyberprzemoc - Slide 16
Cyberprzemoc - Slide 17
Cyberprzemoc - Slide 18
Cyberprzemoc - Slide 19
Cyberprzemoc - Slide 20
Cyberprzemoc - Slide 21
Cyberprzemoc - Slide 22
Cyberprzemoc - Slide 23
Cyberprzemoc - Slide 24
Cyberprzemoc - Slide 25
Cyberprzemoc - Slide 26
Cyberprzemoc - Slide 27
Cyberprzemoc - Slide 28
Cyberprzemoc - Slide 29
Cyberprzemoc - Slide 30
Cyberprzemoc - Slide 31
Cyberprzemoc - Slide 32
Cyberprzemoc - Slide 33
Cyberprzemoc - Slide 34
Cyberprzemoc - Slide 35
Cyberprzemoc - Slide 36
Cyberprzemoc - Slide 37
Cyberprzemoc - Slide 38
Cyberprzemoc - Slide 39
Cyberprzemoc - Slide 40
Cyberprzemoc - Slide 41
Cyberprzemoc - Slide 42
Cyberprzemoc - Slide 43
Cyberprzemoc - Slide 44
Cyberprzemoc - Slide 45
Cyberprzemoc - Slide 46
Cyberprzemoc - Slide 47
Cyberprzemoc - Slide 48
Cyberprzemoc - Slide 49
Cyberprzemoc - Slide 50
Cyberprzemoc - Slide 51
Cyberprzemoc - Slide 52

Treść prezentacji

Slide 1

Cyberprzemo c

Slide 2

PLAN PREZEN TACJI 1. Definicja i formy cyberprzemocy 2. Skala zjawiska w Polsce 3. Ofiary cyberprzemocy 4. Cyberprzemoc a prawo 5. Jak unikać cyberprzemocy? 6. Gdzie szukać pomocy? 7. Kampanie społeczne

Slide 3

Czym jest CYBERPRZEM O C?

Slide 4

C Y B ER P R Z EM O C to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.

Slide 5

Polska nazwa wywodzi się z angielskiego zestawieniu dwóch słów cyberbulliying - cyber i bull , gdzie bully oznacza brutalność.

Slide 6

Początkicyberbullingu Zjawisko oczerniania, wyszydzania lub kompromitowania za pośrednictwem internetu zaczęło się kilka lat temu w Europie Zachodniej oraz za oceanem (w USA i Kanadzie). Wirtualna przemoc przybrała najpierw formę złośliwych i obraźliwych sms-ów, potem e-maili. Pierwotna definicja określała wówczas cyberbullying jako umyślną i powtarzającą się (wielokrotnie) krzywdę spowodowaną przy pomocy tekstu elektronicznego. Źródło: www.cyberbulling.webpark.pl

Slide 7

D o działań określanych jako cyberprzem oc zalicza się m .in:  wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają podszywane się pod kogoś w Sieci Źródło: www.cyberprzemoc.pl

Slide 8

G dzie m ożem y się spotkać z cyberprzem ocą?

Slide 9

Cele internetow ych chuliganów : przeżywanie radości ze zwyciężania, wynikające na przykład z potrzeby potwierdzenia swojej pozycji w grupie, bądź zbudowania swego wizerunku. wyrównanie krzywd pozyskanie uwagi otoczenia, wołaniem o pomoc kierowaną do wszystkich, którzy o nich zapomnieli Źródło: Adam Czesławiak CYBERBULLYING. WSTĘPNE SPOJRZENIE NA ZJAWISKO WIRTUALNEJ AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY

Slide 10

Skala zj aw iska w Polsce

Slide 11

Źródło: http:www.dyzurnet.pl

Slide 12

Zgłoszenia-incydenty 2009 Źródło: www.dyzurnet.pl

Slide 13

Źródło: www.av-school.pldownKonkurswyrIV.pdf

Slide 14

Zabójczy żart. Powodzenie jednych bywa katastrofą drugich.

Slide 15

FLAMING Kłótnia internetowa (ang. flame war, flaming) zwana czasem wojną na obelgi to seria wiadomości celowo wrogich lub obraźliwych wysyłanych na grupę, listę dyskusyjną czy forum dyskusyjne. Jest to jedno z największych pogwałceń netykiety. Źródło: www.wikipedia.pl

Slide 16

O FIA R Y C Y B ER P R Z EM O C Y

Slide 18

cyberprzemoc wpływa na psychikę dziecka o wiele mocniej niż przemoc twarzą w twarz. Dziecko czuje się osaczone, zdane tylko na siebie i bezsilne.() Akt  w Internecie trwa długo. Obraźliwe wpisy nie znikają, każdy może je przeczytać, a w dodatku pojawiają pod nimi komentarze. 

Slide 19

Jeong Da-Bin YUNI

Slide 20

HISTORIA I

Slide 21

H ISTO RIA II

Slide 22

H ISTO RIA III film

Slide 23

CYBERPRZEM O C A PRAW O

Slide 25

Sprawę o przemocy w cyberprzestrzeni można zgłosić na policję, gdzie następnie zostanie ona skierowana do Sądu Rodzinnego, w przypadku gdy sprawca jest małoletni. W wielu sprawach wzywanie policji jest ostatecznością. Na początku warto spróbować rozwiązać problem za pośrednictwem placówki szkolnej, poprzez wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych i objęcie opieką psychologiczną, zarówno ofiary, jak i sprawcy.

Slide 26

Jak uniknąć cyberprzem ocy?

Slide 27

1. Nigdy nie podawaj w internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.

Slide 28

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

Slide 29

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

Slide 30

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Slide 31

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w internecie. Ktoś, kto podaje się za Twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec Ciebie złe zamiary.

Slide 32

6. Kiedy coś lub ktoś w internecie Cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Slide 33

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz, muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić ich wiarygodność.

Slide 34

8. Szanuj innych użytkowników internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.

Slide 35

9. Spotkania z osobami poznanymi w internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym, pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami!!! Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej

Slide 36

10. Rozmawiaj z rodzicami o internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.

Slide 37

11. Zadbaj o ukrycie przed obcymi swoich prawdziwych danych. Nie używaj w adresie poczty elektronicznej swojego imienia i nazwiska.

Slide 38

12. Jeżeli chcesz coś kupić w internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców. Źródło: Cogito Autor: Marek Łuszczyna 14122007

Slide 39

Jeślidośw iadczasz cyberprzem ocy: 1. Nie odpowiadaj na zaczepki 2. Nie kasuj wiadomości, jakie dostajesz 3. Zrób screen 4. Skonsultuj się z prawnikiem Źródło: www.bezpiecznyinternet.org

Slide 40

G dzie szukać pom ocy?

Slide 42

KAM PAN IE SPO ŁECZN E

Slide 44

fi lm 1 http:www.youtube.comwatch?vk KoUegW5cPE

Slide 45

fi lm 2 http: www.youtube.comwatch?v8ENXyP DA29w Trzeba to przetłumaczyć

Slide 46

fi lm 3 http: www.youtube.comwatch?vpmD8O Kl8vVM Trzeba przetłumaczyć

Slide 47

Film 4 http: www.youtube.comwatch?vhOwpG F1SOQM Trzeba przetłumaczyć

Slide 48

A na koniec kilka praw d o IN TERN ECIE

Slide 52

Dziękujemy za uwagę! Agata Kolińska Paulina Odej Małgorzata Ogiba PPSiR, rok V, grupa: C MAJ 2010

Dane:
  • Liczba slajdów: 52
  • Rozmiar: 3.23 MB
  • Ilość pobrań: 10952
  • Ilość wyświetleń: 49324
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie