Ojcowski Park Narodowy

Liczba slajdów:
30
Autor:
Katarzyna Ślęczek
Rozmiar:
1.81 MB
Ilość pobrań:
5460
Ilość wyświetleń:
25240
Kategoria:
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 29
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 0
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 1
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 2
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 3
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 4
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 5
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 6
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 7
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 8
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 9
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 10
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 11
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 12
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 13
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 14
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 15
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 16
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 17
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 18
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 19
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 20
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 21
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 22
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 23
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 24
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 25
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 26
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 27
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 28
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 29
Ojcowski Park Narodowy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
OJCOWSKI PARK NARODOWY
2
Ojcowski Park Narodowy leży w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości 12 km, dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej.
3
Administracyjnie Park leży w województwie małopolskim.
4
Jego powierzchnia, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 do 2145,62 ha. Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce . Herb W herbie Parku znajduje się stylizowany nietoperz wznoszący się nad ruinami ojcowskiego zamku.
5
Krótka historia oraz cel powołania Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów.
6
Powierzchnia i użytkowanie W 1993 roku, przyjęto następujący podział powierzchni OPN w zależności od rodzaju zbiorowisk i kategorii ochronności: 1. Obszar ochrony ścisłej 2. Obszar ochrony częściowej - zbiorowisk leśnych 3. Obszar ochrony częściowej - zbiorowisk nieleśnych 4. Obręb gruntów ekonomicznych podlegających ochronie krajobrazowej (walorów widokowych).
7
8
Działalność ochronna Ochrona zbiorowisk nieleśnych. Ekosystemy nieleśne obejmujące łąki w dnach dolin oraz murawy naskalne i kserotermiczne, zróżnicowane na ponad 20 zespołów roślinnych są kluczowymi centrami ochrony różnorodności biologicznej w Ojcowskim Parku Narodowym. Piargi u podnóża Góry Koronnej
9
Na niewielkiej powierzchni murawy grupują blisko 300 gatunków roślin naczyniowych (13 całej flory Parku, liczącej 960 gatunków), w tym wiele bardzo rzadkich w skali kraju oraz bardzo bogatą faunę bezkręgowców.
10
Świat roślin W Ojcowskim Paku Narodowym 67 gatunków roślin objęte jest ochroną ścisłą, natomiast 16 gatunków ochroną częściową. Na florę OPN składa się ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych skupionych w ok. 30 zespołach roślinnych ( 3. miejsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków), ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, niespełna 1200 gatunków grzybów i blisko 200 gatunków porostów. W OPN brak jest endemitów.
11
Barwinek pospolity Lilia złotogłów
12
Chaber miękkowłosy Obuwik pospolity Ostnica Jana
13
Świat zwierząt Bogatą fauną Ojcowskiego Parku Narodowego, w skład której wchodzi wiele gatunków górskich i stepowych, interesowano się od dawna poświęcając jej wiele opracowań już od połowy XIX wieku. Powstała ona w rezultacie długotrwałego rozwoju i przemian klimatycznych w czwartorzędzie, głównie w holocenie. Szacuje się, że teren Parku i jego otulinę zamieszkuje ok. 11 tys. gatunków zwierząt, z czego do tej pory wykazano ok 6 tys. W OPN ścisłą oraz częściową ochroną podjęte jest 218 gatunków zwierząt.
14
Nietoperze Najbardziej charakterystycznymi ssakami Parku są nietoperze. Spośród 21 gatunków żyjących w Polsce, na terenie OPN i najbliższej okolicy stwierdzono 17. Dość często spotkać można w czasie hibernacji w jaskiniach podkowca małego i nocka dużego. Nocek duży
15
Pozostałe gatunki takie jak np. gacek brunatny (wielkouch), mroczek późny i mopek są na ogół rzadkie. Mroczek późny Podkowiec mały Gacek brunatny
16
Piżmak Popielica Krogulec Bóbr
17
Jaskinie Jaskinie i schroniska skalne są charakterystyczną grupą form związanych z wapieniami i działalnością krasową wód podziemnych. Wyżyna KrakowskoCzęstochowska jest obszarem licznego ich występowania. Najliczniejsze skupisko dużych jaskiń znajduje się w wąwozie Jamki; pozostałe, mniejsze jaskinie i schroniska leżą przeważnie na lewym zboczu Doliny Prądnika. Mają one na ogół przebieg poziomy i rozmieszczone są na różnych wysokościach nad dnem dolin. Jaskinie Łokietka i Ciemna są udostępnione do zwiedzania.
18
Najdłuższe jaskinie Parku
19
Jaskinia Łokietka DŁUGOŚĆ: 320 m ROZCIĄGŁOŚĆ POZIOMA:115 m GŁĘBOKOŚĆ: 7 m WYSOKOŚĆ OTWORU: 453 m n. p. m. POŁOŻENIE OTWORU: dol. Sąspowska, Ojców, gmina Skała
20
21
Jaskinia Ciemna Długość: 230 m Wysokość otworów: 410 m n. p. m. Położenie: zbocze Doliny Prądnika w masywie G. Koronnej.
22
23
Na terenie parku znajdują się grupy skał i pojedyncze ostańce zbudowane z jurajskich wapieni, czasem o fantazyjnych kształtach, np. Maczuga Herkulesa. Na zboczach dolin często są widoczne spłaszczenia, będące fragmentami teras skalnych związanych z kolejnymi etapami rozwoju dolin. Fragmenty wspomnianych teras skalnych tworzą malownicze bramki, iglice skalne i inne formy skałkowe (np. Krakowska Brama, Igła Deotymy). Na zachowanych poziomach terasowych wznoszą się ruiny zamku w Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale.
24
Maczuga Herkulesa Jest zbudowana z twardych wapieni skalistych, znajduje się w Pieskowej Skale. Wysokość samej maczugi wynosi około 25 m. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i różnej odporności na wietrzenie wapieni.
25
Brama Krakowska Znajduje się w Dolinie Prądnika i zamyka wylot Wąwozu za Krakowską Bramą do tej doliny. Jest klasycznym przykładem bram skalnych. Nazwa pochodzi od tego, że dawniej prowadził tędy szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Kolumny Bramy Krakowskiej zbudowane są z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalistych o wysokości ok. 15 m, lewa kolumna jest wyższa.
26
Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne.
27
Obiekty turystyczne Zamek w Ojcowie: Położony jest w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.
28
Zamek pieskowa Skała: Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd.
29
Turyści w OPN Dane liczbowe wskazują niewielki spadek liczby turystów w jaskini Łokietka, w zamku w Pieskowej Skale i w Muzeum im. Prof. Wł. Szafera w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek w 2000 r. o ponad 1800 osób zarejestrowano w jaskini Ciemnej, a największy na zamku w Ojcowie bo o ponad 15 tysięcy osób w stosunku do 1997 roku. Brak jest danych dot. ilości turystów zagranicznych. Można tę ilość szacować na kilka tysięcy w ciągu roku.
30
Źródło: http:www.opn.pan.krakow.pl http:opn.most.org.pl http:www.ojcow.pl http:www.ojcow.plindex1.htm Wykonała: Katarzyna Ślęczek gr . D

Mogą Cię zainteresować

Co uprawiają i hodują ludzie w Polsce? - Slajd 1

Co uprawiają i hodują ludzie w Polsce?

Co uprawiają i hodują ludzie w Polsce?
Krajobrazy Polski - Slajd 1

Krajobrazy Polski

Krajobrazy Polski
Park Tatrzański - Slajd 1

Park Tatrzański

Park Tatrzański
Wielkopolski Park Narodowy - Slajd 1

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?