Białowieski Park Narodowy

Liczba slajdów:
17
Autor:
Nina Topór
Rozmiar:
5.33 MB
Ilość pobrań:
9506
Ilość wyświetleń:
39799
Kategoria:
Białowieski Park Narodowy - Slajd 16
Białowieski Park Narodowy - Slajd 0
Białowieski Park Narodowy - Slajd 1
Białowieski Park Narodowy - Slajd 2
Białowieski Park Narodowy - Slajd 3
Białowieski Park Narodowy - Slajd 4
Białowieski Park Narodowy - Slajd 5
Białowieski Park Narodowy - Slajd 6
Białowieski Park Narodowy - Slajd 7
Białowieski Park Narodowy - Slajd 8
Białowieski Park Narodowy - Slajd 9
Białowieski Park Narodowy - Slajd 10
Białowieski Park Narodowy - Slajd 11
Białowieski Park Narodowy - Slajd 12
Białowieski Park Narodowy - Slajd 13
Białowieski Park Narodowy - Slajd 14
Białowieski Park Narodowy - Slajd 15
Białowieski Park Narodowy - Slajd 16
Białowieski Park Narodowy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
2
Położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej.
3
HISTORIA Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo Rezerwat. W roku 1932 leśnictwo Rezerwat zostało przekształcone w Park Narodowy w Białowieży. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.
4
POWIERZCHNIA Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co stanowi 16 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 5725,75 ha, pod ochroną czynną 4438,20 ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,32 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha.
5
W skład parku wchodzą 3 jednostki administracyjne: Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna, Ośrodek Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów).
6
SYMBOLEM PARKU JEST ŻUBRnajwiększy ssak lądowy europy Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 430 osobników.
7
W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym) i wilki. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.
8
PRAWNA OCHRONA ŻUBRA W Polsce żubr jest prawnie chroniony już od XVI wieku. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1965 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Żubr figuruje w wykazie gatunków podlegających ochronie pod pozycją 125. Ponadto żubr został umieszczony na liście zwierząt ginących i zagrożonych, w tak zwanej Czerwonej Księdze (Red Data Book), wydanej po raz pierwszy w 1966 roku przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).
9
OCHRONA PRZYRODY OCHRONA ŚCISŁA OCHRONA CZYNNA OCHRONA KRAJOBRAZOWA
10
OCHRONA ŚCISŁA Ochroną ścisłą objęto łącznie areał 5725,75 ha (54,4 obszaru Parku). Zawiera się w tym 4747,17 ha dawnego Rezerwatu Ścisłego BPN, chroniącego las od 1921 r.
11
Polega na całkowitym pozostawieniu wytypowanego obszaru siłom przyrody i sprowadza się do zaniechania bezpośredniej ingerencji człowieka. Ochrona ścisła umożliwia swobodny przebieg procesów ekologicznych.
12
Przejawem tego jest na przykład regeneracja lasu po zaprzestaniu cięć oraz zmiany składu gatunkowego i struktury zbiorowisk leśnych, wynikające z naturalnego rozwoju drzewostanów i procesów sukcesji.
13
OCHRONA CZYNNA Dopuszcza ingerencję człowieka, w postaci zabiegów ochronnych w celu przywrócenia stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Ochroną czynną objęty jest łącznie areał 4438,20 ha (42,2 obszaru Parku).
14
Utrzymanie otwartego charakteru tych miejsc wymaga wstrzymywania naturalnej sukcesji, tj. zarastania krzewami i drzewami. Zabiegi wykonywane są w okresie letnim, po przekwitnięciu rzadkich gatunków roślin i wyprowadzeniu lęgów przez ptaki.
15
OCHRONA KRAJOBRAZU Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody polega na zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu. Niezwykle cenną wartością Białowieskiego Parku Narodowego jest krajobraz Parku Pałacowego. Ochrona krajobrazowa polega tu na cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz wykaszaniu łąk.
16
W praktyce często ochrona krajobrazowa części terenu parku narodowego lub rezerwatu przyrody pozwala na utrzymanie gospodarczego użytkowania danego obszaru. Ten status nadaj się zwykle gruntom prywatnym w parku lub rezerwacie, a także terenom technicznym W Parku zostały wyodrębnione strefy ochrony krajobrazowej o łącznej powierzchni 353,32 ha (3,4 obszaru Parku).
17
Dziękuje za uwagę. Nina Topór gr. d Źródło: www.bpn.com.pl

Mogą Cię zainteresować

Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski - Slajd 1

Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski

Parki Narodowe Bogactwo naturalne Polski
Parki Narodowe w Polsce - Slajd 1

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce
Procesy endogeniczne i egzogeniczne - Slajd 1

Procesy endogeniczne i egzogeniczne

Procesy endogeniczne i egzogeniczne
Orientowanie się w terenie bez mapy - Slajd 1

Orientowanie się w terenie bez mapy

Orientowanie się w terenie bez mapy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?