Wyszukiwarka

<
Kary, środki karne i środki zabezpieczające

Kary kryminalne, kara śmierci – prawo międzynarodowe (I) i (II), kary grzywny, kara ograniczenia wolności, środki karne, sądowy wymiar kary.

 • 58
 • 17858
 • 2210
Myślistwo i rybołówstwo

MYŚLISTWO - umiejętność i sztuka polowania na zwierzynę, prowadzonego zgodnie z prawem i etyką łowiecką; wchodzi w zakres łowiectwa; niekiedy nazwa myślistwo jest używana jako synonim łowiectwa.

 • 15
 • 4493
 • 58
Prawa człowieka i ich ochrona

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.

 • 44
 • 4952
 • 84
Prawa człowieka w krajach rozwijających się

O czym będzie mowa Idea Praw Człowieka Różnice rozwojowe naszego wspólnego świata Jak to działa? kilka słów o Afrykańskim Systemie Ochrony Praw Człowieka Ochrona praw dziecka w Afryce Dlaczego to jest takie ważne? zaangażowanie społeczności międzynarodowej O czym marzą dzieci w Afryce? zajęcia warsztatowe

 • 24
 • 3556
 • 43
Prawa dziecka

Najważniejsze prawa dziecka. Historia tworzenia praw dziecka. Rzecznik prawa dziecka.

 • 19
 • 26102
 • 4731
Prawo i jego funkcje

W dzisiejszych czasach ludzie bardzo często posługują się pojęciem prawo, jednak nie zawsze jest ono właściwie użyte. Bywa ono czasami nadużywane. Dzieje się tak, ponieważ nie potrafimy go zdefiniować.

 • 27
 • 4903
 • 137
Prawo - definicja,funkcje, norma

Definicja prawa UJĘCIE PRZEDMIOTOWE UJĘCIE PODMIOTOWE prawem określa się zbiór norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami to uprawnienia przyznawane jednostce przyznawane przez obowiązujące akty prawne.

 • 30
 • 13117
 • 1155
Prawo rodzinne

Przedmiot regulacji 3 grupy stosunków prawnych Przedmiot regulacji stosunków prawnych: 3 grupy małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela; w zasadzie ściśle rodzinny charakter mają dwie pierwsze grupy, opieka i kuratela pojawiają się najczęściej poza relacjami rodzinnymi

 • 53
 • 5889
 • 117
Ochrona praw konsumenta

Prawa konsumenta, instytucje chroniące prawa konsumenta, prawo do reklamacji i zwrotu towaru.

 • 17
 • 28043
 • 5201
Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej

Dlaczego lokalizacje farm wiatrowych budzą niepokoje społeczne? Elektrownie wiatrowe: Emitują hałas , wibracje i niesłyszalne dla ucha infradźwięki Pogarszają walory widokowo-krajobrazowe, kulturowe (brak wdrożenia do polskiego systemu tzw. Dyrektywy Krajobrazowej)

 • 14
 • 4209
 • 14
Komisarze, deputowani i audytorzy, czyli kto rządzi w Unii Europejskiej.

System instytucjonalny UE System instytucjonalny Unii Europejskiej stanowią organy i zasady rządzące stosunkami między nimi (definicja z publikacji C.Mika Europejskie prawo wspólnotowe zagadnienia teorii i praktyki. C.H. Beck, Warszawa, 2000 r)

 • 40
 • 4149
 • 26
Faszyzm

W XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało stwierdzić, że jednym ze skutków I wojny światowej była eksplozja totalitaryzmu w Europie. Ogarnięte nim zostały od 1917 roku Rosja oraz od 1919 roku Włochy.

 • 15
 • 5568
 • 194
II wojna światowa

W XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało stwierdzić, że jednym ze skutków I wojny światowej była eksplozja totalitaryzmu w Europie. Ogarnięte nim zostały od 1917 roku Rosja oraz od 1919 roku Włochy.

 • 15
 • 4393
 • 152
Prawa autorskie czyli jak napisać bibliografię i przypisy

Prawo autorskie to: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 • 28
 • 4558
 • 22
Zadziwiająca natura światła

Zadziwiająca natura światła: 1. Rozwój poglądów na naturę światła 2. Odbicie, prawo odbicia światła 3. Załamanie światła 4. Rozszczepienie światła 5. Zjawisko tęczy 6. Miraż 7. Dyfrakcja światła 8. Interferencja fal świetlnych 9. Doświadczenie Younga 10. Polaryzacja światła 11. Zjawisko fotoelektryczne 12. Złudzenia optyczne

 • 22
 • 5930
 • 155
Stany nadzwyczajne w Polsce

Obowiązki obywateli w bezpieczeństwie i obronie narodowej (art. 82) wierność RP i troska o dobro wspólne (art. 84) przestrzeganie prawa (art. 85.1) obrona ojczyzny (art. 86) dbałość o stan środowiska i odpowiedzialność za spowodowanie jego pogorszenia

 • 70
 • 8239
 • 110
Zadziwiająca natura światła

Teoria korpuskularna Newtona panowała aż do początku XIX wieku, kiedy to zaobserwowano dyfrakcję i interferencję światła. Oba te zjawiska świadczą o falowej naturze światła. Do łask wróciła więc teoria falowa światła Huygensa, chociaż problem eteru kosmicznego nadal pozostał.

 • 22
 • 4403
 • 52
Fizyka w życiu codziennym

Fizyka w życiu codziennym. Fizyka to nauka, która znalazła ogromne zastosowanie w życiu codziennym. Osiągnięcia fizyków wykorzystywane są w różnych dziedzinach działalności człowieka. Wszystko, co dzieje się wokół nas można wytłumaczyć za pomocą praw fizyki. Przygotowana prezentacja odwołuje się do niektórych przykładów z otaczającej nas rzeczywistości i ma na celu przekonać wszystkich, że nie jest to przedmiot oderwany od realnego świata.

 • 64
 • 9252
 • 229
Henryk Sienkiewicz: życie i twórczość

Dzieciństwo WarszawaŁazienki Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Od 9 roku życia mieszkał w Warszawie.

 • 14
 • 4869
 • 50
Organy władzy RP - władza sądownicza

Zasady funkcjonowania sądów i trybunałów, rodzaje sądów, Trybunał Konstytucyjny, funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • 15
 • 20009
 • 3357
Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz - dzieciństwo Dziecinstwo Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodzil sie w Woli Okrzejskiej, Imperium Rosyjskie. Pochodzil ze Polskej rodziny ziemianskiej, osiadłej w Warszawie w roku 1855. Byl synem Józef Sienkiewicza i Stefani Sienkiewicz, byl rowniez jednym z sześciorga dzieci, mial cztery siostry i brata. Dom rodzinny Sienkiewiczów

 • 29
 • 7536
 • 87
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie