Rola korporacji międzynarodowych

Liczba slajdów:
24
Autor:
Anna Kodyniak
Rozmiar:
2.38 MB
Ilość pobrań:
26
Ilość wyświetleń:
2268
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 23
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 0
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 1
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 2
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 3
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 4
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 5
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 6
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 7
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 8
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 9
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 10
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 11
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 12
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 13
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 14
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 15
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 16
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 17
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 18
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 19
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 20
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 21
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 22
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 23
Rola korporacji międzynarodowych - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Rola korporacji międzynarodowych. Globalizacja Opracowała Anna Kodyniak
2
Korporacja Spółka kapitałowa, której działalność obejmuje wiele krajów. Jej właścicielem jest kapitał ( udziałowcy spółek akcyjnych i spółek z o.o.). Często przekształcają się w konglomeraty, czyli organizacje gospodarcze działające na zasadach holdingu Holding przedsiębiorstwo o charakterze spółki akcyjnej, powołane w celu zarządzania innymi przedsiębiorstwami. Często monopolizują pewne dziedziny wytwarzania i dystrybucji dlatego ich działalność w wielu krajach jest ustawowo ograniczona
3
Korporacja Tworzy system międzynarodowych powiązań gospodarczych Realizuje jednolitą strategię ekspansji ekonomicznej Zarząd firmy macierzystej Filie Oddziały zagraniczne
4
Kryteria tworzenia filii Zasięg geograficzny rynków zbytu towarów i usług Wydzielanie jednostek poszczególnych branż wytwarzania Wydzielanie jednostek działających na wybranych rynkach np. rynku paliw, rynku lekarstw itp.
5
Cechy korporacji Bardzo duże zasoby kapitałowe roczny dochód niektórych z nich jest większy od PKB wielu KSR. (zysk brutto General Electric za 2001 był wyższy niż PKB Boliwii, Kenii czy Dem. Rep. Konga) Przewaga konkurencyjna w poszczególnych branżach wytwarzania Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca Produkcja wyrobów bardzo zaawansowanych technologicznie Efektywny marketing Ekspansja korporacji międzynarodowych na kolejne rynki
6
Branże, w których działają korporacje Elektronika Automatyka Produkcja samolotów Produkcja broni Produkcja chemikaliów Produkcja lekarstw Telekomunikacja Bankowość Ubezpieczenia Handel Turystyka Przemysł zaawansowanych technologii
7
Przykładowe korporacje Źródło: Kop.J, Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia społeczno ekonomiczna. WSz PWN; Warszawa 2003, str. 244
8
Ekspansja w celu powiększenia zysku poprzez: Zmniejszenie kosztów zbliżenie się do tańszych środków produkcji np. surowców, taniej siły roboczej, mniejszych podatków Zwiększenie produkcji nowe rynki zbytu, które nie mogą się bronić ze względu na przestarzałe technologie
9
Za i przeciw korporacjom Dostarczają kapitał aktywizując obszar, na którym zlokalizowano nowe przedsiębiorstwa Rozprzestrzenianie się nowoczesnych technologii Rozprzestrzenianie się nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji produkcji i marketingu Wakacje podatkowe Wywierają naciski na rządy i samorządy aby otrzymać jak najkorzystniejsze warunki lokalizacji i działania (szantaż - grożenie lokalizacją działalności w kraju ościennym) Upowszechnianie podobnych produktów i usług oraz zachowań konsumentów
10
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2006
11
Globalizacja Standaryzacja w skali światowej produkcji i technik sprzedaży Unifikacja zachowań konsumentów Unifikacja wzorców kulturowych Unifikacja stylu życia Unifikacja sposobów funkcjonowania różnych instytucji
12
Płaszczyzny globalizacji Globalizacja ekonomiczna technologiczna społeczna polityczna kulturowa ekologiczna
13
Globalizacja na płaszczyźnie ekonomicznej Istnienie międzynarodowych korporacji i firm Swobodny przepływ kapitału i usług Wolny dostęp do rynków Masowość produkcji
14
Globalizacja na płaszczyźnie ekonomicznej Działalność korporacji międzynarodowych wprowadzających innowacje technologiczne i organizacyjne na nowe rynki, szybko je opanowując dzięki czemu osiągają bardzo duże korzyści materialne Firmy lokalne nie są wstanie sprostać ekspansji wielkich firm nie mają takiej skali produkcji i nie są wstanie dostarczyć konsumentom poszukiwanych przez nich towarów po tak niskich cenach. Nie mają środków na reklamę, promocję towarów oraz znaków firmowych na nowe rynki Wniosek: sami konsumenci przyczyniają się do sukcesów globalnej strategii wielkich korporacji, które przez działania marketingowe odpowiednio kształtują gusty i potrzeby konsumentów
15
Źródło: Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2005
16
Globalizacja na płaszczyźnie społeczno - kulturowej Globalizacja świata przestępczego terroryzm (np. Al. Kaida), międzynarodowe mafie narkotykowe, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe, handel bronią Istnienie tzw. kultury masowej rozpowszechnianie określonych wzorców życia. Powstanie podobnych społeczeństw konsumpcyjnych kupujemy podobne produkty, stosujemy te same technologie itp. Upodobnianie się i przenikanie kultur
17
Globalizacja na płaszczyźnie politycznej Osłabienie roli państwa - siła ekonomiczna firm ponadnarodowych umożliwia także posiadanie znacznych wpływów politycznych Zanikanie granic Procesy integracyjne Powstawanie i poszerzanie instytucji międzynarodowych Wpływ rządów na negocjacje gospodarcze, marketing własnego kraju w celu przyciągnięcia obcego kapitału Możliwość korupcji władz politycznych przez firmy (np. niekorzystne dla kraju koncesje na działalność gospodarczą) Działalność Interpolu na terenie wielu państw Wprowadzanie porozumień o ruchu bezdewizowym Zawieranie koalicji państw wobec zagrożeń międzynarodowych
18
Źródło: Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2005
19
Globalizacja na płaszczyźnie ekologicznej Istnienie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska Problemy środowiskowe o zasięgu globalnym, jak: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne opady, wylesianie, pustynnienie, rozprzestrzenianie wirusa HIV itp. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów Światowy fundusz na rzecz dzikich zwierząt Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska
20
Zjawiska sprzyjające globalizacji Nowoczesne media, w których informacja jest towarem prowadzącym do korzyści materialnych. Efektem jest wirtualna rzeczywistość a nie rzeczywistość realna, gdyż media dokonują selekcji informacji i je interpretują kształtując nasz pogląd na różne sprawy Rozwój telekomunikacji Internet, telefonia komórkowa, telewizja
21
22
Korzyści globalizacji rozwój społeczeństwa wiedzy poprzez szybką wymianę informacji, rozwój gospodarczy wskutek inwestycji kapitału zagranicznego, postęp cywilizacyjny, ułatwienia w migracji ludności, poprawa zaopatrzenia rynku w towary, w tym znanych marek światowych, tworzenie nowych miejsc pracy przez kapitał zagraniczny zmniejszanie poczucia dystansu i obcości w stosunku do innych kultur wzrost wielkości produkcji, a tym samym zmniejszenie jej jednostkowych kosztów, powstawanie społeczeństwa wiedzy rośnie popyt na ludzi dobrze wykształconych większy dostęp do kapitału wzrost efektywności, wydajności pracy wspólne inwestycje międzynarodowe np. Gazociąg Jamał
23
Negatywne skutki globalizacji bezpośrednie inwestycje zagraniczne przynoszą olbrzymie zyski wyłącznie korporacjom ponadnarodowym, niekontrolowany napływ kapitału powoduje kryzysy finansowe zmniejszenie znaczenia banków lokalnych marginalizowanie grup społecznych słabo wykształconych, bezkrytyczne przyjmowanie obcej kultury i stylu życia, lokalizowanie technologii szkodliwych dla środowiska w państwach uboższych, korupcja władzy rozwój kultury masowej może zagrażać kulturze narodowej, regionalnej, wyzysk ludności krajów słabo rozwiniętych przez międzynarodowe firmy, pogłębianie różnic finansowych między zatrudnionymi w sektorach zależnych od korporacji ze szkodą dla pracujących w przedsiębiorstwach państwowych.
24
Bibliografia Skrzypczak W.: Geografia Społeczno Ekonomiczna Świata i Polski, Wyd. Efekt, Warszawa 2004, s.319 Kop.J, Kucharska M., Szkurłat E.: Geografia Społeczno Ekonomiczna. WSz PWN; Warszawa 2003, s.326 Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2005 Mały Rocznik Statystyczny GUS 2006 (www.stat.gov.pl ) http:www.vitalresearchsurveys.comIUCNMembershiplo go-iucn2.jpg http:www.ih-ra.comadvocacyissuesorgbriefsunep.gif

Mogą Cię zainteresować

Wzrost gospodarczy: modele wzrostu - Slajd 1

Wzrost gospodarczy: modele wzrostu

Wzrost gospodarczy: modele wzrostu
Manipulacja i perswazja - Slajd 1

Manipulacja i perswazja

Manipulacja i perswazja
Przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorstawa państwowego i działalności gospodarczej - Slajd 1

Przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorstawa państwowego i działalności gospodarczej

Przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorstawa państwowego i działalności gospodarczej
Ochrona praw konsumenta - Slajd 1

Ochrona praw konsumenta

Ochrona praw konsumenta

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?